#مشهد

MOST RECENT

آمتیست با دو تراش چشم نواز
Amethyst
16.3×16.25mm 12.75 crt &. 18.9×18.9mm 27.9 crt
#آماتیس #آمتیست #سنگهای_قیمتی #سنگهای_نیمه_قیمتی #مشهد #amethyst #gemstones

Most Popular Instagram Hashtags