#مدیرفنی_بند_ب

MOST RECENT

.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/04/11
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

کلاس آموزشی ویژه فراگیران ورودی نیمسال اول ۹۷
۲۹ خرداد ۹۷

باحضوراستاد: جناب آقای دکتر قضاریان
#دوره_آموزشی
#تورلیدری#تورلیدری_بین_المللی
#مدیرفنی_بند_ب
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه
#mirasjavidan
#miras_javidan_institute

‎برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
‎ ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
8
‎✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمایید1
📞071_36240724
#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

.
..@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری جلسه ی توجیهی دوره ی *مدیرفنی بند ب آژانس های هواپیمایی* در گردشگران ویژه علاقه مندان به فعالیت در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری امروز *97/03/28* ساعت *16*
آموزشگاه گردشگران سرو
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
☎071_36240611
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/03/28
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

@gardeshgaransarv .@gardeshgaransarv برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور آغاز دوره: 97/03/28 **** ✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید. ☎071_36240611 📞071_36240724 .@gardeshgaransarv .@gardeshgaransarv -------------------------------------------------- آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir -------------------------------------------------- #آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت #راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز

@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/03/28
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/03/28
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/03/28
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
برگزاری بیستمین دوره ی آموزشی *مدیرفنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی* ترم تابستان
ویژه علاقمندان به فعالیت در آژانس های هواپیمایی 📜صدور گواهینامه تحت نظارت سازمان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور
آغاز دوره: 97/03/28
****
✅جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شعبه آموزش گردشگران سرو تماس حاصل فرمائید.
☎071_36240611
📞071_36240724
.@gardeshgaransarv
.@gardeshgaransarv
--------------------------------------------------
آدرس سایت:www.gardeshgaransarv.ir
--------------------------------------------------
#آژانس_مسافرتی #دفاتر_خدمات_مسافرتی#ویزا#گردشگری#پکیج_نویسی#آموزش#شيراز #مدیرفنی#هواپیما #گردشگران_سرو#قوانین_مقررات#تور#کانتر #تور #صدوربلیط #اروپا #تیکت
#راهنمای_سفر #مسافرت #بلیت #مدیرفنی_بند_ب #مدیریت_آژانس #ایرلاین #رزرو #پکیج_نویسی_تور #تور #اروپا #شیراز #شیرازی
https://t.me/gardeshgaransarv

🔹آغاز ثبت نام دوره های آموزش تخصصی گردشگری 🔹

همراه با تخفیف ویژه ثبت نام 💠دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی (تورلیدری)
💠راهنمایان فرهنگی داخلی (تور لیدری )
💠مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) 🔘شروع دوره ها (گروه B) از ۲۶ فروردین 🔴ظرفیت محدود ☎️۰۲۶۳۲۴۰۳۳۵۴-۳۲۴۰۳۳۴۸
📱۰۹۱۰۸۴۴۱۹۰۳-۰۹۱۰۸۴۴۱۹۰۲

محل برگزاری کلاس ها : کرج - میدان شهدا - خ شهید بهشتی - جنب بانک ملت -پاساژ نایین-طبقه اول -موسسه آموزش و پژوهش تخصصی گردشگری #میراث_جاویدان_دیار_پارسه

#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#تورلیدری
#تورلیدری_بین_المللی
#تورلیدری_داخلی
#مدیرفنی_بند_ب

#miras_javidan_institute
#mirasjavidan

کلاس درس اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری
پنجشنبه ۱۴ دی

با حضور جناب آقای قاسمی (مدیرگروه بازاریابی بین الملل سازمان میراث فرهنگی )

#تورلیدری #مدیرفنی_بند_ب
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه
#کلاس#اخلاق_حرفه ای
#کرج
#mirasjaviadn
#miras_javidan_institute

.
سلام سلام صبح شنبه زمستونتووووون بخیر باشه

میدونیم که با دوره های تورلیدری آتالند آشنا هستید، منم براتون امروز صفحه آموزش آتالند رو تگ میکنم تا بتونید اطلاعات لازم رو از این طریق کسب کنید.

ثبت نام دوره جدید تورلیدری و مدیر فنی بند ب شروع شده 😋😋😎 .

ثبت نام به صورت آنلاین هست و شماره بخش آموزش هم تغییر کرده:
02144107361

سوال داشتید توی دایرکت بهتون پاسخگو هستم عزیزان 😍

#آتالند #آموزش_آتالند #آموزش_تور_لیدری #گردشگری #سفر #توریسم #توریست #رزرو_هتل #رزرواسیون_آنلاین #رزرواسیون_هتل #مدیر_فنی #مدیرفنی_بند_ب

آغاز دوره تورلیدری و مدیریت فنی بندب (ورودی نیمسال دوم ۹۶)

۲ مهر ۹۶
با حضور استاد: سرکار خانم تراب احمدی
درس: شناخت صنعت گردشگری
#تورلیدری
#مدیرفنی_بند_ب
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه
#mirasjavidan
#miras_javidan_institute

طرح تخفیف ثبتنام دوره های آموزش تخصصی گردشگری تا 20شهریور

شروع دوره ها:۲۸ شهریور ✳️تخفیف درنظر گرفته شده تخفیف ورودی است و در طرح کسب امتیاز قابل افزایش تا مبلغ ۲۰۰هزار تومان می باشد.

#تورلیدری
#راهنمایان_فرهنگی_بین_المللی
#راهنمایان_فرهنگی_داخلی
#راهنمایان_گردشگری
#مدیرفنی_بند_ب
#مدیریت_فنی_دفاتر_خدمات_مسافرتی
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه
#mirasjavidan
#miras_javidan_institute

کلاس درس اخلاق حرفه ای والگوی رفتاری درگردشگری

دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی وداخلی -مدیرفنی بندب

۲شهریور۹۶

باحضوراستادجناب آقای قاسمی (مدیردفتربازاریابی بین الملل سازمان میراث فرهنگی)

#تورلیدری
#مدیرفنی_بند_ب
#آموزشگاه_گردشگری
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه

#mirasjavidan
#miras_javidan_institute

کلاس آشنایی باکاربرد فناوری اطلاعات در سفر(IT)

ویژه دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی وداخلی - مدیرفنی بند ب(ورودی نیمسال اول ۹۶)

امروز ۲۹مرداد۱۳۹۶

باحضوراستاد: جناب آقای دکتر قضاریان
#تورلیدری
#مدیرفنی_بند_ب
#آموزش_تخصصی_گردشگری
#آموزشگاه_گردشگری
#میراث_جاویدان_دیار_پارسه
#miras_javidan_institute
#mirasjavidan

🌏🌎🌍
میدونید صفر تا صد یک تور زیر نظر مدیر فنی آژانس انجام میشه؟
اگه دوست دارید عضو کلیدی یه آژانس باشید، لینک داخل بیوگرافی رو ببینید ؛)
#آوای_ارسباران #ارسباران #تور #آموزش #طبیعت #سفر #سفردوست #طبیعت_گردی #طبیعت_ایران #راهنما #طبیعت_دوست #مدیرفنی_بند_ب#مدیرفنی #آژانس_مسافرتی#آژانس_هواپیمایی
#arasbaran_org#avaye_arasbaran #arasbaran #tour #education #ecotourism #ecotour #leadertour #ecotours #travellover #travellers #travel_agency #travelagent
☎ 021-88800055
💻 www.arasbaran.org
📱telegram.me/arasbaran_org

Most Popular Instagram Hashtags