#مثقف_من_الأهواز

MOST RECENT

هويت تاريخی #مردم_عرب خوزستان
،
، 🌴#هويت_تاريخى_مردم_عرب6🌴

هویت #تاریخی #مردم_عرب_الأهواز خوزستان از #عیلام آغاز می شود وبا میسان استمرار می یابد وبا تمدن جهانی اسلام شکوفا می شود وبه حیات خود درشکل وشمایل دین اسلام وفرهنگ عربی تداوم می یابدفرهنگی که جهان را صدها سال زیر سلطه خود داشت وهنوز آثار تمدن اسلام وحکومت ملت عرب دراقصی نقاط جهان از اندلس تا چین واضح وآشکار است.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی وافزایش ارتباطات بسیاری سعی در استفاده بهینه از تکنولوژی وافرادی قصد سوءاستفاده رادارند به اين دليل در دهه اخيرهجمه هاي فراوانی از سوی افرادی نسبت به مردم عرب بویژه مردم عرب خوزستان شده است که باعث عکس العمل های گوناگون شده اما هرچه هست این درگیری های واتسابی یا فیس بوکی کاری از پیش نمی برد وتغییری حاصل نمی کند به این دلیل ورود به مباحث علمی وسخن مسنتد گفتن وپرهیز از توهین وفحاشی راهکار مناسبی می باشد .
مردم عرب خوزستان با وجود شواهد فراوان تاریخی وآثار باستان ونیز نوشته های باستان شناسان غربی مردمی دارای تاریخی چند هزارساله هستند وعلاوه
برآن درطول تاریخ نقش ارزنده ای درشکوفایی تمدن های جهان داشته ودارند در قرن سوم هجری مردم عرب اهواز بودند که با ترجمه منابع سریانی به عربی خدمت بزرگی به جهان پزشکی ودیگر علوم داشتند وتوانستند نقش تاریخی خود را به اثبات برسانند وهچنین درشواهد تاریخی قبل از اسلام نقش این مردم قابل انکار نیست .
حسین فرج الله (ابوعرفان)شوشتر
منابع:
تاریخ عیلام ،پیر آمیه ،نشر دانشگاه تهران
یافته های تازه از ایران باستان ،والتر هنس ،نشر ققنوس
تاریخ وتمدن ایلام ،یوسف مجید زاده ،نشر دانشگاهی
باستان شناسی ایلام ،دنیل پاتس،نشر سمت
ویکی پیدیای آزاد
#پست_موقت
#مثقف_من_الأهواز
#الأهواز#کارون#الساحل_الشرقي#عرب_الساحل#المحمره#عبادان#تستر#الفلاحیه#الاحواز#خوزستان#معشور#اهواز#السوس#شوش#شوشتر#آبادان#ابوشهر#بندرعباس#ايذه
#ahwaz#ahvaz

هويت تاريخی #مردم_عرب خوزستان: (تاریخ یک ملت هویت آن ملت است)
🌴#هويت_تاريخى_مردم_عرب1🌴

#هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی ،فرهنگی ، روانی ، فلسفی ، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات گروه، به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر، دلالت کند و آنها را در یک طرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد.

انسان، دارای سه هویت است: هویت شخصی ، هویت صنفی ، هویت باطنی . شناخت هویت اول، شناخت منشأ بدنی انسان است؛ پدر، مادر، اصل، تبار، اقلیم، آب، خاک، نور، شهر و محله، همگی در ساختن هویت اول مؤثرند. هویت دوم، هویت فکری و فرهنگی است، که بدانیم در چه بستر فکری و ایدئولوژی و نظام آموزشی و مبانی اعتقادی نشأت گرفته‌ایم. هویت سوم، هویت باطنی است. در شناخت این هویت نیز باید مرکز نشأت یافتن آن را بشناسیم. هویت باطنی ما، روح ما، از چه چیز و از کجا پیدا شده و نشأت یافته است؟ معمولاً افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی الزاماً به یک هویت، وابسته نیستند و می توانند هویت‌های مختلفی را پذیرفته باشند. مثل هویت قومی ، هویت دینی هویت زبانی، هویت ملی ، هویت جنسیتی و هویت مربوط به گروه‌های شغلی .بنابراین، یکی از معضلات هویت، وجود هویت‌های مضاعف است. لیکن، باید تلاش کنیم، وجه اشتراک بین هویت گروه‌های مختلف را پیدا کنیم و هنر بحث هویت هم این است که از لابه‌لای همه هویت‌های ظاهراً مضاعف، بتوان وجوه اشتراک آنها را پیدا کرد.
نیاز به هویت:هر فرد آدمی مایل است به اینکه هویت خاصی داشته باشد، از این روی می‌کوشد که خویشتن را دریابد و بشناسد. در عین حال می‌خواهد فردی باشد ممتاز و برای رسیدن به این مقام خود را به شخص یا گروهی از اشخاص نسبتاً مبرز و ممتاز، مرتبط می‌کند یا به اصطلاح، خویشتن را با آنها همانند می‌سازد تا به واسطه امتیاز و تشخصی که آن فرد با گروه‌ها دارد تا حدی صاحب تشخص و امتیاز گردد. هویت، به شخص احساس عمیق، ارزشمند و قابل قبول می‌بخشد که در صورت تنها بودن نیز، احساس تنهایی و بی‌کسی نمی‌کند.

خوزستان ،عربستان، #الاهواز ، شوشان،#شوش، #عیلام نام های مختلف درگذر تاریخ سرزمینی است که امروز #خوزستان نام دارد.#خوزستان نام بخش کوچکی از سرزمین حقیقی#عربستان یا #الاهواز دوره اسلامی است زیرا روزگاری این سرزمین از استان#ایلام (#عیلام)آغاز می شد وبه حدود#بندر_عباس منتهی می شد .
(ادامه در پست بعدى)
#مثقف_من_الأهواز
#الاحواز#الأحواز#اهواز
#ahwaz#alahwaz
#الاهواز #الأهواز

#حضارة_عيلام
✔️مسكوكة من حضارة عيلام ويرجع تاريخها الى 2700 سنة قبل ومن الملفت النظر في هذه المسكوكة ارتدا العقال، الفالة والهلال والنجمة هذه صورة لملك اسكير العيلامي ونراه مرتدي العقال وخلفه الفالة والهلال والنجمة .
،
،
،
✔️الباحثون يعتقدون ان اول من ارتداء العقال هم بنو عيلام واستمر ارتداء #العقال حتى القرن الماضي ولايزال يرتداءولكن يحتاج الى اهتمام اكثر من قبل #عرب_الاهواز حتى لا تنقطع هذه الصلة الحضارية في مابين #حضارة_عيلام و#عرب_الاهواز ...... ✍🏻حسين فرج الله (ابو عرفان)تستر ،
،
،
#Ahwaz

#مثقف_من_الأحواز
#مثقف_من_الأهواز
#عيلام #الأحواز #عربستان #الأهواز #خوزستان #اهواز #معشور #الفلاحية #عبادان #المحمرة #تستر #الخفاجية #سوس #الحويزة #البسيتين #الخلفية #الحميديه #العميدية #رامز #تمدن #التاريخ #تاريخ
#ahwaz

.
.
📌#عقال_عیلامی یا #عقال_عربی
.
.
✍🏻حسین فرج الله (ابو عرفان)
.
.
📝پروفسور«#والتر_هنیتس» درکتاب یافته های تازه از ایران باستان صفحه «114»چنین نقل می کند :
کلاه غیر نظامی عیلامی ها ،همان میترای باریک یاد شده با پاپیونی درپشت سر ،اما کلاه نظامی حلقه ای بود به شکل طناب پیچ خورده ،این کلاه را هرستفلد به درستی باعقال بدوی مقایسه کرده است
یعنی شباهت فراوانی بین عقال عیلامی وعقال بدوی عربی است .که هنوز در میان مردم عرب کاربرد دارد. ودرمیان قبایل بادیه نشین عرب کاربرد دارد. این تشابه پوشش دلیل بر هم نژاد بودن وارتباطات فرهنگی ، مذهبی وتاریخی بوده وهست ونیز اثبات می کند که عیلامیان با مردم عرب بیشتر از سایر اقوام ارتباط داشته اند، ومی توان آنها را #عربهایی دانست که #تمدن_عیلام را در #دشت_شوشان پایه گذاری نمودند …هرچند که برای اثبات این ارتباط شواهد فراوانی یافت شده که در#کتاب_تمدن_عیلام_و_مردم_عرب_خوزستان به آنها پرداخته ام…
.
.
📝تصاویری که همراه این نوشته منتشر شده اند ثابت می کنند که میان #عیلامیان ومردم #شبه_جزیره_عربی ارتباط وجود داردو از نظر پوشش ،تاریخ وغیره ارتباط #مردم_عرب با #عیلامیان را #ثابت می کند.
.
.
✍🏻حسین فرج الله (ابو عرفان)

@old_arab_

#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمرة #الفلاحية #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #كارون #شوش
#ahwaz

.
.
📌#عقال_عیلامی یا #عقال_عربی
.
.
✍🏻حسین فرج الله (ابو عرفان)
.
.
📝#عیلامیان مردمی با تاریخی بیش از 6000سال ،اولین ساکنان دشت های #عیلام(#خوزستان)وبخش وسیعی از مناطق #ایران امروزی و دارای کهنترین تمدن این سرزمین هستند. درمورد زبان ،لباس ،ونژاد #عیلامیان بحث وگفتگوهای فراوانی وجود دارد، که برخی مجهول بودن نژاد و زبان عیلامیان را می پسند وبرخی آنرا به زبان های غیر #سامی آنهارا نسبت می دهند ، اما درسالهای اخیر تحقیقات فراوانی از سوی افراد مختلف صورت گرفت ،که این تحقیقات به نتایج بسیار جالبی دست یافتند ،از مهترین نتایج به دست آمده تطبیق لباس #عیلامیان با #مردم_عرب بوده که بسیاری از باستان شناسان براین باورند که لباس عیلامیان به لباس مردم عرب شبیه تر است ،که دراین باره یکی از بخش های لباس مردم عرب #عقال است«#عقال چیزی شبیه به طناب پیچ خورده است که بنابر باورها و رسوم مردم عرب آنرا برسر می گذارند.
.
.
📝که ریشه درفرهنگ های کهن مردم عرب دارد وعقیده دارند،عقال از چرخش فلک وستارگان گرفته شده وبرخی براین باورند که از شکل خورشید وماه گرفته شده (خدای شمش وخدای سین) ویا هدیه ای از پروردگار خالق آسمان وزمین است که نشانه قدرت وقانون گذاری پیامبران برای بشریت می باشد، هرچه هست حرفهای ضد ونقیض فراوانی دراین زمینه وجود دارد اما چیزی که همه آنرا پذیرفته اند آن است که این عقال جزئی از پوشش مردم عرب است و از گذشته های دور درمیان مردم عرب مرسوم بوده است وکسانی که آنرا بر سر دارند پذیرفته اند که عرب هستند وبا مردم عرب نسبت نژادی وفرهنگی دارد ».
‌.
.
#ادامه_در_پست_بعدی
📢 #ahwaz
@old_arab_
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #الأهواز #عبادان #المحمرة #الفلاحية #تستر #السوس #الخفاجية #رامز
#اهواز
#ahwaz

📌"#معبد_عیلامی_دورانتاش"
.
. 📌"#زیگورات_دورانتاش"
.
. 📝شهر باستانی #دورانتاش در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر #شوش، در حاشیه فلاتی مشرف بر رودخانه آب #دز و جنگل پوشیده از درختان گز قرار گرفته است.
.
.
📝این شهر یکی از 57 فقره #میراث_جهانی است که در مرحله نخست در سال 1972 میلادی از سوی کنفرانس عمومی #یونسکو به تصویب رسید.
#دورانتاش از جمله شهرهای باستانی است که جامعه بین المللی برای آن ارزش استثنائی و جهانی قایل می باشد.
.
.
📝مطلب مهمی که به آن باید اشاره کرد، اطلاق اسم غلط "#چغازنبیل" به این مکان یا این #معبد_عیلامی است.
صحیح ترین اسم برای این مکان "#دورانتاش"، "#زیگورات" یا "#زیگورات_دورانتاش" است. .

@old_arab_
#صوت_الأهواز
#صداى_اهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #الأهواز #عبادان #المحمرة #الفلاحية #تستر #السوس #الخفاجية #رامز
#اهواز
#ahwaz

.
📌#دور_انتاش یا #نام_جعلی #چغازنبیل .
.
✍گرداورنده : حسین فرج الله (ابو عرفان)
.
.
📝#مردم_اهواز (#خوزستان)وسراسر شهرهایش تا #بنی_لام(#ایلام#بوشهر وسایر شهرهای جنوبی از دوره #رضا_شاه تا به امروز با مشکل تغییر نام شهرها وروستاها وحتی کوچه وخیابانها با نام های غیر بومی دست وپجه نرم می کنند .هرچند که در قانون اساسی انتخاب نام منطقه یا شهر حق ساکنان همان شهر است .
.
.
📝تغییر نام #خفاجیه به سوسنگرد،#فلاحیه به شادگان ،#محمره به خرمشهر ،#عبادان به ابادان، #معشور به ماهشهر (که معشور از عشر یعنی یک دهم گرفته شده چون کشتی های باری وقتی در #بندر_معشور لنگر می انداختند یک دهم سهم به بندرگاه می دادند که به بندر معشور معروف شد برخی نیز آنرا از معشر یعنی همزیستی می دانند چون در این بندر #قبایل_عربی مختلف زندگی می کردنند ومردم عرب تنوع قبایل در یک منطقه را عشیره یا معشر می گویند)ودیگر شهرها اما کار فقط به تغییر نام های شهر ها منتهی نمی شود بلکه حتی به نام های 3200سال پیش نیزکشیده می شود ازاین تاریخ وتمدنی که نام خود را از دست داد وبا واژگان ونام های جعلی تغیر یافت #تمدن_عیلام است که دربسیاری ازکتاب ها ومصادر تاریخی از دهه هفتاد تا دو قرن پیش با عین نوشته می شد اما از دهه هفتاد به بعد نویسندگان واژه جدیدی یافتند وبا الف عیلام را می نویسند (ایلام).
.
.
📝شاید برخی از دوستان بگویند که چه اهمیتی دارد که نام تغییر کند درحالی که #مردم_عرب هنوز ازنام های قدیمی خود استفاده می کنند واین نام های جعلی فقط در مکاتبات رسمی است، اما اهمیت این بحث دراینجاست که نام های تاریخی شهرها جزئي از هویت آن شهرهاست وتاریخ آن شهرها به نام اصلی هزاران سال تدوین شده اکنون اگر نام جدیدی انتخاب شود وبرشهری باستانی قرار داده شود هویت تاریخی آن شهر از بین می رود ودیگر بین گذشته این شهر واکنون آن هیچ سنخیتی وجود ندارد.
.
.
#ادامه_دارد... @old_arab_
#alahwaz
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
📌#دور_انتاش یا #نام_جعلی #چغازنبیل .
.
✍گرداورنده : حسین فرج الله (ابو عرفان)
.
.
📝#مردم_اهواز (#خوزستان)وسراسر شهرهایش تا #بنی_لام(#ایلام#بوشهر وسایر شهرهای جنوبی از دوره #رضا_شاه تا به امروز با مشکل تغییر نام شهرها وروستاها وحتی کوچه وخیابانها با نام های غیر بومی دست وپجه نرم می کنند .هرچند که در قانون اساسی انتخاب نام منطقه یا شهر حق ساکنان همان شهر است .
.
.
📝تغییر نام #خفاجیه به سوسنگرد،#فلاحیه به شادگان ،#محمره به خرمشهر ،#عبادان به ابادان، #معشور به ماهشهر (که معشور از عشر یعنی یک دهم گرفته شده چون کشتی های باری وقتی در #بندر_معشور لنگر می انداختند یک دهم سهم به بندرگاه می دادند که به بندر معشور معروف شد برخی نیز آنرا از معشر یعنی همزیستی می دانند چون در این بندر #قبایل_عربی مختلف زندگی می کردنند ومردم عرب تنوع قبایل در یک منطقه را عشیره یا معشر می گویند)ودیگر شهرها اما کار فقط به تغییر نام های شهر ها منتهی نمی شود بلکه حتی به نام های 3200سال پیش نیزکشیده می شود ازاین تاریخ وتمدنی که نام خود را از دست داد وبا واژگان ونام های جعلی تغیر یافت #تمدن_عیلام است که دربسیاری ازکتاب ها ومصادر تاریخی از دهه هفتاد تا دو قرن پیش با عین نوشته می شد اما از دهه هفتاد به بعد نویسندگان واژه جدیدی یافتند وبا الف عیلام را می نویسند (ایلام).
.
.
📝شاید برخی از دوستان بگویند که چه اهمیتی دارد که نام تغییر کند درحالی که #مردم_عرب هنوز ازنام های قدیمی خود استفاده می کنند واین نام های جعلی فقط در مکاتبات رسمی است، اما اهمیت این بحث دراینجاست که نام های تاریخی شهرها جزئي از هویت آن شهرهاست وتاریخ آن شهرها به نام اصلی هزاران سال تدوین شده اکنون اگر نام جدیدی انتخاب شود وبرشهری باستانی قرار داده شود هویت تاریخی آن شهر از بین می رود ودیگر بین گذشته این شهر واکنون آن هیچ سنخیتی وجود ندارد.
.
.
#ادامه_دارد...
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
💠 موقع #هُنَا_الأَهوَاز 💠 .
.
منبر حر للثقافة و الفکر و الأدب
🔅🔅🔅🔅🔅🔅 .
.
📌 حصريا ولأول مرة مجلة هنا الأهواز في عددها الأول
.
.
📖 اقرأ في هذا العدد
.
.
✅ غرس حب القراءة في الأطفال علاء ابو عدي
.
.
✅ آمال الشعب/ #اخلاص_طعمة
.
.
✅ تلاوة من حياة أمي/ #مصطفى_غافلي
.
.
✅ كسرة وعيا يا الله/ #منصور_حيدري
.
.
✅ قصص قصيرة/ #سعيد_مقدم_ابوشروق
.
.
✅ دمعة مهرج/ #حكيم_الحويزي
.
.
✅ وقفة في الماضي مع أيليا/ #فهد_الباجي
.
.
✅ قراءة في كتاب صقر الكرخة/#زينب_خالد
.
.
⬇️ أنقر على الرابط التلي لتحميل المجلة عبر موقع هنا الأهواز
🌐 http://honalahwaz.com/?p=2119
.
.
⬇ أنقر على الرابط التالي لتحميل المجلة عبر التلجرام
🌐 https://t.me/honalahwaz/705
🔅🔅🔅🔅🔅🔅
🔸 honalahwaz.com
🔸 tlgrm.me/honalahwaz
🔅🔅🔅🔅🔅🔅
✉للتواصل معنا:
📲 00989335957043
📧 honalahwaz@gmail.com
.
.
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

‌.
#المرأة_الاهوازية
كان ولايزال لها
دور اساسي
في تنمية المجتمع
الاهوازي ولكن
لم تعرف من قبل مجتمعنا ،
لدينا #نساء_اهوازيات
من اعظم نماذج
المرأة العربية
فمن هذه النساء التي
نحتاج دراسة شخصتها
العظيمة حتي تصبح
نموذج للبنت والمرأة الاهوازية
هي #علية_بنت_سلمان
و#آسیة_بنت_لفته_النبهان
ونشد والكثير من #الاهوازيات...
.
.
✍حسین فرج الله ( ابوعرفان )
.
.
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
📜وصيت پدر به #كورش درباره مال و اموال دوستان
.
.
🔻دزدی کردن از اموال دوستان اگر با نیت خیر باشد مجاز است. 📕 #کوروش_نامه
.
.
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
📛فرزندان پاک #آریایی به رسم نیک پدر (#کوروش ) به ادیان و اقوام احترام می گذارند.
.
.
📛این فرهنگ یادگار ، قرن ها تمدنی است که از اجداد آریایی به ارث برده شده .
.
.
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
💢#اكبر_ولايتي: #آریایي ها در سه هزار سال گذشته از شمال شرقي درياي خزر وارد ایران شدند، درحالیکه در نقاط مختلف ایران اقوامي حضور دارند كه قدمتشان دو برابر #آريايی هاست .
.
#عیلامیان #عیلام #تمدن_عیلام
.
.
#مدینة_رامز( هوه نور)
@ahalramez
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
*#هویت_من*
.
.
✍عبدالله العبدالله #فعال_مدنی و #هویت_طلب
.
.
📝ساعت یک ظهر میباشد #حوراء از مدرسه برمیگردد و وارد خانه میشود.
ظاهر خستگی و گویا از چی ناراحت باشد ،بر صورتش نمایان میکند
.
🔺حوراء:سلام پدر سلام مادر .
🔶پدر و مادرش هم صدا:سلام دخترم خسته نباشی
پدر بلند میشود و حوراء را بغل میکند
.
🔶مادر از پشت اپن اشپزخانه میگوید:
حوراء عزیزم برو لباستو عوض کن و دست و صورتت را بشور تا من ناهار را امده کنم .
🔺حوراء:چشم مادر.
حوراء بعد از اماده شدن سر سفره میشیند و با حالتی غم زده و ناراحت فقط کمی اب میخورد و میگوید
.
🔺حوراء:مرسی مامان من الان اشتها ندارم میخواهم کمی استراحت کنم .
بلند شد و رفت تو اتاقش.
پدر مادرش بدون اینکه چیزی بگویند به صورت همدیگر نگاه کردنند
.
🔶مادر : فهد حوراء یچیزیش هست
.
🔶پدر:اره خدیجه من هم متوجه شدم .میرم پیشش.
پدر از سفره بلند میشود و به سوی اتاق حوراء میرود
از پشت در گفت
.
🔶پدر :حوراء عزیزم میشه بیام داخل
.
🔺حوراء :بله پدر بفرماید
پدر وارد اتاق میشود و جفت دختر میشیند
.
🔶پدر: حوراء دخترم من و مادرت نگران شدیم تو ناهار نخوردی و از ظاهرت پیداست که از چیزی ناراحتی.
تو مدرسه با کسی بحثت شده؟
میشه با من درمیون بگذاری
حوراء با ناراحتی گفت
.
🔺حوراء: پدر ای کاش ما عرب نبودیم.
پدر شوک زده میشود و با حالتی تعجب گفت
.
🔶پدر : چرا عزیزم چرا باید از عرب بودنت بدت بیاد میشه به من بگی؟
.
🔺حوراء: پدر خب من نمیتونم افتخار کنم .تو مدرسه امروز سر کلاس تاریخ خانم معلم داشت از افتخارات قوم فارس میگفت تاریخ کهنشان ،از بزرگان و پادشاهانشان .
و همکلاسی های فارس من به فارس بودنشان افتخار میکنند
ولی ما عربا هیچی نداریم
نه تاریخ کهن حتی بزرگان ما در طول تاریخ ادمای وحشی و پاپتی و حشره خور بودن .اینا تو مدرسه از بچها شنیدم .
معصومه دختر حاج قاسم همسایه عرب ما مدام فارسی حرف میزنه خوشحاله فکر کرده میتونه اصالتشو عوض کنه.
ولی پدر من نمیتونم خودمو فریب بدم
من واقعا از این وضع خسته شدم.
پدر اشک تو چشاش جمع میشه و از وضعی که دخترش و ملیونها دختر و پسر جوان #عرب_اهوازی در ان به سر میبرند خیلی ناراحت میشه
دخترشو بغل میکنه و با صدای خفه، گفت:
🔻#ادامه_در_قسمت_نظرات
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#اصلاح_طلبان_هویت_طلب
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
📌#کوروش_پرستان هرگز به شما نخواهند گفت...
.
.
📝کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: که همه ی جملات زیبا و وصیت نامه های رنگارنگ #بدون_منبعی که از #کوروش میگویند، اباطیل و تخیلی و از کتابهای غیر واقعی عهد عتیقی است که خاخام های #یهودی آن را نوشته اند، و تنها سند باستان شناسانه باقی مانده از دوره کوروش،"#کتیبه_فتح_بابل " است، که سند بت پرستی و چندخداپرستی کوروش است.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: کوروش بجزء حمله و غارت مردم کشورهای دیگر، حتی ساکنان بومی #ایران را هم به بردگی گرفت.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: در کتیبه ی فتح بابل، هرگز از آزادی بردگان و حقوق مشعشع زنان سخنی گفته نشده و بلکه کوروش در آن به بوسیدن دو پای خود و باجگیری از اقوام شکست خورده افتخار می کند. .
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: #تمدن_عیلام پیش از فتح کوروش، آبادترین و متمدن ترین سرزمین روی زمین بوده و کوروش حتی فناوری کتیبه نویسی را بلد نبوده و این #کاتبان_عیلام بودنند که برایش کتیبه را نوشتند و لذا افتخار آن متعلق به #عیلامی_هاست و نه هخامنشی ها.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: عراق(از تمدن های سامی ها) چنان متمدن بوده که پادشاه عادلش "#حمورابی" 1300 سال پیش از تولد کوروش و امپراتوری #هخامنشی، حمورابی در کتیبه #حقوق_بشر معروفش، حدود ۳۰۰ قانون در باب #حقوق_جزا، #حقوق_مدنی، #حقوق_تجارت و…، برای اداره جهان نگاشته و در حقیقت باید به کتیبه او، منشور حقوق بشر بگویند و نه به کتیبه کوروش که چیزی جز تقلید از شاهان پیشین بابل و لفاظی نیست.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت:که کوروش نه تنها یکتاپرست نبود، بلکه #بت_پرست بوده.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت:که کوروش اولین بنیان گذار ازدواج با #محارم در سلسه ی #هخامنشیان بوده است، او شوهر خاله اش را کشت و با خاله اش ازدواج کرد و دخترانش را به ازدواج پسرانش در آورد.
.
.
💢کوروش پرستان هرگز به شما نخواهند گفت: که نام هخامنشیان، به معنای روحانیان یهودی است.
.
.
🔻#کوروش_پرستان_هرگز_حقیقت_را_به_شما_نخواهند_گفت....
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره#دورانتاش #عیلامیان

.
🔻🔴🔻#نماینده_مردم_اهواز در #مجلس_شورای_اسلامی:
.
.
ضرورت اجرای #اصول ۱۵ و ۱۹ #قانون_اساسی
.
.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی و عملی شدن مفاد #حقوق_شهروندی در زمینه مطالبات اقوام همچون #تدریس_زبان_مادری و توجه به #هویت و #میراث_فرهنگی #قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی همچون #صابئین_مندائی تاکید کرد.
.
.
#جواد_الباجی در نطق میان دستور امروز مجلس همچنین خواستار جلوگیری از تخریب و جلوگیری از استمرار بی‌توجهی به اماکن و بناهای تاریخی و فراهم ساختن بستری مناسب از سوی سازمان میراث فرهنگی در جهت تهیه بازسازی و احیای این نمادهای هویتی شد.
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس #الخفاجية #رامز #دورانتاش #عیلامیان #میسانیان
#ahwaz

.
#عرب_شناسی و#عرب_ستایی✅
.
.
M. Montecuccoli
.
🔵 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺍترﻳﺸﻲ:
. .
#عربها ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻥﺭﺍﺑﻪﺧﻮﺑﻲﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭﻣﻦﻧﻴﺰ ﺁﻧﻘﺪﺭﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪﺑﺪﺍﻧﻢﻛﻪﭼﻨﻴﻦﻣﻠﺘﻲﺗﺴﻠﻴﻢﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ!ﻣﻦﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎﻱﺑﻴﺸﻤﺎﺭﻱﺭﺍﺗﺸﻜﻴﻞﺩﺍﺩﻩ ﻭﺑﻪﺟﺒﻬﻪﻫﺎﺑﺒﺮﻡﻭﻟﻲﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮعربها ﻧﺎﺗﻮﺍﻥﻣﻲﻣﺎﻧﻢ!عربهاﺑﺎﺗﺎﺳﻲﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺑﻪﻧﻴﺎﻛﺎﻥﺧﻮﺩﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ!ﺑﺮﺍﻱﺷﻜﺴﺖﺩﺍﺩﻥ عربهاﺑﺎﻳﺴﺘﻲﺍﺑﺘﺪﺍﺗﺎﺭﻳﺦﺁﻧﻬﺎﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖﺩﻫﻴﻢ!
.
.
🔴Napoleon Bonaparte
.
✍ﻋﻈﻤﺖﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﺍﺯﺩﻭﻋﺎﻣﻞﻧﺸﺎﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ!ﺟﺴﺎﺭﺕﻣﺮﺩﺍﻥﻭﻧﺠﺎﺑﺖ ﺯﻧﺎﻥ!ﺩﺭﻛﻨﺎﺭﺍﻳﻦﺩﻭﻋﺎﻣﻞﻋﻨﺼﺮ
ﺩﻳﮕﺮﻱﺍﺳﺖﻛﻪﺍﻧﺴﺎﻥﺭﺍﺑﻪﻋﻈﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪﻭﺁﻥﻋﺸﻖﺑﻪ#ﻭﻃﻦ ﻭﻋﺪﻡﺗﺮﺩﻳﺪﺩﺭﻓﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥﺟﺎﻥﺩﺭﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!عربها ﺩﺍﺭﺍﻱﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦﻋﻨﺎﺻﺮﺑﻮﺩﻩﻭﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﺍﺳﺖ ﻛﻪﺷﻤﺎﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪﻳﻚعربﺭﺍﺑﻜﺸﻴد ﻭﻟﻲﻫﺮﮔﺰﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪﻭﻱﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖﺩﻫﻴﺪ!
.
.
Pierre Loti
.
🔵 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ: .
.
✍ﻳﻚ#عرب ﻫﻴﭻﻧﻮﻉﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺼﻨﻌﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﻭﺍﺻﺎﻟﺖﺫﺍﺗﻲﺩﺍﺭﺩ!ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪﺍﻱﺍﺳﺖﺫﺍﺗﻲﻛﻪﻃﺒﻴﻌﺖﺑﻪ عربهاﺩﺍﺩﻩﺍﺳﺖ!
.
. - Tasso .
🔴 ﺷﺎﻋﺮﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ:
.
.
✍ﺍﺯعربهاﻣﻲﮔﻮﻳﻢ!ﺍﺯﺁﻧﻬﺎﻛﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﺠﻮﻡﺑﻪﺩﺷﻤﻦﺑﻪﮔﺮﺩﺑﺎﺩﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺑﻪﺩﺭﻳﺎﻭﺭﻋﺪ!ﺍزﺁﻧﺎﻥﻛﻪﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩﻭﺳﺖﻭﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮﺩﺷﻤﻦِﺑﻲﺳﻼﺡ،ﺑﻪ ﻧﺴﻴﻢﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺑﺮﻛﻪﺍیﺯﻻﻝ! ﺗﺒﺪﻳﻞﺍﻳﻦﺑﺮﻛﻪﺑﻪﺩﺭﻳﺎﻭتبدیل این ﻧﺴﻴﻢﺑﻪ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ،ﻛﺎﺭﺍﻧﺴﺎﻥﻋﺎﻗﻞنیست!
.
. - THIERS 17 - .
🔵ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ،ﻣﻮﺭﺥﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪارﻓﺮﺍنسوی: .
.
✍ﺣﺘﻲﺍﮔﺮﺩﻭﻟﺖعربیﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖﺑﺎﻳﺪﺍﻳﺠﺎﺩﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ!
.
.
William Martin
.
🔴ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:
. .
✍ﺑﻲﺗﺮﺩﻳﺪعربهاﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﻠﺖﻫﺎﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﻲﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ!ﺍﮔﺮﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻃﻌﻢﻭﺍﻗﻌﻲﻣﻬﻤﺎﻥﻧﻮﺍﺯﻱﺭﺍﺣﺲ ﻛﻨﻴﺪﺑﻪﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱﺍﺻﻴﻞعربﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥﻗﺮﺍﺭ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺮﻭﻳﺪ!
.
.
Decamps
.
🔵 ﻧﻘﺎﺵﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ:
.
. ✍ﺑﺎﻗﻠﻢﻣﻲﺗﻮﺍﻥ#ﭼﻬﺮﻩ_ﺯﻳﺒﺎﻱ_عرب، ﺍﻧﺪﺍﻡﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻭ،ﻟﺒﺎﺱﭘﺮﺯﺭﻕﻭ ﺑﺮﻗﺶ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻇﺮﻳﻒﻭﭘﺮﻭﻗﺎﺭﺵ
ﻭﻧﻴﺰﻏﺮﺵﻫﻤﭽﻮﻥﺷﻴﺮ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢﻧﻤﻮﺩ! ﻭﻟﻲﺗﺮﺳﻴﻢﺍﺻﺎﻟﺖﻳﻚ
عربﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!
ﺍﻳﻦﺍﺻﺎﻟﺖﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻮﺭﻣﺎﻩﻗﺎﺑﻞﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖﻭﻟﻲﻗﺎﺑﻞﺗﺮﺳﻴﻢﻧﻴﺴﺖ!
.
.
Max Muller ‏
.
🔴ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱآﻟﻤﺎﻧﻲ:
. .
✍ﺑﺎﺩﻗﺖﺩﺭ#ﺯﺑﺎﻥ_عربیﻣﻲﺗﻮﺍﻥﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪﺍﻳﻦﻣﺤﺼﻮﻝﻧﺒﻮﻍﺑﺸﺮ،ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻱﺑﺲﺑﺰﺭﮒمیباشد.
.
.
#سجل_أنا_عربي
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس

.
#عرب_شناسی و#عرب_ستایی✅
.
.
Lord Byron ‏
🔹 ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ: .
📝ﺩﺳﺖ#عربﺑﻪﻫﻤﺎﻥﻧﺴﺒﺖﻛﻪﺑﺎ ﻗﺴﺎﻭﺕﺷﻤﺸﻴﺮ ﺭﺍبکاﺭ ﻣﻲﺑﺮﺩ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥﻧﺴﺒﺖﻫﻢﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
.

Comenius .
🔸ﻓﻴﻠﺴﻮﻑچک:
.
📝#عربهاﻣﻠﺖﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻫﻴﭻﻭﻗﺖﺑﻪﺩﻭﺳﺘﺎﻥﺧﻮﺩ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺭﺳﺎنند!عربﺩﺳﺘﻲﻛﻪ ﻓﺸﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻭﻝﻧﻜﺮﺩﻩ،ﻗﻮﻝﺧﻮﺩﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵﻧﻜﺮﺩﻩﻭﺩﺭﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖﺩﻭﺳﺘﺎﻥﺧﻮﻳﺶﺭﺍﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﻲﮔﺬﺍﺭﺩ،ﺩﺳﺖﺩﻭﺳﺘﻲﺩﺍﺩﻥﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦﻣﻠﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎﺍﺯﭘﺲ ﻫﺮﺳﺨﺘﻲﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ .
.

Edmondo De AMICIS .
🔹ﺷﺎﻋﺮﻭﺭﻣﺎﻥﻧﻮﻳﺲ
ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ:‏ .
📝ﺻﻔﺎﺕﺍﻧﺴﺎﻧﻲعربهاﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪﺍﻳﻦﺻﻔﺎﺕ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲعربهاﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮﺣﺘﻲﻳﻚﻛﺎﺭ
ﻋﺎﺩﻱﻭﭘﻴﺶﭘﺎﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﺳﺖ.ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡﺑﻪﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺻﻔﺎﺕﻣﺜﺒﺖعربهاﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
.
Gelland
🔸ﻓﻴﻠﺴﻮﻑﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ: ‏ .
📝ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ#ﺯﺑﺎﻥ_عربها ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲﻣﺤﺴﻮﺏﻣﻲﮔﺮﺩﺩ!ﭼﺮﺍ ﻛﻪﺑﺮﺍﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺎﻳﻚعرب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﺑﻪﺯﺑﺎﻥعربهاﻣﺴﻠﻂﺑﺎشی ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﻤﺎﻧﻨﺪﭘﺮﺩﻩﺍﻱﺍﺳﺖﻛﻪﻧﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .
.

HAMMER .
🔹ﻣﻮﺭﺥﺁﻟﻤﺎﻧﻲ‏: .
📝ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺯعربهاﭼﻴﺰﻫﺎﻱﺯﻳﺎﺩﻱﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ!ﺁﺛﺎﺭﺯﻳﺎﺩﻱﺍﺯعربهاﺑﻪ ﺟﺎﻱﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖﻛﻪﻫﺮﻛﺪﺍﻡﺯﻳﻨﺖ
ﻣﺪﻧﻴﺖﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﺤﺴﻮﺏﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ.
. Charnayev
.
🔸ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺭﻭﺱ‏: ‌.
📝عربهاﻋﻼﻭﻩﺑﺮﺟﺴﺎﺭﺕﺑﻴﻜﺮﺍﻥﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐﻧﺒﻮﻍﺍﺭﺍﺩﻩﺷﻜﻨﻲﻣﻲﺑﺎشند. عربهاﺑﺎﺍﻳﻦﻧﺒﻮﻍﻓﺘﻮﺣﺎﺕﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻩ،ﻣﺪﻧﻴﺖﻫﺎﺗﺸﻜﻴﻞﺩﺍﺩﻩﻭ ﺑﻪﺗﺎﺭﻳﺦﺑﺸﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺖﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﺻﻞﺑﺪﻭﻥﭼﻨﻴﻦﻧﺒﻮﻏﻲﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲﺑﺮ ﻧﺼﻒﺍﺭﻭﭘﺎﺑﺮﺍﻱﻗﺮﻥﻫﺎﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩ. .

Helmuth Karl Bernhard von Moltke
.
🔹‏ﮊﻧﺮﺍﻝﭘﺮﻭﺱ-ﺁﻟﻤﺎﻥ: ‌.
📝عربهاﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﺭﺯﻳﻚﻣﻠﺖﺟﻨﮕﺠﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.عربهاﭼﻨﺎﻥﺑﺎﺳﻼﺡﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻳﻚﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺑﺎ ﺩﺍﺱﻭﻳﻚ
ﻛﺎﺗﺐﺑﺎﻗﻠﻢ!
عربهاﭼﻨﺎﻥﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱﺍﺳﺐﻫﺴﺘﻨﺪﻭﭼﻨﺎﻥﻗﺪﻡﺑﺮ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪﻛﻪﺍﻧﮕﺎﺭﺩﺭﺣﺎﻝﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دشمن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
. Mulman .
🔸‏ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺁﻟﻤﺎﻧﻲ: .
📝ﻫﻴﭻ ﺳﺮﺑﺎﺯﻱ ﻣﺜﻞﺳﺮﺑﺎزعرب ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩﺍﺯﻣﺮﮒﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝﻧﻤﻲﻛﻨﺪ! ﻛﺎﻓﻴﺴﺖﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻻیقی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻧﻴﺎﺭﺍﺗﺴﺨﻴﺮﻛﻨﻨﺪ.
.

Kayzerling
.
🔹‏ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑﺁﻟﻤﺎﻧﻲ: .
📝عربهاﺑﻲﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥﻭﺍﻗﻌﻲﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﻭﭘﺎﻭآﺳﻴﺎﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
.
🔸‏ Donaldson .
.
📝عربها2000ﺳﺎﻝﺍﺳﺖﻛﻪﺳﺮﺑﺎﺯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ!ﺷﻐﻞﻭﺍﻗﻌﻲ عربهاﺳﺮﺑﺎﺯﻱﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠﻲﺗﻤﺎﻣﻲعربهاﺳﺮﺑﺎﺯﻱ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!ﺍﺯﻫﺮﺍﺭﺗﺸﻲﺩﺭﺩﻧﻴﺎ بپرسیدﺟﻮﺍﺏﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺩﺍﺩﻛﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮعربهاﺑﻪﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥﻛﺎﺭﺳﺎﺩﻩﺍﻱﻧﻴﺴﺖ! . .
Mary Wortley Montagu
.
🔹‏ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻭﻫﻤﺴﺮﺳﻔﻴﺮﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭﺩﺭﺑﺎﺭﻋﺜﻤﺎﻧﻲ: .
.
📝ﺑﻬﺘﺮﻳﻦآﺭﺍﻳﺶ#ﺯﻧﺎﻥ_عرب،#عرب ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ!ﺯﻧﺎﻥعربﺑﺎ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕﺯﻳﺒﺎﻧﺸﺪﻩﺑﻠﻜﻪﺟﻮﺍﻫﺮﺍتﺭا زیباتر نشان ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ، ﭼﺮﺍﻛﻪﻫﺮ #ﺯﻥ_عربﺧﻮﺩﻳﻚﺟﻮﺍﻫﺮﺑﺴﻴﺎﺭﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!
.
#ادامه_دارد...
#سجل_أنا_عربي
📢 #ahwzvoice 📢
@ahwazvoice
#صوت_الأهواز
#صداي_جوانان_عرب
#مثقف_من_الأهواز
#ایران #خوزستان #اهواز #الأهواز #عبادان #المحمره #تستر #السوس

Most Popular Instagram Hashtags