#مقام_فنا

7 posts

TOP POSTS

مرا گفتی بگو چبود تفکر

کز این معنی بماندم در تحیر

تفکر رفتن از باطل سوی حق

به جزو اندر بدیدن کل مطلق

حکیمان کاندر این کردند تصنیف

چنین گفتند در هنگام تعریف

که چون حاصل شود در دل تصور

نخستین نام وی باشد تذکر

وز او چون بگذری هنگام فکرت

بود نام وی اندر عرف عبرت

تصور کان بود بهر تدبر

به نزد اهل عقل آمد تفکر

ز ترتیب تصورهای معلوم

شود تصدیق نامفهوم مفهوم

مقدم چون پدر تالی چو مادر

نتیجه هست فرزند، ای برادر

ولی ترتیب مذکور از چه و چون

بود محتاج استعمال قانون

دگرباره در آن گر نیست تایید

هر آیینه که باشد محض تقلید

ره دور و دراز است آن رها کن

چو موسی یک زمان ترک عصا کن

درآ در وادی ایمن زمانی

شنو «انی انا الله» بی‌گمانی

محقق را که وحدت در شهود است

نخستین نظره بر نور وجود است

دلی کز معرفت نور و صفا دید

ز هر چیزی که دید اول خدا دید

بود فکر نکو را شرط تجرید

پس آنگه لمعه‌ای از برق تایید

هر آنکس را که ایزد راه ننمود

ز استعمال منطق هیچ نگشود

حکیم فلسفی چون هست حیران

نمی‌بیند ز اشیا غیر امکان

از امکان می‌کند اثبات واجب

از این حیران شد اندر ذات واجب

گهی از دور دارد سیر معکوس

گهی اندر تسلسل گشته محبوس

چو عقلش کرد در هستی توغل

فرو پیچید پایش در تسلسل

ظهور جملهٔ اشیا به ضد است

ولی حق را نه مانند و نه ند است

چو نبود ذات حق را ضد و همتا

ندانم تا چگونه دانی او را

ندارد ممکن از واجب نمونه

چگونه دانیش آخر چگونه؟

زهی نادان که او خورشید تابان

به نور شمع جوید در بیابان

#مقام_فنا

معشوق طوسی عارف قرن چهارم هجری به یکی از مریدانش گفت :
باید در عشق گدازان شوی و از ضعف چون مویی نزار شوی ، مویی در زلف یار ؛
چون شود شخص تو چون مویی نزار
جایگاهی سازدت در زلف یار

هرکه چون مویی شود در کوی او
بی شک او مویی شود در موی او

هر کس بدین مقام رسد او را آتش دوزخ زیان نرساند
اگر خواهی خود را بدین مقام رسانی خود را از خویش بمیران #منطق_الطیر #عطار #مقام_فنا #وادی_فقر #اسلام #عرفان #سالک #ریاضت #زلف_یار

کتاب شناسی
سوخته ، انتشارات شمس الشموس
شرح حال عارف بزرگ آیت الله انصاری همدانی (ره)
#کتاب_بخوانیم
.
#سوخته#انصاری_همدانی#مقام_فنا#وصی_قاضی#عارف#شمس_الشموس#عالم_ربانی#فانی_فی_الله#محبت_تامه

MOST RECENT

مرا گفتی بگو چبود تفکر

کز این معنی بماندم در تحیر

تفکر رفتن از باطل سوی حق

به جزو اندر بدیدن کل مطلق

حکیمان کاندر این کردند تصنیف

چنین گفتند در هنگام تعریف

که چون حاصل شود در دل تصور

نخستین نام وی باشد تذکر

وز او چون بگذری هنگام فکرت

بود نام وی اندر عرف عبرت

تصور کان بود بهر تدبر

به نزد اهل عقل آمد تفکر

ز ترتیب تصورهای معلوم

شود تصدیق نامفهوم مفهوم

مقدم چون پدر تالی چو مادر

نتیجه هست فرزند، ای برادر

ولی ترتیب مذکور از چه و چون

بود محتاج استعمال قانون

دگرباره در آن گر نیست تایید

هر آیینه که باشد محض تقلید

ره دور و دراز است آن رها کن

چو موسی یک زمان ترک عصا کن

درآ در وادی ایمن زمانی

شنو «انی انا الله» بی‌گمانی

محقق را که وحدت در شهود است

نخستین نظره بر نور وجود است

دلی کز معرفت نور و صفا دید

ز هر چیزی که دید اول خدا دید

بود فکر نکو را شرط تجرید

پس آنگه لمعه‌ای از برق تایید

هر آنکس را که ایزد راه ننمود

ز استعمال منطق هیچ نگشود

حکیم فلسفی چون هست حیران

نمی‌بیند ز اشیا غیر امکان

از امکان می‌کند اثبات واجب

از این حیران شد اندر ذات واجب

گهی از دور دارد سیر معکوس

گهی اندر تسلسل گشته محبوس

چو عقلش کرد در هستی توغل

فرو پیچید پایش در تسلسل

ظهور جملهٔ اشیا به ضد است

ولی حق را نه مانند و نه ند است

چو نبود ذات حق را ضد و همتا

ندانم تا چگونه دانی او را

ندارد ممکن از واجب نمونه

چگونه دانیش آخر چگونه؟

زهی نادان که او خورشید تابان

به نور شمع جوید در بیابان

#مقام_فنا

کتاب شناسی
سوخته ، انتشارات شمس الشموس
شرح حال عارف بزرگ آیت الله انصاری همدانی (ره)
#کتاب_بخوانیم
.
#سوخته#انصاری_همدانی#مقام_فنا#وصی_قاضی#عارف#شمس_الشموس#عالم_ربانی#فانی_فی_الله#محبت_تامه

#erfan #zonon #boshrhafi #babataher

رضا از مقامات عرفا است .
رضا عبارت است از آرام یافتن دل بنده به مقدرات خدا ، موافقت او به آنچه وی پسندیده و برای او اختیار کرده است.
.
یعنی خشنود بودن و رضایت دادن به هر آنچه خداوند نصیب بنده کرده است . اعتقاد و باور این مطلب که خداوند به هر کس هر چه را که داده است ، به جا و صواب بوده و هیچ گونه خطایی در اعطای الهی رخ نداده است .
.
عرفا به داده های الهی راضی اند ، لب به اعتراض نمی گشایند و هر چه را در عالم اتفاق می افتد ، مطابق با میل و رضای خود می بیند .
البته رضای بنده از رضای الهی حاصل می شود .
.
#متصوفه اوج مقام را #مقام_رضا می دانند که بنده حق طلب تغییر قضای الهی را نداشته ، دعا کردن و هر نوع مطلب را درست نمی شمارد .
.
#ذوالنون_مصری می گوید :
سه چیز از علائم رضایت :
دست کشیدن از اختیار پیش از قضا
نایافتن تلخی پس از قضا
و یافتن محبت اندر بلا
.
#فضیل_عیاض از #بشر_حافی پرسید که #رضا برتر است یا #زهد ؟
گفت :
رضا بالاتر است ، زیرا زهد در راه است ولی رضا به مقصد رسیده است .
مقام زهد مقام #سالکان است ولی مقام
رضا مقام #واصلان است .

سرمایه ی « رضا » گنجی بی پایان و تکیه گاهی استوار و آرام بخش است؛
رتبه و جایگاهی است بس رفیع که خاصّان به آن می رسند و آرام می گیرند.
آنان که فاقد این گوهرند، نه «هستی» را نعمتی دوست داشتنی می شمارند، نه از «بودن» خویش خرسندند، نه قدر نعمت ها را می شناسند، نه قدرت تحمل «بلا» دارند و نه صبوری در مشکلات.
.
کسی را می شناسید که در اوج بلا و گرفتاری و حزن و اندوه و مصائب و سختی ها و غم از دست دادن عزیزان و .. با تمام وجود رو به پروردگار بگوید :
#الهی_رضا_برضائک
#مقام_رضا #مقام_فنا
.
یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را ، جانان پسندد..
.
#باباطاهر_همدانی

...
حقیقت توحید به چه معناست؟

توحيد يعنى انسان به يك نقطه ‏اى برسد كه احساس كند همه آن چه كه درعالم اتفاق مى‏افتد از ذات بارى تعالى نشأت مى‏گيرد و جز او هيچ قدرتى هيچ قدرتى در اين عالم حاكم نيست و هيچ واسطه ‏اى در اين عالم حاكم نيست هيچ واسطه ‏اى. و مسائل را بايد از آن ديدگاه مورد توجه قرار بدهد و نظر يك سالك در مسائل بايد به آن جنبه توحيدى باشد.

بنابراين در تمام مسائلى كه در شبانه روزِ ما اتفاق مى‏افتد انسان دو مطلب را بايدمورد نظر قرار بدهد:مطلب اول عبارت از اين است كه او آن چه را كه هست از ناحيه پروردگار بداند و منتسب به او بداند، اين يك مطلب، واقعا بايد اين طور بداند.

مطلب دوم بر اساس تكليفى كه خداى متعال براى او مقرر كرده است بر اساس آن تكليف با آن قضيه برخورد كند.
خب آن وقت ببينيم چقدر مسئله عوض مى‏شود؟ صورت مسئله ببنيد چقدر تغيير پيدا مى‏كند؟ يك مسئله‏ اى اتفاق مى‏افتد بچه‏اى مريض مى‏شود حادثه‏اى پيش مى‏آيد يك مرتبه شوك به انسان وارد نشود اين قضيه را يك قضيه‏ اى بداند كه اتفاق افتاده مانند ساير قضايايى كه اتفاق افتاده، حالا كه اتفاق افتاده چطور با اين مسئله برخورد كند؟ چه عملى در قبال اين مطلب انجام بدهد؟ اين دو حالت حالتى است كه انسان را قطعا به نقطه توحيد مى‏رساند.

مخدرات طهران، مجلس 21
(نرم افزار کیمیای سعادت، متن جلسات پرسش و پاسخ، ص: 313)

حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی
#علامه_سید_محمد_حسین_حسینی_طهرانی #سیدالطائفتین #مقام_فنا #سیر_و_سلوک #علامه_طهرانی #سید_محمد_محسن_حسینی_طهرانی #توحید #حقیقت_توحید #حقیقت_عبودیت #ولايت #کیمیای_سعادت

...
سجده بر غيرخدا كه جايز نيست، پس چرا خدا ملائكه را امر كرد كه به آدم سجده كنيد؟

چون در آدم سرّى است از خودِ خدا؛ و سجده بر حقيقت آدم، سجده بر خداست؛ و آن مقام فنائى است كه انسان مى ‏تواند در ذات خدا پيدا كند و ديگر بين او و بين خدا هيچ حجابى نماند؛ روى اين جهت كه خدا سرُّ الله را كه حقيقت روح خود بوده، در آدم به عنوان وديعت قرار داده، ملائكه مأمور به سجده شدند.

#تفسیر_آیه_نور،ص181.

#معرفت_به_خدا #مقام_انسان #خلیفه_الهی #سجده_ملائکه #فناء_فی_الله #علامه_طهرانی #علامه_سید_محمد_حسین_حسینی_طهرانی #سیدالطائفتین #سر_الله #مقام_فنا #سیر_و_سلوک

معشوق طوسی عارف قرن چهارم هجری به یکی از مریدانش گفت :
باید در عشق گدازان شوی و از ضعف چون مویی نزار شوی ، مویی در زلف یار ؛
چون شود شخص تو چون مویی نزار
جایگاهی سازدت در زلف یار

هرکه چون مویی شود در کوی او
بی شک او مویی شود در موی او

هر کس بدین مقام رسد او را آتش دوزخ زیان نرساند
اگر خواهی خود را بدین مقام رسانی خود را از خویش بمیران #منطق_الطیر #عطار #مقام_فنا #وادی_فقر #اسلام #عرفان #سالک #ریاضت #زلف_یار

. . .
قرآن کریم، دو اصل را مطرح کرد:

یکی اینکه همه چیز را خدا آفرید: ﴿اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ﴾؛ به نحو موجبه کلیه که خالقی غیر خدا نیست.

یکی هم «کان» ناقصه که فرمود: ﴿الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ﴾؛ هر چه آفرید، زیبا آفرید؛ هیچ نقصی در آن نیست.

هم فرمود: ﴿اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ﴾، هم فرمود: ﴿أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ﴾، هر چه خلق کرد ،زیبا خلق کرد که از این زیباتر ممکن نیست؛ زیرا اگر زیباتر از این ممکن بود و ذات اقدس الهی خلق نمی‌کرد، إمّا للجهل(نادانی) بود؛ إمّا للعجز(ناتوانی) بود؛ إمّا للبخل(ناداری)؛ و التالی بأسره مستحیل، فالمقدم مثله. ممکن نیست که بهترین از این خلق بشود، اگر بهتر از این ممکن بود و خدا نیافرده بود بر اساس یکی از این سه تالی فاسد بود یا ـ معاذ الله ـ نمی‌دانست یا نمی‌توانست یا بخل داشت و التالی بأسره مستحیل فالمقدم مثله.

بر اساس این قیاس استثنایی از این زیباتر ممکن نیست و حادثه‌ای هم تلخ‌تر از جریان کربلا نه بود و نه خواهد آمد. ممکن است بعدها عدّه‌ای را بکُشند، بسوزانند؛ اما دیگر حسین بن علی نیست. بنابراین جریان سیّدالشهداء، هم سابقی‌ها را محو کرده هم لاحقی‌ها را؛ قبل از کربلا که این صحنه نبود، بعد از کربلا ممکن است افرادی را بکشند، بسوزانند؛ اما آنها دیگر حسین و زینب نیستند. پس حادثه‌ای تلخ‌تر از حادثه کربلا نیست؛ نه در گذشته و نه در آینده؛

این حادثه را زینب کبری می‌فرماید: که خیلی قشنگ است؛ وقتی در کوفه از او سؤال کردند: «کیف رأیت صنع الله بأخیک و أهل بیتک»، فرمود: «ما رأیتُ إلاّ جمیلا»؛ به ما که خیلی خوش گذشت... نفرمود «رأیت جمیلا»؛ حصر کرده، فرمود: ما جز زیبایی چیزی ندیدیم؛ به ما که خیلی خوش گذشت... (غل و زنجیر و طناب و اسارت و ... خیلی خوش گذشت...) هنوز سر مطهّر آنجاست؛ بچه‌ها آن طور، طناب هم به بازو، فرمود: به ما که خیلی خوش گذشت «ما رأیت الاّ جمیلا»... این همان تفسیر عملی ﴿أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ﴾ است.
#آیت_الله_جوادی_آملی
#تفسیر_عشق
#حضرت_زینب(س)
#اسارت_برای_بقای_دین
#شهادت_برای_بقای_دین
#مقام_فنا

Most Popular Instagram Hashtags