#مشاور_فروش_تبلیغات

MOST RECENT

براى عوض كردن زندگيمان،
براى تغيير دادن خودمان،
هيچ گاه دير نيست!
هر چند سال كه داشته باشيم،
هرگونه كه زندگى كرده باشيم،
هر اتفاقى كه از سر گذرانده باشيم،
باز نو شدن ممكن است.... Mohsen Seify
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#برند
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#بازاریابی
#بازرگانی
#بازار
#ads
#Marketing
#Market
#Brand
#Branding
#CRM
#ECRM
#CEM

دیدمان باید عوض شود
ما همیشه چیزی را میبینیم
که دوست داریم ببینیم !

این را درست زمانی میفهمیم
که خیلی چیزها را از دست داده ایم
Mohsen Seify
#مشاور_استارتاپ
#مشاور_فروش_تبلیغات
#مشاور_بازاریابی
#مشاور_برند
#مشاور_کسب_و_کار
#برند
#برندینگ
#مدیریت_ارتباط_با_مشتری
#بازاریابی
#بازرگانی
#بازار
#ads
#Marketing
#Market
#Brand
#Branding
#CRM
#ECRM
#CEM

Most Popular Instagram Hashtags