#مژه_مشکی

MOST RECENT

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

❌ این یک اکستنشن مژه نیست. ❌😕
.
👈👈 این کار لیفت ❤ لمینیت ❤ و بوتاکس مژه ❤ است. 😊 👉👉
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

و باز هم آخر هفته و كرج و يه مشتري گل ديگه 😍🌸
كه هم ليفت انجام دادن و هم لمينت
ببينيد كه چقدر مژه هاش تغيير كرد و بلند تر و مشكي تر شد😊❤️
ممنون كه به من اعتماد ميكنيد 🌹

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینت مژه عسل💞
⭕✅️لیفت و لمینت با مواد اورجينال آمریکایی ⭕✅️بدون مانع برای وضو ⭕️✅تقویت مژه ⭕️✅بدون اضافه کردن مژه اضافی
@asaleyelash_lift

#لیفت #لیفت_لمینت #فرمژه #لمینت #لمینتمژه #فر #مژه_طبیعی #مژه_بلند #مژه_مشکی #بوتاکس #مخملی #بوتاکسمژه #فر_مژه #رنگ #رنگ_مژه #چشم #چشم_زیبا #میکاپ #شینیون #عروس #کراتین

‎یه ویژگی خیلی خوب از ریمل دراما اینه که حاوی استر مشتق شده از روغن جوجوبا ست که برای محافظت و تقویت مژه بسیار مفید است 💜💜 __ ‎برس باریک و تفکیک شده این ریمل مژه ها را بدون چسبندگی و گلوله شدن بلند کرده و حجم ‎ محصول بدون ریزش در تمام طول روز زیبایی چشمان شما رو حفظ کرده و به سادگی با آب گرم یا پاک کننده آرایش پاک میشه .
‎• بافت کرمی و سبک
‎• حجم دهنده و بلند کننده فوری
‎• ماندگاری بالا
‎• مرطوب کننده و محافظت کننده مژه ها (عصاره جوجوبا)
‎•فاقد پارابن TEA
‎• فاقد اسانس ‎قیمت: ٨٥٠٠٠ تومان
#capricemascara#mascara #new #parabenfree #noparaben #ilovemakeup#instabeauty #eyes #beautifuleyes #black#eyelashes #eyesmakeup #beautymakeup . ‎#چشم #آرایش_چشم #مژه #مژه_طبیعی #مد_روز #كاپريس #ریمل #مژه_بلند#مژه_مشکی #چشمان_زیبا
#پرنسس

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

📢📢📢📢📢📢📢📢📢
اکستنشن مژه داریم دوبارههه
📢📢📢📢📢📢📢📢📢
✨مدل های مختلف اکستنشن مژه
✨با کیفیت ترین مو
✨با دوام بالا
✨ظاهری طبیعی و زیبا
✨قیمت: از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان
✨✨✨✨✨✨✨✨✨
💎انواع لیفت و لمینت
در سالن دیانا انجام میشود😍
💎ظاهری فوق العاده با مژه های طبیعی خودتان
💎مهم تراز همه استفاده از مواد تقویت کننده مو
💎لیفت ۱۵۰ هزارتومان
💎لمینت ۱۵۰ هزارتومان
💎لیفت ولمینت باهم:۲۰۰ هزارتومان
💎💎💎💎💎💎💎💎💎
😊قضاوت کیفیت باشماست😍
💥💥قبل و بعد از اکستنشن مژه
🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠
آدرس: خیابان امام خمینی، بین سلسبیل جنوبی و نواب، ساختمان پزشکان سبز، پلاک ۶۹۸، طبقه اول واحد ۴
🔴مترو رودکی، مترو نواب و BRT های پایانه افشار-پایانه جنوب بهترین راه دسترسی به ما
⬇️⬇️لطفا با ما در تماس باشید⬇️⬇️
🆔Telegram: ZibaiSalon
☎️66879430-31
📲09376359477
#لیفت_مژه #لمینت_مژه #اکستنشن_مژه #مژه_سلسبیل #کاشت_مژه #تخفیف_لمینت #تخفیف_کاشت_مژه #تخفیف_لیفت #کاشت_موقت_مژه #کاشت_موقت #کاشت_دایم_مژه #مژه_طبیعی #مژه_مشکی #ریمل_دایم_مژه #آفرمژه #آفراکستنشن #چشم_درشت #سالن_تخصصی_زنانه #سالن_سلسبیل

یه ویژگی خیلی خوب از ریمل دراما اینه که حاوی استر مشتق شده از روغن جوجوبا ست که برای محافظت و تقویت مژه بسیار مفید است 💜💜 __

برس باریک و تفکیک شده این ریمل مژه ها را بدون چسبندگی و گلوله شدن بلند کرده و حجم میدهد.
این محصول بدون ریزش در تمام طول روز زیبایی چشمان شما رو حفظ کرده و به سادگی با آب گرم یا پاک کننده آرایش پاک میشه .
• بافت کرمی و سبک
• حجم دهنده و بلند کننده فوری
• ماندگاری بالا
• مرطوب کننده و محافظت کننده مژه ها (عصاره جوجوبا)
• فاقد پارابن و TEA
• فاقد اسانس
#چشم #آرایش_چشم #مژه #مژه_طبیعی #مد_روز #كاپريس #ریمل #مژه_بلند #مژه_مشکی #چشمان_زیبا

___

یه ویژگی خیلی خوب از ریمل دراما اینه که حاوی استر مشتق شده از روغن جوجوبا ست که برای محافظت و تقویت مژه بسیار مفید است 💜💜 __

برس باریک و تفکیک شده این ریمل مژه ها را بدون چسبندگی و گلوله شدن بلند کرده و حجم میدهد.
این محصول بدون ریزش در تمام طول روز زیبایی چشمان شما رو حفظ کرده و به سادگی با آب گرم یا پاک کننده آرایش پاک میشه .
• بافت کرمی و سبک
• حجم دهنده و بلند کننده فوری
• ماندگاری بالا
• مرطوب کننده و محافظت کننده مژه ها (عصاره جوجوبا)
• فاقد پارابن و TEA
• فاقد اسانس
#capricecosmetics #capricecosmetic #capricemascara #mascara #new #parabenfree #noparaben #ilovemakeup #instabeauty #cosmetics #eyes #beautifuleyes #black #eyelashes #eyesmakeup #beautymakeup #caprice #drama

#چشم #آرایش_چشم #مژه #مژه_طبیعی #مد_روز #كاپريس #ریمل #مژه_بلند #مژه_مشکی #چشمان_زیبا

لطفا برای اطلاع ازنمایندگیهای فروش و فروش آنلاین به وب سایت و بوت کاپریس مراجعه فرمایید.
Www.capricecosmetics.ir
Https://telegram.me/capricebot

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد کاملا ارگانیک و تقویت کننده از برترین برند اروپایی.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد ارگانیک و تقویت کننده.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

از مشتری های عزیزم که به خاطر اکستنشن مژه که قبلا انجام داده بود, مژه هاش آسیب دیده و کم پشت شده بودن. برای همین عکس قبل از کار نگرفتم.
.

ولی به کمک لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه تا حد زیادی مژه ها احیا و زیبا شدن.
.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد ارگانیک و تقویت کننده.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

از خانومایی که لیفت رو با ریمل دائم می خواستن.❤ .
لیفت و لمینیت و بوتاکس مژه.
.
. ❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
🔹 فر مژه و مشکی و پر پشت کردن مژه ها.
.
🔸 بدون استفاده از مواد شیمیایی و چسب و مژه مصنوعی و هر گونه ماده آزار دهنده دیگر.
.
🔹 بدون محدودیت سنی.
.
🔸 قابل شستشو و استحمام.
.
🔹 بدون ممانعت برای وضو.
.
🔸 بدون نیاز به مراقبت خاصی.
.
🔹 راحت می تونید ریمل بزنید و آرایش کنید.
.
🔸 حتی زمان آرایش شما را کاهش میده.
.
🔹 با استفاده از مواد ارگانیک و تقویت کننده.
.
🔸 این روش هم زیباییست و هم درمانی.
.
🔹 به کمک بوتاکس در طول زمان شاهد رشد مژه خواهید بود.
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛❤
.
.
#jaleh_beauty_lashes
#lash_liftin_by_jaleh
#lash_lifting #lash_lamination #lash_botox
#beauty #lashes #make_up #eye_make_up #beautiful_eyes #lash_tint #eye_brows_tint
.
#لیفت_مژه_ژاله
#لیفت_مژه  #لمینیت_مژه #بوتاکس_مژه
#زیبایی #آرایش #آرایشگاه #مژه #ریمل_دائم #چشم_زیبا #آرایش_چشم #مژه_مشکی #رنگ_مژه #رنگ_ابرو #تقویت_مژه #تقویت_ابرو

Most Popular Instagram Hashtags