#ماهي_ياب

565 posts

TOP POSTS

🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی....
ظرف امروز، پر از بودن توست...
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم...
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت...
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست...
زندگی در همین اکنون است...
#سوزوكي#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

من هنوز می نگرم
به یک رنگی ها
به یکی بودن ها
به سیاه بودن ها
به عزیزانم که رفتند
به کسانی که در گریستنم می بینم
نمیدانم
من می بینم یا نمی بینم؟
دوست دارم که ببینم
واقعیتها را
دوست دارم که بفهمم
دوست داشتنها را
دوست دارم که بگریم
بر هر چه ندیده ام یا دیده ام

دوست دارم که زمانی نرسد....
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

#GPS78,78S;مناسب براي ماهيگيري
يكي ازدستي هاي#دريايي گارمين،78,78s،گارمين مي باشد؛عمده تفاوت اين ٢محصول درپسوندSآن ميباشد،يعني اونيكه Sدارد،قطب نما٣جهته الكترونيكي دارد،كه هر٣سمت جوابگوميباشد،حسن ديگرآن،قابليت اتصال به آنتن هايGA38،وانتن هاي كوچك گارمين براي دقت فوق العاده آن ميباشد،علاوه برساپورت ماهواره جي پي اس، ماهواره گلوناس روسيه هم ساپورت ميكند،منوفارسي ،بندمشكي،#شناورروي آب(به هيچ عنوان زيرآب فرونميرود،خوش دست بودن وكليدهاي نرم حسن اين جي پي اس دستي ميباشد،سايزنمايش آن ٢/٦اينچي رنگي ازنوع ٦٥KTFTباتراكم پيكسل١٦٠*٢٤٠ميباشد،جنس بدنه براق،ومحكم،كه وزني معادل٢١٨/٣گرم همراه باباتري رايك حسن ميتوان براي شمابه حساب اورد،درحالت آماده به كار٢٠ساعت حالت جي پي اس،٢عددباتري قلمي،وخشاب مموري جهت،مشاهده نقشه خليج فارس،برنامه شكارو#ماهيگيري،ضدآب بودن،سازگارباnmea0183،كابل USB,حافظه داخلي آن١/٧گيگابايت،٢/٠٠٠نقطه گذاري،ايجاد٢٠٠مسير،نمايش جذرمد،بارگذاري تصاويرپشت زمينه،قابل كنترل بانرم افزارهاي موبايل،قابليت هدايت خودكارمسيربروي نقشه،توانايي انتقال نقاط به كامپيوترخود،حساسيت بالاي دريافت سيگنال ازماهواره.
هرچندكه اكثرصيادان عزيزهنوزگارمين12رابه خاطرساده بودنش ازيادنبردن،ولي به يادداشته باشيد،محصولات# گارمين روزبه روزباتكنولوژي قوي تربه بازارعرضه ميشود.
جهت استعلام خريد،وياتوضيحات درمورداين جي پي اس شماره10رابه شماره09130004208پيامك بزنيد.#خدمات رايگان#پشتيباني رايگان#يكسال وارانتي تعويض كالا#وپاسخگوبودن آني درهرلحظه شعارمجموعه ماست.((لحظه هارامارك كنيد✔️🇮🇷
مين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا

🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

🐬فيلم ارسالي ازصيادعزيزاحمدپيشدار
🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

MOST RECENT

من هنوز می نگرم
به یک رنگی ها
به یکی بودن ها
به سیاه بودن ها
به عزیزانم که رفتند
به کسانی که در گریستنم می بینم
نمیدانم
من می بینم یا نمی بینم؟
دوست دارم که ببینم
واقعیتها را
دوست دارم که بفهمم
دوست داشتنها را
دوست دارم که بگریم
بر هر چه ندیده ام یا دیده ام

دوست دارم که زمانی نرسد....
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

Gps19xHvs
دارای حساسیت و گیرندگی بسیار بالای جی پی اس که بالاترین سیگنال 10 هرتز را میباشد کاملا مقام در مقابل آب Ipx7
محدوده قابل تحمل دما 30 درجه تا 80 درجه سانتی گراد
این گیرنده که دارای 32 کاناله است و قابلیت دریافت از ماهواره های جی پی اس و گلوناس روسیه رادار می باشد که میتواند موقعیت شما را کمتر از 3 متر در کمترین خطا ممکن نمایش دهد
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

Ais 300
سازگاری با پورت شبکه nmea0183 & nmea2000 سهولت بیشتر در شناسایی کشتی های تجاری کلاس A/B نمایش زمان مقصد شناور موقعیت آنها نمایش مسیر و سرعت حرکت نسبت به کف دریا SOG & COG دریافت کننده اطلاعات ضروری خودکار.
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

Garmin 18×HD

بالا ترین تارگت با اهداف تفکیک جدا سازی رادار 4 کیلو وات با بالاترین کیفیت دارای بیشترین برد 48nm بیشترین طول آنتن 43/18 سانتی متر بالاترین رنج سرعت چرخش 24/48rpm عرض پرتو 5/2 درجه افقی 25 درجه عمودی هشدار اعلام خطر منطقه.
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

محصول جديدگارمين جايگزين ٥٢٧ايكس اس گارمين؛
GPSMAP585PLUS:
مانيتور٦اينچ رنگي بارزولوشن فوق العاده
داراي گيرندگي بسيارقوي ازماهواره هاي روسيه وجي پي اس واسيا(جديد)gps/glonass/beidou
داراي هدايت گرخودكاربرروي نقشه ونمايش موقعيت هابروي نقشه باكيفيت فوق العاده بالا
امكان تفكيك نقشه هاي ماهواريي براي نمايش خورهابرروي نقشه
داراي سيستم تقويت كننده سيگنال ازماهواره هابراي دقت بهتر
داراي سونارداخلي،تكنولوژي چيرپ،دان ويوداخلي(مشخص كردن اجسام سخت)،كيليرويو(تصويري شفاف ازكف دريا)
داراي نمايش جذرومداب وقطب نما
داراي توان ٧/٦وات
داراي ثبت بيش از١٢/٠٠٠نقطه و٢٠٠مسير
قابليت اتصال به انتن خارجي
امكان اتصال به بي سيم واي آي اس هاي گارمين
قابليت اتصال به ترانسديوسرهاي ٨پين گارمين
داراي ٢عددخشاب مموري(امكان بارگذاري نقشه خليج فارس)
با١٥ماه گارانتي تعويض كالابدون قيدوشرط و١٠سال خدمات پس ازفروش رايگان بابرچسب هلوگرام امنيتي كالا
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

echo map72sv chirp:
صفحه نمايش 7اينچ رنگي بارزولوشن ٤٠٠*٨٠٠ازنوع WVGA
داراي انتن داخلي جي پي اس وقابليت استفاده ازانتن خارجي
داراي پورت nmea2000
سرعت ارتباط باماهواره جي پي اس ٥هرتز
قابليت بارگذاري نقشه دريايي خليج فارس بابالاترين كيفيت
امكان ثبت نقطه تا٥/٠٠٠و١٠٠مسير
داراي پورت شبكه پانوپتيكس براي اتصال ترانسديوسرهاي ٣بعدي گارمين
قابليت نمايش جذرومدآب
قابليت اتصال اي آي اس (دستگاه فرستنده وگيرنده شناسايي كشتي هاي مجاور)وبي سيم به دستگاه
داراي سونارفوق العاده قوي همراه بااخرين مدل ترانسديوسرگارمين همراه باتكنولوژي چيرپ سوناربابالاترين رزولوشن تصويربراي نمايش اجسام سخت(نمايش گرگور،كشتي غرق شده،.....)
داراي بيشترين عمق نمايش تا٣٥٠متر
داراي تكنولوژي سايدويونمايش ازمجاورت سمت چپ وراست قايق ويالنج
امكان ثبت نقطه درلحظه عمق وامكان ثبت نمايش
اين محصول راميتوانيد،باهولوگرام اصالت كالاويكسال وارانتي تعويض كالاوخدمات پس ازفروش راازشركت اطلس پيمايش ونمايندگي هاي مجازگارمين تهيه نماييد.
بامادرارتباط باشيد:
09128841480
09130004208
دركنارتان هستيم،خواهيم بود
شركت اطلس پيمايش نمايندگي رسمي وانحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس

✔️دوست بزرگوارشناوريدك كش اقاي مجتبي سركوهي ✔️استفاده كننده ازسيستم هاي ناوبري گارمين
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی....
ظرف امروز، پر از بودن توست...
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم...
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت...
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست...
زندگی در همین اکنون است...
#سوزوكي#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

طلوع سرخ
زندگي را در طلوع پر ز عشق نور بايد جستجو كردن
گرمي اش را ،سرخي و سرمستي اش را
آري آن روز
آن روزي كه با هم در كنار ساحل دريا
كه يك سويش به دنيايي پر از افسانه آبي
صداي شرشر آن چشمه زيبا
كه پايانش به دشتي بود و آغازش به كوهي استوار از عشق
زمان در دست ما بود و جهان گوي پر از نقش كنار جعبه سرگرمي آن كودك شيرين
آه يادت هست آن روزي...
كه روي قايق چوبي درون آب با هم درد دل كرديم
تو مي گفتي سرود تنگي دل را و من هم نغمه سرمستي جان را...
طلوع سرخ ما را در خودش آميخت
يادت هست گرما را كه مي سوزاند غمها را
طلوعش هر زمان محسوس تر از قبل و نورش آن زمان تا بي كرانها رفت
آب مي كرد يخ ها را و مي پيوست آن دلهاي سرمست پر از عشق به دور از ظلمت هر ادعا را
يادت هست آن آرامش آبي
سكوت پر ز مفهوم پرنده،آري آن مرغابي زيبا
نه موجي بود و نه ابر و نه بادي و نه سوزي
جهان آرام،پر از آرامشي تا بي كران آسمان
چه خوش بوديم ما باهم... #بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري

سري جديدCVگارمين ازسري محصولات ٢٠١٧گارمين؛
تغييرات درترانسديوسربافركانس بالاترورزولوشن تصويرباكيفيت عالي؛
✔️ECHO MAP CHIRP 52CV;✔️
هيدروگرافي درلحظه وثبت عمق درهمان لحظه برروي نقشه،
قابليت اتصال چشمي باموتورقايق هايmotorguide,minn kota,
اسكن ازكف فوق العاده،باوضوح عالي؛
يه دستگاه بسيارخوب مخصوص صيادان عزيز؛
مشخصات خوب اين دستگاه كه ميتوان نام برد؛
نمايش 5اينچي رزولوشن تصويرازنوعWQVGAباتراكم پيكسل 480*480،داراي ضبط لحظه اي كه شماعمق اب رومشاهده ميكنيد(اسكن هيدروگرافي)،دكمه هاي نرم وضدآب بودن،داراي آنتن داخلي ،وپشتيباني ازماهواره گلوناس روسيه جهت دقت بالاتر،داراي پورت nmea2000ودارايnmea0183,توان مصرفي آن7.1وات،داراي يك خشاب مموري جهت بارگذاري نقشه خليج فارس،قابليت ٣٠٠٠نقطه گذاري و١٠٠مسير،،پشتيباني ازبيسيم،دستگاه هاي فرستنده وگيرندهais)جهت برخوردنكردن باكشتي هاي مجاور،نمايش عمق آب تا٥٠٠متردرحالتي كه نمايش ازكف دريارامشاهده ميكنيد،توان چشمي(فوق العاده قدرتمند)،نمايش جذرومدآب،داراي تكنولوژي clear-VU(نمايش ازكف دريابابالاترين جزئيات،درخچه هاوپل شكسته رونمايش ميدهد،نمايش درجه حرارت آب،قابليت ضبط كردن درحالت عكس برداري واسكن ازكف آب،جي پي اس خيلي خوب،5HZ(كه ٥مرتبه موقعيت شماروروي صفحه نمايش نشان ميدهد)اسكن درحالتclear-VU)٢٣٠متر،امكان قابليت انتقال نقطه به كامپيوتر،خدمات يكساله رايگان،يكسال وارانتي تعويض كالا،جهت استعلام قيمت،واطلاعات بيشترعدد١٢رابه شماره09130004208پيامك بزنيد
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#دير#كنگ#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري

🐬فيلم هاي ارسالي ازصيدهرروزخودوهمچنين بادستگاه هاي گارمين برايمان تلگرام كنيد. 🐬ازاينكه دركنارتان هستيم خرسنديم.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

ماهیگیر
قلاب ماهیگیر در اب بود
بی صیدی سر قلاب
بی طعمه

ساعتی بیخود گذشت
صید تمام بود
تن ماهی را از میان کوله اش برداشت *** صید خوبی شد
ارام از کنار (( رودخانه )) تنها رفت.
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

GMRFANTOM6: :Motion scope
شناسايي اهداف دورويانزديك بابالاترين تارگت
داراي فناوري تكنولوژي داپلر؛جلوگيري ازبرخوردگله اي ازپرندگان،و...براي تفكيك سازي اهداف لحظه برخورددورونزديك.
Pulse Compression:
تكنولوژي بابالاترين جداسازي تفكيك وتارگت فوق العاده Pulse Expansion
تكنولوژي براي شناسايي اهداف،نزديك به واقعيت/ امكان تشخيص پرنده درصفحه رادار(به شماكمك ميكندزماني كه گله پرندگاني كه روي سطح آب است،حتماگله ماهي زيراب وجوددارد)كمك به ماهيگيران محسوب مي شود.
سرعت چرخش:24/48rpm
انتقال توان:40وات
بيشترين برد:72nm
طول انتن:182/9سانتي متر
كمترين برد:6متر
جداسازي اهداف باكمترين خطاوتفكيك پذيري بالا
داراي MRPA))شناسايي١٠هدف
اعلام هشدارخطردرمنطقه
پشتيباني ازپوشش رادار(هم پوشاني بانقشه)
شركت اطلس پيمايش نمايندگي انحصاري محصولات دريايي گارمين درايران
#بندرگناوه#چابهار#صيد#ماهي#بوشهر#bushehr_fishing#گارمين#بندرعباس#ميگو#شوريده#خليج_فارس#garmin#fish#ماهي_ياب#صيادي#بندرلنگه#لنج#كشتي#قايق#ساحل#حلواسفيد#اسكله#گناوه#ماهيگيري#ماهي#دريا#گرگور#بندرعامري#خليج_فارس#instagram

Most Popular Instagram Hashtags