#لی_جونگی

MOST RECENT

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت چهاردهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت سیزدهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت دوازدهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

حالش خیلی بده☹️☹️☹️☹️ سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت یازدهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت دهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت نهم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت هشتم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت هفت🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت شش🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت چهار🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت سوم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت دوم🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

سریال عاشقان ماه🌙
قسمت یازدهم🌹پارت اول🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو##کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

@actor_jg 👑 Oppa really You make me CRAZY 🙉😍when you touch your hair or make this face 🔥💥
L💓VE you 😘
Your voice is So musical💎👌
I think that it is First Mix With your new Song 🎵🎤🎶🎼
my jg Thx a lot for it but i want MV for it🙏😍❤plz oppa🙆😘
.
میکس از پارتایی که دیووووووونم میکنه 🔥🙈 با آهنگ جدیدش 🎵
.
پ.ن:آهنگش هنوز منتشر نشده.
_______________________________________
#leejoongi #이준기 #李准基 #イジュンギ
#ljg #moonlovers #leejunki #moonloversscarletheartryeo #leejoongioppa #wangso #scarletheartryeo #kdrama #leejungi #koreanactor #jg #actor_jg  #joongi #jgshock #leejoonki #leejoongiconcert #leejoongifanmeeting #actorjg #kpop
#عاشقان_ماه #لی_جونگی #لی_جونکی #سریال_کره_ای #کی_دراما #جونگی #کره_ای


‌پیج رسمی استار هاب تایید کرده که اوپا جونگی بیست و دو دسامبر برای مراسم جوایز استار هاب به سنگاپور میره و سایت خود جونگی هم بالاخره تایید کرد😁😉❤

‌oppa site finally updated with this news 😉❤
@Regrann from @starhub - OMO! @actor_jg is coming to Singapore for #StarHubNightOfStars? It’s a dream come true! 🤩
Excited to meet the #lawlesslawyer on 22 Dec? Stay tuned to find out more: starhub.com/night-of-stars #leejoongi - ‌
‌‌ #love #leejoongi
#moonlovers #leejoonki #moonloversscarletheartryeo
#Joongi
#lawlesslawyer
#joseongunman
#actor
#iljimae #actorjg
#timebetweendogandwolf
#wangso
#neversaidgoodbye
#leejungi #leejunki
#이준기
#kpop
#kdrama
#Residentevilthefinalchapter
#لی_جونگی
#عاشقان_ماه
#گرگ_و_میش
#تفنگدار_چوسان
#دوهفته
#کره_جنوبی
#وکیل_بی_قانون
#کی_دراما
#لی_جونکی

سریال ذهن های جنایی یا ذهن های جنایتکار 2017 🎶🎶🎶🎶
میکس با آهنگ🎵 CLOSER 🎵
.
مامور خوشتیپ NCI کیم هیون جون
اینا درواقع پروفایلرن یعنی جرم شناس
مجرمارو روانشناسی میکنن
جونگی اگه فوتبالیست میشد کم تر از نقشش تو این سریال میدوید
ژانر::اکشن و جنایی و تعقیب و گریز
خلاصه::
اول هیون جون مامور EOD بود بعد از اینکه نتونستن بمب رو خنثی کنن(چون دکمه رو اشتباهی زدن و بمب منفجر شد و همه دوستاش رفتن رو هوا)(هیون جون پشت حفاظ بود و سالم موند)از گروه اومد بیرون و این بین یه اتفاق هایی میوفته و بعد مامور NCI میشه............
.
اگه سوالی در مورد این سریال دارید بپرسید؟؟؟........
@actor_jg
#ذهن_های_جنایتکار#ذهن_های_جنایی
#میکس_کره_ای
#لی_جونگی_استایل#لی_جونکی_استایل
#이준기#이준기오빠
#leejoongi#leejunki
#IU
#moonlovers
#kdrama
#kpop
#scarletheartreyo
#لی_جونگی#لی_جونکی
#عاشقان_ماه
#قلب_سرخ
#کی_دراما_کره_ای#کی_دراما
#آیو

قشنگ مسموم شده🙁🙁🙁🙁 سریال عاشقان ماه🌙
قسمت دهم🌹پارت شصت و چهار🎬
عزیزانی که این سریال رو دیدین لطفا ادامه ی سریال رو کامنت نکنید🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 🌛♥️سریال#عاشقان_ماه♥️🌜 برای تماشای سکانس های بیشتر پیجمون رو فالو کنید👇👇 @korean_drama_video
@korean_drama_video

#سریال#سریال_کره_ای #عاشقانه#لی_جونکی#لی_جونگی#آیو#عاشقان_ماه#کانگ_هانئول

#Korean#moon_lovers#leejoonki#leejoongi#iu #wangso#haesoo

Most Popular Instagram Hashtags