#ملكه_شب

MOST RECENT

#فكت از #بورچين_ترزيوغلو پ.ن:مورات ييلدريم بازيگر نقش #ساواش در سريال #عشق_و_جزا و بازيگر نقش #جان در فيلم سينمايي #عشق_ابدي و بازيگر سريال #ملكه_شب پ.ن٢:و #ايلكر_كاللي بازيگر نقش #پويراز در سريال #پويراز_كارايل و بازيگر نقش #عرفان در سريال #زير_پوست_شهر پ.ن٣:و خود #بورچين_ترزي_اوغلو هم بازيگر نقش #عايشه_گل در سريال #پويراز_كارايل و بازيگر سريال #مرحمت#burcinterzioğlu #ilkerkaleli #muratyildirim #burakozcivit #fahriyeevcen #neslihanatagul #kadirdogulu #oykukarayel #meryemuzerli #barisarduc #elcinsangu #asklaftananlamaz #handeerçel #güneşinkızları #burakdeniz

مجــــازی هستیم...امــــا... دلمــــــان مجازی نــــیست... هميشه با هم ميماند .... با هم ميخندند،،.. با هم ميگريند.....❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍#گپ_عشقیا
#گوزل
#اكيا
#ملكه_شب
#پاتريكس
#قشر_مرفه
#هسل

.🔺29.Bölüm #icerde Goose Bumps
The Big Secret has been REVEALED now 😱😱😱😱😱😱😱😱😱
_Cuşkun: in fact you also know the place of Umut! You know him as Mert! 😳😳😳 (He is talking to whom?) 🤔🤔🤔
_جوشكون: در واقع تو هم جاي اوموت (اميد) رو ميدوني! تو اونو به اسم مرت ميشناسي! 😳😳😳 (جوشكون داره با كي حرف ميزنه؟)
.
. 🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

اين آسوي ايكبيري توو اين سريال هم عوضي و دروغگو بود! سعيد رو عصباني كرده! سعيد بهش ميگه با شورا چي كار كردي؟ بهش چي گفتي؟ ... اونم دروغ ميگه كه نه من كاري نكردم! ... سعيد هم ميگه دروغ نگو (عوضي) شورا همه چيو برام تعريف كرده! آخه من چند بار بهت گفتم ازين كارات و كرم ريختنات دست بردار! چطور رفتي به شورا به دروغ گفتي كه با من بودي؟ چطور تونستي همچين دروغي بگي؟😆😆😆 يعني اين دختره كلا توو همه ي سريال ها نقش دروغگوها و آويزونها رو بازي ميكنه فقط 😂😂😂 حتي توو شميم عشق هم با دروغگويي و آويزون بازي بچه ي خودش رو جاي بچه ي يوسف جا زد و بعدشم خودش رو انداخت به خواهرزاده ي اون پيرزنه! يادم نيس يارو آخرش دروغش رو فهميد ولش كرد يا نه🤔🤔🤔!
.
.
. 🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

بادكنك ... بادكنننننننننننك ... نمكيه! ... نون خشكيه 😂😂😂😂😂😂😂😂 مرتيكه رواني. داداشم رفته امريكا، پفك ايروني بخره بياره بخوريم پاي سريالها خِرت و خرت اين ٢ روز آخر هفته رو😆😆😆 صبح يكي از بچه ها تگم كرد رو اين ويديو، خيلي متوجه ي تُن امير نشدم! الان سرم خلوت شد، صداش يهو مثل مهدي فخيم زاده شد! بادكنننننننك! 😆😆😆 حالا هي داد بزن بگو من اميرم نميتونين منو اون توو نگه دارين! ديوونه 😝😝😝 بونو حسابونو سورارم ... تك تك سوراررررم ✏️✏️✏️
.
. 🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺12.Bölüm Ölene Kadar 2/2
_تو بخاطر اون گفتي؟ 😆😆😆 جان شما اين داهان اينجا يه چيزي زده 🤔🤔🤔 توو كوسم سلطان اين نديمه ها قبل اينكه برن كسي رو بكُشن، همشون مواد ميزنن! تا ريلكس شن و هاي شن و نفهمن چه غلطي دارن ميكنن! 😂😂😂😂😂😂 خلاف همه سنگينه! فكر كنم اينجا هم قبل اينكه گلوله ي داهان رو در بيارن يه چيزي بهش زدن اينقده خنك بازي از خودش درمياره 🙃🙃🙃 هاي شده بچه هاااااي
.
. 🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺12.Bölüm Ölene Kadar 1/2
هي عروس خانوم اين چه دل و قلوه دادنه با پسره مردم! تازه اونم از نوع نيمه لختش! 😂😂😂 چك عوزور ادريم ااا ... شما اصلا عوزور موزور نخواه 😆😆😆 ميزني بدتر شل و پلش ميكني يارو رو! ... هي هم ميگه چيكار كنم، بازش كنم، بازش كنم 😆😆😆 نه تو بازش نكن! همون ساكت آروم بشين، نميخواد كاري بكني، دهن منم باز نكن🤐🤐🤐❣️😂😂😂 هي آچيم آچيم! ... نخير! ببند. ببند😆😆😆
.
. . .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺3.Bölüm Fi ❣️Part 2/2 .
هوي هوي هوي 😂😂😂😂😂😂😂 اين رسما اينو بوسيداااااا منم جاي دختره خشكم زد والله 😳😳😳 چقده خوب بازي كرد اينجا رو سرني! قشنگ خشكش زده انگار! ... يعني سر مارو قشنگ كوبوند به تاق اين جان ماناي! ... عِه؟ بعدش چي ميشه؟ 🤔🤔🤔 ميگم صادق ديوونه هم از اوزگه خوشش مياد انگار نه؟ 😍😍😍 باحالن اون دوتا هم 😋😋😋😋
.
. . .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺3.Bölüm Fi ❣️Part 1/2 .
يعني جان ماناي 😆😆😆 بخاطر دورو فداكاري كرد و ديشب اين دختره ايكبير فيس فيس رو تحمل كرد 😂😂😂 جان عمه ش
. .
. . .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺3.Bölüm Fi ❣️Part 1/2 .
.بيلگه چون وضعش خوب نيست، از شاگرد تنبلا پول ميگيره و پروژه هاشون رو انجام ميده توو دانشگاه! جان هم فهميده و نمره ي دانشگاه بيلگه رو اف داده! اونطوري بورسيه ي بيلگه ابطال ميشه و دختره بيچاره ميشه تازه يه داداش مريض هم داره! البته جان قصد نداره بيچارش كنه، فقط ميخواد بهش درس درست زندگي كردن رو بده، ولي فكر نميكرد دختره اينقده وحشتناك خودشو درگير كنه
. . .
. .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .

.🔺63.Bölüm Kara Sevda Part 3/3
Asu 🙄🙄🙄 should die every single second in the prison! 😡😡😡 يعني اين دختره به بدترين نحو بايد توو زندان زجر بكشه و آرزوي مرگ بكنه هااااا. همه رو عذاب داده! از همه سوءاستفاده كرده! تو ديگه كي هستي بابا! ايكبيري 🤥🤥🤥
.
.. .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .
.

.🔺63.Bölüm Kara Sevda Part 2/3
F**k Offf Asu Yaaaa 😡😡😡😡 Tufan died and Asu pretended that Tufan had kidnapped Asu, so Asu is playing the innocent victim now 🙄🙄🙄 what the F**k!
بابا اين آسو يعني تا كي ميخواد ننه من غريبم بازي دربياره 😐😐😐 دهن منو باز ميكنه بدتر ازين بگما! برو گمشو بابا اعصاب نذاشتي برامونا ايكبيري 👊👊👊 جلال بابا رو ميارم سرت هااا😆😆😆 .
.
.. .🍀#fi #içerde #medcezir #olenekadar #endlesslove #karasevda #istanbullugelin #geceninkralicesi #hazalkaya #kaanurgancioglu #burakozcivit #neslihanatagul #fahriyeevcen #kadirdogulu #karasevda #كاراسودا #اكيا #enginakyürek #mydubai #okeea# #حب_اعمي #muratyildirim #cagatayulusoy #meryemuzerli #icerde #cesurveguzel #kosemsultan _ #kerembursin #ملكه_شب #serenaysarikaya #حتي_الممات .
.

Most Popular Instagram Hashtags