#میسترس_ایرانی

1947 posts

TOP POSTS

MOST RECENT

علایقات و بازی های که تو تنبیه و یس ددی انجام میشه
Favoritamam=
Ice play بازی بایخ
Pet play نقش سگ_گربه_خرگوش
Age play بازی با سن
Slapping سیلی زدن
Spank در باسنی زدن
hand worship پرستش دست
body worship پرستش بدن
biting گاز گرفتن
Adult baby بزرگسال در نقش کودک
foot play بازی با غذا
kidnapping فانتزی دزدین ساب)قایموشک
ticking games بازی غلقلک #اسلیو #اسلیو_ماده #اسلیو_دختر #اسلیو_تهران #برده #برده_دختر #بردها #بردهدختر
#میسترس #میسترس_ایرانی #مستر #misters #masters#لیتل #لیتل_گرل #لیتلگرل #بی_دی_اس_ام#بی_دی_اس_ام_تهران
#بی_دی_اس_ام_سبک_زندگی
#بی_دی_اس_ام_رمان
#littel #littelgirl

برده میشم فقط برای میسترس ها و هر کاری براش میکنم تا لذت ببره
#میسترس
#میسترس_ایرانی
#فمدام #اسلیو

Most Popular Instagram Hashtags