#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست

MOST RECENT

مبارزان عزیز مراقب طرح شناسایی و تخریب « پرستو» باشید ! .
اتاق‌های فکر سپاه و « مجاهدین خلق» در نقشه های برنامه ریزی شده اصرار در شناسایی و تخریب مبارزان را دارند.
.
به هیچ عنوان مشخصات شخصی خود و یا اطلاعات خصوصیتان را در اختیار افراد ناشناس و یا مبارز نما قرار ندهید !! 🛑 لطفا این هشدار را جدی بگیرید 🚫📣
.
.
.
.
.
لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی
ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد
بی‌تفاوتی بس است
ایرانمان را آخوندها خوردند

اتحاد،،اتحاد،،،اتحاد
#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر
اندکی تفکر+اندکی غیرت+اتحاد=پیروزی شیرین
هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر ایران،به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌
.
@Mr.shahinrahimi
@iloveiran4ever.f.z
@setayash_pahlav3
@official_rezapahlavi
@officialrezapahlavi
@shahbanou_farah_pahlavi
@Sedaye_iran_
@to_payani_man_aghazam
@melimihani1
.
#رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد  #به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم
#تهران #انتخابات_آزاد
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد
#آزادی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی
#تظاهرات_سراسری #شاهین_رحیمی
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #من_براندازم #ما_براندازیم

#شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس # #کازرغون #کازرون_تنها_نیست✌️✌️✌️ #کازرونی #چهارشنبه_های_سفید #نه_به_حجاب_اجباری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_روحانی #درود_بر_امریکا #usa #usaha #دروغ #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران مرگ بر خامنه ای بیشرف مرگ بر سپاه گمشین بیرون #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #شاهنشاه_آریامهر بهزودی #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده_رضاپهلوی زندگیم رضاپهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #محمد_رضاپهلوی مرگ بر جمهوری مرگ بر اسلام گمشین بیرون مرگ بر خمینی هندی#شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس #بسیجی #مرگ_بسیجی بسیجی خائن#بسیجی_سوراخ_کون_ولایت_است #بسیج #بسیجی_سپاهی_نیروی_#rezapahlavi

#شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس # #کازرغون #کازرون_تنها_نیست✌️✌️✌️ #کازرونی #چهارشنبه_های_سفید #نه_به_حجاب_اجباری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_روحانی #درود_بر_امریکا #usa #usaha #دروغ #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران مرگ بر خامنه ای بیشرف مرگ بر سپاه گمشین بیرون #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #شاهنشاه_آریامهر بهزودی #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده_رضاپهلوی زندگیم رضاپهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #محمد_رضاپهلوی مرگ بر جمهوری مرگ بر اسلام گمشین بیرون مرگ بر خمینی هندی#شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس #بسیجی #مرگ_بسیجی بسیجی خائن#بسیجی_سوراخ_کون_ولایت_است #بسیج #بسیجی_سپاهی_نیروی_#rezapahlavi

#rezapahlavi #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس # #کازرغون #کازرون_تنها_نیست✌️✌️✌️ #کازرونی #چهارشنبه_های_سفید #نه_به_حجاب_اجباری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_روحانی #درود_بر_امریکا #usa #usaha #دروغ #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران مرگ بر خامنه ای بیشرف مرگ بر سپاه گمشین بیرون #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #شاهنشاه_آریامهر بهزودی #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده_رضاپهلوی زندگیم رضاپهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #محمد_رضاپهلوی مرگ بر جمهوری مرگ بر اسلام گمشین بیرون مرگ بر خمینی هندی#شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس #بسیجی #مرگ_بسیجی بسیجی خائن#بسیجی_سوراخ_کون_ولایت_است #بسیج #بسیجی_سپاهی_نیروی_

درود درود #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس # #کازرغون #کازرون_تنها_نیست✌️✌️✌️ #کازرونی #چهارشنبه_های_سفید #نه_به_حجاب_اجباری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_روحانی #درود_بر_امریکا #usa #usaha #دروغ #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران مرگ بر خامنه ای بیشرف مرگ بر سپاه گمشین بیرون #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #شاهنشاه_آریامهر بهزودی #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده_رضاپهلوی زندگیم رضاپهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #محمد_رضاپهلوی مرگ بر جمهوری مرگ بر اسلام گمشین بیرون مرگ بر خمینی هندی#شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس #بسیجی #مرگ_بسیجی بسیجی خائن#بسیجی_سوراخ_کون_ولایت_است #بسیج #بسیجی_سپاهی_نیروی_

فراخوان به اعتصاب کسبه #بازار_تهران .
کافیست با اتحاد و همدلی ایرانمان را با دستان خود بسازیم..... ما در قبال آیندگانمان یعنی فرزندان و میراث آینده خود مسئولیم
.
.
لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی
ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد
بی‌تفاوتی بس است
ایرانمان را آخوندها خوردند

اتحاد،،اتحاد،،،اتحاد
#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر
اندکی تفکر+اندکی غیرت+اتحاد=پیروزی شیرین
هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر ایران،به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌
.
@Mr.shahinrahimi
@iloveiran4ever.f.z
@setayash_pahlav3
@official_rezapahlavi
@officialrezapahlavi
@shahbanou_farah_pahlavi
@Sedaye_iran_
@to_payani_man_aghazam
@melimihani1
.
#رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد  #به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم
#تهران #انتخابات_آزاد
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد
#آزادی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #من_براندازم #ما_براندازیم

#شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس # #کازرغون #کازرون_تنها_نیست✌️✌️✌️ #کازرونی #چهارشنبه_های_سفید #نه_به_حجاب_اجباری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_روحانی #درود_بر_امریکا #usa #usaha #دروغ #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران مرگ بر خامنه ای بیشرف مرگ بر سپاه گمشین بیرون #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #شاهنشاه_آریامهر بهزودی #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده_رضاپهلوی زندگیم رضاپهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #محمد_رضاپهلوی مرگ بر جمهوری مرگ بر اسلام گمشین بیرون مرگ بر خمینی هندی#شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهنشاه_آریامهرفدایت #شاهزاده #شاهنشاه_آریامهرفدایت
#مرگ_بر_آخوند #مرگ_بر_شهرداری #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
#مرگ_بر_خامنه_ای مرگ بر خامنه ای مرگ سپاه مرگ هبر هبسیجی ساندیسخی#سپاه_قدس #بسیجی #مرگ_بسیجی بسیجی خائن#بسیجی_سوراخ_کون_ولایت_است #بسیج #بسیجی_سپاهی_نیروی_

خلیج پارس تا ابد خلیج پارس میماند
اینو گذاشتم برای اون پاچه خوار های نظام اسهالی که فقط تا اسم خلیج پارس میشه خلیجه عربی رگ گردنشون رو نشون میدن... .
خواستم بگم بی غیرت رگ گردنتو برای خایه عنی نشون بده که برای بقای حکومته فاسدش مثل زمان قاجار ایران رو داره میفروشه... .
رگ گردنتو برای خایه عنی نشون بده که روزی یک میلیون بشکه نفت داره اهدا میکنه به روسیه...
.
بی شرف لباس شخصی بیشرف نیروی انتظامی بیشرف سپاهی بیشرف بسیجی بیشرف .
.
.
.

لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی
ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد
بی‌تفاوتی بس است
ایرانمان را آخوندها خوردند

اتحاد،،اتحاد،،،اتحاد
#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر
اندکی تفکر+اندکی غیرت+اتحاد=پیروزی شیرین
هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر ایران،به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌
.
@Mr.shahinrahimi
@iloveiran4ever.f.z
@setayash_pahlav3
@official_rezapahlavi
@officialrezapahlavi
@shahbanou_farah_pahlavi
@Sedaye_iran_
@to_payani_man_aghazam
@melimihani1
.
#رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد  #به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم
#تهران #انتخابات_آزاد
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد
#آزادی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی
#تظاهرات_سراسری #شاهین_رحیمی
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #من_براندازم #ما_براندازیم

آدم باید خیلی بیشرف باشخ که به عراقی هایی که خواهر برادران و ناموسونو تو بیمارستان خمینی به خون کشیدن بعد تو همون بیمارستان الان درمان میشن بگه برادر دینی...... بیشرفا ایران فروشی دیگه بسه
.
.
.
.
.
لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی
ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد
بی‌تفاوتی بس است
ایرانمان را آخوندها خوردند

اتحاد،،اتحاد،،،اتحاد
#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر
اندکی تفکر+اندکی غیرت+اتحاد=پیروزی شیرین
هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر ایران،به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌
.
@Mr.shahinrahimi
@iloveiran4ever.f.z
@setayash_pahlav3
@official_rezapahlavi
@officialrezapahlavi
@shahbanou_farah_pahlavi
@Sedaye_iran_
@to_payani_man_aghazam
@melimihani1
.
#رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد  #به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم
#تهران #انتخابات_آزاد
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد
#آزادی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #من_براندازم #ما_براندازیم

سه شنبه یکم خرداد کازرون ، تشییع جنازه شهدای راه آزادی
هموطنان کازرون و بانه دو الگوی اتحاد و غیرت و شجاعت برای ماست تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز اگر بلند شوند در عرض چند روز مقاومت مستمر و به دست گرفتن اماکن دولتی و نظامی رژیم سقوط خواهد کرد تعداد ما چندین برابر کازرون و بانه است هموطن برخیز نیروهای نظامی خسته شده اند و با اندک مقاومت، مزدوران فرار و باقی به ما میپیوندند سکوت بیش از این جایز نیست شیشه هزار تکه شده ی عمر نظام در دست ماست
#مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_خامنه_ای #ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی #ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی #ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما #اتحاد #آریایی #ایران #ایرانی #پایتخت #سرباز #براندازی #براندازیم #اعتراضات_سراسرى #اعتصابات_سراسری #آخوند #مزدور #شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی

Most Popular Instagram Hashtags