#مركز_تجارى

MOST RECENT

يكى از كاربردهاى پنل هاى آكوستيك رفع همهمه و ريويو صدا در مراكز عمومى مى باشد.
با نصب پنلهاى آكوستيك در مراكز عمومى مانند رستوران ها مى توان از بازگشت صدا جلوگيرى كرد و محيطى آرام و زيبا به وجود آورد.
#آكوبان_اولين_در_ايران
#آكوبان #آكوستيك #پنل_آكوستيك #پنل_جاذب_صدا #بازتاب_صدا #پژواك #رستوران #مركز_تجارى #مراكز_عمومى #سالن_ورزشى #آموزشگاه_موسیقی #آموزشگاه_زبان #دانشگاه #اتاق_كودك #اتاق_كنفرانس #اتاق_كنترل #موسيقى #موزيك #صدا #سينما #اتاقك_آكوستيك
#acouban #acoustic

#تشك_بازى_طرح_حیوانات
فروشگاه #baby_land
آدرس: #اميديه، #مركز_تجارى ، طبقه اول ، پلاك ٢١٨

.🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘
.
مرکز تجاری در ونیز ایتالیا 👌🏻
.
#مركز_تجارى #ونيز #ايتاليا #مركز_خريد #معماري

#تشك_بازى_موزيكال
فروشگاه #baby_land
آدرس: #اميديه، #مركز_تجارى ، طبقه اول ، پلاك ٢١٨

#تشك_بازى_طرح_جنگل
فروشگاه #baby_land
آدرس: #اميديه، #مركز_تجارى ، طبقه اول ، پلاك ٢١٨

#تشك_بازى
فروشگاه #baby_land
آدرس: #اميديه، #مركز_تجارى ، طبقه اول ، پلاك ٢١٨

#تشك_بازى_طرح_خرس
فروشگاه #baby_land
آدرس: #اميديه، #مركز_تجارى ، طبقه اول ، پلاك ٢١٨

Most Popular Instagram Hashtags