#مدرسه

MOST RECENT

نمونه ی استفاده شده از رنگ سبز در فضای کلاس یک مدرسه
✔هر #رنگ در #معماری و #فضا ، تاثیر خاص خود را دارد که اگر از آنها (بنا به مکان مربوطه) درست و بجا استفاده شود، تاثیر مطلوب خود را خواهد گذاشت.
#سبز: سکون و آرام، اما با قدرت منفعل پنهان.
نظریه‌ی رنگ کاندینسکی در معماری
#تاثیر_رنگ_در_معماری
#آموزش#پرورش#آموزش_پرورش#پیشرفت#علم#جوامع_پیشرفته#شکوفایی#مدیریت#آموزش_برتر#آموزش_برتر_ایران#ایران#معلم#شاگرد#دانش_آموز#دبستان#مهد#مهدکودک#معلم_نمونه#معلم_برتر#مدرسه#معمار#معماری_مدارس#طراحی_داخلی #طراحی_فضای_کلاس_درس#معماری#کاندینسکی

Most Popular Instagram Hashtags