#محسن_نامجو

10870 posts

TOP POSTS

.
قطعه《بهاره دختر عمو》

کاری از #محسن_نامجو

عروسی می کنی شویت مبارک
بهاره دخترعمو
حنا بر دست و بر رویت مبارک
بهاره دخترعمو

اثری از خطه ی عاشقان، خراسان...
همراهان همیشگی🌹
#این_اثر با فرمت mp3 #در_کانال_تلگرام قرار گرفته است
لینک کانال:
telegram.me/moosighi_sonati

:
دومین پرومو از آلبوم جدید #محسن_نامجو با نام «آوازهایی از شرق»

#MohsenNamjoo

#ﻋﻤﻪ_ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ...
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﺯﻥ_ﻣﻄﻠﻘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺩﺍﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ .
ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺯﻥ #ﻧﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯼ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ #ﻋﺮﻑ#ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻟﺒﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﺵ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﻼﻥ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻭﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺪﻩ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟؟؟
ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻮﻻ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻪ ﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
“ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺴﯽ” ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﺳﺖ .
ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﯽ آمد.
ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻫﺎ #ﺩﺍﻋﯿﻪ ﺩﺍﺭ #ﻓﺮﻫﻨﮓ#ﺷﺮﺍﻓﺖ#ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
.
.
.
.
یك روز به شیدایی، در زلف تو آویزم خود را آشفته فرو ریزم،
با خاك درآمیزم وگرنه من همان خاكم كه هستم
یك روز سر زلفه، بلوندت چینه ام بهره
دله مس كینه ام، اینم جگرم اینم اینم
//یك روز كه باشم مست، لا یعقل و ترد و سست//
یك روز ارس گردم، اطراف تو را گردم
كشتی شوم جاری، از خاك برآرم تو
بر آب نشانم تو، دور از همه بیزاری
......
یك روز به شیدایی، در زلف تو آویزم یك روز دو چشمم خیس،یك روز دلم چون گیس آشفته و ریس آریس،
بردار دگر بردار بردار به دارم زن، از روی پل فردیس
.......
ای درد تو ام درمان، در بستر ناكامی ای
یاد تو ام مونس، در گوشه ی تنهایی
وی خاطره ات پونز، نوك تیز ته كفشم
این صندله رسوایی، این صندله رسوایی
گرگی تو و میشم من، جمعا به تو آویزیم
آب است و سریشم من، جمعا به تو آویزیم
اگزاز و دیازپامی، جز زلفت آرامی
چون زلفه تو ناآرام است، رسوا و پریشم من
سه شوار، سه شوار، سه شوار
#محسن_نامجو
#دوکلوم_حرف_حساب
#صرفاجهت_عمه
#گیس

📖
بخشی از #کتاب
#روزنامه خاطرات ... السلطنه
برگی از خاطرات #مضفرالدین_شاه
به کوشش #فرخ_سرآمد
کتاب جالبیه که #محسن_نامجو هم به زیبایی اجرای صوتی از اون رو اجرا کرده
#پست_موقت

...
پروموی آلبوم جدید محسن نامجو؛ «آوازهایی از شرق»
.
#محسن_نامجو
#MohsenNamjoo

الهام بخش خیلی از مدعیان نوآوری موسیقی ردیف دستگاهی بودی ولی همچنان یه مرد توشون پیدا نمی‌شه این حقیقت رو تکذیب نکنه . این چیزی که ما می‌گیم موسیقی تلفیقی هم که سرآمدش خودتی؛ همین بندهایی که حالا دارن روز به روز بیشتر می‌شن. یادمه یه روز گفتی هر کی اومده تو موسیقی ایران یه کاری کنه، یه دست کوچیکی به این استخر راکد کشیده ولی من می‌خوام شیرجه بزنم توش. با اینکه من به این جور شیرجه زدن‌ها تو تاریخ موسیقی اعتقادی ندارم ولی شیرجه زدن تو توی این استخر راکد کار خیلی درستی بود.بوی گندِ لجنش بدجوری بلند شده بود. حتی به قمیت غرق شدن شیرجه زدی و از کنارت خیلی‌ها چشم گوش‌شون باز شد حتی اگر بخوان خودشون رو قبله عالم بدونن و انکارت کنن. تو کارت رو کردی مرد. امیدوارم هر جا هستی سالم و سلامت باشی. تولدت مبارک.
عکس از علیرضا عشقی( @ali.eshqi ) سال 1387 خونه روزیتا شرف‌جهان
#Mohsen_namjoo#محسن_نامجو#موسيقي_تلفيقي#

MOST RECENT

.
آدمِ پوچی مثلِ مه
کجا بریت که جاش بَشت
با چه زبونی گَپ بَزنت
تا یکی آشناش بَشت

ای دل دگه گولُم مزِن
مه بشته گولت ناخارُم
برگشتن اینین ای سفر
دنبال خو بِی تو نابرُم

#محسن_نامجو #ابراهیم_منصفی
#mohsennamjoo #graphicdesign #graphics #visualart #typography #postmodern #iraniantypography #persiantypography #arabictypography

یعنی موسیقی فاخر تر از این نداریم
.
.

#محسن_نامجو

◾◾◾◾
"به نظر من فقط سه راه وجود داره: اولیش اینکه یه بمب بزرگ منفجر بشه و بعد از اول یه دنیای بهتر رو با آدمایی بهتر ساخت؛ دنیایی که آدمای احمق و کثیف و ...حق زاد و ولد نداشته باشن! راه دوم اینکه آدم خودشو راحت کنه و از این زندگی احمقانه کنار بکشه..."
"راه سوم چیه؟
"در لحظه زندگی کردن و فراموشی... گوش کردن به یه موزیک، خوندن یه داستان، پیچیدن یه سیگاری، تموم کردن بطری #ودکا، #سکس با یه دختر خوشگل، دیدن یه سریال احمقانه، خوردن یه ساندویچ کثیف... بازم بگم؟" #گفتگو_در_تهران (فصل 41، صفحه 88)
#سید_مهدی_موسوی
#صادق_هدایت
#بهرام_نورایی
#شاهین_نجفی
#محسن_نامجو

دف...
#دکتر_براهنی #محسن_نامجو #ارکسترNBE
منتظر مجموعه آواز هایی از شرق باشید...

.
دردا دردا دردا فر-
یادا یادا یادا بَر
دردا دردا دردا در-
مانا مانا مانا گر
دردا دردا دردا سر-
دارار دارا دارا بَر
دردا دردا دردا پر-
وازا وازا وازا در-
قفسی چو خَسی پر و بالِ-
پر و بالِ کسی که دلش به-
به بندِ کسّی بُوَد به جگر همه آتش و زهر

#آرزو_خسروی
#محسن_نامجو

استاد #محسن_نامجو 😂😂😂

#alaki_ala
مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود
.
.
#محسن_نامجو #mohsen_namjoo #ali_azimi #aliazimi #حافظ #نامجوباز

📖
بخشی از #کتاب
#روزنامه خاطرات ... السلطنه
برگی از خاطرات #مضفرالدین_شاه
به کوشش #فرخ_سرآمد
کتاب جالبیه که #محسن_نامجو هم به زیبایی اجرای صوتی از اون رو اجرا کرده
#پست_موقت

Most Popular Instagram Hashtags