#مني_كه_هزاران_كيلومتر_دورم_اما_دلم_نزديك

MOST RECENT

ما بدهکاریم
به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند
معذرت می خواهم چندم مرداد است ؟
و نگفتیم ...!
چونکه مرداد :
گور عشق گل خون رنگ دل ما بوده است
جا مانده است چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر ،هیچ چیز،جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید
من چشم خورده ام...
من تکه تکه از دست رفته ام
در روز روز زندگانیم
و خوب میدانم
سال هاست که مرده ام.
..
به كسي چه مربوط كه غم دارد دلم ...
كه نوشته هايم هميشه خوب نيست
و خودم خوب نيستم اگرهم باشم به تو چه...؟
نه ميخواني نه خواندن بلدي نه ميفهمي كه بخواني...
اينها كه ميگويم اهانت نيست به كسي كه كس نيست
برنخورد اشتباهي ...
ولي صادقانه ميگويم : به هيچكس هيچ چيز هيچكس هيچ ربطي ندارد.
خواهي پند گير
من عوض شدم و من گذشته نيستم...
خواستي بشناسيم كافيست از من دور بماني
دور كه باشيد احترامتان برايم واجب است
مفهوم حرفهايم را آنهايي درك ميكنند كه دركم نكرده اند
خاموشم و هيچ خبري از من نيست
وفادار آنهايي بودند كه براي يافتن من به كوچها رحم نكردند وگرنه دوست و رفيق و آشنا خريدنيست ،...
هركس مانده يا از خود من است يا من از او، ديگران همه هويتهاي پوچ براي گذشت از روز به شب بودند
اطرافم را كه مينگرم به جز تعدادي همه و همه هيچكسن، مغرور هنوز نفس ميكشم تا وقت رفتنم .
زمين و زمان در دست دارم منتظر يك اتفاق عظيم باش
صدايش به گوشت ميرسد، صدايم را ميگويم در حوالي سفرم كوچ به انتهاي آرامش.....
#تابستان٩٦
#مرداد
#عاشقانه_هاي_پايتخت
#سحرگاه
#صبح_زود
#هنر
#متن
#شعر
#فوتوگرافی
#دلتنگی_یعنی_حال_من
#تهران_بزرگ
#گرما
#حسين_پناهي
#مني_كه_هزاران_كيلومتر_دورم_اما_دلم_نزديك
#دستنوشته_های_من

*
#شب_آرزوها
#مني_كه_هزاران_كيلومتر_دورم_اما_دلم_نزديكِ

كانال شبانه هاي تلگرام و ١٦هزار و ششصد مهربانش؛
آدرس در قسمت بيوي پروفايل 🙏
________________________________
شبِ آرزوها قبلِ روزِ سيزده
براي مني
كه تو براش بيشتر از يه آرزويي
فقط يه معني داره؛
دوست داشتم يه جايي باهم باشيم
راستش رو بگو
براي تو هم امشب همين معني رو داره ...؟ ؛

فريد صارمي؛ دهم بهار ٩٦

#فريد_صارمي #faridsaremi

كانالِ شبانه هاي تلگرام و آدرسِ هميشگي ش؛

t.me/farid_saremi
__________________________________

Most Popular Instagram Hashtags