#مديكا

MOST RECENT

درخششي ديگر از سوي شركت مداريا💥🇮🇷
حضور در نمايشگاه بين المللي مديكا دوسلدورف آلمان به عنوان نماينده ايران🇮🇷
مداريا تا شادي با فناوري🔝
مداريا فارس دكتر محمد تلما
٠٩١٢٨٤٨٤٨٧٧

حضور شركت مداريا در نمايشگاه مديكا آلمان به عنوان نماينده ايران
مداريا تا شادي با فناوري🇮🇷🔝

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
تعداد محدود وقت سفارت برای کسانی که مایل به شرکت در نمایشگاه های مدیکا (تجهیزات پزشکی آلمان) و آسانسور هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مندرج بر روی تصویر تماس حاصل فرمایید. "
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا #نمايشگاه_آسانسور #نمايشگاه_آلمان٢٠١٧ #نمايشگاه_آلمان

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

.
.نمايشگاه تجهيزات پزشكي آلمان medica 2017
٢٢ الي ٢٥ آبان ٩٦
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٨٨٩٩٢٠٠٤ تماس حاصل فرماييد.
#تور #تور_ارزان #تور_توریستی #تور_نمایشگاهی #تور-آلمان #تور-اروپايي # بليط #ويزا #هتل# شنگن #شينگن #دوسلدرورف #germany #shengen #europe #france #travel #tour #tourism #tourist #visa #ticket #gilvagasht #gilva#گيلواگشت#تجهيزات_پزشكي #پزشك #مديكا

Most Popular Instagram Hashtags