#مانتوسفید

MOST RECENT

❤❤❤
غمگین نباشید ... ‌
چرا که خوشبختی می‌تواند
از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،
زاده شود …
باورکن ...
در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای
از طرف خدا تعیین شده
که قطعاً در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص ...
یک اتفاق خاص ...
یا یک موهبت خاص ...
منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش
بدون ذره ای تردید ...‌ ‌
#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

💛💛💛
ﮐﺴﯽ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ؛ "ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ؟ "! ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩ . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : " ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ؟ "ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ".ﺍﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮔﺮﺩﻭ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ " ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﺩﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ ": ﺯﺭﻧﮕﯽ ! ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﯾﮑﯽ، ﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯽ؟ "
ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺳﻤﺞ ﮔﻔﺖ : " ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ .
ﻋﻤﺮ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ. ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ، ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﯿﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ". ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ .... ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ .... ﻧﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ .... ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ ...! ‌

##مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

⛰🗻⛰🗻⛰
ریشه ی کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه

در دامنه کوهی بلند، دو آبادی بود که یکی «بالاکوه» و دیگری «پایین کوه» نام داشت. چشمه ای پر آب از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید.
این چشمه زمین های هر دو آبادی را سیراب می کرد. روزی ارباب بالا کوه به فکر افتاد که زمین های پایین کوه را صاحب شود.

پس به اهالی بالاکوه رو کرد و گفت: «چشمه آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به پایین کوهی ها بدهیم؟
از امروز آب چشمه را بر ده پایین کوه می بندیم.» یکی دو روز گذشت و مردم پایین کوه از فکر ارباب مطّلع شدند
و همراه کدخدایشان به طرف بالا کوه به راه افتادند و التماس کردند که آب را برایشان باز کند.
اما ارباب پیشنهاد کرد که یا رعیت او شوند یا بی آب خواهند ماند و گفت: «بالاکوه مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت. این دو هرگز به هم نمی رسند. من ارباب هستم و شما رعیت!» این پیشنهاد برای مردم پایین کوه سخت بود و قبول نکردند.
چند روز گذشت تا اینکه کدخدای پایین ده فکری به ذهنش رسید و به مردم گفت: بیل و کلنگ تان را بردارید تا چندین چاه حفر کنیم و قنات درست کنیم.

بعد از مدتی قنات آماده شد
و آب را به سمت کشتزارهایشان روانه ساختند.
زدن قنات باعث شد که چشمه بالاکوه خشک شود.

این خبر به گوش ارباب بالاکوه رسید و ناراحت شد اما چاره ای جز تسلیم شدن نداشت؛ به همین خاطر به سوی پایین کوه رفت
و با التماس به آنها گفت: «شما با این کارتان چشمه ما را خشکاندید، اگر ممکن است سر قنات را به طرف ده ما برگردانید.» کدخدا گفت: «اولاً؛ آب از پایین به بالا نمیره
بعد هم گفتی کوه به کوه نمی رسه
تو درست گفتی کوه به کوه نمی رسه، اما آدم به آدم می رسه.»
‌‌
##مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

🖑🖐🖑🖐🖑🖐‌
‌اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ باشیم ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ پایین تر ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ، ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻧﻪ انسانی ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﻪ انسانی ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ... ‌

##مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

❤❤❤
ترجیح می دهم مادری شاد باشم!
مادری که اهدافِ خودش را دارد...
که ورزش میکند ، میرقصد ،
کتاب می خواند ،
با دوستانش به کافه می رود ،
آشپزی و موسیقی و شعر را ادغام میکند ،
و کودکش را بدون احساسِ مزاحمت ، کاملاً رها و عاشقانه دوست دارد...
اسمم را خودخواه بگذارند ،
اما من ایمان دارم که چنین مادری ، "نابغه" پرورش می دهد...
ترجیح میدهم کنارِ فرزندم ، خودم هم "زندگی" کنم ، تا اینکه یک قربانی باشم...
و با حسرتی عمیق از کارهای ناکرده ام ،
جماعتی را از مادر شدن بترسانم...
من دنیای کودکان را خوب می فهمم...
باور کنید یک مادرِ شاد و پویا ،
آرزوی هر کودکیست... لطفاً به حرمتِ مادر بودن ؛
. ---> شاد باشید <--- .
#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

💝💝💝
🔘 ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺮﮐﻼﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ . ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ . ﻫﻴﭽﻴﮏ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪ ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺁﻧﺮﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ، ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺁﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ ... " ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ .
. "
"
#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

😍 کالکشن تابستان ۹۷ 😍
.
.
مدل رها
.
.
جنس کرپ درجه ۱ (پارچه ترک)
.
.
خنک و شیک
.
.
جلوی مانتو لایه خورده
.
.
📏قد حدود ۷۹
.
.
✂️فری سایز ۳۶ تا ۴۴
.
.
💰قیمت: ۱۱۹ هزار تومان
.
.
🚀ارسال رایگان🎁
.
.
.
.
.
لطفا حتما عکس ها را ورق بزنید⚘
.
.
.
.
.
#کالکشن_تابستان #مانتوتابستانی #مانتوتابستونی #مانتو #مانتوسفید #مانتوخنک #مانتوشیک #مانتوکرپ #مانتوترک

😍👆😍👆😍👆
💥#مانتو #موجود در #مزون_سمانتا 😍 💥#مزون_در_مشهد
.
⭕ تاریخ شوی #سمانتا_مزون
✔از 27 خرداد الی 31 ام خرداد.
✔ساعت : یکسره از ۱۰ صبح الی ۱۰ شب
✔مکان : بلوار خیام - خیابان فرهاد -
فرهاد ۲۱ - پلاک ۴۷ - زنگ ۱ - سمانتا مزون
🌷ممنون از حضور گرمتان🙏
🌷منتظر دیدار شما عزیزان هستیم😉
.
@samantha_bride
👆🔰👆🔰👆🔰👆🔰
🔸با 20 سال سابقه کار
🔶دوخت:
#لباس_عروس #لباس_نامزدی #لباس_مجلسی
#مانتو و #پالتو و.. در #مشهد
✔سفارش و هرگونه سوال:
📱0915 314 1688
🔴Tl: Samantha_Mezon
👩ارشادی
✔کانال تلگرام:
🔴T.me/Samantha_Bride
👆🔰👆🔰👆🔰👆🔰
.
.
#مدل_مانتو#مدل_آستین#مانتوشیک#مانتوخاص
#مانتونخی#مانتوسفید#مانتوسفیدمشکی#مانتوبلند
#مانتوکوتاه#مانتوسنتی#مانتوطرحدار#مانتوچندتکه
#مانتوجلوباز#مانتوگلگلی#مدل_لباس#مانتومجلسی
#مانتوعروس#مانتونامزدی#مزون#شیک

😍👆😍👆😍👆
💥#مانتو #موجود در #مزون_سمانتا 😍 💥#مزون_در_مشهد
.
⭕ تاریخ شوی #سمانتا_مزون
✔از 27 خرداد الی 31 ام خرداد.
✔ساعت : یکسره از ۱۰ صبح الی ۱۰ شب
✔مکان : بلوار خیام - خیابان فرهاد -
فرهاد ۲۱ - پلاک ۴۷ - زنگ ۱ - سمانتا مزون
🌷ممنون از حضور گرمتان🙏
🌷منتظر دیدار شما عزیزان هستیم😉
.
@samantha_bride
👆🔰👆🔰👆🔰👆🔰
🔸با 20 سال سابقه کار
🔶دوخت:
#لباس_عروس #لباس_نامزدی #لباس_مجلسی
#مانتو و #پالتو و.. در #مشهد
✔سفارش و هرگونه سوال:
📱0915 314 1688
🔴Tl: Samantha_Mezon
👩ارشادی
✔کانال تلگرام:
🔴T.me/Samantha_Bride
👆🔰👆🔰👆🔰👆🔰
.
.
#مدل_مانتو#مدل_آستین#مانتوشیک#مانتوخاص
#مانتونخی#مانتوسفید#مانتوبلندمشکی#مانتوبلند
#مانتوکوتاه#مانتوسنتی#مانتوطرحدار#مانتوچندتکه
#مانتوجلوباز#مانتوگلگلی#مدل_لباس#مانتومجلسی
#مانتوعروس#مانتونامزدی#مزون#شیک

🙏🙏🙏
خدایا شکرت بابت نعمت شگفت‌انگیز سلامتی
بقیه ی نعمت‌‌ها و مواهبت زیر سایه‌‌ی همین موهبت بزرگ‌ قابل دسترسیه.
الهی هیچ خونه ای مریض نداشته باشه.آمین❤️


#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
مارکوپولو در کتابش از پول کاغذی،فاضلاب،آتش نشانی وپست در مشرق زمین(ایران) سخن گفته.
که این برای اروپاییان قرن 13 باورکردنی نبود و اورا فردی گزافه گو میخواندند.

به امید فردایی بهتر و درخشان تر برای ایران عزیزم❤


#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

🌹🌹🌹
يَا رَبِّ إِنَّ لَنَا فِيكَ أَمَلاً طَوِيلاً كَثِيراً
خدایا ما رو تو خیلی حساب کردیم. امید هیچکسی رو نا امید نکن.
بهترین هارا سهم دوستانم قرارده😍


#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

♥❤♥❤♥
مادر آگاه و فداکار سر سفره غذا
اول برای خودش غذا میکشد
بعد برای همسرش
بعد برای بچه هایش

نه اینکه خودش نخورد بچه ها بخورند
یاخودش ته دیگ بخورد بچه ها برنج و مرغ

مادر باید به خودش برسد تا سالم وقوی باشد
تابتواند به بچه هایش رسیدگی کند.

مادری که 40سالش شد زمین گیرو ضعیف بشود چه فایده ای دارد؟
مادران عزیز اول مراقب شادی و سلامت خودتان باشید تا بتوانید در اینده هم سرحال و سلامت در کنار خانواده باشید


#مانتو #مانتوسرا #مانتوتابستانه #مانتوتابستانی #مانتوشیک #مانتوخاص #مانتومجلسی #دایانامزون #dayanamaison #مزون #مانتوجدید #مد #مانتو۹۷ #fashion #مانتوعروس #مانتوکیمونو #مانتومحضر #مانتوسفید #مانتوقرمز #مانتوسبز #مانتوآبی #مانتومشکی#مانتوبلند

Most Popular Instagram Hashtags