#میثم_جعفری

MOST RECENT

کاش آسمان دلم کمی ببارد!
دلم منتظر آسمان است که معجزه کند!
دریاچه قلبم رو به خشکسالی است و نمکهای ته این دریاچه برای فرار از شورزار شدن به سمت زخمهایم هجوم آورده اند. چه میسوزد دلی که برای سیراب شدن دوباره باید با درد زخمهای باز شده کنار بیاید...
#میثم_جعفری

جهان درون هر شخص با جهان بیرونش در ارتباط است!یعنی هراتفاقی که در دنیای بیرونت می افتد بی شک اگر به دقت ریشه یابی کنی روزی نهال و بذرش را در درون خود کاشته ای و بعد از سالها در دنیای بیرونت به ثمر نشسته است.حال میخواهد این نهال تو را به موفقیت برساند یا به شکست! حال اگر انسان با دقت به درون خود بنگرد و خوب گوش دهد،می بیند و در میابد که جهان درونش چقدر بزرگ و قدرتمند است،که این شاه کلید زندگی است.این شاه کلید بسیار سخت اما شدنی و ممکن است.اگر انسانی به این نقطه برسد قطعا هر غیر ممکنی را می تواند ممکن کند،حتی می تواند مرگ خود را هم به تعویق بیندازد!
فقط کافیست هوشیار باشید و دریچه ذهنتان را باز کنید.خوب نگاه کنید و خوب گوش کنید و عمیق فکر کنید.
به دو نفر بگویید که بیماری لاعلاج دارند و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نیستند،حال یک نفر یک هفته مانده تا دو ماه تمام شود میمرد و دیگری تا سال ها بعد از آن تاریخ زنده می ماند.
چه اتفاقی افتاده است؟قطعا نوع باورهایی که در درون خود کاشته بودند با هم متفاوت بود و به این ترتیب جهان بیرون آنها هم تسلیم جهان درونشان شد،به همین سادگی دنیای بیرون تسلیم،دنیای درونتان می شود.یک نیروی ما فوق به وسیله تمام هستی در طول روز با ما سخن می گوید و راه را از بیراه به ما نشان میدهد،فقط کافیست که خوب ببینیم و خوب گوش کنیم!حتی این نیروی برتر با نوع آفریدن ما هم با ما در حال سخن گفتن است و در حال راهنمایی ما است!دو تا پا به ما داد،چون به ما بگویید که باید دو برابر برای هدفمون حرکت کنیم.دوتا دست تا ما درک کنیم که برای آزادی باید دو برابر دنیای و هر آنچه درونش هست را لمس کنیم،خواه خوشی و خوبی باشد یا بدی و در و رنج.دو تا چشم،تا دو برابر و بادقت بیشتر به همه چیز بنگریم.دو تا گوش داد تا دو برابر به هر چیزی گوش کنیم و از هیچ کلمه و حرفی سر،سری نگذریم.یک دهان داد تا نصفه سخن بگوییم،که گذافه گویی چیزی جز غرور،خودخواهی و توهم نیست و انسان را از رشد بازمیدارد.یک مغز داد تا به نیمی از افکار خود اعتماد کنیم و برای هر کاری از آدمهایی که سواد آن کار را دارند تجربه بگیریم و بدانیم که هیچ کس کامل نیست و تنها با کمک کردن به یکدیگر میتوانیم به خودمان هم کمک کنیم و به موفقیت برسیم،و به تنهایی و با افکار خود راه به جایی نخوایم برد و یک قلب تا بدانیم که باید به نیمی از قلب و احساسات خود بها دهیم تا وابستگی ما را به سوی نابودی نبرد و کنترل زندگی مان را به دست نگیرد و زندگی ما غیر قابل اداره نشود،که اگر چنین شود ما بی هدف از این دنیا خواهیم رفت... #میثم_جعفری

گاهی باید خندید و گاهی باید گریه کرد!
گاهی باید فریاد بزنیم و هنگامی باید سکوت کنیم!
گاهی باید خشمگین بود و هنگامی باید با تمام وجودت مهربان باشی.
لحظه ای باید ترسید و جایی دیگر باید با تمام وجودت بر ترست غلبه کنی،حتی اگر بر خلاف جریان رودخانه باشد...!
گاهی باید خسته شد و از راهی که درونش در حرکت هستی دست بکشی و گاهی برای به دست آوردن چیزی باید به آب و آتش بزنی و تمام طوفانها را به جان بخری.
گاهی هم باید نفس کشید،عاشق بود و فقط زندگی کرد،فقط زندگی...!
زندگی همین گاهی ها و لحظه ها است و تو باید بدانی که چه موقع از آن استفاده کنی.تو باید بدانی که وقتی این حس ها را بروز میدهی چه چیزی از درون تو خارج میشود،باید بفهمی چه چیزی را تخلیه میکنی که اگر درونت باقی بماند گندیده میشود.گاز و آتشش تو را شعله ور میکند و تبدیل به بمبی میشوی که هر لحظه ممکن است چاشنی از ضامن خارج شود.که در آن لحظه درونت منفجر خواهد شد و تنها کسی که آسیب خواهد دید فقط خود تو هستی.
زندگی ساده تر از آنچیزی است که ما دنبال آن هستیم.زندگی همین لحظه هایی است که ما نقاب به روی آنها میزنیم...
#میثم_جعفری

🌸🍃🌸🍃🌸🍃ه
🍃🌸🍃ه
🌸🍃ه #نسیم_یاسوج
🍃ه

عید نوروز اومه وُ ای دل هنی هم گیرِتهِ
رنگ خوشبختینهَ نییهَ چون هنی بَندیرِتهِ
گل بیو بُنگِش بکن تا بلکه آرومِش کنی
گیر ختهِ گل خینِ سی تو تا بسا خوبِش کنی

سیش مو گوتم که ایی تا که یکم کوتا بیا
دل یهو گو نیشهه سختمه دای کو تا بیا
هرچه کردم که بسا ای دلهَ مو خامش کنم
وش بیوم وعده وعید بلکه یکم رامش کنم
حرف و منطق نیسه حالیش دییَنِت درمونِشهِ
کُنجِ دل تو ای عزیزم ای دلِ مو حونَشهِ
هی نکن امرو صبا وردا بیو ای گل بهار
تا که آروم بکنی گل درد ای دلِ بیقرار
چاره ی دل تی تنه وی سال نو یایُم بکن
گل بیو تیم وَم بیهِ دَهسَلِتهَ شایُم بکن
تا دوباره غَهمَلهِ پاری نیاین سَر دُلم
ار نیی امرو صبا تیم گل مو مِهمونِ گِلُم

شاعر : #میثم_جعفری
🍃
🌸🍃↬ @Nasimyasuj
🍃🌸🍃
🌸🍃🌸🍃🌸🍃

امشب آخرین شب زمستانی است.آخرین ساعات فصل یخ بندان.آخرین لحظات از فصل سوز و سرما،از فصلی که بادهایش تو را ناگذیر به سکوت وا میدارد،تا بتوانی این روزهای سرد و شکننده را پشت سر بگذاری!
و فردا چشمهایت را که باز کنی بهار از راه رسیده است،با تمام زیبایهایش،و دوست داری با دنیا مهربان باشی.بوی خوشش تو را مست میکند،و آن لحظه تمام سرمای زمستان را از یاد خواهی برد،دوست داری خشم و چهره سرد و خشن زمستان را از یاد ببری و با تمام دنیا آشتی کنی.
دلت آنقدر از عطر خوش بهاری پر شده است که دیگر به فکر روزهای سخت گذشته نخواهی بود.دلت میخواهد همه چیز را از نو شروع کنی و درون رگهایت از فعل خواستن و تغییر کردن پر خواهد شد.
حضور بهار بعد از زمستان به من یاد خواهد داد که دشواریها دائمی نیستند و بعد از هر یخبندانی همه چیز دوباره از نو شروع خواهد شد، و این من هستم که انتخاب میکنم وارد بهار زندگی خودم شوم و یا اینکه در توهمهای افکار خود یخ ببندم
به راز آفرینش با دقت بنگر،همراه با بهارسفر کن،به درون خویش، به اعتما او،و جهانی از نو پدید آور که پر باشد از شگفتی و آرامش.ترسهایت از آغاز راهی که میخواهی و نگرانیهایت را درباره انتظارات و افکار دیگران به دور بیانداز.چرا که تو لایق بهترین،زیباترین و آرامترین زندگی هستی.
تو شاهکار هستی که فردا دوباره تولد میابی.....
پیشاپیش سال نو را به همه دوستان و هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم...
#میثم_جعفری

شعر از #میثم_جعفری

پـازنِ مَهـس ملـوس
چشم انتظارم کوچنـی ؟
مـن کَمیـن احسـاسِ تـو
مَهـلی خِمـارُم کوچنـی ؟

رسانه لری #ایل_احساس
🔹 @Eileehsas

دوستان استقلالی این کلیپ رو با پماد سوختگی نگاه کنن😂😂😂😂❤️❤️❤️
تا ابد پرسپولیسیم
.@daniyalabdollahiii
ـ
ـ
#ارتش_سرخ #پرسپولیس #میثم_جعفری

از قدیم همیشه گفته اند که هر کاری بکنی باز خون آدم را میکشد!
جهان هستی در حال تغییر است و به گمانم با تغییرات جهان هستی،جهان درون ما هم در حال تغییر است!
امروزه فقط جهان هستی در حال وارد شدن به خشکسالی نیست،بلکه درون ما آدمها هم رو به خشکسالی است.
دیگر خونی در رگها وجود ندارد که کششی داشته باشد.
اسمأ هم خونیم،ولی امروزه به هم خون بودنمون هم آب بسته ایم،مثل تمام غذاهایی که امروز مصرف میکنیم یه چیزی با هم خونی ما مخلوط شده که فقط ما را تجزیه میکند.
امروزه خون فقط برای ما نقاشی میکشد،به گونه ای که چهره ات را خشک میکند و آینده ات در پس چهره ات محو میشود...
#میثم_جعفری

جهانم محدود میشود وقتی دستانت را رها میکنم!
من با افکار بچه گانه خود به دنبال بزرگ شدن میروم و در این جادهای وحشی، پشت تمام درهای بسته به دنبال جاودانگی میگردم.به تمام کوچه های بن بست سرک میکشم تا شاید بتوانم در انتهایش به بهشتی دست یابم که دیگران خوابش را هم ندیده باشند،اما حیف که فقط خستگی راه و شکایت از زمانه برایم میماند و چه دیر خواهم فهمید که بهشت درون من است آن هم در لحظه ای که به جهنمی هولناک مبدل شده ام.
من نمیدانم که تو پشتم باشی و دستانم در دست تو باشد بزرگ خواهم شد و چه بیهوده بی قراری میکنم،کاش زره ای از صبر تو را داشتم تا بهشت را با چشمان خود میدیدم آن هم در زمان زنده بودنم.
کاش خودم را فریب نمیدادم و برای همرنگ شدن با نیرنگها وعده بهشتت را برای بعد از این دنیا به خود نمیدادم...
#میثم_جعفری

ترسهایم،افکارم را محدود میکند و افکارم،جهانم را محدوتر،و این چرخه معیوب ادامه دارد!
وقتی از چیزی واهمه دارید احساسات غیر منطقی وارد عمل میشود و ذهن دچار توهم و پریشانی میشود.آنگاه افکار منفی راه و جاده را بر خود باز میبیند و با سرعت تمام به مرکز ذهنت هجوم می آورد،و با توجیهات فریبنده و زیبا تو را وادار میکند دست به اشتباه بزنی.آنقدر در خودت و افکارت دست و پا خواهی زد تا از پا در بیایی و در نهایت در میابی که تمام تفکرات همراه با ترس تو اشتباهی محض بود و چه بهای سنگینی را بابت آن پرداختی.
چه هیولا و شیطانی است این ترس که زندگی ما آدمها را به تاراج میبرد که جهان ما را به توهم های پوچ محدود میکند.ترسهایت را شناسایی کن و با غلبه بر آنها جهانت را بساز...
#میثم_جعفری

#بهیگ_برون
با کارگردان، نویسنده، شاعر و مشاور و بازیگر تآتر بهیگ‌برون
#عظیم_سبزقبا (کارگردان)
#قاسم_سلیمانی (شاعر و مشاور)
#حمیدرضا_سلیمانی_کارکن
#عباس_عبادی (نویسنده)
#میثم_جعفری (در نقش کدخدا)

پای فکرت را زنجیر نکن.
فرصت پرواز را از خودت نگیر!
گاهی فراتر از چهار چوب فکری آدمهای دنیا تصویر سازی کن.
گاهی فراتر از آنچه هست بیندیش!
چشم باز کن و متفاوت ببین!
ذهنت را به چالش بکش!
بر خلاف آدمهایی که درگیره زندگی روزمره شده اند و میخواهند خود را متفاوت و خاص بنامند،در صورتی که همه از هم الگو برداری میکنند و در کل یک آدم با الگوهای تکراری هستند تفکر کن.
شاید اولش به تو بخندند،یا با تو بجنگند،اما مطمعن باش روزی به تو غبطه خواهند خورد و دوست دارند جای تو باشند،حتی اگر آن روز در این دنیا نباشی.
گالیله هم به خاطر استدلال و نوع تفکر متفاوتش در دوره خود کافر و مشرک مینامیدند.او در دوره خود هیچ گاه آرامش و خوشی را در زندگی خود ندید.مردمان آن دوره ابتدا او را مسخره میکردند و در نهایت با او جنگیدند.اما او هیچ گاه دست از عقاید و تفکراتش بر نداشت و امروزه دنیا او را ستایش میکند.
تا حماقت خود را نپذیریم نمیتوانیم چیزی را تغییر دهیم.
احمقها آگاهانه دست به حماقت نمیزنند.اتفاقا خیلی از آنها فکر میکنند که خردمند و دانا هستند...
#میثم_جعفری

جنونِ تییَلِت تَش بِهسَ جونم
مو ایمیرم وَداغت خَم دَ دونم
عزیزم چه خشه دل تیت اسیر بو
جوونهِ هرکه تیت بو گرچه پیر بو

#لباس_لری
#لباس_ترکی
#لباس_محلی
#نسیم_یاسوج #لر #لری #محلی
شعر از : #میثم_جعفری @eileehsas
@nasimyasuj

رنگِ سوزِ تییلت بُرده اَمونهِ دِلمهَ
نکنیت مَعنِ دلم دَ وَم بییتو گِلمهَ

تا بیا تی مو بشینه حالمه خش بکنه
مث خِرونگ من منقلی گرازه وَتش بکنه

شاعر #میثم_جعفری
@albomlori
@albomlori
#البوم_لری#لرکده#عکس_لری#لباس_محلی#بویراحمدی#کهگیلویه#ترک#لک#نوراباد#بختیاری#ممسنی#مدلینگ#متن_لری#اصالت#یاسوج#دلنوشته_لری#لرجنوبی#لرستان#گالری

دوباره با چشمان زیبایت به من زل بزن و به رویم بخند.میدانی تابستان با تمام عظمتش بدون حرارت خندهایت زمستانی بیش نیست.چشمانت را که به رویم میبندی جهانم یخ میبندد...
#میثم_جعفری

رنگِ سوزِ تییلت بُرده اَمونهِ دِلمهَ

نکنیت مَعنِ دلم دَ وَم بییتو گِلمهَ

تا بیا تی مو بشینه حالمه خش بکنه
مث خِرونگ من منقلی گرازه وَتش بکنه

شاعر #میثم_جعفری
@Eil_eehsas1317
#ایل_احساس
#ایل_احساس
#فالو #لایک_یادتون_نره
برای دانلود وارد کانال تلگرام ما شوید..
. لینگ کانال در بیو هست
https://t.me/Eil_eehsas1317
.
#ایل_احساس
#ترک #لر #کرد
#ایل_احساس
#لر #نورآباد #کهگیلویه #بویراحمد #فارس #ممسنی #کازرون #رستم #گچساران #باشت #دهدشت #چرام #سیسخت #رامهرمز #باغملک #اندیمشک #مسجدسلیمان #بختیاری #لیروای #لک #اهواز #لرستان #گناوه
@eil_eehsas
@eil_eehsas
@eil_eehsas

.
🔴 #جشن ویژه ولادت رسول اکرم (ص)
.
🔵 آقای #میثم_جعفری (از دانشجویان سابق #دانشکده_ریاضی ) قراره تو این جشن #استندآپ_کمدی اجرا کنند.
.
#دانشکده_نیوز #دانشکده_ریاضی_و_علوم_کامپیوتر ⬇️
🆔 @msc_scu

رضا:مریم مدتی بود مثل همیشه شاد نبود،هر وقت میومدم خونه غمگین و پژمرده کنار پنجره نشسته بود و بیرون نگاه میکرد‌.
یه روز ازش سوال کردم:تو چته مریم چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟!
مریم برگشت به طرف منو با اون چشمهای قرمز و صدای لرزانش گفت،خسته شدم از این زندگی خسته شدم!!!
من با صدایی آرام از اون سوال کردم که چه چیزی تو رو اینقدر خسته و پریشان کرده؟؟؟
مریم با درماندگی و خستگی جواب داد:از این آدمها خسته شدم،از حرفهای مردم خسته شدم،از سنگینی رفتار انسانها خسته شدم،از این که برای هر کار تو، یه نقطه برای سرکوبت و تخریب پیدا میکنن خسته شدم،از این همه بی صداقتی خسته شدم،از این همه درد و ریا و دو رنگی خسته شدم.دلم میخواهد خودمو از این زندگی خلاص کنم.
به آرامی قدم زدم رفتم نزدیکش،یه سیب از روی میز برداشتم و بعد صندلی رو جلو کشیدم و روبرویش نشستم،
بهش گفتم:روزی که خداوند آدم و حوا را خلق کرد بهشون گفت!شما آفریدم و بهشت را با تمام لذتهایش به شما ارزانی کردم.فقط اگر میخواهید از زندگی و لذتهایش استفاده کنید،نباید به سیبهای رو آن درخت فکر کنید و حسرت چیدن و داشتنش را بخورید.ولی آدم و حوا انقدر به سیبهای روی درخت و دغدغه داشتنش فکر کردند که تمام داشتهایشان و لذت آنها را فراموش کردند و آخر قدرت نفس فکرشان آنها را به کام برزخ برد و هدف آفریده شدن را فدای تصورات پوچ و قدرت توهمات ذهن خود کردند.
حکایت ما آدمهای امروز هم،همین جوریه.خداوند لحظه تولدمون بهمون میگه تو رو به جایی میفرستم به نام زمین تا از لذتهایش استفاده کنی و به دیگران هم در این امر کمک کنی.فقط اگر میخواهید بر روی جهان هستی آرمش داشته باشید و بتوانید از زندگی لذت ببرید،نباید به عقاید و رفتارهای دیگران فکر کنید و دغدغه راضی کردن تمامی آدمها را داشته باشید.نباید به قدرت نفس فکر اجازه دهید تا با تصورات پوچ و توهمات فکری لذت زندگی کردن را از شما بگیرد.که اگر چنین شود از بهشت زمین و لذتهایش به برزخش رانده خواهید شد...
#میثم_جعفری

🍃قربون او دارت برم مهلی ملوسی
دلم ایخو بکنم سر لوت یه بوسی🍃 🍃سر بنم سر پایلت ریم رو به روت بو
سیر سیر سیلت کنم تا دل کلوت بو 🍃 🍃واز بکن او پللت سیم سایه بونه
تا سرم سر پات منِ گرما نمونه🍃 🍃بگرم دو دهس نرمت من دو دهسم
وت بگوم دوست دارم و سی تو مهسم🍃
@eil_eehsas 🍃هرچه سیل ریت ایکنم سیری نیارم
ری نَوَرگردن که تاب دیری نیارم 🍃 🍃طعم لوت شرین عسل تیت ستاره
حرفلت گل وم ایه جونی دوباره🍃 🍃یه گپی وت ایزنم تو وش بکن گوش
نکنی گل بَیهَ مو حرفم فراموش 🍃 🍃تا مو مردم بنه عکست من مزارم
تا که ریت وابویه درمون دل زارم🍃
#میثم_جعفری #ایل_احساس
@eil_eehsas
@eil_eehsas
@eil_eehsas
@eil_eehsas

عقل و دل جُفتِش یهَ شو وابستهَ وَیار وابیین
نییهَ نَشنَخته وَدَس رَهتِن کلاً هار وابیین
عاقبت یارم وِلُم کهِ رَه وَدین دلدار خوش
عقل و دل تا روز قیومت سوختن و خار وابیین
#میثم_جعفری
#لری #یاسوج #لر #محلی
#لباس_لری
پیج نسیم یاسوج رو دنبال کنید
@nasimyasuj

Most Popular Instagram Hashtags