#معماری_معماری

326 posts

TOP POSTS

.
تبدیل کردن پله های گالری ملی لهستان به یک اثر هنری به وسیله نقاشی که با پاشش رنگ ایجاد شده
Leon Tarasewicz
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری #معماری #شهرسازی

.
1: Citroën Flagship Store (Paris, France)
Architect :Manuelle Gautrand

1:فروشگاه مرکزی سیتروئن (پاریس؛فرانسه)
معمار: مانوئله گوتراند.
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

.
‏‎🔹نمای مرکز خرید Liverpool , اثر تیم معماری Rojkind Arquitectos ,
مکزیک
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

.
Liyuan یوآن کتابخانه، پکن، چین، لی Xiadong، 2011
این بنای خارق العاده نیز کاملا از چوب ساخته شده است.
.
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

ایده هایی برای طراحی و چیدمان تراس
عکس های بیشتر👇👇👇👇
ایوان خانه معمار
@archhouseguilan
نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

MOST RECENT

.
تبدیل کردن پله های گالری ملی لهستان به یک اثر هنری به وسیله نقاشی که با پاشش رنگ ایجاد شده
Leon Tarasewicz
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری #معماری #شهرسازی

.
همه آن چیزی که یک معمار باید بداند در پکیج 317 ساعته معماری داخلی
از ترسیم فنی تا نرم افزار های معماری و دروس تئوری
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

پل خواجو در اصفهان
تزئینات و کاشی کاری های این پل جالب توجه است و در میانه پل بنایی است که شامل چند اتاق مزین به نقاشی است.
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

مهمان داریم ،چه مهمانی

همایش سبک های #معماری_داخلی 2017 و نیاز هار بازار کار معماری داخلی
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

طراحی استدیوی تلویزیون در شهر پکن با استفاده از شکل دونات و یک پوسته مشبک
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

.
دوره تحصیلات تکمیلی ایوان خانه معمار گیلان در سال 96
ما در کنکور 96 هشت رتبه زیر هزار در رشت داشتیم😎
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

.
برج پیزا (به ایتالیایی: Torre pendente di Pisa)
واقع شده در شهر پیزا در ایتالیا
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

.
ساخت تندیس بزرگ منشور کوروش در آمریکا

سیسیل بلموند،پیکرتراش شهیر انگلیسی،یادبود منشور حقوق بشر کوروش بزرگ را،در لس آنجلس آمریکا و بعنوان نماد آزادی می سازد.
منبع: لس آنجلس تایمز
😎 نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در استان گیلان

Tellegram: @archhouseguilan
013-33228623
09907319737

#رشت، #مطهری،نرسیده به صیقلان،رو به روی بانک شهر،ساختمان دکتر عسکری،طبقه سوم

#arch_house_guilan

#arch_house_guilan

#arch_hou3se_guilan

#arch #architect #guilan #rasht
#خبرهای_خوب
#ایوان_خانه_معمار_گیلان #اسکیس #اشدمعماری #ارشد_هنرهای_ساخت #ارشدانرژی #ارشدشهرسازی #آزمون #آزمون_آزمایشی #نرم_افزارمعماری #طراحی_شهری #برنامه_ریزی_شهری #معماری_معماری #منظر #داخلی #معماری_داخلی #مکس #رویت #راینو #کد #وری

Most Popular Instagram Hashtags