#ما_مظلوميم_ولي_مثل_مولامون_اميرالمومنين_قوي_هستيم

MOST RECENT

جانم بر اين سيد با اخلاق و انقلابى

دقت كرديد كه سيد توى مناظره تمام حرفاشو با دليل ثابت كرد ... ولى روحانى و جهانگيرى فقط پشت سر هم تهمت ميزدن و هيچ دليلى ارائه نميكردن

اينقدر بدبختن

واقعا من بي ادب تر و بي اخلاق تر و دروغگو تر و هوچي گر تر و تهمت زن تر از روحانى و جهانگيرى تو عمرم نديدم ... #مظلوم_مثل_بهشتی
#ما_را_آماج_تهمت_ها_قرار_دادند
#ما_مظلوميم_ولي_مثل_مولامون_اميرالمومنين_قوي_هستيم
#٢٩_ارديبهشت_حرام_خورها_و_دروغگوها_را_پاكسازى_ميكنيم

Most Popular Instagram Hashtags