[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر

68 posts

TOP POSTS

تولد
چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…
روز میلادم …روز من !روزی که آغاز شدم خداوندا سپاسگزارتم برای تمدید مجددم
۱۳۹۶/۱/۱
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

ارزش بعضی از لحظات زندگی به اندازه کل زندگیست

مارتین_برست
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

تابلو فرش دستباف دلبافته ای از سفیر هنر تقدیم شما بزرگواران جان
شروع فعالیت در زمینه هنر فرش از مهر ماه سال هفتاد و شش همزمان با سال دوم دبیرستان و انتخاب رشته هنر فرش در مدرسه ، نوزده سال گذشت و چقدر زود دیر میشود.
رجشمار : ۶۰
چله : ابریشم
سایز : زرع و نیم (یک متر در یک و نیم متر )
تعداد رنگ : ۱۳۸ رنگ
نوع نخ : مرینوس و ابریشم
نوع گره : ترکی (متقارن )
بافنده : مریم احدی (سفیر هنر )
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

تابلو فرش دستباف دلبافته ای دیگر از خودم تقدیم شما همراهان بزرگوارم
رجشمار : ۶۰
ابعاد : زرع و نیم (یک متر در یک مترو نیم )
چله : ابریشم
تعدادرنگ‌: ۱۲۸ رنگ
نخ : مرینوس و ابریشم
نوع گره : ترکی (متقارن )
بافنده : مریم احدی (سفیر هنر )
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

تابلو فرش دستباف از بافته های خودم سرمه چشمان شما خوبان
رجشمار ۵۰
چله ابریشم
نوع گره ترکی(متقارن)
تعداد رنگ: ۹۶
نوع خامه :مرینوس
سایز :۹۰×۶۰
بافنده : مریم احدی (سفیر هنر )
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

تابلو فرش دستباف دلبافته خودم تقدیم نگاه پر مهرتان
ابعاد زرع و نیم (یک متر در یک مترو نیم )
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

تابلو فرش دستباف دلبافته خودم تقدیم به شما خوبان (سفیر هنر)
(مجموعه شخصی)
سایز: زرع و نیم (1×1/5)
چله: ابریشم
نخ :مرینوس و ابریشم
رجشمار: 60
تعداد رنگ: 186
نوع گره: ترکی (متقارن)
#مریم_احدی
#کارشناس_فرش_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر

MOST RECENT

از مجموعه شخصی استاد مهندس خسرو قربانی فرجزاد :غبار شکسته ؛تابلو فرش دستباف دلبافته خودم تقدیم به شما خوبان (سفیر هنر)
سایز: زرع و نیم (1×1/5)
چله: ابریشم
نخ :مرینوس و ابریشم
رجشمار: 60
نوع گره :ترکی (متقارن )
تعداد رنگ: 186
(پست تکراری)

#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری

تابلو فرش دستبافت از دلبافته های سفیر هنر به مناسبت عید سعید غدیر خم تقدیم شما خوبان ؛عیدتان مبارک
رجشمار:۶۰
چله :ابریشم
نخ: مرینوس و ابریشم
نوع گره :ترکی (متقارن)
تعداد رنگ : ۱۱۴
ابعاد:۶۰×۹۰
بافنده:مریم احدی(سفیر هنر)
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری

تابلو فرش دستباف از دلبافته های سفیر هنر به مناسبت عید سعید قربان تقدیم شما همراهان بزرگوار ،عید تان مبارک (با احترام سفیر هنر)

رجشمار :۶۰
نوع گره :ترکی (متقارن)
چله:ابریشم
نوع نخ:ابریشم و مرینوس
تعداد رنگ:۱۱۴
ابعاد :۹۰×۶۰
تاریخ اثر:بهار ۹۵
بافنده:مریم احدی(سفیر هنر)

#بافنده_مریم_احدی
#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری

تابلو فرش دستباف از دلبافته های سفیر هنر تقدیم دوستان بزرگوار
رجشمار :۶۰
نوع گره :ترکی (متقارن)
چله:ابریشم
نوع نخ:ابریشم و مرینوس
تعداد رنگ:۱۱۲
ابعاد :۹۰×۱۲۰
بافنده:مریم احدی(سفیر هنر)

#بافنده_مریم_احدی
#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری

تابلو فرش دستباف از دلبافته های سفیر هنر تقدیم دوستان همیشه همراه
رجشمار :۶۰
نوع گره :ترکی (متقارن)
چله:ابریشم
نوع نخ:ابریشم و مرینوس
سال اجرا :۸۶
تعداد رنگ:۱۳۲
ابعاد :۶۰×۹۰
بافنده:مریم احدی(سفیر هنر)

#بافنده_مریم_احدی
#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری

آنه! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت 
وقتي روشني چشمهايت 
در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود 
با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت 
از تنهايي معصومانه دستهايت 
آيا مي داني كه در هجوم دردها و غم هايت 
و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت 
حقيقت زلالي درياچه نقره اي نهفته بود؟ 
آنه ! 
اكنون آمده ام تا دستهايت را 
به پنجه طلايي خورشيد دوستي بسپاري 
در آبي بيكران مهرباني ها به پرواز درآيي 
و اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست... در انتظار تو

#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری
#ورنی
#گلیم
#بافنده

تابلو فرش دستباف به سفارش دوست بزرگوار جناب استاد مجید شیرازی تقدیم شما همراهان گرانقدر
رجشمار :۵۵
نوع گره :ترکی (متقارن)
چله:ابریشم
نوع نخ:ابریشم و مرینوس
سال اجرا : ۹۲
تعداد رنگ :۹۶
ابعاد :۷۰×۱۰۰
بافنده:مریم احدی(سفیر هنر)

#بافنده_مریم_احدی
#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری
#ورنی
#گلیم
#بافنده

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کن

گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست

عینک بد بینی خود را شکسـت

علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت

عشق اسطرلاب اسرار خداست

من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام

درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام

دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها

می تپــد دل در شمیــــم یاسها

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست

زندگی باغ تماشـــای خداســت

گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود

می تواند زشــت هم زیبا شــود

حال من، در شهر احسـاسم گم است

حال من، عشق تمام مردم است

زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا

صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا

ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من

ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن

با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود

مثنوی هایـم همــه نو می شـود

حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد

واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد

#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری
#ورنی
#گلیم
#بافنده
#مریم_احدی_بافنده_طراح_فرش_دستباف

تابلو فرش دستباف از دلبافته خودم سفارش سال نودو سه ،تقدیم نگاه زیبا شما همراهان بزرگوار
رجشمار : ۶۰
چله :ابریشم
نوع گره : ترکی (متقارن )
تعداد رنگ : ۱۳۸
نوع نخ : مرینوس و ابریشم
ابعاد : ۱/۵×۱(زرع و نیم)
بافنده مریم احدی (سفیر هنر )

#مریم_احدی_سفیرهنر
#نگارخانه_اوج_هنر
#کارشناس_فرش_هنرمند_بافنده_طراح
#مدیریت_نگارخانه_اوج_هنر
#سفیرهنر
#سفیر
#گالری_اوج_هنر
#اوج_هنر
#مریم_احدی
#محقق_پژوهشگر
#نویسنده
#کارشناس_فرش_دستباف
#اصالت_آذری
#ورنی
#گلیم
#بافنده

Most Popular Instagram Hashtags