#ميلاسادوف

MOST RECENT

.
.
🌟:معرفى كتاب از دوست عزيزم @bookermaan🙏🏽🌹📚 .
.

رمان #رمانى_با_يك_طوطى به سبكى #طنز از زبان يك طوطى به اسم #سليمان_باگدانوويچ روايت مى شود. داستان رمان حول كتابخانه اى در مسكو و كاركنانش جريان دارد، مدير كتابخانه فردى به نام #كالاباروف است كه اديبى فرهيخته و مدبّرى ست كه تا به حال كتابخانه را با چنگ و دندان مديريت كرده و مسائل كتابخانه را به خوبى به جلو برده. اما از مقامات بالا به ويژه از طرف #ماخروشكينا، مدير كل وزارتى كتابخانه ها، زير فشار است تا استعفا بدهد و دست از مديريت اين كتابخانه بردارد. عاقبت كالاباروف زير اين فشار ها تاب نمى آورد بر اثر حمله قلبى جان به جان آفرين تسليم مى كند و مى ميرد. بعد از مرگ كالاباروف مديريت كتابخانه به دست افسرى اطلاعتى و بازنشسته به نام #ميلاسادوف مى افتد كه در گذشته در بخش كارگزينى ارتش خدمت مى كرده و هيچ سر رشته اى از ادبيات ندارد. او كه براى كتابخانه خواب هايى اى ديده است تمام رشته هايى كه كالابارف در اين چند سال ريسيده بود پنبه مى كند و در ادامه ...
مترجم در پشت كتاب عنوان كرده كه موضوع كتاب غلبه نگرش فراگير تجارى و سرمايه دارى بر دانش و فرهنگه. البته به نظر من اين نكته تنها بخش محدود و كوچكى از رمان است . رمان بى شك يك رمان طنزِ #سياسى ست. نويسنده به وضوح از سيستم سياسى روسيه انتقاد مى كند. در جايى به وضوح مى گويد "هر كس در روسيه چيزى ميفهمد حداقل دوبار سر و كارش به زندان افتاده" اين كتاب نقدى كاملا واضح به سيستم نظامى روسيه و قدرتش در عرصه هاى اجتماعى وارد مى كند حتى چشمه از آن را در تخفيف ٥٠٪‏ از رستوران به وضوح نشان مى دهد. اين كتاب علاوه بر اين عرصه در فضايى فرهنگى شكل مى گيرد و انتقاد جالبى از قشر فرهنگى مى كند. اين كتاب علاوه بر آن نقدى جالب در برخورد اجتماعى روس ها با #تاجيك ها به نمايش مى گذارد كه نمونه بارزش رفتار ايرانى ها با افغان هاست. من در اين رمان آينه اى ديدم كه فضايى كاملا مشابه را برايم در كشور خودم تداعى مى كرد چيزهايى كه اتفاق افتادنشان خيلى دور از ذهن نيست.
از اين رمان چه نظر داستانى و چه از نظر محوايى لذت بردم و از آبتين گلكار و انتشارات خوب ماهى بابت ترجمه اين كتاب تشكر مى كنم🙏🏻
.
#رمانى_با_يك_طوطى📚
#آندرى_وُلوس📝
ترجمه از روسى: #آبتين_گلكار
#نشر_ماهى
(قيمت ١٥٠٠٠ تومان)
.

#كتابسراى_قائم📚🎼📽 .
(شيراز-ميدان دانشجو)
.
☎️36263595
.
.
#ما_را_به_دوستان_خود_معرفی_کنید⭐️ .
.
#نه_به_كيسه_پلاستيكى🍃
#زندگى_سالم 🍀
.
.
‏☕️📚@ghaembook🌺

عکس و متن از صفحه آقای بوکرمن @bookermaan
4⭐️/5⭐️
#آندرى_ولوس نويسنده معاصر روسى كه اصالتا تاجيك تبار است در سال ٢٠١٤ آخرين رمانش را با عنوان اصلى #از_زندگى_يك_تك_سر روانه بازار كرد. البته اين رمان ظاهرا به دلايلى كه مترجم قيد كرده با عنوان فرعى كتاب يعنى #رمانى_با_يك_طوطى به فارسى برگردانده شده. اين نويسنده پيش از اين كتاب، رمان هاى زيادى را به بازار عرضه كرده كه برايش جايزه هاى بزرگى مثل جايزه بوكر روسى، جايزه آنتى بوكر، جايزه دولتى فدراسيون روسيه و ... را به ارمغان آورده.
رمان #رمانى_با_يك_طوطى به سبكى #طنز از زبان يك طوطى به اسم #سليمان_باگدانوويچ روايت مى شود. داستان رمان حول كتابخانه اى در مسكو و كاركنانش جريان دارد، مدير كتابخانه فردى به نام #كالاباروف است كه اديبى فرهيخته و مدبّرى ست كه تا به حال كتابخانه را با چنگ و دندان مديريت كرده و مسائل كتابخانه را به خوبى به جلو برده. اما از مقامات بالا به ويژه از طرف #ماخروشكينا، مدير كل وزارتى كتابخانه ها، زير فشار است تا استعفا بدهد و دست از مديريت اين كتابخانه بردارد. عاقبت كالاباروف زير اين فشار ها تاب نمى آورد بر اثر حمله قلبى جان به جان آفرين تسليم مى كند و مى ميرد. بعد از مرگ كالاباروف مديريت كتابخانه به دست افسرى اطلاعتى و بازنشسته به نام #ميلاسادوف مى افتد كه در گذشته در بخش كارگزينى ارتش خدمت مى كرده و هيچ سر رشته اى از ادبيات ندارد. او كه براى كتابخانه خواب هايى اى ديده است تمام رشته هايى كه كالابارف در اين چند سال ريسيده بود پنبه مى كند و در ادامه ...
مترجم در پشت كتاب عنوان كرده كه موضوع كتاب غلبه نگرش فراگير تجارى و سرمايه دارى بر دانش و فرهنگه. البته به نظر من اين نكته تنها بخش محدود و كوچكى از رمان است . رمان بى شك يك رمان طنزِ #سياسى ست. نويسنده به وضوح از سيستم سياسى روسيه انتقاد مى كند. در جايى به وضوح مى گويد "هر كس در روسيه چيزى ميفهمد حداقل دوبار سر و كارش به زندان افتاده" اين كتاب نقدى كاملا واضح به سيستم نظامى روسيه و قدرتش در عرصه هاى اجتماعى وارد مى كند حتى چشمه از آن را در تخفيف ٥٠٪‏ از رستوران به وضوح نشان مى دهد. اين كتاب علاوه بر اين عرصه در فضايى فرهنگى شكل مى گيرد و انتقاد جالبى از قشر فرهنگى مى كند. اين كتاب علاوه بر آن نقدى جالب در برخورد اجتماعى روس ها با #تاجيك ها به نمايش مى گذارد كه نمونه بارزش رفتار ايرانى ها با افغان هاست. من در اين رمان آينه اى ديدم كه فضايى كاملا مشابه را برايم در كشور خودم تداعى مى كرد.
چيزهايى كه اتفاق افتادنشان خيلى دور از ذهن نيست.
ادامه در کامنت اول

#📚
4⭐️/5⭐️
#كتاب #رمان #روسى
رمان #رمانى_با_يك_طوطى اثر #آندرى_ولوس با ترجمه مثل هميشه خوب #آبتين_گلكار از #نشرماهى
#آندرى_ولوس نويسنده معاصر روسى كه اصالتا تاجيك تبار است در سال ٢٠١٤ آخرين رمانش را با عنوان اصلى #از_زندگى_يك_تك_سر روانه بازار كرد. البته اين رمان ظاهرا به دلايلى كه مترجم قيد كرده با عنوان فرعى كتاب يعنى #رمانى_با_يك_طوطى به فارسى برگردانده شده. اين نويسنده پيش از اين كتاب، رمان هاى زيادى را به بازار عرضه كرده كه برايش جايزه هاى بزرگى مثل جايزه بوكر روسى، جايزه آنتى بوكر، جايزه دولتى فدراسيون روسيه و ... را به ارمغان آورده.
رمان #رمانى_با_يك_طوطى به سبكى #طنز از زبان يك طوطى به اسم #سليمان_باگدانوويچ روايت مى شود. داستان رمان حول كتابخانه اى در مسكو و كاركنانش جريان دارد، مدير كتابخانه فردى به نام #كالاباروف است كه اديبى فرهيخته و مدبّرى ست كه تا به حال كتابخانه را با چنگ و دندان مديريت كرده و مسائل كتابخانه را به خوبى به جلو برده. اما از مقامات بالا به ويژه از طرف #ماخروشكينا، مدير كل وزارتى كتابخانه ها، زير فشار است تا استعفا بدهد و دست از مديريت اين كتابخانه بردارد. عاقبت كالاباروف زير اين فشار ها تاب نمى آورد بر اثر حمله قلبى جان به جان آفرين تسليم مى كند و مى ميرد. بعد از مرگ كالاباروف مديريت كتابخانه به دست افسرى اطلاعتى و بازنشسته به نام #ميلاسادوف مى افتد كه در گذشته در بخش كارگزينى ارتش خدمت مى كرده و هيچ سر رشته اى از ادبيات ندارد. او كه براى كتابخانه خواب هايى اى ديده است تمام رشته هايى كه كالابارف در اين چند سال ريسيده بود پنبه مى كند و در ادامه ...
مترجم در پشت كتاب عنوان كرده كه موضوع كتاب غلبه نگرش فراگير تجارى و سرمايه دارى بر دانش و فرهنگه. البته به نظر من اين نكته تنها بخش محدود و كوچكى از رمان است . رمان بى شك يك رمان طنزِ #سياسى ست. نويسنده به وضوح از سيستم سياسى روسيه انتقاد مى كند. در جايى به وضوح مى گويد "هر كس در روسيه چيزى ميفهمد حداقل دوبار سر و كارش به زندان افتاده" اين كتاب نقدى كاملا واضح به سيستم نظامى روسيه و قدرتش در عرصه هاى اجتماعى وارد مى كند حتى چشمه از آن را در تخفيف ٥٠٪‏ از رستوران به وضوح نشان مى دهد. اين كتاب علاوه بر اين عرصه در فضايى فرهنگى شكل مى گيرد و انتقاد جالبى از قشر فرهنگى مى كند. اين كتاب علاوه بر آن نقدى جالب در برخورد اجتماعى روس ها با #تاجيك ها به نمايش مى گذارد كه نمونه بارزش رفتار ايرانى ها با افغان هاست. من در اين رمان آينه اى ديدم كه فضايى كاملا مشابه را برايم در كشور خودم تداعى مى كرد.

Most Popular Instagram Hashtags