#ماهي_ياب

最新

GPSMAP585PLUS:
مانيتور٦اينچ رنگي بارزولوشن فوق العاده
داراي گيرندگي بسيارقوي ازماهواره هاي روسيه وجي پي اس واسيا(جديد)gps/glonass/beidou
داراي هدايت گرخودكاربرروي نقشه ونمايش موقعيت هابروي نقشه باكيفيت فوق العاده بالا
امكان تفكيك نقشه هاي ماهواريي براي نمايش خورهابرروي نقشه
داراي سيستم تقويت كننده سيگنال ازماهواره هابراي دقت بهتر
داراي سونارداخلي،تكنولوژي چيرپ،دان ويوداخلي(مشخص كردن اجسام سخت)،كيليرويو(تصويري شفاف ازكف دريا)
داراي نمايش جذرومداب وقطب نما
داراي توان ٧/٦وات
داراي ثبت بيش از١٢/٠٠٠نقطه و٢٠٠مسير
قابليت اتصال به انتن خارجي
امكان اتصال به بي سيم واي آي اس هاي گارمين
قابليت اتصال به ترانسديوسرهاي ٨پين گارمين
داراي ٢عددخشاب مموري(امكان بارگذاري نقشه خليج فارس)
با١٥ماه گارانتي تعويض كالابدون قيدوشرط و١٠سال خدمات پس --------------------------------------------------- یکی از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های سونار گارمین ، قابلیت رسم ، ذخیره و به اشتراک گذاری ، نقشه های هیدرو گرافی ، بدون نیاز به هیچگونه تخصصی می باشد ، تنها کافیست شناور به یکی از انواع سونار های گارمین و دستگاه های جدید چارت پلاتر گارمین مجهز باشد، در این صورت ، در هنگام حرکت شناور ، به صورت خودکار و همزمان ، سونار های گارمین از بستر دریا اسکن سه بعدی انجام داده و با استفاده از این اسکن ، نقشه هیدروگرافی کاملا دقیق و واقعی را رسم می نماید . از این نقشه می توان در سایر دستگاه های گارمین استفاده نمود . بدین ترتیب نیاز به نقشه های دریایی در نقاط ناشناخته دریا حذف می گردد . همچینن عملیات هیدروگرافی که عملیات پرهزینه ای می باشد ،تبدیل به عملیاتی ساده و بسیار کم هزینه ‎میگردد ‎تصاویری سریعتر و واقعی تر از اجسامی که به سمت شناور و یا در حال فرار از شناور حتی در حالت ثبات شناور می باشند را نمایش می دهد
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

GPSMAP585PLUS:
مانيتور٦اينچ رنگي بارزولوشن فوق العاده
داراي گيرندگي بسيارقوي ازماهواره هاي روسيه وجي پي اس واسيا(جديد)gps/glonass/beidou
داراي هدايت گرخودكاربرروي نقشه ونمايش موقعيت هابروي نقشه باكيفيت فوق العاده بالا
امكان تفكيك نقشه هاي ماهواريي براي نمايش خورهابرروي نقشه
داراي سيستم تقويت كننده سيگنال ازماهواره هابراي دقت بهتر
داراي سونارداخلي،تكنولوژي چيرپ،دان ويوداخلي(مشخص كردن اجسام سخت)،كيليرويو(تصويري شفاف ازكف دريا)
داراي نمايش جذرومداب وقطب نما
داراي توان ٧/٦وات
داراي ثبت بيش از١٢/٠٠٠نقطه و٢٠٠مسير
قابليت اتصال به انتن خارجي
امكان اتصال به بي سيم واي آي اس هاي گارمين
قابليت اتصال به ترانسديوسرهاي ٨پين گارمين
داراي ٢عددخشاب مموري(امكان بارگذاري نقشه خليج فارس)
با١٥ماه گارانتي تعويض كالابدون قيدوشرط و١٠سال خدمات پس --------------------------------------------------- یکی از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های سونار گارمین ، قابلیت رسم ، ذخیره و به اشتراک گذاری ، نقشه های هیدرو گرافی ، بدون نیاز به هیچگونه تخصصی می باشد ، تنها کافیست شناور به یکی از انواع سونار های گارمین و دستگاه های جدید چارت پلاتر گارمین مجهز باشد، در این صورت ، در هنگام حرکت شناور ، به صورت خودکار و همزمان ، سونار های گارمین از بستر دریا اسکن سه بعدی انجام داده و با استفاده از این اسکن ، نقشه هیدروگرافی کاملا دقیق و واقعی را رسم می نماید . از این نقشه می توان در سایر دستگاه های گارمین استفاده نمود . بدین ترتیب نیاز به نقشه های دریایی در نقاط ناشناخته دریا حذف می گردد . همچینن عملیات هیدروگرافی که عملیات پرهزینه ای می باشد ،تبدیل به عملیاتی ساده و بسیار کم هزینه ‎میگردد ‎تصاویری سریعتر و واقعی تر از اجسامی که به سمت شناور و یا در حال فرار از شناور حتی در حالت ثبات شناور می باشند را نمایش می دهد
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

GPSMAP585PLUS:
مانيتور٦اينچ رنگي بارزولوشن فوق العاده
داراي گيرندگي بسيارقوي ازماهواره هاي روسيه وجي پي اس واسيا(جديد)gps/glonass/beidou
داراي هدايت گرخودكاربرروي نقشه ونمايش موقعيت هابروي نقشه باكيفيت فوق العاده بالا
امكان تفكيك نقشه هاي ماهواريي براي نمايش خورهابرروي نقشه
داراي سيستم تقويت كننده سيگنال ازماهواره هابراي دقت بهتر
داراي سونارداخلي،تكنولوژي چيرپ،دان ويوداخلي(مشخص كردن اجسام سخت)،كيليرويو(تصويري شفاف ازكف دريا)
داراي نمايش جذرومداب وقطب نما
داراي توان ٧/٦وات
داراي ثبت بيش از١٢/٠٠٠نقطه و٢٠٠مسير
قابليت اتصال به انتن خارجي
امكان اتصال به بي سيم واي آي اس هاي گارمين
قابليت اتصال به ترانسديوسرهاي ٨پين گارمين
داراي ٢عددخشاب مموري(امكان بارگذاري نقشه خليج فارس)
با١٥ماه گارانتي تعويض كالابدون قيدوشرط و١٠سال خدمات پس --------------------------------------------------- یکی از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های سونار گارمین ، قابلیت رسم ، ذخیره و به اشتراک گذاری ، نقشه های هیدرو گرافی ، بدون نیاز به هیچگونه تخصصی می باشد ، تنها کافیست شناور به یکی از انواع سونار های گارمین و دستگاه های جدید چارت پلاتر گارمین مجهز باشد، در این صورت ، در هنگام حرکت شناور ، به صورت خودکار و همزمان ، سونار های گارمین از بستر دریا اسکن سه بعدی انجام داده و با استفاده از این اسکن ، نقشه هیدروگرافی کاملا دقیق و واقعی را رسم می نماید . از این نقشه می توان در سایر دستگاه های گارمین استفاده نمود . بدین ترتیب نیاز به نقشه های دریایی در نقاط ناشناخته دریا حذف می گردد . همچینن عملیات هیدروگرافی که عملیات پرهزینه ای می باشد ،تبدیل به عملیاتی ساده و بسیار کم هزینه ‎میگردد ‎تصاویری سریعتر و واقعی تر از اجسامی که به سمت شناور و یا در حال فرار از شناور حتی در حالت ثبات شناور می باشند را نمایش می دهد
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

echomap 72SV plus:
صفحه نمايش ٧اينچ رنگي وقابليت استفاده ازتاچ اسكرين برروي صفحه وامكان استفاده ازصفحه كليد،داراي نمايش بسياروضوح اسكن ازكف دريا،امكان دريافت ازماهواره جي پي اس كه هرثانيه موقعيتتان راباامكان دريافت ٥هرتزنمايش مي دهد.
داراي دريافت پورت شبكه پانوپتيكس،داراي يك خشاب مموري جهت بارگذاري نقشه دريايي خليج فارس ودرياي عمان،امكان ذخيره ٥/٠٠٠نقطه و١٠٠مسير،قابليت نمايش جذرومدآب،پشتيباني ازبالاترين سنسورگارمين(همراه بادستگاه)براي نمايش كشتي غرق شده،اجسام سخت،گرگور.....،داراي نمايش ازسمت راست وچپ زيرقايق واسكن ازعمق آب تاعمق ٧٠٠متر،
داراي پورت شبكه ٢٠٠٠،پورت شبكه nmea0183،امكان ارتباط باوايرلس،امكان پشتيباني سونار
50/77/200
همزمان با٢فركانس.
امكان برقراي ارتباط باais,بي سيم.پشتيباني ازفيوژن(سيستم صوتي گارمين)،امكان نمايش نقشه هيدروگرافي بروي صفحه(نمايش عمق درلحظه برروي نقشه),
داراي يكسال وارانتي تعويض بدون قيدوشرط اطلس پيمايش.
✔️شركت اطلس پيمايش،عرضه كننده محصولات دريايي گارمين درايران✔️ #بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

echomap 72SV plus:
صفحه نمايش ٧اينچ رنگي وقابليت استفاده ازتاچ اسكرين برروي صفحه وامكان استفاده ازصفحه كليد،داراي نمايش بسياروضوح اسكن ازكف دريا،امكان دريافت ازماهواره جي پي اس كه هرثانيه موقعيتتان راباامكان دريافت ٥هرتزنمايش مي دهد.
داراي دريافت پورت شبكه پانوپتيكس،داراي يك خشاب مموري جهت بارگذاري نقشه دريايي خليج فارس ودرياي عمان،امكان ذخيره ٥/٠٠٠نقطه و١٠٠مسير،قابليت نمايش جذرومدآب،پشتيباني ازبالاترين سنسورگارمين(همراه بادستگاه)براي نمايش كشتي غرق شده،اجسام سخت،گرگور.....،داراي نمايش ازسمت راست وچپ زيرقايق واسكن ازعمق آب تاعمق ٧٠٠متر،
داراي پورت شبكه ٢٠٠٠،پورت شبكه nmea0183،امكان ارتباط باوايرلس،امكان پشتيباني سونار
50/77/200
همزمان با٢فركانس.
امكان برقراي ارتباط باais,بي سيم.پشتيباني ازفيوژن(سيستم صوتي گارمين)،امكان نمايش نقشه هيدروگرافي بروي صفحه(نمايش عمق درلحظه برروي نقشه),
داراي يكسال وارانتي تعويض بدون قيدوشرط اطلس پيمايش.
✔️شركت اطلس پيمايش،عرضه كننده محصولات دريايي گارمين درايران✔️ #بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

echo map72sv chirp:
صفحه نمايش 7اينچ رنگي بارزولوشن ٤٠٠*٨٠٠ازنوع WVGA
داراي انتن داخلي جي پي اس وقابليت استفاده ازانتن خارجي
داراي پورت nmea2000
سرعت ارتباط باماهواره جي پي اس ٥هرتز
قابليت بارگذاري نقشه دريايي خليج فارس بابالاترين كيفيت
امكان ثبت نقطه تا٥/٠٠٠و١٠٠مسير
داراي پورت شبكه پانوپتيكس براي اتصال ترانسديوسرهاي ٣بعدي گارمين
قابليت نمايش جذرومدآب
قابليت اتصال اي آي اس (دستگاه فرستنده وگيرنده شناسايي كشتي هاي مجاور)وبي سيم به دستگاه
داراي سونارفوق العاده قوي همراه بااخرين مدل ترانسديوسرگارمين همراه باتكنولوژي چيرپ سوناربابالاترين رزولوشن تصويربراي نمايش اجسام سخت(نمايش گرگور،كشتي غرق شده،.....)
داراي بيشترين عمق نمايش تا٣٥٠متر
داراي تكنولوژي سايدويونمايش ازمجاورت سمت چپ وراست قايق ويالنج
امكان ثبت نقطه درلحظه عمق وامكان ثبت نمايش
اين محصول راميتوانيد،باهولوگرام اصالت كالاويكسال وارانتي تعويض كالاوخدمات پس ازفروش راازشركت اطلس پيمايش ونمايندگي هاي مجازگارمين تهيه نماييد.
بامادرارتباط باشيد:
09128841480
09130004208
دركنارتان هستيم،خواهيم بود
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

ورق بزنيد ..ميگو پلو 🍤😋
#ميگوپلو #امگافيش #ماهياب #ماهي_ياب #ميگو
تلفن سفارشات ٤٤٠٤٠٦٤٠

ماهی یاب دیپر پرو پلاس
شماره کالا : 8978008
قیمت: 2,000,000 تومان
جهت خرید شماره کالا 8978008 را در سایت www.esam.ir جستجو کنید برای دسترسی سریع به مزایدات داغ ایسام به کانال تلگرام ایسام مراجعه کنید

Telegram channel : esamofficial

طراحي خاص براي يك دريانوردي ايمن؛
QUATiX5(new product)
صفحه نمايش رنگي بابالاترين رزولوشن تصوير
سازگارباسيستم هاي صوتي FUSION-Link
داراي تشخيص سنسورضربان قلب ازروي مچ دست
امكان برقراري اتصال با ‏ app connect
عملكردباتري ازنوع ليتيوم وتا٢هفته درحالت هوشمندو٢٤ساعت درحالت جي پي اس و٦٠ساعت درحالت UltraTrac
پلت فورم برگفته ازساعت ورزشي finix5درحالي كه علاوه برامكانات ورزشي،امكانات دريايي هم اضافه گرديده است.
قابليت ارتباط باچارت پلاترهاي گارمين (سري جديد)مادامي كه سرعت وعمق ودرجه حرارت ومسافت وجهت بادراروي ساعت خودمشاهده خواهيدكرد.
قابليت همگام سازي بااتوپايلوت هاي گارمين
ساختارشيشه فوق العاده مقاوم ازنوع سافايروكاملاضدخش
داراي بندفلزي كاملاضدزنگ ومقاوم
وزن بندسيليكون:٨٥گرم
وزن بندمتال:١٥٦گرم
ضداب(IPX7(ATM10
قابليت خواندن درنورشديدخورشيد
داراي حافظه داخلي ٦٤مگابايت
حساسيت فوق العاده جي پي اس وپشتيباني ازماهواره گلوناس روسيه
نمايش زمان وتاريخ وسن وقدووزن
نمايش زمان طلوع وغروب خورشيد
داراي نمايش ارتفاع سنج وفشارسنج
داراي قطب فوق العاده حساس ٣جهتي(حتي درحالت ايستاده)
داراي نمايش شتاب سنج ودماسنج
قابليت اتصال به بولوتوث وواي فاي وهمچنين اتصال به تلفن همراه سيستم هاي اندرويدوIOS
وويندوزفون
امكان ذخيره مسيروقابليت بارگذاري نفطه نشانه تا
١٠٠٠نقطه و٣٠مسير
نمايش هشدارهاي روزانه وقابليت نگه داشتن ساعت(stop watch)
داراي گزينه auto multi sport كه فقط بافشاردادن يك دكمه بين حالت هاي مختلف ورزشي راانتخاب ميكنيد.
قابليت نمايش اطلاعات اب وهواواطلاعات برقراري تماس وردپاسخ ونمايش پيامك تلفن همراه
قابليت رديابي ساعت
ويژگي هاي قايق راني؛
داراي خط شروع مجازي
اطلاعات مسابقه قايقراني
داراي تايمرشمارش معكوس
تايمرشمارش درحالت ماهيگيري وتايمررقابت
نمايش عمق آب وموقعيت لنگر
خصوصيات فعاليت روزانه:
ازقبيل گام شمار،مسافت،نمايش ميزان كالري مصرفي وتمرينات روزانه وتنظيمات خواب روزانه وده هاكاربردديگر
خصوصيات
دوميداني بابيش از١٠برنامه كاربردي
خصوصيات
شناوورزش هاي آبي بايش از١٠برنامه كاربردي وحرفه اي
خصوصيات دوچرخه سواري ازقبيل تعدادركاب پدال دوچرخه و ووزش گلف بابيش ١٠برنامه كاربردي
وحرفه ايي
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

سري جديدCVگارمين ازسري محصولات؛
تغييرات درترانسديوسربافركانس بالاترورزولوشن تصويرباكيفيت عالي؛
✔️ECHO MAP CHIRP 52CV;✔️
هيدروگرافي درلحظه وثبت عمق درهمان لحظه برروي نقشه،
قابليت اتصال چشمي باموتورقايق هايmotorguide,minn kota,
اسكن ازكف فوق العاده،باوضوح عالي؛
يه دستگاه بسيارخوب مخصوص صيادان عزيز؛
مشخصات خوب اين دستگاه كه ميتوان نام برد؛
نمايش 5اينچي رزولوشن تصويرازنوعWQVGAباتراكم پيكسل 480*480،داراي ضبط لحظه اي كه شماعمق اب رومشاهده ميكنيد(اسكن هيدروگرافي)،دكمه هاي نرم وضدآب بودن،داراي آنتن داخلي ،وپشتيباني ازماهواره گلوناس روسيه جهت دقت بالاتر،داراي پورت nmea2000ودارايnmea0183,توان مصرفي آن7.1وات،داراي يك خشاب مموري جهت بارگذاري نقشه خليج فارس،قابليت ٣٠٠٠نقطه گذاري و١٠٠مسير،،پشتيباني ازبيسيم،دستگاه هاي فرستنده وگيرندهais)جهت برخوردنكردن باكشتي هاي مجاور،نمايش عمق آب تا٥٠٠متردرحالتي كه نمايش ازكف دريارامشاهده ميكنيد،توان چشمي(فوق العاده قدرتمند)،نمايش جذرومدآب،داراي تكنولوژي clear-VU(نمايش ازكف دريابابالاترين جزئيات،درخچه هاوپل شكسته رونمايش ميدهد،نمايش درجه حرارت آب،قابليت ضبط كردن درحالت عكس برداري واسكن ازكف آب،جي پي اس خيلي خوب،5HZ(كه ٥مرتبه موقعيت شماروروي صفحه نمايش نشان ميدهد)اسكن درحالتclear-VU)٢٣٠متر،امكان قابليت انتقال نقطه به كامپيوتر،خدمات يكساله رايگان،يكسال وارانتي تعويض كالا،جهت استعلام قيمت،واطلاعات بيشترعدد١٢رابه شماره09128841480
_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري

محصول جديدگارمين جايگزين ٥٢٧ايكس اس گارمين؛
GPSMAP585PLUS:
مانيتور٦اينچ رنگي بارزولوشن فوق العاده
داراي گيرندگي بسيارقوي ازماهواره هاي روسيه وجي پي اس واسيا(جديد)gps/glonass/beidou
داراي هدايت گرخودكاربرروي نقشه ونمايش موقعيت هابروي نقشه باكيفيت فوق العاده بالا
امكان تفكيك نقشه هاي ماهواريي براي نمايش خورهابرروي نقشه
داراي سيستم تقويت كننده سيگنال ازماهواره هابراي دقت بهتر
داراي سونارداخلي،تكنولوژي چيرپ،دان ويوداخلي(مشخص كردن اجسام سخت)،كيليرويو(تصويري شفاف ازكف دريا)
داراي نمايش جذرومداب وقطب نما
داراي توان ٧/٦وات
داراي ثبت بيش از١٢/٠٠٠نقطه و٢٠٠مسير
قابليت اتصال به انتن خارجي
امكان اتصال به بي سيم واي آي اس هاي گارمين
قابليت اتصال به ترانسديوسرهاي ٨پين گارمين
داراي ٢عددخشاب مموري(امكان بارگذاري نقشه خليج فارس)
با١٥ماه گارانتي تعويض كالابدون قيدوشرط و١٠سال خدمات پس --------------------------------------------------- یکی از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های سونار گارمین ، قابلیت رسم ، ذخیره و به اشتراک گذاری ، نقشه های هیدرو گرافی ، بدون نیاز به هیچگونه تخصصی می باشد ، تنها کافیست شناور به یکی از انواع سونار های گارمین و دستگاه های جدید چارت پلاتر گارمین مجهز باشد، در این صورت ، در هنگام حرکت شناور ، به صورت خودکار و همزمان ، سونار های گارمین از بستر دریا اسکن سه بعدی انجام داده و با استفاده از این اسکن ، نقشه هیدروگرافی کاملا دقیق و واقعی را رسم می نماید . از این نقشه می توان در سایر دستگاه های گارمین استفاده نمود . بدین ترتیب نیاز به نقشه های دریایی در نقاط ناشناخته دریا حذف می گردد . همچینن عملیات هیدروگرافی که عملیات پرهزینه ای می باشد ،تبدیل به عملیاتی ساده و بسیار کم هزینه ‎میگردد ‎تصاویری سریعتر و واقعی تر از اجسامی که به سمت شناور و یا در حال فرار از شناور حتی در حالت ثبات شناور می باشند را نمایش می دهد
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

✔️✔️سري جديداكومپ هاي پلاس گارمين باامكانات پيشرفته تربه زودي درايران
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

echo map72sv chirp:
صفحه نمايش 7اينچ رنگي بارزولوشن ٤٠٠*٨٠٠ازنوع WVGA
داراي انتن داخلي جي پي اس وقابليت استفاده ازانتن خارجي
داراي پورت nmea2000
سرعت ارتباط باماهواره جي پي اس ٥هرتز
قابليت بارگذاري نقشه دريايي خليج فارس بابالاترين كيفيت
امكان ثبت نقطه تا٥/٠٠٠و١٠٠مسير
داراي پورت شبكه پانوپتيكس براي اتصال ترانسديوسرهاي ٣بعدي گارمين
قابليت نمايش جذرومدآب
قابليت اتصال اي آي اس (دستگاه فرستنده وگيرنده شناسايي كشتي هاي مجاور)وبي سيم به دستگاه
داراي سونارفوق العاده قوي همراه بااخرين مدل ترانسديوسرگارمين همراه باتكنولوژي چيرپ سوناربابالاترين رزولوشن تصويربراي نمايش اجسام سخت(نمايش گرگور،كشتي غرق شده،.....)
داراي بيشترين عمق نمايش تا٣٥٠متر
داراي تكنولوژي سايدويونمايش ازمجاورت سمت چپ وراست قايق ويالنج
امكان ثبت نقطه درلحظه عمق وامكان ثبت نمايش
اين محصول راميتوانيد،باهولوگرام اصالت كالاويكسال وارانتي تعويض كالاوخدمات پس ازفروش راازشركت اطلس پيمايش ونمايندگي هاي مجازگارمين تهيه نماييد.
بامادرارتباط باشيد:
09128841480
09130004208
دركنارتان هستيم،خواهيم بود
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

دستگاهي متفاوت ازبرندگارمين
محصول((استرايكر٥سي وي)) محصولي باقيمت بسيارمناسب،وكارايي نسبتاخوب،كه ميتواند،درهنگام صيد،نقطه ويامسيري راهمگام باماهيگيري انجام دهيد.
همان طوركه ملاحظه ميكنيد،صفحه نمايش ٥اينچي ازنوع نمايش فوق العاده عالي،وهمراه باترانسديوسر(چشمي)ازنوع GT-20كه لذت ماهيگيري ونمايش عمق دقيق را٢چندان ميكند،همچنين داراي تكنولوژي چيرپ كه به وضوح اجسام ريزتر،ودقيق تركمك ميكند،البته نبايدازبيشترين عمق اين دستگاه معادل٢٥٣مترغافل بود،كه براي همچين دستگاهي فوق العاده است،داراي تكنولوژي نمايش درخچه ها،قايق شكسته براعماق آب ها،تورهاي سيمي((گرگور))وغيره،مناسب مي باشد،همچنين اين دستگاه،زماني كه نمادماهي رافعال ميكنيد،قابليت،نمايش نمادماهي درسايزهاي متفاوت ونمايش انهادرعمق هاي متفاوت همراه باهشدارمي باشد،نمايش گراف جذرومدودرجه حرارت دماي آب وقابليت نمايش سرعت قايق وقابليت زوم ونمايش خط عمق،وتكنولوژي جداسازي ماهي ازديگراشياء داخل آب ازخصوصيات اين دستگاه به شمارمي رود،درنتيجه اين دستگاه بسيارمناسب راميتوانيدازنمايندگي هاي مجازگارمين،ونمايندگي انحصاري گارمين تهيه فرماييد.
بايكسال وارانتي تعويض كالاوخدمات پس ازفروش طلايي مي باشد،براي كسب اطلاعات بيشترونحوه خريدكلمه استريكررابه شماره٠٩١٣٠٠٠٤٢٠٨پيامك بفرستيد.
دركنارتان هستيم،خواهيم بود
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

人気ハッシュタグ