#میرجلال_الدین_کزازی

MOST RECENT

دیدار با استاد#میرجلال_الدین_کزازی
۴مرداد، ساعت۱۸ #شهرکتاب_همدان

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
کارگر آمدن ، کارگر بودن ، کارگر شدن : موثر واقع شدن، اثر گذاردن .
.
نیامد سخنها بر او کارگر / بفرمود تا رفت لشکر به در .
.
سنان اندرآمد به چرمِ کمر / به ببرِ بیان بر، نبُد کارگر .
.
چپ و راست، گشتند با یکدگر / نشد تیرشان، از کمان، کارگر .
.
فردوسی بزرگ، آن گَوِ بی همال سخن پارسی، واژگان یاد شده را در داستانهای بهرام چوبینه، سیاوش و دوازده رخ آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
سپه یاور : قوای کمکی ، نیروی پشتیبانی .
.
ور ایدون که پیران کند دست پیش / نخواهد سپه یاور از شاهِ خویش .
.
.
هنگامه مردِ نامه و خامه، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان دوازده رخ آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_خوانی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
دور از ایدَر : بلا به دور ، دور از جان ، خدای ناکرده .
.
اگر دور از ایدر ! یکی بادِ سرد /
نشانَد به روی تو بر تیره گَرد /
دلِ شهریار از تو بریان شود /
ز رویِ تو، خورشید گریان شود /
.
.
گرامی ترین و نامی ترین فرزند ایرانزمین، فردوسی بزرگ، آرایه یاد شده را در داستان پادشاهی خسرو نوشین روان آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #شاهنامه_خوانی #کسرا_نوشین_روان

.
#رادیو_فرهنگ در نظر دارد کتاب های #سفرنامه را همراه با خوانش نویسنده معرفی کند.
این برنامه از بیست و سوم تیرماه با نام #سفرنامه_خوانی آغاز می شود.
دکتر#میرجلال_الدین_کزازی نخستین مهمان ارجمند این برنامه است.
#سفرنامه_خوانی
شنبه تاپنجشنبه
ساعت ۲۱.۱۵
#رادیو_فرهنگ

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
درست کردن : اثبات کردن، ثابت کردن .
.
چنین پاسخ آورد سوداوه پیش /
که: من راست گویم، به گفتار خویش /
سیاوش را کرد باید درست /
که این بد نکرد و تباهی نجست /
.
.
پارسای پروا پیشه و پاکیزه دامان دری، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان سیاوش آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #شاهنامه_فردوسی #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #سیاوش

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
دیده گاه ، دیده گه : محل دیدبانی .
.
سواری همی بینم از دیده گاه / کلاهی به سر برنهاده سیاه .
.
چو از دیده گه دیده بان بنگرید / زمین را چو دریایِ جوشنده دید .
.
.
استاد سروش آیینِ سخن آرای، فردوسی بزرگ، واژگان یاد شده در بیتهای بالا را در داستان پادشاهی گشتاسپ و نیز داستان بیژن و منیژه اورده است .
.
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_خوانی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.

خردکاربند : استفاده کننده از عقل در انجام امور ، آنکه خِرَد را به کار می بندد و می ورزد .
.
سرش راست برشد، چو سروِ بلند /
به گفتار، خوب و خردکاربند /
پذیرنده هوش و رای و خرد /
مَر او را، دد و دام فرمان برد /
.
.
دانا دلِ آگاهِ دری، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در آغاز سخن و در گفتار اندر آفرینش مردم آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره

١٧ | ٤ | ٩٧
كاوه [ نجفيان ] صبح زود رسيد ايران. براى نهار رفتيم خونه‌ی پدربزرگ. آب‌گوشت خوردیم و ورم کردیم! با مامان و سهیل رفتیم مکتب. ماریا [ منافی‌زاده ] یه یادداشت بهم نشون داد توی اینستاگرام که یارو فحش‌وفضیحت داده بود به بهاره [ افشاری ] که چرا درباره‌ی اسب سردار [ آزمون ] فیلم ساخته. استدلالش هم این بود که بازیگر حق نداره فیلم بسازه؛ بازیکن هم حق نداره اسب داشته باشه! سردار صبح تصادف کرده. خودش چندان چیزی نشده ولی ماشینش آسیب دیده. تقریباً پنجاه صفحه از یه کتابی که پیش از این نیمه‌کاره مونده بود رو توی مدت بی‌کاریم در مکتب تموم کردم. عنوانش هست پوپولیسم چیست. ترجمه‌ی بابک واحدی. نکته‌ی مهمی که من از خوندن این کتاب دستگیرم شد این بود که پوپولیسم بر خلاف باور عمومیِ ما فقط ضد لیبرال نیست؛ بلکه ضد دموکراتیک هم هست. یه شعر تازه شروع کردم به نوشتن که این‌طوری شروع می‌شه:
تنهایی به تنم پیچید
بهار
از درختِ باغچه بالا رفت
و عطرِ فاصله
بر مشامِ اتاق
نشست.
پرشِ افکار دارم و ادامه‌دادنش برام سخته. متوقف مونده. با ویدا [ جوان ] نیم ساعتی نشستیم توی حیاط و غیبت کردیم. تمرینِ امروز به نسبتِ دیروز بهتر بود. با بهنام [ تشکر ] دو ـ سه ساعتی نشستیم و گپ زدیم. قرارِ کاری گذاشتیم و بنا شد ظرف چهل‌وهشت ساعتِ آینده برنامه‌ریزی کنیم. چهارتا از غزل‌های بیدل دهلوی رو با گزارش و ویرایشِ [ میرجلال‌الدین ] کزازی سوا کردم که روشون کار کنم. یادداشت کردم توی دفترچه‌م با حواشی و توضیحات و حاشیه‌نویسی‌ها. شب با خونواده شام خوردم. خونه خیلی گرمه. کاوه برام یه اوِرکُت از هامبورگ سوغاتی آورده. یان ـ ورنر مولر معتقده: "شبحی دارد جهان را تسخیر می‌کند، و آن پوپولیسم است."
#روزنوشت_های_سهراب_حسینی #یادداشت #پوپولیسم #بیدل_دهلوی #میرجلال_الدین_کزازی #بهنام_تشکر #ویدا_جوان #بهاره_افشاری #سردارآزمون

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
این است روی : صلاح و مصلحت همین است .
این نیست روی : به صلاح و مصلحت نیست .
.
شما را، پسند آید این گفت و گوی؟/به آواز گفتند که: این است روی .
.
بدو گستهم گفت که: این نیست روی/تو، برخیره، برگِ بلا را مپوی .
برخیره : بیهوده .
.
.
کاروان سالار سخن پارسی، فردوسی بزرگ، آرایه های یاد شده در بیتهای بالا را داستانهای پادشاهی یزدگرد و نیز فرود سیاوش آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_خوانی #شاهنامه_فردوسی #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه

۹۷ / ۴ / ۱۶ بـنام خـداوند جـان و خـرد

یک هفته از سور و شادمانی پیوند دو شاهزاده سپری شد و روز هشتم

بـــــه هشــــتم ، ســــــیاوش بــــیامد پـگــــاه
اَبــــا گُـــــردْ پــــــیران ، بــــه نــــزدیکِ شـــاه

ابا ـ ریختی است از " با "
روز هشتم سیاوش با پیران به نزد افراسیاب رفتند
گــــــرفتند هـــــــر دو بــــــر او آفـــــرین
کــــه : ای مــــــهربان شـــــهریارِ زمـــــــین
هــــــمیشه تــــــو را جـــــــاودان بــــــاد روز
بـــه شـــــادیّ و ، بــدخــواه را پشــــت کـوز

کوز ـ ریختی از گوژ ،
هر دو افراسیاب را ستایش گرفتند و آرزوی روزگار شاد بر او کردند

وز آن جــــــایگه بــــــاز گشــــتند ، شـــــــاد
بســــــی از جـــــــــــهاندار کــــــــردند یـــــاد

جهاندار ـ کنایه از افراسیاب

چــــــنین نــــیز یـک چـــــند گَــــردان ســـپهر
هـــــمی گشـت بـــــــیدار ، بـــــر داد و مـــــهر

بیدار ـ بیداری سپهر از دمسازی روزگار با سیاوش و همواره او را نواختن و بدو پرداختند
گشت ـ در معنی چرخیدن از ویژگیهای آسمان است

فـــــرستاده آمــــــد ز نــــــــــزدیکِ شـــــــــاه
بـــه نـــــزدِ ســـــیاوَش ، یکــی نـــــــیکخواه

پس از گذشت زمانی ، افراسیاب کسی را نزد سیاوش فرستاد

کـــه : پـــــرسد هـــــمی شــــاه را شــــــهریار
هـــــمی گــــوید : ای مــــــهترِ نـــــــــامدار
بُــــوَد کِـت ز مــــن دل بگـــــیرد هـــــمی
وز ایــــــدر نِشســــــتن ، گــــــزیرد هـــــمی

شاه ـ کنایه از سیاوش
کِت ـ که تو را
ز من دل بگیرد همی ـ از من دلتنگ بشوی
گزیرد ـ در معنی چاره جستن
افراسیاب به سیاوش پیام می فرستد ، شاید که تو از بودن در کنار من دلتنگ بشوی و به دل ، ( در فکر این باشی ) در پی آن باشی که نشستن در اینجا را چاره کنی و راهی برای رفتن از اینجا بجویی

از ایــــــدر ، تـــــو را داده ام تــا بــه چـــین
یکـــــی ، گِــــرد بــــر گَــــرد ، بــــنگر زمـــین

برگَرد ـ گردش کردن
افراسیاب می گوید گرد جهان بگردد و زمین را بنگرد و هر جایی را دوست می دارد بر گزیند
#فردوسی #میرجلال_الدین_کزازی #اشکانیان #اردشیر#کامکار #بابک #طبری#بهرام

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
رده برکشیدن ، نخ برکشیدن : صف بستن ، صف کشیدن .
.
چو از دور سامِ یل آمد پدید / سپه، بر دو رویه، رده برکشید .
.
بِدان اندکی، برکشیدند نخ / سپاهی ز ترکان چو مور و ملخ .
.
.

دهگان زاده ی آزاده ی توس، فردوسی بزرگ، واژگان یاد شده در بیت های بالا را در داستان های پادشاهی منوچهر و نیز فرود سیاوش آورده است . .
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #سیاوش #واژگان_پارسی

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
نفرین بی آفرین : نفرینی که یکسره بی بهره و گسسته از آفرین باشد . لعنتی خالص از اعماق وجود .
.
جز از راستی هر که جوید ز دین / بر او باد نفرینِ بی آفرین .
.
چشم و چراغ زبان آوری و سخن گستری، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان بهرام چوبینه آورده است .
.
.
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_خوانی #شاهنامه_فردوسی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #واژگان_پارسی #بهرام_چوبینه #توس

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
زه ، زهازه : مَرحبا ، احسنت .
.
چنین گفت: که: همین است؛ زه !/مِهین را به مِه داد و کِه را به کِه .
.
به شادی، همه انجمن برشِکُفت/شهنشاهِ گیتی زهازه بگفت .
.
.
روشن رایِ هنرآرایِ باژ، فردوسی بزرگ، واژگان یاد شده را در بیت های بالا در داستانهای پادشاهی فریدون و منوچهر آورده است . .
.
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #واژگان_پارسی #ادب_پارسی

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
جامه ی نشست : لباس مجلسی .
.
یکی کاروان شتر با من است /
ز پوشیدنی، جامه های نشست /
هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی /
فروشنده ام، هم خریدارجوی /
.
.

مهرازِ زبانِ شورانگیز و دلاویز پارسی، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان هفت خوان اسفندیار آورده است .
.

#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #زبان_پارسی #پارسی_سره#ایران #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #نامهای_شاهنامه #سره_نویسی #توس#داستانهای_شاهنامه #شاهنامه_خوانی #دکترکزازی

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
اینَت سخن : عجبا از این حرفها، چه حرفها می زنی ؟ ، شگفتا از این سخنان !
.
بدو گفت گازُر که: اینَت سخن ! /دریغ آن شده رنجهای کهن ! .
.
بزرگ خردنامه نگار ایرانزمین، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان پادشاهی همای چهرزاد آورده است . .
.
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی #داستانهای_شاهنامه #نامهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #توس

در مصاحبت استاد دکتر میرجلال الدین کزازی

#کزازی
#میرجلال_الدین_کزازی

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
نادیده زین : غیر اهلی، وحشی .
.
چنان کرّه تیزِ نادیده زین / به میدان کِشَد آن خداوندِ کین .
.
گَوِ بی همال سخن پارسی، فردوسی بزرگ، واژه ی یاد شده در بیت بالا را در داستان پوراندخت آورده است .
.
.
.
.#فردوسی#شاهنامه#نامهای_شاهنامه #داستانهای_شاهنامه #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره #شاهنامه_خوانی #شاهنامه_فردوسی

واژگان ناب پارسی در شاهنامه، شاهِ نامه ها .
.
چندین نبایست رنج : لازم به زحمت نبود .
.
فرستاد پس چیزها سویِ گنج/بدو گفت: چندین نبایست رنج .
.
سخن سالار فرخنده کردار ایرانزمین، فردوسی بزرگ، آرایه ادبی یاد شده در بیت بالا را در داستان بهرام چوبینه آورده است . .
.
.
.
#فردوسی#شاهنامه#شاهنامه_فردوسی#شاهنامه_خوانی #نامه_باستان #میرجلال_الدین_کزازی #زبان_پارسی #پارسی_سره

Most Popular Instagram Hashtags