[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ماساژت

46 posts

TOP POSTS

#قبر_مادر_حضرت_سلیمان «در دشت مرغاب» یا #آرامگاه_کوروش 🖋 اخیراً بنای مقبره مادر سلیمان در مجاورت پاسارگاد فعلی، به مقبره کوروش، نسبت داده می‌شود؛ اینکه اوّلاً آیا این بناء، اساساً یک مقبره است یا خیر؛ همچنین در صورت مقبره بودن، در اینکه مقبره چه کسی است: مادر سلیمان نبی (علیه‌السلام) یا مادر سلیمانی که چهاردهمین خلیفه بعد از حضرت علی علیه السلام بوده و یا هر کس دیگر، محل نقد و نظرات زیادی شده است.

افرادی که این بناء، را به عنوان یک مقبره به کوروش، نسبت می‌دهند باید به اشکالات و ابهامات زیر ، پاسخ‌های مناسبی داشته باشند و إلا ادعای آنان، مسموع نخواهد بود. 📕 اشکال نخست: جناب کوروش، در نبردش با #ماساژت‌ها در شمال غربی ایران فعلی در نزدیکی آذربایجان و مجاورت رود ارس، کشته شده است؛ چگونگی به دست آوردن جنازه بدون سر کوروش، در آن نبرد سنگینی که منجر به کشته شدن و بریده شدن سر فرمانده ارشد جنگ (کوروش) توسط ملکه #تومروس شده همچنین حمل آن تا پاسارگاد فعلی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قریب به 1500 کیلومتر فاصله وجود دارد ابهام بزرگی است که پیش از ابهام‌زدایی از آن، جزم به اینکه بناء مذکور، مقبره کوروش است منطقی نخواهد بود.

پیمودن بیش از 100 کیلومتر در هر شبانه‌روز توسّط اسبی که حامل جنازه پادشاه سر بریده است قابل تصوّر نیست. گرچه پذیرش همان صد کیلومتر نیز موجه نیست با این حال با در نظر گرفتن حداقل فاصله از محل کشته شدن کوروش تا پاسارگاد فعلی، پیمودن این مسیر به حداقل 15 روز، زمان نیاز دارد. 📗اشکال دوم: ابهام دیگر، این است که کوروشی که برای ما معرفی شده، یک فرد مجوسی است بنا به اذعان تمام کتب فقهی و اصیل زردشت که هم اکنون نیز موجود است دفن میّت در دین مجوس، ممنوع است بلکه آن‌ها معتقدند وقتی روح از جسد، خارج می‌شود اهریمن، جای او را می‌گیرد حتی قائلند که هر چه آن شخص، پاک‌تر بوده، پس از مرگش، اهریمن قوی‌تری، در پیکرش نفوذ می‌کند و لذا اگر مرده، دفن یا سوزانده شود به خاطر حلول اهریمن در پیکر آن مرده، خاک و آتش که در دین مجوس و زرتشت، قداست عجیبی دارد آلوده می‌شود از همین روی، آن‌ها معتقدند برای نابود کردن آن اهریمن، باید جسد مرده را در دخمه‌ها که دور از محل سکونت شهر قرار دارد انداخت تا خوراک #کرکس‌ها شوند و بدین وسیله، از اهریمنی که در جسد مرده، نفوذه کرده راحت می‌شوند.

خلاصه آنکه کوروشی که مجوسی و زرتشتی مذهب است نمی‌توانسته وصیّت به دفن شدن بکند زیرا این مسئله یعنی دفن جسد و به تَبَعِ آن وصیّت به دفن شدن در دین زرتشت، به قدری قبیح بوده که حتی اگر هم کوروش به

تابلو بریدن سر کورش بزرگ..
اثر پیتر پول روبنس
محل نگهداری موزه بوستون
به نقل از هرﻭﺩﻭﺕ ﻣﻮﺭﺥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮﺩﻥ ماساژت ها (گروهی از ترکان قدیم) ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺭﻭﺩ ﺁﺭﺍﮐﺲ ‏( ﺳﯿﺤﻮﻥ ‏-قزاقستان کنونی) ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ . ﻭﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥﺭﻭﺍﯼ ﻣﺎﺳﺎﮊﺕﻫﺎ ﺗﻬﻢﺭﯾﯿﺶ »(ﺗُﻤﯿﺮﯾﺲ) ﮐﻪ ﺑﯿﻮﻩٔ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﮐﻪ میدﺍﻧﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﮐﻮﺭﺵ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﻭﺳﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺳﯿﺤﻮﻥ لشکر کشی ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪٔ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﯾﮏﺳﻮﻡ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺎﺳﺎﮊﺕﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻤﯿﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪﻭﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﺳﯿﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻮﺭﺵ، بالغ بر 200هزار نفر ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .به نقل از هرودوت ﺗﻮﻣﺮﯾﺲ  ﺳﺮ ﮐﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ انداخته ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺍﻣﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ‏« ﺍﯼ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺍﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ای ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﻨﻮﺵ ﺗﺎ ﺳﯿﺮﺍﺏ ﺷﻮﯼ . ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻲ، ﺍﺯ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻡ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﻛﻨﻨﺪ ‏» ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ نحوه کشته شدن ﮐﻮﺭﺵ در این جنگ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮ دانسته و مکتوب نموده است.
#تمیریس#کورش#کشتن#ماساژت#تهمریش#

‍ ‍ 📛 #کوروش در قالب چند سوال: 💢چرا نمی‌پذیرند که سر کارمون گذاشتند و نمی‌پذیرند،کوروش طبق #منشور(حالا فرضاً) منتسب به خودش، #بت‌پرست بوده⁉️ 💢مگه نمیگه من و #کمبوجیه از #مردوک می‌ترسیدیم و هر روز پرستشش می‌کردیم⁉️ 💢مگه مردوک،خدای خدایان بابل نیست که یک #بت بوده و نه نماد #خدا⁉️ 💢کجای دین‌مون، ترویج بت‌پرستی رو می‌پسنده و احترام به ادیان می‌دونه⁉️ 💢اینکه یه عده رو آزاد بزاریم که بت‌پرستش کنند،میشه آزادی ادیان یا آزادی #جهالت⁉️ 💢کدوم انسان بزرگی،تو تنها منشور یادگار مونده از خودش به شرط #جعل نبودن، با غرور می‌نویسه مردم برام باج و خراج میاوردند و بر پاهایم بوسه می‌زدند⁉️
تازه #مردم_چادرنشین #آمور 💢فرض بزاریم، احترام به بت‌ها خوبه،
اونوقت چرا طبق منشور،بین کوچیک و بزرگ‌هاش فرق می‌گذاشت⁉️ 💢چرا هیچ اثری از #اهورامزدا و #زرتشت تو ترجمه منشور موزۀ #بریتانیا نیست و چرا تو ترجمۀ جعلی منشور #اشرف_پهلوی هست⁉️(به یاری مزدا) 💢چطوری میشه، #جلال_آل‌احمد میگه در یه دوره بیست ساله زمان شاه، همه‌چی شامل معماری،تاریخ،شده #هخامنشیگری و علتش هم وحشتناک نشون دادن حمله #اعراب و #تلقین این واقعیت که اونا #تمدن ما رو نابود کردند⁉️ 💢راستی چطور میشه،اعراب به #آران(ایران№) و #یونان حمله کنند، ولی ما کلی #دانشمند از یونان باستان می‌شناسیم ولی از #ایران_باستان خیر⁉️ 💢راستی،واقعاً کدوم #کتابخانه ها رو سوزوندند⁉️
اگر کتاب‌ها رو سوزوندند، پس این #کتاب‌های_زرتشتیان از کجا در اومده و این همه جملات از #زرتشت و کوروش⁉️😂 💢چطور میشه #قبری که هزاران سال تو تاریخ، #قبر_مادر_سلیمان بوده، با نظر #جیم_ موریه که بعدها به اشتباه خودش اعتراف کرد، یهو میشه قبر کوروش⁉️
کوروشی که تو جنگ با #ماساژت‌ها 1500کیلومتر اونطرف‌تر کشته شده⁉️ 💢چطوری ممکنه مثلاً در لحظۀ ورود اعراب به کشور،اسم قبر رو یک دفعه تغییر بدن و به نام مادر سلیمان نام گذاری کنند
به نظرتون،امکان پذیره،آرانی‌ها، عربستان رو فتح کنند،عرب‌ها یهو به کعبه بگن،اینجا قبر کوروشه،خراب نکنید⁉️😂

این #عکس رو دست به دست بدین برسه به دست #احمق #ملی کشور , #مسعودجعفری_جوزانی تا ببینم میتونه این #سکانس رو عینا تو فیلمش بگنجونه یا نه!؟ #کورش_صغیر #آناتومریس #موزه #لوورفرانسه #ماساژت #تاریخ #حقیقت #باستان #ایران #آریایی_شاش_گاوخور #تورک #آزربایجان #تراختورک

🔥#آذربایجان کجا و #ماساژت ها کجا؟!!!!
بیز هارا اونلار هارا؟؟؟!!!! ✋پان تروریست گودوخیست به کسی میگن که به همه ی تیره ها و مردم جهان بد دهانی میکنه(فارس و کرد و ارمنی و روس و...)و همسان با آن به پارسها میگه نژاد پرست ️✋ به کسی میگن که به هم میهنش میگه فارس سگ(!!!)
با اینکه خودش به جفت گیری جد خیالیش با گرگ میباله!
(اکنون بماند گرگ از دسته ی سگ سانانه ولی از گونه درنده‼️) ️✋به کسی میگن که بانگ آتا بابکش گوشهارو کر میکنه!همزمان میره تو استادیوم داد میزنه خلیج ع.ر.ب.
(یعنی خلیج قاتلان بابک) ✋ به کسی میگن که شاهنامه فردوسی رو مسخره میکنن ولی نمیدونن همون دده قورقوت تو کتابش که ازش ستایش میکنن، با زنا مانند برده برخورد میکرده.
(اکنون بماند کتابشون سراسر کتابی ناشناس بین جهانیانه) 😉
✋گودوخیست به کسی میگن که برای بی فرهنگیه یه دسته که جوک قومیتی میگن به خون پارس ها تشنه اند
(اکنون بماند که بیشتره جوک های قومیتی به دست خودشون درست میشه)
ولی زمانی بهش میگی عثمانی ها همه نیاکانتان را کشتند میگه با ارزش نیست جنگ بین برادران تورک بوده. ❗️😳 ️پانترک به کسی میگن که به آذربایجان میگه سرزمین قوم آس(آز) ولی آنچنان بیسواده که نمیدونه زبانه آسی زیرمجموعه ی زبانهای ایرانیه نه التصاقی و تورکی!
(یعنی اس ها ایرانی بودن) ️ ️پانطرک به کسی میگن که کوروش بزرگ رو خونریزو جنایتکار میدونه ولی عاشق آتیلا چهارمین خونخوار تاریخه و اونو ستایش میکنه!
(اکنون بماند آتیلا هم تورک نبود و هون بود)

پانطرک به کسی میگن که عاشق روایت هرودوت از روش مرگ کوروشه ولی زمانی بهش میگی همون هرودوت گفته ماساژتها شرق دریای مازندران بودن نه غربش و هیچگاه طورک نبودن (سکایی بودن) و در ضمن آدم خوار بودن و هر زن با چند مرد بوده پس تومروس هم...
و اگر روایت مرگ کوروش بزرگ رو از هرودوت میپذیری،باید اینهارو هم بپذیری آغاز میکنند به ناسزا گفتن.
(فقر ادب و فرهنگ) ️پانطرک کسیه که عاشق ناصر پورپیراره ولی نمیدونه توی مقالش زبان تورکیو با خاک یکسان کرده و خود طرکها رو ساخته ی #یهود میدونه😄 ️پانطرک به کسی میگن که بهت میگه (ورود افراد متفرقه اکیدا ممنوع) رو به (فارسی) بگو، زمانی که بهش میگی، بهت میخنده!
ولی خودش نمیتونه.... بقیه در کامنت 👇👇

💠💠 پیرامون مرگ کوروش و مقبره‌ی او (2)
🌐 آیا مقبره‌ی پاسارگاد متعلق به کوروش است؟

1️⃣ #هرودوت (مورخ مشهور یونانی) درباره مرگ #کوروش می‌گوید که کوروش دوم، پس از فتح بابل (بابیلون)، خواست #ماساژت‌ها (قومی سلحشور در حوالی آراکس -رود سیحون در ازبکستان امروزی-) را مطیع و سرزمین آن‌ها را تصاحب کند.

2️⃣ هرودوت معتقد است که دلیل تجاوز #کوروش به سرزمین ماساژت‌ها این بود که کوروش، خود را از جهت #نژاد برتر از دیگران می‌دانست. همچنین بر سرزمین ماساژت‌ها ملکه‌ای (#تومیریس) حکومت می‌کرد، که کوروش قصد داشت او را به مالکیت خود دربیاورد!

3️⃣ ملکه‌ی ماساژت‌ها در ابتدا، پیامی برای کوروش فرستاد و او را از جنگ و خونریزی برحذر داشت، لیکن کوروش توجهی به سخن تومیریس نکردد، او با تمام قوا در فکر حمله و تصاحب سرزمین ماساژت‌ها بود.

4️⃣ ارتش #هخامنشی به سرزمین ماساژت‌ها وارد شد، در مراحل اولیه‌ی نبرد، #هخامنشیان پیروزی‌هایی کسب کردند، اما در ادامه پیروزی از آنِ ماساژت‌ها شد.

5️⃣ بخش عظیمی از ارتش متجاوز هخامنشی تارومار شدند، کوروش نیز کشته شد. جنازه کوروش هم به دست تومیریس افتاد، سر از بدن کورش جدا کردند، سپس آن سر را درون خیکی پر از خون گذاشتند.

6️⃣ تومیریس در این هنگام گفت:
🔸 «هرچند من تو را در جنگ شکست دادم، ولى تو از راه فریب مصیبتى بر من وارد کردى و پسر مرا از من گرفتى (به کام مرگ فرستادی). ای کوروش! چنان‌که به تو گفته بودم، اکنون تو را از خوردن خون سیر می‌کنم». 7️⃣ هرودوت این نقل تاریخی را معتبرتر و صحیح‌تر از دیگر نقل‌ها می‌داند. 📖 متن کامل مقاله به همراه منابع:
👉 http://yon.ir/Cyropaedia
✅ به کانال اندیشکده مطالعات یهود بپیوندید:
👉 @jscenter
🔸 هشتگ اصلی : #کوروش‌شناسی

آیا #کورش فقط یک زن داشت؟

اخیراً مطلبی به فراوانی و با عنوان‌هایی شبیه به «کورش پادشاهی که تنها یک زن داشت» در اینترنت منتشر شده است. در بخشی از آن گفتارها به سخنی از این نگارنده نیز استناد شده است که تاریخ مرگ #کاساندان را معین کرده بودم (بنگرید به:«تاریخ‌های روزشمار ده رویداد از زمان کورش»). اما چنین ادعایی درست نیست. کورش بطور همزمان دستکم دو یا سه زن رسمی داشته است: «آمیتیس» خواهر ماندانا و خاله خودش که او را پس از اشغال کشور ماد و پس از کشتن شوهرش تصرف کرده بود؛ «کاساندان» دختر فرناسپ که ظاهراً زن اصلی حرمسرا و مادر ولیعهد بود؛ و «نییِتیس» دختر آماسیس دوم فرعون مصر که کاساندان نگران توجه زیاد کورش به او بود.

چهارمین زن که کورش خیال تصرف او را در سر داشت، «توموروس/تومیریس» ملکه و شاه #ماساژت‌ها بود که به کورش جواب رد داد و در نهایت کورش جان خود را بر سر این آخرین هوس خود نهاد. هوسی که پیش از آن شوهر و پسر #توموروس را قربانی آن کرده بود و به اندرزهای خردمندانه آن زن که او را از زیاده‌خواهی و خشونت برحذر می‌داشت، بی‌توجه بود. 📚برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ایسرائل، ژرار، کوروش بزرگ- بنیادگذار امپراتوری هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۲۴۹ و ۲۵۰؛ بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان- از کورش تا اسکندر)، ترجمه مهدی سمسار، جلد اول، تهران، ۱۳۷۷، صفحه ۸۹ و ۹۰؛ کتزیاس، خلاصه تاریخ کتزیاس، ترجمه و تحشیه کامیاب خلیلی، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۱۹ تا ۳۸.

نیز بنگرید به: «زنان داریوش».

حقایقی تلخ:
📚 #قبر_مادر_حضرت_سلیمان «در دشت مرغاب» یا #آرامگاه_کوروش 🖋 اخیراً بنای مقبره مادر سلیمان در مجاورت پاسارگاد فعلی[1]، به مقبره کوروش، نسبت داده می‌شود؛ اینکه اوّلاً آیا این بناء، اساساً یک مقبره است یا خیر؛ همچنین در صورت مقبره بودن، در اینکه مقبره چه کسی است: مادر سلیمان نبی (علیه‌السلام) یا مادر سلیمانی که چهاردهمین خلیفه بعد از حضرت علی علیه السلام بوده و یا هر کس دیگر، محل نقد و نظرات زیادی شده است.

افرادی که این بناء، را به عنوان یک مقبره به کوروش، نسبت می‌دهند باید برای حداقل 4 اشکال زیر، پاسخ‌های مناسبی داشته باشند و إلا ادعای آنان، مسموع نخواهد بود. 📕 اشکال نخست: جناب #کوروش، در #نبردش با #ماساژت‌ها در شمال غربی ایران فعلی در نزدیکی #آذربایجان و مجاورت رود #ارس، کشته شده است؛ چگونگی به دست آوردن جنازه بدون سر کوروش، در آن نبرد سنگینی که منجر به کشته شدن و بریده شدن سر فرمانده ارشد جنگ (کوروش) توسط ملکه #تومروس شده همچنین حمل آن تا پاسارگاد فعلی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قریب به 1500 کیلومتر فاصله وجود دارد ابهام بزرگی است که پیش از ابهام‌زدایی از آن، جزم به اینکه بناء مذکور، مقبره کوروش است منطقی نخواهد بود.

پیمودن بیش از 100 کیلومتر در هر شبانه‌روز توسّط اسبی که حامل جنازه پادشاه سر بریده است قابل تصوّر نیست. گرچه پذیرش همان صد کیلومتر نیز موجه نیست با این حال با در نظر گرفتن حداقل فاصله از محل کشته شدن کوروش تا پاسارگاد فعلی، پیمودن این مسیر به حداقل 15 روز، زمان نیاز دارد. 📗اشکال دوم: ابهام دیگر، این است که کوروشی که برای ما معرفی شده، یک فرد #مجوسی [2] است بنا به اذعان تمام کتب فقهی و اصیل زردشت که هم اکنون نیز موجود است #دفن میّت در دین مجوس، #ممنوع است بلکه آن‌ها معتقدند وقتی روح از جسد، خارج می‌شود اهریمن، جای او را می‌گیرد حتی قائلند که هر چه آن شخص، پاک‌تر بوده، پس از مرگش، اهریمن قوی‌تری، در پیکرش نفوذ می‌کند و لذا اگر مرده، دفن یا سوزانده شود به خاطر حلول اهریمن در پیکر آن مرده، خاک و آتش که در دین مجوس و زرتشت، قداست عجیبی دارد آلوده می‌شود از همین روی، آن‌ها معتقدند برای نابود کردن آن اهریمن، باید جسد مرده را در دخمه‌ها که دور از محل سکونت شهر قرار دارد انداخت تا خوراک #کرکس‌ها شوند و بدین وسیله، از اهریمنی که در جسد مرده، نفوذه کرده راحت می‌شوند.

خلاصه آنکه کوروشی که مجوسی و زرتشتی مذهب است نمی‌توانسته وصیّت به دفن شدن بکند زیرا این مسئله یعنی دفن جسد و به تَبَعِ آن وصیّت به دفن شدن در دین زرتشت، به قدری قبیح بود

MOST RECENT

.
#مجسمه #تومیریس خاتون ، ملکه #ماساژت ها در حالیکه سر بریده #کوروش را در دست دارد.
این مجسمه در شهر #درسدن #آلمان قرار دارد ... ۹۶/۰۸/۰۹
#مرتضی_سخایی #سخنگو #tomiris

‍ ‍ 📛 #کوروش در قالب چند سوال: 💢چرا نمی‌پذیرند که سر کارمون گذاشتند و نمی‌پذیرند،کوروش طبق #منشور(حالا فرضاً) منتسب به خودش، #بت‌پرست بوده⁉️ 💢مگه نمیگه من و #کمبوجیه از #مردوک می‌ترسیدیم و هر روز پرستشش می‌کردیم⁉️ 💢مگه مردوک،خدای خدایان بابل نیست که یک #بت بوده و نه نماد #خدا⁉️ 💢کجای دین‌مون، ترویج بت‌پرستی رو می‌پسنده و احترام به ادیان می‌دونه⁉️ 💢اینکه یه عده رو آزاد بزاریم که بت‌پرستش کنند،میشه آزادی ادیان یا آزادی #جهالت⁉️ 💢کدوم انسان بزرگی،تو تنها منشور یادگار مونده از خودش به شرط #جعل نبودن، با غرور می‌نویسه مردم برام باج و خراج میاوردند و بر پاهایم بوسه می‌زدند⁉️
تازه #مردم_چادرنشین #آمور 💢فرض بزاریم، احترام به بت‌ها خوبه،
اونوقت چرا طبق منشور،بین کوچیک و بزرگ‌هاش فرق می‌گذاشت⁉️ 💢چرا هیچ اثری از #اهورامزدا و #زرتشت تو ترجمه منشور موزۀ #بریتانیا نیست و چرا تو ترجمۀ جعلی منشور #اشرف_پهلوی هست⁉️(به یاری مزدا) 💢چطوری میشه، #جلال_آل‌احمد میگه در یه دوره بیست ساله زمان شاه، همه‌چی شامل معماری،تاریخ،شده #هخامنشیگری و علتش هم وحشتناک نشون دادن حمله #اعراب و #تلقین این واقعیت که اونا #تمدن ما رو نابود کردند⁉️ 💢راستی چطور میشه،اعراب به #آران(ایران№) و #یونان حمله کنند، ولی ما کلی #دانشمند از یونان باستان می‌شناسیم ولی از #ایران_باستان خیر⁉️ 💢راستی،واقعاً کدوم #کتابخانه ها رو سوزوندند⁉️
اگر کتاب‌ها رو سوزوندند، پس این #کتاب‌های_زرتشتیان از کجا در اومده و این همه جملات از #زرتشت و کوروش⁉️😂 💢چطور میشه #قبری که هزاران سال تو تاریخ، #قبر_مادر_سلیمان بوده، با نظر #جیم_ موریه که بعدها به اشتباه خودش اعتراف کرد، یهو میشه قبر کوروش⁉️
کوروشی که تو جنگ با #ماساژت‌ها 1500کیلومتر اونطرف‌تر کشته شده⁉️
ادامه دارد..

‍ ‍ 📛 #کوروش در قالب چند سوال: 💢چرا نمی‌پذیرند که سر کارمون گذاشتند و نمی‌پذیرند،کوروش طبق #منشور(حالا فرضاً) منتسب به خودش، #بت‌پرست بوده⁉️ 💢مگه نمیگه من و #کمبوجیه از #مردوک می‌ترسیدیم و هر روز پرستشش می‌کردیم⁉️ 💢مگه مردوک،خدای خدایان بابل نیست که یک #بت بوده و نه نماد #خدا⁉️ 💢کجای دین‌مون، ترویج بت‌پرستی رو می‌پسنده و احترام به ادیان می‌دونه⁉️ 💢اینکه یه عده رو آزاد بزاریم که بت‌پرستش کنند،میشه آزادی ادیان یا آزادی #جهالت⁉️ 💢کدوم انسان بزرگی،تو تنها منشور یادگار مونده از خودش به شرط #جعل نبودن، با غرور می‌نویسه مردم برام باج و خراج میاوردند و بر پاهایم بوسه می‌زدند⁉️
تازه #مردم_چادرنشین #آمور 💢فرض بزاریم، احترام به بت‌ها خوبه،
اونوقت چرا طبق منشور،بین کوچیک و بزرگ‌هاش فرق می‌گذاشت⁉️ 💢چرا هیچ اثری از #اهورامزدا و #زرتشت تو ترجمه منشور موزۀ #بریتانیا نیست و چرا تو ترجمۀ جعلی منشور #اشرف_پهلوی هست⁉️(به یاری مزدا) 💢چطوری میشه، #جلال_آل‌احمد میگه در یه دوره بیست ساله زمان شاه، همه‌چی شامل معماری،تاریخ،شده #هخامنشیگری و علتش هم وحشتناک نشون دادن حمله #اعراب و #تلقین این واقعیت که اونا #تمدن ما رو نابود کردند⁉️ 💢راستی چطور میشه،اعراب به #آران(ایران№) و #یونان حمله کنند، ولی ما کلی #دانشمند از یونان باستان می‌شناسیم ولی از #ایران_باستان خیر⁉️ 💢راستی،واقعاً کدوم #کتابخانه ها رو سوزوندند⁉️
اگر کتاب‌ها رو سوزوندند، پس این #کتاب‌های_زرتشتیان از کجا در اومده و این همه جملات از #زرتشت و کوروش⁉️😂 💢چطور میشه #قبری که هزاران سال تو تاریخ، #قبر_مادر_سلیمان بوده، با نظر #جیم_ موریه که بعدها به اشتباه خودش اعتراف کرد، یهو میشه قبر کوروش⁉️
کوروشی که تو جنگ با #ماساژت‌ها 1500کیلومتر اونطرف‌تر کشته شده⁉️ 💢چطوری ممکنه مثلاً در لحظۀ ورود اعراب به کشور،اسم قبر رو یک دفعه تغییر بدن و به نام مادر سلیمان نام گذاری کنند
به نظرتون،امکان پذیره،آرانی‌ها، عربستان رو فتح کنند،عرب‌ها یهو به کعبه بگن،اینجا قبر کوروشه،خراب نکنید⁉️😂

💠💠 پیرامون مرگ کوروش و مقبره‌ی او (2)
🌐 آیا مقبره‌ی پاسارگاد متعلق به کوروش است؟

1️⃣ #هرودوت (مورخ مشهور یونانی) درباره مرگ #کوروش می‌گوید که کوروش دوم، پس از فتح بابل (بابیلون)، خواست #ماساژت‌ها (قومی سلحشور در حوالی آراکس -رود سیحون در ازبکستان امروزی-) را مطیع و سرزمین آن‌ها را تصاحب کند.

2️⃣ هرودوت معتقد است که دلیل تجاوز #کوروش به سرزمین ماساژت‌ها این بود که کوروش، خود را از جهت #نژاد برتر از دیگران می‌دانست. همچنین بر سرزمین ماساژت‌ها ملکه‌ای (#تومیریس) حکومت می‌کرد، که کوروش قصد داشت او را به مالکیت خود دربیاورد!

3️⃣ ملکه‌ی ماساژت‌ها در ابتدا، پیامی برای کوروش فرستاد و او را از جنگ و خونریزی برحذر داشت، لیکن کوروش توجهی به سخن تومیریس نکردد، او با تمام قوا در فکر حمله و تصاحب سرزمین ماساژت‌ها بود.

4️⃣ ارتش #هخامنشی به سرزمین ماساژت‌ها وارد شد، در مراحل اولیه‌ی نبرد، #هخامنشیان پیروزی‌هایی کسب کردند، اما در ادامه پیروزی از آنِ ماساژت‌ها شد.

5️⃣ بخش عظیمی از ارتش متجاوز هخامنشی تارومار شدند، کوروش نیز کشته شد. جنازه کوروش هم به دست تومیریس افتاد، سر از بدن کورش جدا کردند، سپس آن سر را درون خیکی پر از خون گذاشتند.

6️⃣ تومیریس در این هنگام گفت:
🔸 «هرچند من تو را در جنگ شکست دادم، ولى تو از راه فریب مصیبتى بر من وارد کردى و پسر مرا از من گرفتى (به کام مرگ فرستادی). ای کوروش! چنان‌که به تو گفته بودم، اکنون تو را از خوردن خون سیر می‌کنم». 7️⃣ هرودوت این نقل تاریخی را معتبرتر و صحیح‌تر از دیگر نقل‌ها می‌داند. 📖 متن کامل مقاله به همراه منابع:
👉 http://yon.ir/Cyropaedia
✅ به کانال اندیشکده مطالعات یهود بپیوندید:
👉 @jscenter
🔸 هشتگ اصلی : #کوروش‌شناسی

#کوروش_بزرگ
#نظریات_مختلف_راجع_به_مرگ_کوروش
#منابع_تاریخ#هرودوت_تاریخ#کتزیاس
روایات مختلفی درباره مرگ کوروش وجود دارد و در حقیقت دقیق مرگ او را هنوز به صورت قطعی کسی نمیداند و تمام گمانه زنی ها در حد فرضیات میباشد .اما تاریخ #هرودوت و تاریخ#کتزیاس دو روایت مختلف را شرح میدهند به عبارات زیر :
هرودوت مورخ بزگ یونانی مینویسد که کوروش پس از آنکه #بابل را فتح نمود برای مطیع کردن #ماساژت ها که در شرق رود#آراکس (سیحون) سکونت داشتند لشکر کشی کرد. وی ابتدا به فرمان روای ماساژت ها #تهم_رییش (تُمیریس) که بیوه ی پادشاه سابقشان بود پیشنهاد ازدواج داد .اما او که میدانست مقصود کوروش تسلط بر سرزمین اوست تن به این ازدواج نداد و کوروش به قصد جنگ با او به سوی #سیحون حرکت کرد. او در ابتدا با حیله ی جنگی توانست یک سوم سپاه ماساژت ها را نابود کند اما ملکه تُمیریس با جمع آوری تمام قوای خود به او حمله ور شد و در جنگی سنگین به پیروزی رسید . بیشتر سپاه کوروش نابود شده و وی نیز کشته و سرش را بریدند و برای ملکه تُمیریس بردند .هرودوت با اشاره به اینکه حکایات متعددی در مورد مرگ کوروش مطرح است و او آن که به حقیقت نزدیک تر است را انتخاب کرده مشخص میکند که خود نیز از صحت آن مطمئن نبوده است. هرودوت مینویسد کوروش در آخرین نبرد خود به قصد سرکوب قوم ماساگت(ماساژت) قومی از #سکاها که با حمله به نواحی مرزی ایران به قتل و غارت میپرداختند به سمت شمال شرقی کشور حرکت کرد .میان مرز ایران و سرزمین ساکاها رودخانه ای بود که لشگریان کوروش باید از آن عبور میکردند. هنگامی که کوروش به این رودخانه رسید ،تُهمریش(تُمیریس) ملکه ی ساکاها به او پیغام داد که برای جنگ دو راه پیش رو داری یا از رودخانه عبور کند و در سرزمین سکاها به نبرد بپردازند و یا اجازه دهند که لشگریان سکا از رود عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند. کوروش این دو پیشنهاد را با سرداران خود در میان گذاشت .بیشتر سرداران ایرانی ،جنگ در خاک ایران را برگزیدند اما #کرزوس امپراطور سابق #لیریه و دایی مادر کوروش که تا پایان عمر ، به عنوان یک مشاوره به کوروش وفادار ماند جنگ در سرزمین سکاها را پیشنهاد کرد.کوروش نظر کرزوس را پذیرفت و از رودخانه عبور کرد نخست عده ای از جنگاوران ماساگت ها به رهبری #سپارگا پیش فرزند ملکه ، به دسته ای از سربازان لشکر کوروش که از بقیه جدا افتاده بودند حمله کردند و همه را به خاک هلاکت انداختند. بعد از آن پیروزی؛ آنها بر سفره ی طعام بازمانده از لشکر کوروش نشسته و با اشتیاق فراوان انقدر خوردند و نوشیدند که مست و بیهوش شدند.کامنت👎

🔥#آذربایجان کجا و #ماساژت ها کجا؟!!!!
بیز هارا اونلار هارا؟؟؟!!!! ✋پان تروریست گودوخیست به کسی میگن که به همه ی تیره ها و مردم جهان بد دهانی میکنه(فارس و کرد و ارمنی و روس و...)و همسان با آن به پارسها میگه نژاد پرست ️✋ به کسی میگن که به هم میهنش میگه فارس سگ(!!!)
با اینکه خودش به جفت گیری جد خیالیش با گرگ میباله!
(اکنون بماند گرگ از دسته ی سگ سانانه ولی از گونه درنده‼️) ️✋به کسی میگن که بانگ آتا بابکش گوشهارو کر میکنه!همزمان میره تو استادیوم داد میزنه خلیج ع.ر.ب.
(یعنی خلیج قاتلان بابک) ✋ به کسی میگن که شاهنامه فردوسی رو مسخره میکنن ولی نمیدونن همون دده قورقوت تو کتابش که ازش ستایش میکنن، با زنا مانند برده برخورد میکرده.
(اکنون بماند کتابشون سراسر کتابی ناشناس بین جهانیانه) 😉
✋گودوخیست به کسی میگن که برای بی فرهنگیه یه دسته که جوک قومیتی میگن به خون پارس ها تشنه اند
(اکنون بماند که بیشتره جوک های قومیتی به دست خودشون درست میشه)
ولی زمانی بهش میگی عثمانی ها همه نیاکانتان را کشتند میگه با ارزش نیست جنگ بین برادران تورک بوده. ❗️😳 ️پانترک به کسی میگن که به آذربایجان میگه سرزمین قوم آس(آز) ولی آنچنان بیسواده که نمیدونه زبانه آسی زیرمجموعه ی زبانهای ایرانیه نه التصاقی و تورکی!
(یعنی اس ها ایرانی بودن) ️ ️پانطرک به کسی میگن که کوروش بزرگ رو خونریزو جنایتکار میدونه ولی عاشق آتیلا چهارمین خونخوار تاریخه و اونو ستایش میکنه!
(اکنون بماند آتیلا هم تورک نبود و هون بود)

پانطرک به کسی میگن که عاشق روایت هرودوت از روش مرگ کوروشه ولی زمانی بهش میگی همون هرودوت گفته ماساژتها شرق دریای مازندران بودن نه غربش و هیچگاه طورک نبودن (سکایی بودن) و در ضمن آدم خوار بودن و هر زن با چند مرد بوده پس تومروس هم...
و اگر روایت مرگ کوروش بزرگ رو از هرودوت میپذیری،باید اینهارو هم بپذیری آغاز میکنند به ناسزا گفتن.
(فقر ادب و فرهنگ) ️پانطرک کسیه که عاشق ناصر پورپیراره ولی نمیدونه توی مقالش زبان تورکیو با خاک یکسان کرده و خود طرکها رو ساخته ی #یهود میدونه😄 ️پانطرک به کسی میگن که بهت میگه (ورود افراد متفرقه اکیدا ممنوع) رو به (فارسی) بگو، زمانی که بهش میگی، بهت میخنده!
ولی خودش نمیتونه.... بقیه در کامنت 👇👇

«ماساگت»
ماساگت (به یونانی Μασσαγέται، Massagetai) یا ماساژت یکی از اقوام ایرانی‌تبار و یک تیرهٔ سکایی نیمه‌صحراگرد در آسیای میانه بودند.
دربارهٔ نام ماساگت پژوهشگران تأکید دارند که ماساگت به معنی «بزرگ» گت است. همچنین باور دیگری نیز وجود دارد، ماساگت‌ها که در اصل از سکاها بودند، معنی نامشان "نیرومند" گت می‌باشد،همچنین ماسا در پارسی میانه به معنی بزرگ است. دراوستا نیز ماسا به معنی بزرگی استفاده شده است.
البته بعضی دیگر هم گت را بزرگ و یا خانه معنی کرده اند ،همچون واژه مزگت(که حالا شده مسجد و وارد عربی شده)که میشود،مزگت=مزدا+گت=خانه خدا،یا شاید هم همان خدای بزرگ معنی دهد و درست باشد .
.
«در استان گیلان نیایشگاهی ساسانی با نام اسپی مزگت بجای مانده است»
.
#ایران_بزرگ
#ماساگت
#ماساژت
#مزگت
#پانگرگ_نادان
#آذربایجان
#باکو

«ماساگت»
ماساگت (به یونانی Μασσαγέται، Massagetai) یا ماساژت یکی از اقوام ایرانی‌تبار و یک تیرهٔ سکایی نیمه‌صحراگرد در آسیای میانه بودند.
دربارهٔ نام ماساگت پژوهشگران تأکید دارند که ماساگت به معنی «بزرگ» گت است. همچنین باور دیگری نیز وجود دارد، ماساگت‌ها که در اصل از سکاها بودند، معنی نامشان "نیرومند" گت می‌باشد،همچنین ماسا در پارسی میانه به معنی بزرگ است. دراوستا نیز ماسا به معنی بزرگی استفاده شده است.
البته بعضی دیگر هم گت را بزرگ و یا خانه معنی کرده اند ،همچون واژه مزگت(که حالا شده مسجد و وارد عربی شده)که میشود،مزگت=مزدا+گت=خانه خدا و شاید هم همان معنی خدای بزرگ درست باشد .
.
«در استان گیلان نیایشگاهی ساسانی با نام اسپی مزگت بجای مانده است»
.
#ایران_بزرگ
#ماساگت
#ماساژت
#مزگت
#پانگرگ_نادان
#آذربایجان
#باکو

⚀ ميرزا آقا خان كرماني که به بنیان گذار ناسیونالیسم در ایران معروف است، و از سردمداران نژاد پرستی ، اسلام ستیزی، عرب ستیزی وتورک ستیزی در ایران به شمار میرود امری که در کتب او [مثل سه مکتوب] مشهود ‌است، در کتاب خود آیینه اسکندری که ذکر تاریخ مفصل ایران از آغاز تا سقوط ساسانی و دولت اسلام است در مورد اقوام همسایه و همجوار با ایران باستان نیز به تفصیل سخن گفته، او در این کتاب #سکاها (#ماساژات_ها) را این گونه معرفی میکند:
.
.
⚀ آیینه اسکندری ، صفحه ۸۱
.
واین طوایف #تاتار که در آن وقت، در اطراف جیحون بودند، به سه طائفه تقسیم میشدند:
.
.
۱) ساس : که آنها را سیت و ساک[#سکاها] نیز گویند، که همان شیده پسر افراسیاب است
.
.
۲) #ماساژت: که هفتاد هزار خانوار بودند، ودر بالای جیحون منزل داشتند، وآنان را افراسیاب یعنی افراز آب گویند
.
.
۳) ساژت: که آنان را ختا (khetas) نیز گویند، و چون در زیر  آب که از کلات به انطرف باشد ساکن بودند آنان را فرود و فرودآب مینامند
.
.
.
⚀ پ.ن :
.
۱) جالب است که تا زمانی که سکاها و ماساژت ها اهمیت آنچنانی نداشتند توسط تاریخ نگاران و نخب سیاسی افراطی ونژاد پرست جزو اقوام #تاتار وتورک تبار شمرده میشدند، ولی امروزه جنگ عظیمی بر سر آریایی شمردن آنها برپاست
.
.
.
۲) تصویر ضمیمه شده آخر از ویکی پدیای فارسی
.
.
#ميرزا_آقا_خان_كرماني_پانتورک
.
.

سواره نظام ابداع ایرانیان

قوم #کاسی ایرانی تبار که ساکنان مرکز و شمال ایران بودند و این سرزمین ها از دیرباز دارای اسب های فراوان بود بطوری که حتی امروزه با رشد تکنولوژی و کمتر شدن گستره حیات وحش باز هم شاهد وجود اسب های وحشی در مناطق ایران از جمله لرستان هستیم.
قوم کاسی در اوایل هزاره دوم قبل از میلاد نخستین کسانی بودند که در لرستان از اسب به عنوان وسیله ای برای جنگ استفاده کردند، به این ترتیب نخستین سواره نظام دنیا در قرن نوزده قبل از میلاد توسط ایرانیان ابداع شد ، کاسی ها با استفاده از سواره نظام و ارابه های تندرو توانستد ارتش منظم و کارآزموده بابل را شکست دهند و آنجا را متصرف شوند، پس از آن استفاده از سواره نظام در دیگر مناطق از جمله شرق فلات ایران توسط سکاها و #ماساژت ها و دیگر اقوام در جنوب غرب ایران یعنی ایلامیها مورد استفاده قرار میگرفت
اما اولین ابداع سواره نظام سنگین اسلحه در سال هزار و صد و هشتاد قبل از میلاد توسط قوم ایرانی یعنی #ایلامیها صورت گرفت ، شوتروک ناهونته پادشاه مقتدر ایلام اولین نسل سوار سنگین را ابداع کرد، لشکر او که وظیفه گارد سلطنتی را ایجاد می کردند بالغ برسه هزار و صد سواره نظام سنگین اسلحه بود، سواره نظام سنگین تا دوره #هخامنشیان پابرجا بود تا اینکه در اواخر دوران هخامنشی و پادشاهی اردشیرسوم ابداع و تحولی جالب صورت گرفت ،امپراطوری هخامنشی پوششی چرمین که پولک های آهنین و مفرغی بر روی آن دوخته شده بود را برای اسب های سواره نظام ایجاد کردند بدین ترتیب بود که اولین نسل از سواران با اسب زره پوش توسط ایرانیان پدید آمد حال آنکه در این برهه از زمان دنیای غرب و یونانیان به سواره نظام اهمیت چندانی نمی دادند و شیوه جنگی آنها استفاده از پیاده نظام بود. ایرانیان پوشش اسب را برگستوان می نامیدند ، با انقراض هخامنشیان و روی کار آمدن اشکانیان و از آنجا که پارت ها خود سوارانی فوق العاده قهار بودند استفاده از اسب های زره پوش را همواره در بخش اصلی ارتش خود داشتند.
سنگ نگاره ها و نقاشی های دورا اورپوس سوریه امروزی به خوبی سواره نظام زره پوش اشکانی را به تصویر کشیده اند و به خوبی ابهت و عظمت این سواران ایرانی قابل مشاهده است و اما عجیب ترین نکته امروزه این است که غربیان و نظریه پردازان آنها قصد دارند استفاده از سواره نظام و اسب زره پوش را به جهان غرب و رومیان نسبت دهند این در حالی است که اسناد بسیاری از جمله نگاره های تنگ سروک در بهبهان،دورا اروپوس در سوریه،تاق بستان سوار و اسب زره پوش ایرانی را به تصویر کشیده اند.🌼🌼🌼🌼🌸

. مقبره‌ای که امروزه در پاسارگاد به کوروش نسبت می‌دهند ربطی به کوروش ندارد و بیشتر یک گزاره تبلیغاتی است!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 💠💠 پیرامون مرگ کوروش کبیر و مقبره‌ی او (4)
🌐 آیا مقبره‌ی پاسارگاد متعلق به کوروش است؟

1️⃣ در پایان گفتنی است که بنا بر نقل #هرودوت، ارتش #هخامنشی در نبرد #ماساژت‌ها شکست سختی خورد و به دستور ملکه ماساژت‌ها سر از بدن #کوروش جدا شد، و از این روی، بعید است که مابقی ارتش شکست خورده و فرار کرده هخامنشی جسد کوروش را از ماساژت‌ها پس گرفته باشند و از همین روی، دفن کوروش در #پاسارگاد -نقطه‌ای هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین ماساژت‌ها- نامعقول است.

2️⃣ با پذیرش نقل قول #کتزیاس هم بعید -بلکه محال- به نظر می‌رسد که کوروش در آن مدت اندک توانسته باشد به پایتخت خود برگشته باشد (یعنی در این صورت هم دفن کوروش در پاسارگاد، بسیار دور از ذهن است). 3️⃣ همین نظر در صورت پذیرش دیدگاه #برس_کلدانی و #دیودور_سیسیلی هم مطرح می‌شود.

4️⃣ #ژوستن هم می‌گوید که در آن جنگ (جنگی که کوروش در آن شکست خورد و کشته شد)، حتی یک #هخامنشی هم زنده برنگشت! در این صورت هم محال است که جسد کوروش به پایتخت بازگشته باشد.

5️⃣ این قرائن به همراه دلایلی بسیار، نشانگر این است که مقبره‌ای که امروزه به کوروش نسبت می‌دهند (در پاسارگاد) در حقیقت ربطی به کوروش ندارد و بیشتر یک گزاره تبلیغاتی است. 📖 متن کامل مقاله به همراه منابع:
👉 http://yon.ir/Cyropaedia
✅ به کانال اندیشکده مطالعات یهود بپیوندید:
👉 @jscenter
🔸 هشتگ اصلی : #کوروش‌شناسی

Most Popular Instagram Hashtags