#مثبت18

1996 posts

TOP POSTS

وای وای وای وای وای ببین چه خبره.....

😂😂
#مثبت18

اینم چنتا از مزایاش😂😂 دوستاتو #تگ کن
#فان
#باحال
#جوک
#خنده
#مثبت18

میبینم که #مثبت18 خیلی جواب میده... ماشالا همه اهل دلن♥
(قسمت چهارصدوبیست وهفتم)
لیا که هم از این حرکت مانی خوشش اومده بودو هم تعجب کرده بود چشماشو محکم بست وبدون اینکه هیچ تلاشی برای بلند کردن مانی ازروش بکنه گفت:
-آخخخخخ کمرم درد گرفت مانی...
-آخـــــــــی میخوای بوسش کنم خوب بشه؟؟؟
لحن صدای مانی به قدری به گوشش عجیب اومدکه سریع چشماشو باز کرد که دید مانی عین مسخ شده ها ازلای چشمای خمارش به لباش خیره شده...
هنوز توبهت بود که انگشتای مانی رو که رو لباش میرفت وبرمیگشت و حس کرد...حالشو نفهمید...تاحالا از این حسا نداشته...نمیفهمید چشه فقط میدونست که اون لحظه همه وجودش این مردآشفته ای که بانگاه آتیشی ودستای داغش حرارتشو هر لحظه بیشترمیکرد و میخواد...
نفساش گاهی کش داربود و گاهی منقطع...حالانگاه اونم به لبای مانی دوخته شده بود...منتظربود مانی اقدام کنه ولی یه دفعه حرکت انگشتای مانی متوقف شد و نگاهش رنگ دلخوری گرفت...به محض اینکه دید سرمانی داره ازش فاصله میگیره نفهمید چی شد فقط تویه لحظه دستاشو گذاشت پشت گردن مانی ولباشو اینبار با میل خودش چسبوند به لبای داغ مانی...
با این کارلذت تموم عالم و یک جا به مانی هدیه کرد...حالاکه لیا خودش خواسته بود پس مانی هم معطل نکرد و باتمام وجودش از این بوسه داغ لذت برد...لیابعد از استارتی که زده بود دیگه اختیاری نداشت و این مانی بود که داشت با مهربونی همراه با خشونت لبای لیا رو میخورد و لیاهم تا جایی که میتونست و فشار لبای مانی اجازه میداد همراهیش میکرد...
چند بار حس کرد مانی لبشو گاز گرفت...هنوز جای دندونا و زخمای چند شب پیشش یه کم درد میکرد برای همین خواست جیغ بزنه که مانی با قدرت لباش صداشو خفه کرد...از شدت درد اشک توچشماش جمع شده بود ولی هنوز داشت همراهیش میکرد...این درد دردعشق بود...دردی که تحمل کردنش خیلی لذت بخش بود...
مانی چشماشوبسته بود و حالا دیگه وحشیانه لبای لیا رو به دندون گرفته بود...داشت عقده های این چند وقتی که از این حس به خصوص ازلیا دور بوده رو یه جا خالی میکرد...همونطورکه همیشه حس میکردبوسیدن لبای لیا براش با بقیه فرق میکرد...لذتی که ازچشیدن طعم لبای این دختربی تجربه میگرفت به مراتب بیشتر از اون دخترای حرفه ای و این کاره که اجازه کاری رو به مانی نمیدادن بود...
#داستان #رمان #عاشقانه #رمان_عاشقانه #در_مسیر_خوشبختی #لیا #مانی

رمانتیک ترین کلیپ دنیا
با صدا و بادقت ببینید 🔞🔞🔞📛🔞🔞🔞
#romantic #love #clip #رمانتیک #عاشقانه #کلیپ #مثبت18
K.n.y👊

MOST RECENT

بوسیدن در فیلمهای ایرانی
#مثبت18
#بوسیدن
#ایرانی
#فیلم
#بازیگر

ایندی بیزیم وضعیمیز دقیقا بوجوردی!........نجه سیز هردن بوجور ناغیللارینان؟ البته قاباخجادان عذر ایستیریخ! #ناغیل #تبریز #اصفهان #ایران #مثبت18 #تورکی #شاه #کاسیب #پادشاه #جورلین #دروازا #وزیر #آزربایجان #اویان_تورک

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags