[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#موجهایش

5 posts

MOST RECENT

آنقدر #دوستت دارم 
که 
خودم هم نمیدانم این آنقدر میشود #چقدر!!! هر بار که #می پرسی، چقدر؟!
با خودم #فکر می کنم؛

#دریا چطور 
حساب #موجهایش را نگه دارد؟! #پاییز از کجا بداند 
هر بار چند #برگ از دست میدهد؟! #ابرها چه می دانند 
چند #قطره باریده اند؟! #خورشید مگر یادش مانده 
چند بار #طلوع کرده است؟! و من،
#چطور بگویم که،
چقدر دوستت دارم؟؟؟

عشق من
انقدر دوستت دارم که خودم هم نمیدانم چقدر
دوستت دارم...!
هربار که میپرسی، چقدر؟
با خودم فکر میکنم؛
#دریا چطور
حساب #موجهایش را نگه دار؟
#پاییز از کجا بداند
هر بار چند# برگ از دست می دهد؟!
#ابرها چه می دانند
چند قطره#باریده اند؟!
خورشید مگر یادش مانده
چند بار #طلوع کرده است؟!
ومن چطور بگویم که ،
چقدر #عاشقانه _دوستت# دارم
ارامشم تویی
همیشگیمی
سهمی از وجودم

آنقدر #دوستت دارم كه😍
#خودم هم #نمیدانم چقدر دوستت دارم 😍
هر بار که می پرسی، #چقدر ؟
با خودم #فکر می کنم ؛
#دریا چطور🏊
حساب #موجهایش را نگه دارد ؟
#پاییز از کجا بداند
هر بار چند #برگ از دست میدهد ؟🍁
#ابرها چه می دانند ☁
چند قطره #باریده اند ؟🌀
#خورشید مگر یادش مانده
چند بار #طلوع کرده است ؟!
و #من
#چطور بگویم که
چقدر #دوستت دارم ...

💞 @emadtalebzadeh #من_یک_عمادی_هستم
#جهانی_تو_را_دوست_دارد_چگونه_دوستت_نداشته_باشم؟؟

آنقدر دوستت دارم که
خودم هم نمیدانم چقدر#دوستت دارم !!
تومی پرسی چقدر ؟

و من
با خود آهسته نجوا می کنم :

#دریا چطور
حساب#موجهایش را نگه دارد ؟! پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست میدهد ؟! #ابر چه می داند
چند قطره باریده ؟! خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده ؟!
...
و من
چطور بگویم
چقدررررررررر دوستت دارم ؟؟ !! #هستی_دارایی
#دریا#امیرعلی#الینا#آب#آبی#شمال#ساحل

.
#سلــام_دلــتون_گــرم_از_عشق💕
.
مون نوشت:
آنقدر دوستت دارم
که
خودم هم نمیدانم #چقدر دوستت دارم !

هر بار که می پرسی، چقدر ؟
با خودم فکر می کنم ؛

#دریا چطور
حساب #موجهایش را نگه دارد ؟!
.
#پاییز از کجا بداند
هر بار چند #برگ از دست میدهد ؟!
.
#ابرها چه می دانند
چند #قطره باریده اند ؟! #خورشید مگر یادش مانده
چند بار #طلوع کرده است ؟!.
و #من،
چطور بگویم که،
چقدر #دوستت_دارم ...#💘
.
.
#كافه_مون#كافه_دوستي

Most Popular Instagram Hashtags