[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مشاور_فروش_تبلیغات

50 posts

TOP POSTS

به این فکرنکنیم که چه روزایی رو ازدست دادیم!
به این فکرکنیم که چه روزایی رو نباید ازدست بدیم!!!
امروز را با افکار گذشته خراب نکنیم!

Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

به جان خودت بیافت،خودت،خودت را بساز
و گرنه "دیگران " به تو " شکل میدهند.... برده عقاید دیگران نباش- قهرمان زندگی خودت باش...
Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

از کودکـــى پرسیدند :
بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟
گفت:
میخواهم خوشحال شوم!!
گفتند:
ظاهرا مفهوم سوال را نفهمیدی...
کودک گفت :
گویا شما مفهوم زندگــى را نفهميديد.... Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

MOST RECENT

Be strong enough to let go, and wise enough to wait for what you deserve ... اونقدر قوی باش كه بتونی رها باشی،
و اونقدر عاقل كه برای چيزى كه شايسته توست صبر كنی ... --------------------
Mohsen Seify:
#محسن_سیفی
#مشاور_کسب_و_کار
#مشاور_برند
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_استارتاپ
#کارآفرینی
#بازاریابی
#بازرگانی
#مدیریت
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#برند
#برندینگ
#Brand
#Branding
#CRM
#ECRM
#Marketing
#ads

از چیزهای کوچک در زندگیتان لذت ببرید... چون روزی به گذشته نگاه میکنید
و متوجه میشوید آنها چیزهای بزرگی بوده اند...
مثل خوردن یه نوشیدنی گرم.... خوشحال شدن با بهانه های کوچیک تو زندگی خودش خوشبختیه..... #ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی
#محسن_سیفی_مشاور_بازاریابی

هیچکس برتر نیست ، هیچکس پست تر نیست ، اما هیچکس برابر هم نیست، انسانها منحصر به فرد هستند ،
غیر قابل مقایسه.
تو، تو هستی.
من، من هستم.

#اشو

Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

گذشته هایت راببخش،
زیرا آنها مانندکفشهای کودکی ات
نه تنهابرایت کوچکند،
بلكه تورا از برداشتن گامهای بزرگ
باز میدارند!
-------------------
#کودکی
#گذشته

Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

به جان خودت بیافت،خودت،خودت را بساز
و گرنه "دیگران " به تو " شکل میدهند.... برده عقاید دیگران نباش- قهرمان زندگی خودت باش...
Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

💜 سکوت و لبخند
دو ابزار قدرتمند هستند... لبخند راهی است
برای حل بسیاری از مشکلات... و سکوت روشی است
برای اجتناب از مشکلات بسیار...
#silence
#smile
#silence_managment
Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

به این فکرنکنیم که چه روزایی رو ازدست دادیم!
به این فکرکنیم که چه روزایی رو نباید ازدست بدیم!!!
امروز را با افکار گذشته خراب نکنیم!

Mohsen Seify:
#ECRM
#CRM
#Lexury
#C2C
#B2B
#B2C
#sale
#branding
#brand
#marketing
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#مدیریت
#بازرگانی
#بازاریابی
#بازار
#کارآفرینی
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#محسن_سیفی

Most Popular Instagram Hashtags