#مشبک_منبت

583 posts

TOP POSTS

کنده کاری روی چوب ... گردو
برگهای گل رز
#woodcarving #woodworking #handicraft #artwood #instawood @somaye.mashayekhii

....
فراخوان : ....
....
.... دورهٔ آموزش جامع تیزگری مغارهای کنداگری چوب،«چاقشگری مغار» ...
خرداد۱۳۹۶
هماهنگی جهت ثبت نام ،باشمارهٔ۴۴۲۶۸۴۹۲تهران
شامل:
مبانی مغار شناسی...
اصول ومفاهیم عملی برای تیزگری مغار
آشنایی ومعرفی ابزار های تیزگری همراه با روشهای چاقشگری انواع مغار...

اجرای هنرجوی عزیزم خانم پریا اخواص ... آموزش گلهای ختایی
#woodworking #artwood #handicraft @somaye.mashayekhii

...
ادبیات هنرهای چوبی...
مفاهیم کاربردی
...
پیشرفت...
...
رابطهٔ سازندهٔ میان ابزار و انسان رابطه ای متقابل است...
انسان در تعامل با محیط دچار نیاز می شود...
تفکر می کند، وسپس ابزار مناسب را پدید می آورد ....
ابزار نیاز انسان را برطرف می سازد...
ابزار انسان را بسوی مهارت سوق می دهد،
و مهارت نیاز به ابزار و روشهای پیشرو و پیش برنده را ایجاد می کند...
انسان ابزار را می سازد ، و ابزار انسان را ماهر می کند...
مهارت آمیزه ای از دانایی و توانایی است...
مهارت یعنی زیستن در اوج هرآنچه که می توانیم باشیم...
....
ازخداوند برای همه برکت می طلبم
محمدعلی ودود۱۳۹۶/۳/۱

(مشبک منبت)
چوب های استفاده شده شمشاد،عناب،گردو،کیکم،سرخدار

#اموزش#هنر#چوب #منبت #معرق #مشبک_منبت #تولیدی#صنایع_دستی
#art #wood_carving#spark #frame #marquetryart

MOST RECENT

کنده کاری روی چوب ... گردو
برگهای گل رز
#woodcarving #woodworking #handicraft #artwood #instawood @somaye.mashayekhii

...
ادبیات هنرهای چوبی...
مفاهیم کاربردی
...
پیشرفت...
...
رابطهٔ سازندهٔ میان ابزار و انسان رابطه ای متقابل است...
انسان در تعامل با محیط دچار نیاز می شود...
تفکر می کند، وسپس ابزار مناسب را پدید می آورد ....
ابزار نیاز انسان را برطرف می سازد...
ابزار انسان را بسوی مهارت سوق می دهد،
و مهارت نیاز به ابزار و روشهای پیشرو و پیش برنده را ایجاد می کند...
انسان ابزار را می سازد ، و ابزار انسان را ماهر می کند...
مهارت آمیزه ای از دانایی و توانایی است...
مهارت یعنی زیستن در اوج هرآنچه که می توانیم باشیم...
....
ازخداوند برای همه برکت می طلبم
محمدعلی ودود۱۳۹۶/۳/۱

اجرای هنرجوی عزیزم خانم پریا اخواص ... آموزش گلهای ختایی
#woodworking #artwood #handicraft @somaye.mashayekhii

....
فراخوان : ....
....
.... دورهٔ آموزش جامع تیزگری مغارهای کنداگری چوب،«چاقشگری مغار» ...
خرداد۱۳۹۶
هماهنگی جهت ثبت نام ،باشمارهٔ۴۴۲۶۸۴۹۲تهران
شامل:
مبانی مغار شناسی...
اصول ومفاهیم عملی برای تیزگری مغار
آشنایی ومعرفی ابزار های تیزگری همراه با روشهای چاقشگری انواع مغار...

نیم ست .. نقوش اصیل اسلیمی و ختایی
#reticulated_woodcarving #woodworking #artwood #handicraft @somaye.mashayekhii

....
ادبیات هنرهای چوبی...
دلنوشته
....
اصالت...
....
ابزار که خوب باشد ،آدم شرم می کند که از کار کم بگذارد...
ابزار که عالی باشد جسور می شوی پا به پایش از مرزهای می شود و نمی شود فراتر بروی....
ابزار که بی نظیر باشد برایت مقدس می شود،می شود انگار عضوی از اندام تنت...
خوب که نگاه می کنم ،اصالت ابزار، آداب می آورد ...!
آدم راتربیت می کند...
به آدم کار یاد می دهد ...!
....
محمدعلی ودود۱۳۹۵/۸/۷

اجرای هنرجوی با استعدادم، جناب آقای جنتی ... آموزش منبت خوشنویسی
My student's art work
#woodworking #artwood #handicraft
@somaye.mashayekhii

...
ادبیات هنرهای چوبی..
دل نوشته
...
بازگشت...
....
دلم کلامی می خواهد ،آنقدر تیز ....
که از دلم، تراشه تراشه رسوبات هرآنچه شده ام اما نیستم را بتراشد...
باز گردم به سادگی یک دانه،
بنشینم بر بستر بی ادعای خاک...
آرام آرام ،ریشه بزنم، جوانه بدهم، برگ برویانم...و......سبز باشم...
که می داند....! ....
شاید در حوالی سرنوشت من، غنچه ای...گلی ..حادثه ای ...منتظر شکفتن است...
...
محمدعلی ودود۱۳۹۶/۲/۲۸
...
توضیح تصویر:
پروژهٔ نهایی جناب آقای قاسمی...@ariyo.ghasemi
نخستین دورهٔ آموزشی حجمسازی درختی...
تهران _اردیبهشت ۱۳۹۶

طرح و نقش : سمیه مشایخی
تکنیک : مشبک منبت
#قلم_زنی_روی_چوب #منبت_ریز_قلم #woodworking #artwork
@somaye.mashayekhii

...
ادبیات هنرهای چوبی...
دلنوشته...
....
تخته و تندیس ...
...
سرنوشت عجیبی دارد باغ...
سرنوشت عجیبی دارد چوب...
تا میوه میوه هایش دست چین شود، باغبانیش می کنند..آب یاریش می دهند...
ودر آخرین خزان بی باری...
دانه دانه درختانش را می برند...!
...
سرنوشت عجیبی دارد باغ...
سرنوشت عجیبی دارد چوب...
کُنده کُنده ،گِرده های تَرِ تازه افتاده ...
لایه لایه تخته نازکهای بی تاب می شوند، تا در کشاکش آهن و سیمان و سود، قالبی موقت باشند برای سازه ای سرد...
وآخر سر...
هیزمی خواهند بود.. برای اجاق خستگی کارگران، دم یک غروب زمستانی...
....
اگرتو می آمدی...
شایدآن باغ بی ثمر...بوستانی می شد بسان گلستان یک شاعر...!
شایداز میان آنهمه گِرده کُندهٔ افتاده در میان تخته ها... ،سرنوشت یکی شان تندیسی می شد ،،،تا همیشه درخت...
...
محمدعلی ودود۱۳۹۶/۲/۲۵ ....
....
توضیح تصویر:
استادارجمند،سرکار خانم حبیب...@shadi__habib
بوتهٔ گلسرخ
یکپارچه تراشی چوب
چوب گردو...
بهار ۱۳۹۰

...
سورهٔ حال
....
دیروز، به صبحش سوگند...
وبه هرلحظه کزآن غفلت شد...
من از امروز به فردا نفروشم آنی...
....
محمدعلی ودود۱۳۹۶/۲/۲۵

کنده کاری روی چوب
سمیه مشایخی
#woodworking #artwood #woodcarving #handmade
@somaye.mashayekhii

....
ادبیات هنرهای چوبی...
...
دل نوشته...
...
دراندرون غوغا...
...
باورت بشود یانه ،گوش می سپارم به شریان پر خروش سکوت یک درخت...
ومی شنوم، که کر بودم،
چشم می دوزم به سالیان نهفته در دل نادیدهٔ بکرش ،و می بینم که کور بودم....!
نمی دانم وانگار می داند چه خواهد شد....
دست آخر، بیش از او تراش خورده ام......... دراین کشاکش مغار و تیشه و خواهش....
او می ماند به همان هیبتی که قرارمان بود...
من اما انگار خام تر از پیش به جستجوی چیزی که ازاو دریافته ام ، پیش خواهم رفت...!
باسکوت ....
مات مبهوت اما ....
دراندرون غوغا.....
....
دراندرون من خسته دل ندانم کیست .....
که من خموشم و او درفغان و در غوغا....
(حافظ)
محمدعلی ودود۱۳۹۵/۱۱/۱۳
....
توضیح تصویر:
نخستین دورهٔ آموزشی حجم سازی درختی...متد محمدعلی ودود
تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
جلسهٔ هشتم
هنرجویان،جناب آقای قاسمی@ariyo.ghasemi ,جناب آقای تاجیک @tajik.mo

....
ادبیات هنرهای چوبی
...
. دلنوشته...
..
رنگ رؤیا
...
می پرسی چه کاره ام...؟
می گویم:
رؤیا می بافم...
خیال می کشم...
آرزو می تراشم..⁦.
آنقدر که روزی برسم به چمنهای پای رنگین کمان...
....
آن روز، من هم کنار هفت رنگ رنگین کمان، در دورِ دست نیافتنی آرزوهایت....
دلیلی می شوم برای آمدنت به این سو....
...
محمدعلی ودود

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫Dear Professor, great man, great artist, kind friend grateful for your precious gift.❤❤❤❤❤❤@hikmetbarutcugil
I wish you all the best.❤❤❤❤
⚫پ.ن۱:ممنون از ندای عزیز برای معرفی استاد 💙@ne_da11 ⚫پ.ن۲: ممنون از استاد مشایخی بزرگوار و دوس داشتنی و خوش اخلاق،واقعا عجیب بود که کار ایشون اول نشد،واقعا باید به حال مسئولین بی سواد مملکت تأسف خورد😞.اما ممنون از استاد بخاطر حضورشان@somaye.mashayekhii ❤❤❤❤❤❤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#ارسيکا#ابروباد #مينياتور #هنر #نمايشگاه #چوب #منبت #منبت_کاری #مشبک #مشبک_کاری #مشبک_منبت #منبتکاری #منبت_مشبک

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags