#لیندی

MOST RECENT

پس از اون غروب رفتن
اولین طلوع من باش .من رسیدم رو به آخر
تو بیا شروع من باش .شب و از قصه جدا کن
چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من اسمت و ببخش به لبهام
بی تو خالیه نفسهام خط بکش رو باور من
زیر سایبون دستام خواب سبز رازقی باش
عاشق همیشگی باش خسته ام از تلخی شب تو طلوع زندگی باش من پراز حرف سکوتم
خالی ام رو به سقوطم بی تو و آبی عشقت
تشنه ام کویر لوتم نمی خوام آشفته باشم
آرزوی خفته باشم تو نذار آخر قصه
حرفم و نگفته باشم.
#لیندی #ابوطالب_لیندی#خط #خودکار#شعر #اشعار  #بخط_لیندی #شاعر #خطاطی #خوشنویسی #خودکار#اشعارپارسی  #خطاطی#خط_خودکاری_لیندی #خط_با_خودکار #تک_بیتی#شعرپارسی#پرسپولیس #پرسپولیسی #تحریری #تحریری_باخودکار#سایپا

کاش می دیدم ،چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست!
آه ،وقتی که تو ،لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت،
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته ،می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می کند ،ای غنچه رنگین !پرپر!
من ،در آن لحظه ،که چشم تو به من می نگرد
برگ خشکیده ی ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطانی خواهش را
در آتش سبز!
نور پنهانی بخشش را
در چشمه ی مهر
اهتزاز ابدیت رامی بینم
پیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می گفتی ،چیست؟
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست!
#فریدون_مشیری
#لیندی #ابوطالب_لیندی#خط #خودکار#شعر #اشعار  #بخط_لیندی #شاعر #خطاطی #خوشنویسی #خودکار#اشعارپارسی  #خطاطی#خط_خودکاری_لیندی #خط_با_خودکار #تک_بیتی#شعرپارسی#پرسپولیس #پرسپولیسی #تحریری #تحریری_باخودکار #خط_خودکاری #مازندرانی#مازندران #کرج#سوادکوه #نستعلیق#ترانه#قائمشهر#تحریر#سایپا

#لیندی رقاصه انگلیسی که در زمان شاه به ایران مهاجرت کرده بود و در تلویزیون ملی ایران می رقصید

Most Popular Instagram Hashtags