[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مجازات_روزه_خواری

MOST RECENT

آیا روزه خواری جرم هست ؟
روزه_خواری#روزه#مجازات_روزه_خواری

براساس قانون تعزیرات و مجازانهای بازدارنده، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد
#مجازات_روزه_خواری#روزه_خواری#مجازات_روزخواری

براساس قانون تعزیرات و مجازانهای بازدارنده، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد
#مجازات_روزه_خواری#روزه_ خواری#مجازات_روزخواری

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید

از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت

یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
#روزه_خوار #روزه #افطار #ماه_رمضان #مجازات_روزه_خواری #حج #مکه #فقیر #اختلاس

مجازات روزه خواری درکشورهای عرب زبان
#مجازات_روزه_خواری
#الصوم

Most Popular Instagram Hashtags