#مهرناز_حقیقی

MOST RECENT

.
مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی آزاد شد
خبرگزاری هرانا – #مهرناز_حقیقی، #کنشگر_مدنی و پزشک ساکن #بندرعباس که پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۳۱ شهریورماه جهت اجرای حکم به #زندان_بندرعباس منتقل شده بود، با احتساب ایام بازداشت قبلی و به صورت مشروط از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس، امروز دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۷۹۷، با احتساب ایام بازداشت قبلی و به صورت مشروط از زندان بندرعباس آزاد شد.
آزادی مهرناز حقیقی با احتساب ایام بازداشت و طی موافقت با آزادی مشروط وی صورت گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال این کنشگر مدنی به زندان بندرعباس در تاریخ ۳۱ شهربورماه جهت تحمل شش ماه حبس تعزیری خبر داده بود.
لازم به ذکر است که این کنشگر مدنی پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به یادآوری است، خانم حقیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد و پس از یک هفته تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بندرعباس، به بند عمومی زنان زندان این شهر منتقل شد. سپس در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۹۶، این کنشگر مدنی از زندان بندرعباس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و نهایتاً در تاریخ ۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

A
.
منبع مطلع: #مهرناز_حقیقی، #پزشک و #فعال_حقوق_بشر از روز شنبه 31 شهریور 1397 برای گذراندن حکم 6 ماه #حبس به #اتهام #تبلیغ_علیه_نظام به #زندان_مرکزی #بندر_عباس منتقل شده است.
#شبکه_آزادی
@tvazadi

Dr. Mehrnaz Haghighi, mänskliga rättigheter aktivist, belastad med förolämpande Khamenei och agerar mot den islamiska regimen överfördes till fängelse...
Politisk fånge måste släppas i hopp om att sluta den islamiska diktaturen över Iran
دکتر #مهرناز_حقیقی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد
مهرناز حقیقی، فعال حقوق بشر روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ برای گذراندن دوران محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری خود به زندان بندرعباس منتقل شد.
پیش از این مهرناز حقیقی اول اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات در خانه اش بازداشت شد و بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین تهران دوران بازداشت را گذراند. وی روز ششم خرداد ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه آزاد شد.
پس از تبرئه شدن و صدور قرار منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب، توهین به خامنه‌ای و اقدام علیه امنیت ملی، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه‌ مبنی بر «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند» را به او تفهیم کرده است.

دکتر #مهرناز_حقیقی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد
مهرناز حقیقی، فعال حقوق بشر روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ برای گذراندن دوران محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری خود به زندان بندرعباس منتقل شد.
پیش از این مهرناز حقیقی اول اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات در خانه اش بازداشت شد و بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین تهران دوران بازداشت را گذراند. وی روز ششم خرداد ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه آزاد شد.
پس از تبرئه شدن و صدور قرار منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب، توهین به خامنه‌ای و اقدام علیه امنیت ملی، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه‌ مبنی بر «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند» را به او تفهیم کرده است.

✊️اسارتم را دیده ای ... به زانو درآمدنم را ... هرگز نخواهی دید!
#مهرناز_حقیقی

#مبارزات_سراسری
#حکومت_ضد_زن_سرنگون
#نه_به_مذهب_در_قدرت
@hejabsoozan

.
مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی جهت اجرای حکم به زندان بندرعباس منتقل شد
#مهرناز_حقیقی، #کنشگر_مدنی و پزشک ساکن #بندرعباس که پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه هفته جاری جهت اجرای حکم به #زندان_بندرعباس منتقل شد.
لازم به ذکر است که این کنشگر مدنی پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به یادآوری است، خانم حقیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد و پس از یک هفته تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بندرعباس، به بند عمومی زنان زندان این شهر منتقل شد. سپس در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۹۶، این کنشگر مدنی از زندان بندرعباس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و نهایتاً در تاریخ ۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
تاکنون از جزییات پرونده وی اطلاعی در دست نیست.

.
مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی جهت اجرای حکم به زندان بندرعباس منتقل شد
خبرگزاری هرانا – #مهرناز_حقیقی، #کنشگر_مدنی و پزشک ساکن #بندرعباس که پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه هفته جاری جهت اجرای حکم به #زندان_بندرعباس منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ شهریور‌ماه ۱۳۹۷، مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس، خود را جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری هرمزگان معرفی کرده و سپس از آنجا به زندان بندرعباس منتقل شد.
لازم به ذکر است که این کنشگر مدنی پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به یادآوری است، خانم حقیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد و پس از یک هفته تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بندرعباس، به بند عمومی زنان زندان این شهر منتقل شد. سپس در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۹۶، این کنشگر مدنی از زندان بندرعباس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و نهایتاً در تاریخ ۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
تاکنون از جزییات پرونده وی اطلاعی در دست نیست.

🔴 مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی جهت اجرای حکم به زندان بندرعباس منتقل شد.
.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان #حقوق_بشر در #ایران، روز شنبه ۳۱ شهریور‌ماه ۱۳۹۷، #مهرناز_حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس، خود را جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری #هرمزگان معرفی کرده و سپس از آنجا به زندان بندرعباس منتقل شد.

لازم به ذکر است که این #کنشگر_مدنی پیش‌تر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است،
خانم حقیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد و پس از یک هفته تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بندرعباس، به بند عمومی زنان زندان این شهر منتقل شد. سپس در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۹۶، این کنشگر مدنی از زندان بندرعباس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و نهایتاً در تاریخ ۷ خرداد‌ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه از #زندان_اوین آزاد شد.

تاکنون از جزییات پرونده وی اطلاعی در دست نیست
.
#بازداشت_غیرقانونی
#قوه_قضاییه_فاسد #فعالان_مدنی #زندانیان_سیاسی
#حقوق_شهروندی
#iran #humanrights

#مهرناز_حقیقی، پزشک و فعال مدنی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان محکوم شده، از روز ۳۱ شهریور ماه برای اجرای حکم به زندان مرکزی بندرعباس انتقال داده شد.

👇
#مهرناز_حقیقی ، پزشک و فعال مدنی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان محکوم شده، از روز ۳۱ شهریور ماه برای اجرای حکم به زندان مرکزی بندرعباس انتقال داده شد.
@nimaaminplus 👈
#تیترپلاس #نیماامین #زندانی_سیاسی #بندرعباس #تبلیغ_علیه_نظام

#مهرناز_حقیقی، پزشک و فعال مدنی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان محکوم شده، از روز ۳۱ شهریور ماه برای اجرای حکم به زندان مرکزی بندرعباس انتقال داده شد.

#هواي_تازه -محکومیت #مهرناز_حقیقی #پزشک ساکن #بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام
به شش ماه حبس تعزیری
ماموران تلفن همراه خانم حقیقی را بعنوان «آلت جرم» ضبط کرده و ازتحویل آن خودداری کردند

@Havaietazeh

‍‍ 🔴🔴 #مهرناز_حقیقی پزشک ساکن #بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. ماموران تلفن همراه خانم حقیقی را به عنوان «آلت جرم» ضبط کرده و از تحویل آن خودداری کردند. ‍‍ #ایران_را_پس_میگیریم
#اعتصاب
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#اعتراض
#براندازم
#ما_هستم
#آزادی_ایران
#رفراندم
#جانم_فدای_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#فرقه_تبهکار
#رضا_شاه_روحت_شاد
#نافرمانی_مدنی_ایرانیان
#نه_به_حجاب_اجباری
#روباه_دم_بریده

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

دکتر #مهرناز_حقیقی به اتهام هواداری از مجاهدین در بیدادگاه #بندرعباس

مهرناز حقیقی پزشک چهل و نه ساله بندرعباسی به دلیل نوشتن در فضای مجازی ، تهیه کمک های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی و و کودکان کار و به صرف سابقه هواداری از #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران در دهه شصت ، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند مواجه شد و قرار است روز سی و یکم تیر ماه نود و هفت در بیدادگاه بندرعباس محاکمه شود. مهرناز حقیقی ، اول اسفند نود و پنج از سوی وزرات گشتاپو و آدمکش اطلاعات موسوم به #واواک در خانه اش بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از سه ماه در پلیس امنیت بندرعباس و زندان اوین #تهران ، روز شش خرداد نود و شش با سپردن وثیقه آزاد شد.مهرناز روز بیست و هفتم تیر ماه نود و هفت پس از تبرئه شدن و صدور منع تعقیب برای اتهامات اولیه مانند نشر اکاذیب ، توهین به خامنه ای ، و اقدام علیه امنیت ملی ، دادستانی بندرعباس دو اتهام تازه مبنی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند را به او تفهیم کرده است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای_لعنت_بر_خمینی #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #سپاه_پاسداران_تروریستی #رژیم_پنج #براندازم #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #سرباز_رجوی #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #anti_pahlavi #viva_rajavi #istandwithmaryamrajavi #Mek #pmoi #freeiran2018

.
مهرناز حقیقی ک از اول اسفند ماه سال ۹۵ بازداشت شد،ششم خرداد ۹۶ با قید وثیقه سیصد میلیونی آزاد شد...
وی در تاریخ بیست و ششم آذر ۹۶ برای تفهیم اتهام به دادسرای بندرعباس احضار شد...
اتهامات:
نشر اکاذیب
توهین به رهبری
تبلیغ و طرفداری از گروه های معاند
.
.
.
پ.ن مملکت هر کی هر کیه...
واس خودشون هرکاری ک دلشون میخواد میکنن...
هر کسیو ک میخوان با یه سری اتهامات مشابه میگیرن و زندانی میکنن و زندگیشون،خانوادشون و کارشون رو ازشون میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره...
یه سری ها رو که میگیرن خوشبختانه سریع اطلاع رسانی میشه و اخبارش پخش میشه و حمایت گسترده ای تو فضای مجازی میشه ازشون...
اما یه سری هم هستن که متاسفانه گمنام میمونن و تو سکوت خبری میبرنشون...
اولین قدم اطلاع رسانیه به هر شکلی و از هر طریقی...
این کمک بزرگیه برای اون شخص ک به ناحق براش پرونده سازی میشه و با اینکار اقلا تنهاشون نزاشتیم و اسمشون رو فریاد زدیم...
همونجور ک این عزیزان سکوت نکردن ماهم سکوت نمیکنیم در برابر ظلمی که در حقشون شده...
بقول شاهین سنگر سکوت نیست...
#مهرناز_حقیقی #صدای_بی_صدایان
@mehrnaz.haghighi1969

خبر خوب اینکه #مهرناز_حقیقی آزاد شد

#مهرناز_حقیقی آزاد شد
✌️✌️✌️✌️✌️

Most Popular Instagram Hashtags