[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مردـعمل

301 posts

TOP POSTS

قالیباف: تا پایان این دوره مدیریتی حدود ۱۵ پروژه را تکمیل خواهیم کرد و در کنار آنها، پروژه‌های مناطق نیز به صورت هفتگی انجام می‌شود.

#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم

قالیباف: مردم یادشان است که حداقل اتوبوس‌ها را داشتند و یک اتوبوس کولردار در شهر خدمات‌دهی نمی کرد. حتی یک خط BRT در این شهر نبود اما امروز تهران ۱۱خط BRT دارد.

#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم #امام_خمينى #امام_خامنه_ای

MOST RECENT

قالیباف:اگر اتوبان صدر۲طبقه نشده و به اتوبان یادگارامام(ره) وصل نبود، مگر می‌شد در اتوبان شهید همت و حکیم حرکت کرد؟شما چطور موضوعات ابتدایی فنی و علمی را زیر سوال می‌برید؟
#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم

قالیباف: مردم یادشان است که حداقل اتوبوس‌ها را داشتند و یک اتوبوس کولردار در شهر خدمات‌دهی نمی کرد. حتی یک خط BRT در این شهر نبود اما امروز تهران ۱۱خط BRT دارد.

#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم #امام_خمينى #امام_خامنه_ای

قالیباف:کسانی که مغرضانه قلم می‌زنید،بدانید ما به تقاطع همسطح، پل، تونل، زیر گذر و ... نیازمندیم؛ مشکل در مدیریت‌های غلط شماست که هر روز حداقل هزار خودرو به این شهر می‌آید

#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم

قالیباف: تا پایان این دوره مدیریتی حدود ۱۵ پروژه را تکمیل خواهیم کرد و در کنار آنها، پروژه‌های مناطق نیز به صورت هفتگی انجام می‌شود.

#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم

دکتر قالیباف همراه با خبرنگاران برای افتتاح ۲۲ کیلومتر از عمیق‌ترین خط مترو پایتخت در خط ۷، وارد ایستگاه مترو شد.
#قالیباف #مردـعمل #دولتـ۴درصدی #محمدباقرـقالیباف #انتخابات #جمنا #اصولگرایان #جبههـمردمی #چراقالیباف #دولت_دروغ #دولت_چارساله #بر_این_قرار_میمانیم #امام_خمينى #امام_خامنه_ای

Most Popular Instagram Hashtags