#مبارزان_راه_آزادی

MOST RECENT

🔴فریاد " فلسطین سوریه عامل بدبختیه" در مقابل مسجد جزائری نماینده ولی فقیه در خوزستان
بیست و پنجمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ونوزدهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷
#همبستگی_با_زحمتکشان #وظیفه_ملی
#میدان_میلیونی Milad Masihi:
#لعنت_بر_حکومت_کثیف_آخوندی #اتحاد_براندازان_فرشگرد #اتحاد_براندازان #پایان_سلسلە_آخوندیان #میدان_میلیونی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #براندازی_رژیم_آخوندی #آزادی_حق_من_است #نظام_رفتنی_است #نظام_فاسد_آخوندی #لعنت_بر_جمهوری_فاشیستی_اسلامی_و_طرفداران_مزدورش #لعنت_بر_حکومت_دیکتاتوری #خامنهای_دجال #خامنه_ای_بدونه_بزودی_سرنگونه #خامنه_ای_رهبر_من_نیست #میدان_میلیونی #شاهزاده_رضا_پهلوی #اسماعیل_بخشی #مسلم_آرمند_را_آزاد_كنيد #فرشیدصادقی #گلرخ_ایرایی #هفت_تپه #مبارزان_راه_آزادی #ظلم_پایدار_نمیماند #لعنت_بر_خامنه_ای #زندانی_سیاسی_ازاد_باید_گردد #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #اوین #رجایی_شهر_کرج

«درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید»؛ صدای رسای درخواست اتحاد و پیمان بر سر مبارزه با استبداد مرتجعی که بر منابع میهن چنگ انداخته است و به قیمت سیه روزی مردم ایران، تداوم شوم خود را می جوید. کارگرانی که نان ندارند و در عوض پاسخ مناسب به اعتراض بر حق، داغ و درفش را در مقابل خود می یابند. این داستان اندوهبار، قرار نیست مداوم باشد. ایرانیان با اسم رمز میدان میلیونی نقطه پایانی بر این کابوس خواهند گذاشت.

بیانیه کارزار #میدان_میلیونی جهت به-اشتراک‌گذاری با دوستان و آشنایان

IranRevival.com

@iranfarashgard
#لعنت_بر_حکومت_کثیف_آخوندی #اتحاد_براندازان_فرشگرد #اتحاد_براندازان #پایان_سلسلە_آخوندیان #میدان_میلیونی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #براندازی_رژیم_آخوندی #آزادی_حق_من_است #نظام_رفتنی_است #نظام_فاسد_آخوندی #لعنت_بر_جمهوری_فاشیستی_اسلامی_و_طرفداران_مزدورش #لعنت_بر_حکومت_دیکتاتوری #خامنهای_دجال #خامنه_ای_بدونه_بزودی_سرنگونه #خامنه_ای_رهبر_من_نیست #میدان_میلیونی #شاهزاده_رضا_پهلوی #اسماعیل_بخشی #مسلم_آرمند_را_آزاد_كنيد #فرشیدصادقی #گلرخ_ایرایی #هفت_تپه #مبارزان_راه_آزادی #ظلم_پایدار_نمیماند #لعنت_بر_خامنه_ای #زندانی_سیاسی_ازاد_باید_گردد #زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید #اوین #رجایی_شهر_کرج #میلادمسیحی_ایسینی

Most Popular Instagram Hashtags