[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ملنگ

580 posts

TOP POSTS

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح جمعه ۹۶/٨/۱۹ - خانم‌ها (تمسک به بزرگان - نشاط و سرور حقیقی)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چهل روز #عزاداری برای خاص حضرت امام حسین تمام شد. انشاءالله در این چهل روز، خداوند به شما توفیق داده باشد که از آن حضرت فیض گرفته باشید و فیضی را که حضرت گذاشت در این دنیای ما و برای همه‌‌ی نوع #بشر گذاشته؛ شما هم انشاءالله بهره‌ای از آن گرفته باشید، ولی اصل بر #زندگی و حیاتی که خداوند به ما داده، بر #شادی است، بر دیدار یکدیگر است و حتی خب گاهی اوقات بسیاری از این انحرافات و اشتباهاتی هم که ما می‌دانیم در واقع، در اصل از یک فکر صحیح و امر الهی سرچشمه گرفته منتها یک خرده منحرف شده از هدف.
خب مثلاً همین #سماع که می‌بینید- هنوز هست در بعضی- این همان جلوه ای‌ست از نشاط و شادی‌ای که خداوند برای ما مقرر کرده. ولی مقرر کرده؛ نه اینکه فرض کنیم نکاتی باشد با رقص و اینها باشد و آنچه که... نه، این نیست. آن #نشاطی که خداوند گفته «همیشه در دل است» و با هیچ مسأله‌ای تمام نمی‌شود.
با آن نشاطی که در #دل هست همیشه در حال حرکت و هیجان باشید و از یاد خداوند و بزرگانی که ما روزهای جمعه اسمشان را می‌بریم ولی همیشه باید به هر مناسبتی... منتها چون ما فرض کنید زمان «جنید بغدادی» نبودیم، زمان «شاه نعمت‌الله ولی» نبودیم و امثال اینها، نه اینکه آن موقعیت را به کلی از دست داده‌ایم، نه، آن موقعیت تبدیل شده و لباس دیگری پوشیده. مثل آقایان و خانم‌هایی که گناباد رفته بودند، مرحوم « #ملنگ» را دیده بودند خب آن برای خودش حالتی بود.
در همان آن می‌دید حال «حاجی صدر» را، صاف نشسته، تکان نمی‌خورد. آن همیشه در حالت هیجان، این همه... هر دو هم مورد علاقه‌ی همه‌ی مسلمین- فقرا- بودند. این #جوشش و حرکت درون دل است که همواره در حال حرکت است و در حال جنونی‌ست که؛ نه جنون چیز. در حال آن است که به آن مبدأیی که وصل بوده #وصل باشد. همیشه همین جور باشید انشاءالله.

#مجذوبان_نور
#پيام_دوست
#دراويش_گنابادى
#sufism

#ملنگ شهر خاموشان و درویش خراباتم

ندارد هیچ سلطانی مقام این گدایی را #

.
ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا shahzade padar
خواهی برو جفا كن

#ملنگ بچه کاپیسا

منزلي خاصي نمي خواهد عبادتگاه شوق
هر كف خاكي كه انجا سر نهي سجاده هست #ملنگ

MOST RECENT

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح جمعه ۹۶/٨/۱۹ - خانم‌ها (تمسک به بزرگان - نشاط و سرور حقیقی)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چهل روز #عزاداری برای خاص حضرت امام حسین تمام شد. انشاءالله در این چهل روز، خداوند به شما توفیق داده باشد که از آن حضرت فیض گرفته باشید و فیضی را که حضرت گذاشت در این دنیای ما و برای همه‌‌ی نوع #بشر گذاشته؛ شما هم انشاءالله بهره‌ای از آن گرفته باشید، ولی اصل بر #زندگی و حیاتی که خداوند به ما داده، بر #شادی است، بر دیدار یکدیگر است و حتی خب گاهی اوقات بسیاری از این انحرافات و اشتباهاتی هم که ما می‌دانیم در واقع، در اصل از یک فکر صحیح و امر الهی سرچشمه گرفته منتها یک خرده منحرف شده از هدف.
خب مثلاً همین #سماع که می‌بینید- هنوز هست در بعضی- این همان جلوه ای‌ست از نشاط و شادی‌ای که خداوند برای ما مقرر کرده. ولی مقرر کرده؛ نه اینکه فرض کنیم نکاتی باشد با رقص و اینها باشد و آنچه که... نه، این نیست. آن #نشاطی که خداوند گفته «همیشه در دل است» و با هیچ مسأله‌ای تمام نمی‌شود.
با آن نشاطی که در #دل هست همیشه در حال حرکت و هیجان باشید و از یاد خداوند و بزرگانی که ما روزهای جمعه اسمشان را می‌بریم ولی همیشه باید به هر مناسبتی... منتها چون ما فرض کنید زمان «جنید بغدادی» نبودیم، زمان «شاه نعمت‌الله ولی» نبودیم و امثال اینها، نه اینکه آن موقعیت را به کلی از دست داده‌ایم، نه، آن موقعیت تبدیل شده و لباس دیگری پوشیده. مثل آقایان و خانم‌هایی که گناباد رفته بودند، مرحوم « #ملنگ» را دیده بودند خب آن برای خودش حالتی بود.
در همان آن می‌دید حال «حاجی صدر» را، صاف نشسته، تکان نمی‌خورد. آن همیشه در حالت هیجان، این همه... هر دو هم مورد علاقه‌ی همه‌ی مسلمین- فقرا- بودند. این #جوشش و حرکت درون دل است که همواره در حال حرکت است و در حال جنونی‌ست که؛ نه جنون چیز. در حال آن است که به آن مبدأیی که وصل بوده #وصل باشد. همیشه همین جور باشید انشاءالله.

#مجذوبان_نور
#پيام_دوست
#دراويش_گنابادى
#sufism

یادوں کے پاؤں ہی نہیں ورنہ...
تیری یادوں کے پاؤں پڑ جاتا...
#ملنگ

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح جمعه ۹۶/٨/۱۹ - خانم‌ها (تمسک به بزرگان - نشاط و سرور حقیقی)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چهل روز #عزاداری برای خاص حضرت امام حسین تمام شد. انشاءالله در این چهل روز، خداوند به شما توفیق داده باشد که از آن حضرت فیض گرفته باشید و فیضی را که حضرت گذاشت در این دنیای ما و برای همه‌‌ی نوع #بشر گذاشته؛ شما هم انشاءالله بهره‌ای از آن گرفته باشید، ولی اصل بر #زندگی و حیاتی که خداوند به ما داده، بر #شادی است، بر دیدار یکدیگر است و حتی خب گاهی اوقات بسیاری از این انحرافات و اشتباهاتی هم که ما می‌دانیم در واقع، در اصل از یک فکر صحیح و امر الهی سرچشمه گرفته منتها یک خرده منحرف شده از هدف.
خب مثلاً همین #سماع که می‌بینید- هنوز هست در بعضی- این همان جلوه ای‌ست از نشاط و شادی‌ای که خداوند برای ما مقرر کرده. ولی مقرر کرده؛ نه اینکه فرض کنیم نکاتی باشد با رقص و اینها باشد و آنچه که... نه، این نیست. آن #نشاطی که خداوند گفته «همیشه در دل است» و با هیچ مسأله‌ای تمام نمی‌شود.
با آن نشاطی که در #دل هست همیشه در حال حرکت و هیجان باشید و از یاد خداوند و بزرگانی که ما روزهای جمعه اسمشان را می‌بریم ولی همیشه باید به هر مناسبتی... منتها چون ما فرض کنید زمان «جنید بغدادی» نبودیم، زمان «شاه نعمت‌الله ولی» نبودیم و امثال اینها، نه اینکه آن موقعیت را به کلی از دست داده‌ایم، نه، آن موقعیت تبدیل شده و لباس دیگری پوشیده. مثل آقایان و خانم‌هایی که گناباد رفته بودند، مرحوم « #ملنگ» را دیده بودند خب آن برای خودش حالتی بود.
در همان آن می‌دید حال «حاجی صدر» را، صاف نشسته، تکان نمی‌خورد. آن همیشه در حالت هیجان، این همه... هر دو هم مورد علاقه‌ی همه‌ی مسلمین- فقرا- بودند. این #جوشش و حرکت درون دل است که همواره در حال حرکت است و در حال جنونی‌ست که؛ نه جنون چیز. در حال آن است که به آن مبدأیی که وصل بوده #وصل باشد. همیشه همین جور باشید انشاءالله.

#مجذوبان_نور
#پيام_دوست
#دراويش_گنابادى
#sufism

شما #سلطان جهان باشيد ..⤴️⤴️ 🚬ما #ملنگ خرابات .. 🚬مستي #مامستي هر #جام نيست ..🚬🚬
#مست بودن ما كار هر #بدنام نيست .. 💪🏻

اساں اجڑے لوک مقدراں دے.
.
ویران نصیب دا حال نھ پچھ.
.
#ملنگ❤✌👍

پرچے تے جنانیاں کراندیاں نے شریکا😠
#ملنگ اپنی عدالت آپ لاندے نے..

میرا کشکول کب سے خالی تھا
میں نے اُس میں شراب بھر لی ہے

اور تو کچھ نہیں کیا میں نے
اپنی حالت تباہ کر لی ہے
#ملنگ

صبحتون پر از انرژی و شادی😀❤👌
یه میکس توپ😀❤
پاشید ببینم😂حالا این کمرررره یا شاه فنررره🕺💃نیاین وسط دلخور میشم😂حرکات موزون صبحگاهی😀
#مشنگ#ملنگ#پلنگستان#تیمارستان#خنده_دار#دیدنی#باحال#خنده#خز#دیدنی#شگلنارنیدنی#لاکچری#خوشحال#هزینه#تهران#زید
#عکس#ازدواج#دورهمی#پارتی#ایران#بدنسازی#پلنگ#عشق#داف#پاف#لاکچری#تتلو#هزینه

صبحتون پر از انرژی و شادی😀❤👌
یه میکس توپ😀❤
پاشید ببینم😂حالا این کمرررره یا شاه فنررره🕺💃نیاین وسط دلخور میشم😂حرکات موزون صبحگاهی😀
#مشنگ#ملنگ#پلنگستان#تیمارستان#خنده_دار#دیدنی#باحال#خنده#خز#دیدنی#شگلنارنیدنی#لاکچری#خوشحال#هزینه#تهران#زید
#عکس#ازدواج#دورهمی#پارتی#ایران#بدنسازی#پلنگ#عشق#داف#پاف#لاکچری#تتلو#هزینه

حال امروزمون ... 😌🐾
#ملنگ #نخودچی #هاپو #عشق_سگ
Mode of the day ... 😏😌 #modeoftheday #chillax #dontgiveafuck #whatever #dog #doggie #doglove

میرے #مزاج کا کوئ قصور نہیں۔

#ملنگ

تیرے سلوک نے بدل دیا #لہجا_میرا 🤓🙊👂💞💝

Most Popular Instagram Hashtags