#محرم٩۵

MOST RECENT

#ظهر_عاشورا
#محرم٩۵
🎤کربلایی عباس پاسبان

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
سبک ها در کانال تلگرام (لينک در پيج)
.
شور شب نهم محرم ٩۵:

هرشب اين صدا تو گوش منه
زهرا مادرم ناله ميزنه

غريب گير آوردنت ... .
.
رو خاکا ميکشيدنت
به قتلگاه بردنت
با هرچی ميشد زدنت
تشنه سر بريدنت
رد شدن از رو بدنت

غريب گير آوردنت ... .
.
تير حرمله کاش ميرفت خطا
قرآن منه زير دست و پا

اسير نيزه ها شدی
ذبيح بی القفا شدی
رو خاک ها رها شدی
نصيب بوريا شدی

غريب گير آوردنت ... .
.
تو رفتی و من
بيچاره شدم
دنبال سرت
آواره شدم

چی بگم از شام بلا
منو يه عده بی حيا
محله يهوديا
مرگمو خواستم از خدا

غريب گير آوردنت ...
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_نهم_محرم #حضرت_عباس #عباس
#متن_مداحی_شب_نهم #متن_سينه_زنی_شب_نهم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_نهم #شب_نهم #شور_حضرت_عباس #زمينه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #عباس_بن_علی#محرم #سينه_زنی_حضرت_عباس

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
سبک ها در کانال تلگرام(لينک در پيج)
.
زمينه شب نهم محرم ٩۵:

وای از خيمه های بی عباس
حرم غوغاس / حرم غوغاس
وای از کوفی نمک نشناس
حرم غوغاس / حرم غوغاس

چهار هزار تيرانداز
تو رو هدف ميگيرن
کبوترای خيمه
يکی يکی ميميرن

چشم تو دور ببينن
ميزنن دخترارو
چشم تو دور بنين
ميبرن معجرارو

وای از خيمه بی عباس... .
.
شد تازه مصيبت حيدر
بيا مادر / بيا مادر
ياس علقمه شده پر پر
بيا مادر / بيا مادر

بدون دست با صورت
وقتی زمين ميافتی
چه اتفاقی افتاد
به من برادر گفتی

چشم تو دور ببينن
خيمه ها ميره بر باد
چشم تو دور ببينن
ناله ها ميشه فرياد

وای از خيمه بی عباس... .
.
از گهواره اصغرم افتاد
علم افتاد / علم افتاد
بين خيمه خواهرم افتاد
علم افتاد / علم افتاد

بلند شو از جا عباس
که خيمه ها شد غارت
ديگه از امشب زينب
نداره خواب راحت

چشم تو دور ببينن
ميکشن اصغرم رو
چشم تو دور ببينن
ميبرن حنجرم رو
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_نهم_محرم #حضرت_عباس #عباس
#متن_مداحی_شب_نهم #متن_سينه_زنی_شب_نهم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_نهم #شب_هنم #زمينه_زيبا #زمينه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #عباس_بن_علی#محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب هشتم محرم ٩۵:

پرچم محبت تو
روی گنبد دلم خورد
بهترين لحظه عمرم
توی کربلا رقم خورد

تويی اون پاکی شبنم
تويی اون بارون نم نم
اونکه اسمشو نوشتم / روی قلبم

ياعزيز الزهرا

عشق کربلا تو دارم
اين شبا دلم شکسته
خوش به حال اون که الان
زير گنبدت نشسته

کاری با کسی ندارم
با تو خوبه روزگارم
ميميرم اگه يه لحظه
اسمتو آقا نيارم

منمو اشک جدايی
خاطرات آشنايی
يه کاری کن که بشم / کربلايی

تويی اون پاکی شبنم... .
.
ياعزيز الزهرا

کاشکی دستمو بگيری
تا که من نرفتم از دست
کل دنيارم بگردی
کربلا يه چيز ديگست

توی اون دنيا حاجتمو
من ازت زياد گرفتم
از مادر پدر آقاجون
نوکريتو ياد گرفتم

دوست دارم من علمت رو
شال مشکی غمت رو
دونه دونه کاشيای / حرمت رو

تويی اون پاکی شبنم... .
.
ياعزيز الزهرا
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_هشتم_محرم #حضرت_علی_اکبر #علی_کبر
#متن_مداحی_شب_هشتم #متن_سينه_زنی_شب_هشتم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_هشتم #شب_هشتم #روضه_قديمی #زمينه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #علی_اکبر #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
زمينه شب هشتم محرم٩۵:

تازه جوان/سرو روان/وای علی اکبرم
ظهر شده/بگو اذان/وای علی اکبرم

زير لب اسمتو ميبردم
هر قدم من زمين ميخوردم
صورتم شد خزاب از خونت
اگه زينب نبود ميمردم

چه داغی چه حالی علی اکبرم
يارالی يارالی علی اکبرم

تازه جوان/سرو روان/وای علی اکبرم
ظهر شده/بگو اذان/وای علی اکبرم

آينه محمدی / وای علی اکبرم
ياولدی ياولدی / وای علی اکبرم

غرق در خون شده روی تو
مثل حيدر شده ابروی تو
روضه های در ديوار و
ميخونه زخم پهلوی تو

چه داغی چه حالی علی اکبرم
يارالی يارالی علی اکبرم

تازه جوان/سرو روان/وای علی اکبرم
ظهر شده/بگو اذان/وای علی اکبرم

با پدرت سخن بگو / وای علی اکبرم
خيره شده به تو عمو / وای علی اکبرم

نوبهارم همه پاييزه
کربلا از غمت لبريزه
بين صحرا گل صد برگم
داره از دستم ميريزه

چه داغی چه حالی علی اکبرم
يارالی يارالی علی اکبرم
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_هشتم_محرم #حضرت_علی_اکبر #علی_کبر
#متن_مداحی_شب_هشتم #متن_سينه_زنی_شب_هشتم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_هشتم #شب_هشتم #روضه_قديمی #زمينه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #علی_اکبر #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
روضه شب هشتم محرم ٩۵:

جوانان بنی هاشم بياييد
علی را بر در خيمه رسانيد

خداداند حسين طاقت ندارد
علی را بر در خيمه رساند

_بياين ما بريم کمک

حسين جانم

آخه در امالی شيخ صدوق ميگه: فرمود مگه من حرامی را حلال کردم چرا اينجوری ميگيد؟
سيد بن طاووس در لهوف ميگه يه بی ادبی صداشو بلند کرد و گفت بغض لابيک! اينا همه بغض بابات عليه...
من نميدونم يه نفر نبود اونجا بگه مگه مدينه بس نبود؟مگه اون روزی که دستای علی رو بستين، کشون کشون از تو خونه آوردينش تو کوچه ها، جلو غيرت الله ناموسشو ميزدين...
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_هشتم_محرم #حضرت_علی_اکبر #علی_کبر
#متن_مداحی_شب_هشتم #متن_سينه_زنی_شب_هشتم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_هشتم #شب_هشتم #روضه_قديمی #روضه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #علی_اکبر #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب هفتم محرم ٩۵:

عکس رفيق شهيدم
تو قاب چشمامه هرشب
جانم به اين جوونا و
جانم به لشکر زينب

يازينب
به زينبيه حساسيم
يا زينب
مريد حضرت عباسيم

نشون ميديم غيرتو با رجز خوانی
نداره فارس و عرب ترک و افغانی
همه ميشيم مثل قاسم سليمانی

کلنا فداک يازينب

خرنم بريزه کاش تا که
بالا بمونه اين پرچم
تو زينبيه بر پاشه
تشيع جنازه من هم

يازينب
نميگيره قلبم آروم
يازينب
همه کسم فدات ای خانوم

يازينب به زينبيه حساسيم... .
.
ادامه داره تا امروزم عاشورا
نميذارم که امام بشه تنها
مث جوونای زينب ميگن اين ما

کلنا فداک يازينب

به سينه ميزنم هردم
با اسم پاک يازينب
برگ برندمون تو محشر
ميشه پلاک يازينب

يازينب
از اين غريبی ميسوزيم
يازينب
ولی ما آخرش پيروزيم

يازينب به زينبيه حساسيم... .
.
ميمونه دستاشون از اين حرم کوتاه
شهادته آخرين منزل اين راه
ميترسه داعش از اين شور حزب الله

کلنا فداک يازينب
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_هفتم_محرم #حضرت_علی_اصغر #علی_اصغر
#متن_مداحی_شب_هفتم #متن_سينه_زنی_شب_هفتم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_هفتم #شب_هفتم #شور_حضرت_زينب #روضه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #حضرت_زينب #محرم #حماسی #کلنا_عباسک_يازينب #سوريه #داعش #متن_حماسی #شور_حماسی

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
روضه شب هفتم محرم ٩۵:

وقتی ابراهيم اسماعيلشو به قربانگاه آورد و به امر الهی کارد اثر نکرد، برگشتن حاجر ديد يه قدی زير گلوی بچش قرمز شده.ميگن سه روز مريض شد از دنيا رفت.
عمده روايات از جمله لهوف اينجوری مينويسه، ميگه ابی عبدالله وقتی اومد سمت خيمه برای وداع شيش ماهه رو گرفت جلو چشم زن و بچه تير و به گلوی شيرخواره زدن...
خدا کنه دروغ باشه.
اگر اين روايت راست باشه امشب فقط بايد بگيم وای از دل رباب!
.
.
اعتراف ميکنم که دست و پام رو گم کردم.
آخه آقامون هم دست و پاشو گم کرد.وقتی رباب سر روی نيزه رو ديد، گفت:
گلايه من فقط از تير دارم
بيا پايين ز نیزه شير دارم
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_هفتم_محرم #حضرت_علی_اصغر #علی_اصغر
#متن_مداحی_شب_هفتم #متن_سينه_زنی_شب_هفتم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_هفتم #شب_هفتم #روضه_شيرخواره #روضه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #علی_اکبر #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب ششم محرم ٩۵:

يه نوحه خونم نداری
يه سينه زن هم نداری
وای حرم نداری

يه سنگ قبر شکسته
چرا ضريحم نداری
وای حرم نداری

حرم برات ميسازيم
هميشه هستم يادت
يه روز دخيل ميبندم
به پنجره فولادت

رو به کربلا
ميديم همه سلامی/به نيابتت آقا
مثل اربعين
پای پياده ما ميايم/زيارتت آقا

آقام آقام آقام حسن
غريب ترين امام حسن
..............
در بقيع رو که بستن
همه دلارو شکستن
وای حرم نداری

به روی خاکای قبرت
يه مشت کبوتر نشستن
وای حرم نداری

يه گنبد و گلدسته
بقيع برات ميسازيم
يه عکس يادگاری
تو اون حرم ميندازيم

جانم به تو حسن
دست کريمته هميشه سايه سرم
همراه مادرت
يادت نره بيای تو لحظه های آخرم

آقام آقام آقام حسن
غريب ترين امام حسن
..............
کريم آل عبايی
داری يه عالم فدایی
وای حرم نداری

تو جانشين عليو
تو بانی کربلايی
وای حرم نداری

تو قاب چشمای تو
يه عکس نيلی بوده
هميشه تو گوش تو
صدای سيلی بوده

وای از دلت آقا
ديدی که خونتون پر از آتيش دود شده
وای از دلت آقا
ديدی که صورت فرشته ای کبود شده

آقام آقام آقام حسن
غريب ترين امام حسن
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_ششم_محرم #امام_حسن #شاه_کرم #قاسم #بقيع #مداحی_امام_حسن
#متن_مداحی_شب_ششم #متن_سينه_زنی_شب_ششم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_ششم #شب_ششم #مداحی_حضرت_حسن #شور_امام_حسن #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #قاسم_بن_الحسن #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
زمينه شب ششم محرم ٩۵:

هل من مبارز
يا ايها الناس
ميره به ميدون
شاگرد عباس

سبط المصطفی/ابن المجتبی

يا حسن/حسن
تپش قلب من
يا حسن/حسن
تپش قلب من

يادم نميره بابام
وقت شهاديتنش
ميگفت ميون بستر
حرفی رو باحسينش

لايوم کيومک يا اباعبدالله

دارم چه شور
حسن خطابی
کارش تمومه
ازرق شامی

سبط المصطفی/ابن المجتبی

يا حسن/حسن
تپش قلب من
يا حسن/حسن
تپش قلب من

الله اکبر رو
لبهای تو عمو جون
انگار اومده باز
شير جمل به ميدون

لايوم کيومک يا اباعبدالله

بند آخر:
مثل ابالفضل
ديگه رشيدم
زير سم اسب
چه قد کشيدم

سبط المصطفی/ابن المجتبی

يا حسن/حسن
تپش قلب من
يا حسن/حسن
تپش قلب من

ارث من از مدينست
اين زخم روی سينم
ميرم تا سرت رو
رو نيزه ها نبينم
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_ششم_محرم #امام_حسن #شاه_کرم #قاسم
#متن_مداحی_شب_ششم #متن_سينه_زنی_شب_ششم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_ششم #شب_ششم #مداحی_حضرت_قاسم #زمينه_حضرت_قاسم #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #قاسم_بن_الحسن #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
زمينه شب ششم محرم ٩۵:

خون من از خون حسنه
دارم عطر گل ياس
وقت درس پس دادن منه
پيش استاد عباس

نه زره نه سپر دارم
حسنيم جگر دارم

فدای شاه بي کفنم
پيش همه صدام ميزنن
علی اکبر حسنم

حسن جانم
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_ششم_محرم #امام_حسن #شاه_کرم #قاسم
#متن_مداحی_شب_ششم #متن_سينه_زنی_شب_ششم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_ششم #شب_ششم #مداحی_حضرت_قاسم #شور_حضرت_قاسم #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #قاسم_بن_الحسن #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب پنجم محرم ٩۵:

من از تو فقط خودت رو ميخوام
ببين حالمو دعا کن برام

دعاکن برام
دعا کن به پابوس تو من بيام
ببينم شب اربعين کربلام

تورو ميزنن به قصد ثواب
منو ميزدن تو بزم شراب

تو بزم شراب
شد آستين پارم برا من حجاب
نشست حرمله رو به روی رباب

غريب گير آوردنت
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_پنجم_محرم #امام_حسين #بانو_زينب #زينب
#متن_مداحی_شب_پنجم #متن_سينه_زنی_شب_پنجم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_پنجم #شب_پنجم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_حضرت_زينب #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #زينب_بنت_الحسين #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
زمينه شب پنجم محرم ٩۵:

غصه هام بی شماره
خواهرت بی قراره
حال من رو نگاه کن
حال من گريه داره

تو که به دردای دل غم زدم طبيبی
نبينم تکيه دادی به نيزه غريبی
نمونده برام صبر و شکيبی

ببين داداش اشک و آهم
پر التماس نگاهم
دار و ندارم فدا تو
يک تنه برا تو سپاهم

حسين دست رو دل من نذار
حسين اشک منو در نيار

بغض تو صدای من
محو تو چشای من
بلا گردون اصغر
دو تا بچه های من

قسمت ميدم به صورت کبود مادر
دست رد اينبار تو نزن به سينه خواهر
پاش بيفته من ميدم برات سر

بگير تو دستای سردم
تو که ميدونی کوه دردم
بذار با دو تا سربازام
دور سر تو بگردم

حسين دست رو دل من نذار
حسين اشک منو در نيار

غريبی تو اين صحرا
بميرم شدی تنها
نذار که بشه زينب
خجل از روی ليلا

نذار حسرت رو دل خواهرت بمونه
موهاشونو با چه ذوقی زينب زده شونه
ميريزم اشک دونه دونه

بذار برم تا نبينم
من و توی روزای پيری
طاقت ندارم ببينن
منو تو لباس اسيری

طاقت ندارم ببينم
ميبندن منو با خنده آزار
بزار برم تا نبينن
منو توی کوچه بازار

حسين دست رو دل من نذار
حسين اشک منو در نيار
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_پنجم_محرم #امام_حسين #بانو_زينب #زينب
#متن_مداحی_شب_پنجم #متن_سينه_زنی_شب_پنجم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_پنجم #شب_پنجم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_حضرت_زينب #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #زينب_بنت_الحسين #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
روضه شب پنجم محرم ٩۵:

پيغمبر اميرالمؤمنين و صدا زد گفت بيا بريم علی جان کارت دارم.تا نشستن پيغمبر از کربلا گفت.تاريخ ميگه انقدر پيغمبر و اميرالمؤمنين گريه کردن.
گريه به اونها غلبه کرد، از حال رفتن...
جبرئيل نازل شد اومد آرومشون کرد.بگم پيغمبر چی به اميرالمؤمنين فرمود؟
فرمود علی جان يه روزی ميرسه.آب و رو حسين ميبندن.به زن و بچش رحم نميکنن.يه ساعتی ميرسه ميان دور گودال شلوغ ميکنن.يکی با نيزه ميزنه يکی با شمشير ميزنه يکی با سنگ ميزنه.امام باقر عليه السلام فرمود يه عده با عصا تو عاشورا ميزدن.من دارم ميگم.استحصانه.شايد فرموده باشه علی جان همه اينا يه طرف، بميرم برا زينب...
زينب، دخترم چيکار کنه تو اون صحرا
چيکار کنه با يه مشت حرومی!
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_پنجم_محرم #امام_حسين #بانو_زينب #زينب
#متن_مداحی_شب_پنجم #متن_سينه_زنی_شب_پنجم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_پنجم #شب_پنجم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_حضرت_زينب #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #زينب_بنت_الحسين #محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب چهارم محرم ٩۵:

کویرم‌ تو کرم کن و ببار
حقیرم ولی تو به روم نیار
بگردون صدقه دور سرت
توی دست من بزار .‌
.
با چشای خیسم
عریضه مینویسم
‌نیگا کن خودت آقا
دیگه خالیه کیسم

اشکام امانت/تا روز قیامت
تو چیزی کم نذاشتی/تو عالم رفاقت

نزار تا راه و گم کنم آقا
بزار تا بمونم پیش شما
تو محشر یه کاری کن واسمو
آقاجون ترو خدا

تو تاریکی تو نوری
نیگا بکن چجوری
من بدم خریدی
آقاخیلی صبوری

با اشکام هرشب به مادرتو گفتم
تو رو ازم نگیره آقا به پات میافتم .
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_چهارم_محرم #امام_حسين #حضرت_زينب #حر
#متن_مداحی_شب_چهارم #متن_سينه_زنی_شب_چهارم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_چهارم #شب_چهارم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_امام_حسين #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
زمينه شب چهارم محرم ٩۵:

يا کربلا... .
.
(لب های ما خشکه
چشمای ما خيسه٢)
مادرت/اسم مارو
واسه کربلات/مينويسه(٣)

انت الغنی و انا الفقير
جان مادرت دستمو بگير (٢)

آقا منم آرزومه
ببوسم خاک پاتو
آقا منم آرزومه
ببينم کربلاتو (٢)

لب های ما خشکه...
ياکربلا... .
.
(شد کار هر روزم
با اين دل بيتاب٢)
رو به قبله/بايستمو
يه سلام به تو/بدم ارباب (٢)

انت الکبير و انالفقير
جونمو تو کربلا بگير (٢)

آقا بوده رو سر من
سايه عزت تو
آقا من بی سر و پا
کجا و هيئت تو (٢)

آقا منم آرزومه...
لب های ما خشکه...
يا کربلا...
.
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_چهارم_محرم #حضرت_زينب #حضرت_حر #حر
#متن_مداحی_شب_چهارم #متن_سينه_زنی_شب_چهارم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_چهارم #شب_چهارم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_حضرت_حر #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
روضه شب چهارم محرم ٩۵:

والله که من عاشق چشمان تو هستم
والله که تو با خبر از این دل زاری

مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب
والله شبیه منه دیوانه نداری

حقا که مرادیو مریدت شده ام من
حقا که تو خورشید زمینی و زمانی

حاشا که بغیر از تو کسی بر دلم افتد
هم سرور هم بی سر و عین و عنانی

هیهات اگر يار بخواهی و نباشد
ای وای که من گر تو مرا یار نداری

بايد به تو زنجیر کنم بند دلم را
جانی و جهانی و چنینی و چنانی

ای نور تر از نور تر از نور تر از نور نور تر از نور
ای ماه تر از ماه ماه تر از ماه ماه تر از ماه
تا امر کنی خاک در درگهت هستم
ای شاه تر از شاه شاه تر از شاه شاه تر از شاه

حسين جان...
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_چهارم_محرم #حضرت_زينب #حضرت_حر #حر
#متن_مداحی_شب_چهارم #متن_سينه_زنی_شب_چهارم #متن_مداحی_محرم #سينه_زنی_شب_چهارم #شب_چهارم #مداحی_حضرت_زينب #زمينه_حضرت_حر #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم #دوری_از_گناه

#مصباح_محرم
.
برای پيدا کردن متن های محرم سال ٩۵ حاج امير کرمانشاهی از طريق هشتگ #مصباح_محرم
.
دانلود سبک ها در کانال تلگرام(لينک آبی رنگ در پيج)
.
شور شب سوم محرم ٩۵:

آسمون داره براي من گريه ميکنه
پا به پاي گريه های من گريه ميکنه
چشم من ديگه بعيده که وابشه بابا
عمه زينبم به جاي من گريه ميکنه

هوش منو داد
موي منو باد
از نفس افتاد ديگه رقيه

روي منو چنگ
سر منو سنگ
آخ شده دلتنگ ديگه رقيه

دستام سوخت بابا
پلکام سوخت بابا
از بس گريه کردم
پلکام سوخت بابا
.
.
پا برهنه جا ميمونم و روي مرکبام
باورم نميشه که رو نيزست سربابام
من رو خاک ويرونه که خوابم نميبره
شد صداي تازيونه لالايي شبام

دلش ميگيره
که پيره پيره
بايد بميره ديگه رقيه

نداره معجر
روزاي آخر
شده کبودتر ديگه رقيه

شب هاي تارم
گريه شد کارم
با برده فروشا
توي بازارم
.
.
دونه دونه آبله پاهامو ميشمرم
گريه ميکنم ميسوزم و غصه ميخورم
جاي دستاشونو ميبيني روي صورتم
جاي چکمه هاشونو ببين روي چادرم

قدش خميده
موهاش سپيده
نفس بريده ديگه رقيه

منو يه نامرد
از مو بلند کرد
آخ داره سردرد ديگه رقيه
.
.
#محرم٩۴ #محرم٩۵ #محرم٩۶
#محرم١۴٣٨ #محرم١۴٣٩ #محرم١۴٣٧
#شب_سوم_محرم #حضرت_رقيه #رقيه_بنت_الحسين #رقيه
#متن_مداحی_شب_سوم #متن_سينه_زنی_شب_سوم #متن_مداحی_محرم #روضه_شب_سوم #شب_سوم #مداحی_حضرت_رقيه #روضه_حضرت_رقيه #طرح_محرم #طرح_مذهبی #ماه_محرم #مداحی_محرم

Most Popular Instagram Hashtags