#متحد_شویم

MOST RECENT

پس ازسرنگونی رژيم ولایت فقیه،اولین گام،انتقال حاکمیت بمردم #ایران است.بااتكابهمين مردم وپايگاه مردمی است كه میتوان ازهرج ومرج وناامنی برحذر ماند…همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی در شورای ملی مقاومت منسجم شده، برای دیدن کلیپ های 10گانه سخنرانی مریم رجوی که همبستگی ملی را تشریح و توضیح داده به کانال تلگرامی @iranrahay بتاریخ 31 تیرحتما مراجعه کنید
#ایران
#تهران
#آزادی
#تجمع
#تغییر
#اتحاد
#پیروزی
#براندازم
#دیکتاتور
#اعتصاب
#سرنگونی
#دلیل_قیام
#قیام_ایران
#متحد_شویم
#ما_پیروزيم
#مريم_رجوى
#فردای_براندازی
#تظاهرات_سراسری
#مرگ_بر_خامنه_ای
#مرگ_بر_دیکتاتور
#اعتصاب_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#هموطن_بیدار_شو
#ایران_را_پس_میگیریم
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#iran
#iranprotests
#IranRegimeChange
#IStandWithMaryamRajavi

#سرنگونی_کامل 🔴
#فراخوان 🔴از #۱مرداد سراسر ایران تا سرنگونی
#بپیوندید
#قیام_کن_هموطن
از سراسر ایران در تمام شهر ها از هر شغلی و صنفی ، 🔴 ما پیروزیم ، ما بیشماریم , 🔴 سرنگونی رژیم کثیف جمهوری (اسلامی) و آزاد کردن و پیرزو کردن خودمون و کشورمون وظیفهٔ تک تکه ما مردم است و بستگی به تک تکه ما ایرانیا داره!...
اتحاد ، همبستگی ، پشتکار ، یکپارچگی ، اراده ، باور ، انجام ، پیروزی✊🏼✌🏼
#خیزش_سراسری_ایران
#اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
اعتصابات_رانندگان
#اعتصابات_کامیونداران
#ایرانی_بسه_دیگه_غیرتتو_نشون_بده
#ایران_را_پس_میگیریم
#دشمن_ما_همین_جاست
#رو_به_میهن_پشت_به_دشمن
بی_آبی بی_برقی
شاهزاده_برگرد
#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_کشته_شه
#در_خیابان_میمانیم
#ساعت_6
#iranregimechange 🔴
#رضاشاه_روحت_شاد
اتحاد بپاخیزیم
westayinstreets #rezapahlavi
بپاخیزید و بپیوندید مردم سراسر ایران
فراخوان
FreeIran2018
#متحد_شویم
IRGCTerrorists خونین_شهر اعتصاب_بازار اعتصاب_بازاریان
آخوند_برو_گمشو
سرنگونی_کامل
#فوری #نافرمانی_مدنی
از دشمن_خانگی
#فرقه_تبهکار
اتحاد و همبستگی
#اعتصاب_سراسری
اعتصاب_کامیونداران
اعتصاب_رانندگان_ماشینهای_سنگین
براندازم
اعتصاب_سراسری_رانندگان
اعتصاب_رانندگان
جاوید_شاه
#دومینوی_اعتصابات
شاهزاده_برگرد
رضا_پهلوی
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم
روحت_شاد_رضاشاه
#ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره
سرنکونی جمهوری (اسلامی) به دسته مردم ایران
ما_میتوانیم
نور_بر_تاریکی_پیروز_است ‎ایران_آزاد_فردا ا‎#نوبت_ایران_فرارسیده_است ‎بترسید_بترسید_ما_همه_با_هم_هستیم ‎
#نه_به_حجاب_اجباری

۳۱تیر - #تهران
تجمع#معلمان و #فرهنگیان در اعتراض به احکام جدید و رسیدگی نکردن به مطالبات شان
#FreeIran #براندازم #در_خیابان_میمانیم
#IranRagimeChange
#متحد_شویم
#اعتصاب_سراسری

Most Popular Instagram Hashtags