#مهرناز_حقیقی

MOST RECENT

#هواي_تازه -محکومیت #مهرناز_حقیقی #پزشک ساکن #بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام
به شش ماه حبس تعزیری
ماموران تلفن همراه خانم حقیقی را بعنوان «آلت جرم» ضبط کرده و ازتحویل آن خودداری کردند

@Havaietazeh

#مهرناز_حقیقی پزشک ساکن بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. ماموران تلفن همراه خانم حقیقی را به عنوان «آلت جرم» ضبط کرده و از تحویل آن خودداری کردند.

‍‍ 🔴🔴 #مهرناز_حقیقی پزشک ساکن #بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. ماموران تلفن همراه خانم حقیقی را به عنوان «آلت جرم» ضبط کرده و از تحویل آن خودداری کردند. ‍‍ #ایران_را_پس_میگیریم
#اعتصاب
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#اعتراض
#براندازم
#ما_هستم
#آزادی_ایران
#رفراندم
#جانم_فدای_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#فرقه_تبهکار
#رضا_شاه_روحت_شاد
#نافرمانی_مدنی_ایرانیان
#نه_به_حجاب_اجباری
#روباه_دم_بریده

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

خبر خوب اینکه #مهرناز_حقیقی آزاد شد

#مهرناز_حقیقی آزاد شد
✌️✌️✌️✌️✌️

#مهرناز_حقیقی از زندان اوین بعد از چهار ماه بازداشت آزاد شد.

#ایران_درد_میکشد
هجده نفر از #زنان زندانی بند زنان #زندان_اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از این مقام مسئول در دستگاه قضایی خواستند تا به وضعیت فاطمه (آتنا) دائمی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، رسیدگی کند.
به گزارش سایت کانون مدافعان #حقوق_بشر، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، مریم نقاش‌زرگران، الهام برمکی، الهام فراهانی، زهرا ذهتابچی، نیگارا افشارزاده، مهرناز حقیقی، گلرخ ایرایی، نازنین زاغری، نسیم باقری، آفرین نیساری، مریم اکبری منفرد، مریم النگی، معصومه ضیاء، لیلا جعفری، آزیتا رفیع‌زاده و نرگس محمدی؛ نامه به دادستان تهران را امضا کرده‌اند.
متن نامه زنان زندانی بند زنان زندان اوین به دادستان تهران در خصوص وضعیت خانم دائمی به شرح زیر است:
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند سرکار خانم فاطمه دائمی از تاریخ۹۶/۱/۱۹ در اعتصاب غذا هستند. ما هم‌بندی‌هایشان فارغ از پرداختن به مطالبات ایشان بر اساس موازین و دغدغه‌های انسانی و اخلاقی، در ملاقات با دادیار ویژه، جناب آقای حاجی‌مرادی و قاضی اجرای احکام دادسرای مقدس، جناب آقای عباسی درخواست نمودیم تا مطابق قوانین و اختیارات مراجع قانونی، نسبت به رسیدگی به این امر اهتمام ورزیده و به لحاظ زمانی روند رسیدگی را تسریع نمایند. متأسفانه علی‌رغم تداوم اعتصاب غذای خانم دائمی و وخامت وضعیت جسمی‌شان، پی‌گیری‌های خانواده و وکیل تاکنون به سرانجام نرسیده و ادامه اعتصاب موجب نگرانی ما شده است.
لذا از آن مقام قضایی تقاضا داریم دستور لازم جهت رسیدگی صادر نموده و با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خویش روند رسیدگی را تسریع نمایید.
#مهوش_شهریاری، فریبا_کمال‌_آبادی، #مریم_نقاش_‌زرگران، #الهام_برمکی، #الهام_فراهانی، #زهرا_ذهتابچی، #نیگارا_افشارزاده، #مهرناز_حقیقی، #گلرخ_ایرایی، #نازنین_زاغری، #نسیم_باقری، #آفرین_نیساری، #مریم_اکبری_منفرد، #مریم_النگی، #معصومه_ضیاء، #لیلا_جعفری، #آزیتا_رفیع_‌زاده و #نرگس_محمدی.
#freeatenedaemi
#saveatene
#freehengameshahidi

.
.
انتقال مهرناز حقیقی به بند زنان اوین پس از ۷۰ روز بازداشت

خبرگزاری هرانا – مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس، پس از گذشت ۷۰ روز از بازداشت، به بند نسوان (زنان) زندان اوین منتقل شد. خانم حقیقی اسفندماه ۹۵ توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس، روز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خانم حقیقی بعد از تعطیلات نوروز از بازداشتگاه ارگانی نامشخص به زندان اوین انتقال یافت. این کنشگر مدنی روز جاری بعد از حدود ۷۰ روز بازداشت به بند عمومی نسوان (زنان) در زندان اوین منتقل شده است.

از اتهامات احتمالی و جزئیات پرونده وی اطلاع دقیقی در دست نیست.
.
پ.ن:70 رو بی اطلاعی واقعا ظلمه....معلوم نیست چی بهش گذشته...اینا روششون همینه اینقدر زندانی رو با بازجویی های وحشتناک تحت فشار روانی میزارن تا به کارهای نکرده اعتراف کنن...لعنت به همشون.

#مهرناز_حقیقی #صدای_بی_صدایان #زندانی_سیاسی
#freemehrnaz

مهرناز که 1اسفند بازداشت شده بود بعد از عید از بندرعباس به انفرادی زندان اوین منتقل شده بود و الان در بند نسوان نگهداری میشه #مهرناز_حقیقی

گزارشهای جدید حاکی از آن است که مأموران امنیتی در بندرعباس، مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. مهرناز حقیقی در مقابل منزل خود بازداشت شده است.

یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازداشت وي گفت: «مأموران در مراجعه به منزل این پزشک، خود را مریض معرفی كردند و خواهان ورود به منزل شدند. پس از بازگشت خانم حقيقي از محل كار به منزل، مأموران او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل كردند». #مرگ_بر_خامنه_ای_جلاد #نه_به_جمهوری_اسلامی #مهرناز_حقیقی #حقوق_بشر #سپاه_تروریست #قاسم_سلیمانی_حرومزاده #سرنگونی_جمهوری_اسلامی #سیاسی

‏⁧‫#مهرناز_حقیقی‬⁩ کجاست؟؟
‏پس از گذشت دو ماه از بازداشت این فعال سیاسی دوستان و خانواده ایشان از او بی خبر هستند.
#هنگامه_شهیدی خبرنگار زنداني ديگر در بند است

.
وقتی یک حاکمیت برآیند مردم نباشد ، بهای امنیت‌اش می‌شود تحدید آزادی مردم؛ و نظام توتالیتر با بولد کردن #امنیت ، از آن بعنوان چماق و مهار #آزادی سو استفاده می‌کند که البته چنین حالتی، ایستادن روی یک‌پاست و اشاره‌ای برای افتادنش کافی‌ خواهد بود، چون امنیتِ پایدار آن است که توأمان با آزادی باشد. امنیت بدون آزادی اسمش "اسارت" است.
.
حاکمیت جمهوری اسلامی به چنان روزی افتاده که چند پست اینستاگرامی یک دختر ‌متولد ۷۴ را تهدیدی برای امنیت‌اش می‌بیند و شبانه به منزلش شبیخون می‌زند تا دستگیرش کند و خانواده‌اش را هم تهدید می‌کند که سکوت ‌کنند! چه تصویری گویاتر از این می‌شود برای آخرین تقلاهای یک نظامِ ورشکسته ترسیم کرد..؟ .
البته که نباید دست روی دست گذاشت و خوشبینانه منتظر ماند. چرا که اگر سقوطی اتفاق بیفتد جز با دستان خودمان نخواهد بود . ما وقتی ادامه‌دهنده‌ی راه همدیگر باشیم زندان‌ها را بی‌معنی کرده‌ایم. وقتی دستان همدیگر را گرفته باشیم، دستبندها را بی‌معنی کرد‌ه‌ایم. پس باید که ادامه داد...
.
#سپیده_قلیان
#مهرناز_حقیقی
#فرزانه_جلالی
#freedom_to_choose

باید دنیا صدای تو را بشنود #زن #روز_جهانی_زن به تمام زنان جهان بخصوص #شیر_زنان ایران زمین مبارک باد
#نرگس_محمدی #گلرخ_ابراهیمی #شهناز_اکملی #فرزانه_جلالی #مهرناز_حقیقی به یاد ۳۱ زن #زندانی_عقیدتی در #زندان_اوین #بند_نسوان باشیم
#حقوق_زن #زن_ستیزی #8mars #ایران

پوستر شماره ٧ در حمایت از #مهرناز_حقیقی و #فرزانه_جلالی ، در مراسم 8 مارس،پوسترها وعکس های آنان را در همه کشورها با خود به تظاهرات خواهیم برد

Most Popular Instagram Hashtags