#مهاجرت_كانادا_تخصصي

7 posts

TOP POSTS

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

MOST RECENT

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کانادا🇨🇦
دعوتنامه معتبر ، وقت سفارت ،پکیج تور آنکارا جهت رفتن به سفارت کانادا(۲شب و ۳ روز + پرواز ماهان + هتل ۵ ستاره * +بیمه نامه + ترانسفر VIP سفارت همراه با مترجم + لیدر + نصف روز گشت) ، پر کردن اپلیکیشن فرم ، بانک
📌📌📌اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت و کانال تلگرام📌📌📌
#ویزا_کانادا #ویزا #کانادا #کانادایی #visa #canadian_visa #آفر #آنکارا #مسافرت #اقامت #اقامت_کانادا #مترجم #دعوتنامه #travel #ویزا #سفر #مهاجرت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کانادا🇨🇦
دعوتنامه معتبر ، وقت سفارت ،پکیج تور آنکارا جهت رفتن به سفارت کانادا(۲شب و ۳ روز + پرواز ماهان + هتل ۵ ستاره * +بیمه نامه + ترانسفر VIP سفارت همراه با مترجم + لیدر + نصف روز گشت) ، پر کردن اپلیکیشن فرم ، بانک
📌📌📌اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت و کانال تلگرام📌📌📌
#ویزا_کانادا #ویزا #کانادا #کانادایی #visa #canadian_visa #آفر #آنکارا #مسافرت #اقامت #اقامت_کانادا #مترجم #دعوتنامه #travel #ویزا #سفر #مهاجرت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کانادا🇨🇦
دعوتنامه معتبر ، وقت سفارت ،پکیج تور آنکارا جهت رفتن به سفارت کانادا(۲شب و ۳ روز + پرواز ماهان + هتل ۵ ستاره * +بیمه نامه + ترانسفر VIP سفارت همراه با مترجم + لیدر + نصف روز گشت) ، پر کردن اپلیکیشن فرم ، بانک
#ویزا_کانادا #ویزا #کانادا #کانادایی #visa #canadian_visa #آفر #آنکارا #مسافرت #اقامت #اقامت_کانادا #مترجم #دعوتنامه #travel #ویزا #سفر #مهاجرت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کانادا🇨🇦
دعوتنامه معتبر ، وقت سفارت ،پکیج تور آنکارا جهت رفتن به سفارت کانادا(۲شب و ۳ روز + پرواز ماهان + هتل ۵ ستاره * +بیمه نامه + ترانسفر VIP سفارت همراه با مترجم + لیدر + نصف روز گشت) ، پر کردن اپلیکیشن فرم ، بانک
#ویزا_کانادا #ویزا #کانادا #کانادایی #visa #canadian_visa #آفر #آنکارا #مسافرت #اقامت #اقامت_کانادا #مترجم #دعوتنامه #travel #ویزا #سفر #مهاجرت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

‎امروز در تاریخ 8 مارچ 2017، طبق خبر منتشر شده در سایت رسمی #اداره_مهاجرت_کبک، به منظور ارتقا هماهنگی زندگی اجتماعی و شغلی مهاجرین و افزایش سطح #دانش_زبان_فرانسه آنها، تغییراتی در امتیازبندی #مهاجرین متخصص #کبک بویژه در زمینه های امتیاز رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انجام گرفته است.
‎این تغییرات شامل موارد زیر است:
‎•امتیاز مربوط به یک سری رشته ها کاهش یافته است. ‎•کاندیداهای تحصیل کرده در رشته های فنی حرفه ای و یا رشته های فنی کالج که رشته آنها از رشته های مورد نیاز کبک بوده است، دیگر امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت. در نتیجه، در بخش امتیازات تحصیلی، به مدارک فنی حرفه ای که براساس ماتریس امتیابندی قبلی دارای 12 یا 16 امتیاز بودند، و برای مدرک تحصیلی شان 10 امتیازکسب می کردند. اما از این پس این 10 امتیاز به آنها تعلق نخواهد گرفت.
‎• حداقل امتیاز بخش اولیه استخدام پذیری و حداقل امتیاز قبولی افزایش یافته است. - حداقل امتیاز استخدام پذیری برای افراد مجرد از 42 به 43 و برای افراد متاهل از 50 به 52 افزایش یافته است. همچنین حداقل #امتیاز_قبولی برای افراد مجرد از 49 به 50 و برای افراد متاهل از 57 به 59 افزایش یافته است.
‎این تغییرات بر روی پرونده هایی که از امروز به بعد سابمیت می شوند و همچنین پرونده هایی که تا امروز 8 مارچ 2017 هنوز مرحله اولیه بررسی بر روی آنها انجام نشده است، اعمال خواهد شد.
👇
براي مشاهده #ليست_مشاغل_مورد_نياز_نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ به وب سايت ما مراجعه كنيد:
www.GanjiCo.com
#نيروي_متخصص_كبك_٢٠١٧ #شرايط_مهاجرت_كانادا_٢٠١٧ #كبك_كانادا_٢٠١٧ #مهاجرت_كانادا #وكيل_مهاجرت #خريد_خانه_كانادا #امتيازبندي_كبك_٢٠١٧ #گنجي_وكيل #كانادا_اقامت #مهاجرت_كانادا_تخصصي

Most Popular Instagram Hashtags