[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#لیدی_سان

284 posts

TOP POSTS

وختی وسط کار یهو سوزنت میجکنع😢😢
بازم یع کم تجربع داشتم کع دوتا بخلم😎 و کار ادامع پیدا میکند😂😍
#فرشینه #پادری #کوبلن #لیدی_سان

مو اومدوم با یع کارع جِدید😎
حالو چی هس شوما بگویید
بع بهترین حدس زنندع🤔 یکروز مکالمع رایگان با اپراتور بوووق را میدهیم😕🤔😑
پ ن: از بس با خود حرف زنندی دیوانع گشتندی😢😅😂
#لیدی_سان

استارت اولین عروسکم با دومیل
خدا ختم بخیر کنع😢😭😅
خخخخ
منو دومیل محالع محالع😅😆 #شروع #عروسک #دومیل #بافتنی #لیدی_سان

و امروز بهترین روز است...
چون خداوند بهترین فرشته اش را آفرید تا اکنون مادر من باشد.
زیباترین فرشته آسمانی من
خداوند تو را آفرید تا مادر من باشی
من به خود افتخار میکنم که چنین مادری دارم
مادری که هرچه بخواهم او را توصیف کنم کلمات یاریم نمیکنند…
تولدت مبارک مامانیع مهربون و خوشگلم😙😍❤💋
ان شاءالله همیشع سالم و سایع ات بالایع سرمون باشع عخشم😙😍
بی نهایت دوستت دارم و عاشقانع میپرستمت💋😙 همیشع باش😘😍
#تولدت_مبارک #مادر_دوستت_دارم #روزت_مبارک #تولد #عزیزم #دوستت_دارم #عاشقتم #مامان #مادر #تولدت_مبارک_مادرم #نفسم #عمرم #لیدی_سان

عای خونع دار و بچع دار زنبیل و وردارو بیار😎😏🙄😂😐
اگع بشع خوفی باشین میدم یع دونع بوخلین کیف کنین والا🤗😎😅😍😐👌
بسی خوجمزع و تازع و بع قولع بعضیا فِرِش🙄😂 feresh
پ ن: پروژع نصبع😢😍
#بافتنی #میوه #میوه_بافتنی #توت_فرنگی #کیوی #تزئین #خوشمزه #خاص #تک #لیدی_سان #قلاب #قلاببافی #crochet #handmade #feresh

عادما وقتی چیزیو دوست داشته باشن واسع بدست آوردنش میجنگن و سختی میکشن!
دیگع چع برسع بع شخصی که دوسش داشتع باشع!😍
مرد اونیع که برای بدست آوردن عشقش حاضر باشع جلو هرکسی حتی خونوادش وایسع!😎
والا دیگع اسم مرد رو نمیشع روش گذاشت!
اونی هم که واسع عشق و دوست داشتنش نمیجنگع:
هم احمقع، هم بزدلع!😊😏
چون بعدش میفهمع عشق و دوست داشتن همیشع اتفاق نمیفتع!😔
اگع هم واست نجنگید و گذاشت و رفت بدون از همون اول دوست نداشتع!😊
پ ن۱: مخاطبم عاشقایع ترسو😎❤ یع کم جسور باشین! تمام نت پر شدع از عشقایع پنهونی! یع کم جسارت بخرج بدین! والا😏
پ ن۲: وختی لیدی دست بع قلم میشود و با خشم مینبیسد😏😅
#عشق #دوست_داشتن #دوستت_دارم #عاشقی #عاشقانه #جنگیدن #ازدواج_موفق #ازدواج #دلنوشته #لیدی_سان

جیگولیع من در انتظار عمل پیوند😅😎😢
دعا کنین پیوندع خوفی داشتع باچد😝😂🤔😐
پ ن: رومیزی پته هنر دستانع زن داداش عزیزم😍😘 سوغاتع کرمان👌😎
#پته #پته_کرمان #عروسک #بافتنی #دومیل #شیک #دخترونه #خیریه #شهدای_مدافع_حرم #ناز #دلبر #لیدی_سان

منو اینهمع خوجبقتی محالع محالع😂😍😎🤔😒
یهنی عاجقشم😍😘
همین الان دوهویی😅😊
پ ن: کتابش هم دالم میخولم🤔 خوجمزس
من در موسافرت😏
#هله_هوله #خوراکی #خوشمزه #کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خون #عالی #پرفکت #لیدی_سان #food

فقط کافیست هنگام گرفتاری بگویی؛

خدایا😍

راضیم به رضای تو

تامحال عالم ممكن بشود.

شبتون پر از محال های ممکن... التماس دعا🌹

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #التماس_دعا #خدا #عشق_ابدی #تنها #دلتنگی #مخاطب_خاص #لیدی_سان #عشق #عاشقی #عاشقی_باخدا

MOST RECENT

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست، بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از اون رسم محبت بیاموزی😏
تقدیم با تمام عشق و محبتم بع دخملایع بهزیستی شهرم کع قرارع عصری برم ببینمشون😍 دلم یع ذرع شدع برا دیدنشون🤓😚 کوشولوهایع ناز😘😍
موبالکتون باشن فرشتع هایع کوشولو😘😎
پ ن۱: ایده و طراحی و اجرا لیدی سان😎😆
پ ن۲: مثع همیشع هزینع وسایل برا مامان جونم بود😘😍
#خاص #جامدادی #چرم #جامدادی_چرم #دستدوز #دستساز #شیک #خاص #تک #بهزیستی #خیریه#لیدی_سان #عروسک #دخترونه #رنگی #رنگاوارنگ#رنگی_رنگی #رنگارنگ #مهربان #مهربانی #کرمان #هدیه #چرمی

قشنگترین حس، زمانیست که یه اتفاق خوب برات میفته😍
و تو مطمئنی که اون اتفاق خوب، یه پاداش از طرف خدا بوده برای تو😎
دخملایع وروجکع من😏😎😆😍😘 بالاخرع بعد کلی ورجع وورجع یع جا بنشستن تا ازشون بعکسیدوم🙃🤓🙄🤔😏😆😎
والا چخد سختع بچع داری اونم دخملایع شیطون و وروجک و صدالبتع ناز و دلبریان😍😇😏
خهلی میدوستمشون❤😍
پ ن: ایده و طراحی و اجرا لیدی سان
#عروسک #دختر #دخترونه #ناز #شیک #طراحی #لیدی_سان #پارچه #خاص #تک #دخمل #دخملونه #هدیه #کاموا

گاهی برای رشد کردن، باید سختی کشید😏
گاهی برای فهمیدن، باید شکست خورد🙃
و گاهی برای به دست آوردن، باید از دست داد🤓
خواستن اگر باتمام وجود باشد، هیچ سدی نمیتواند مانع شود😍

یوهو😎😆😍 نصفع دخملام عامادع گشتن🤓🙃😇 عاشقشونم😘😍🙃😎 هنو ۱۰ تا دیگع موندع😢🙄😉
پ ن: ایده و اجرا لیدی سان😍😎
از اینکع کپی نمیکنین موچکرم😊🙃
#عروسک #دستساز #ایده #خلاقیت #طراحی #دخترونه #شیک #خاص #ناز #خوشگل #دستدوز #لیدی_سان

‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌
همه ی وجودم همین ‏"دل است"
تمام ‏"دل ام" بیقرار توست

بع بع🙃 اینم از ۱۸ #جامدادی #چرم تمام #دستدوز برای دختران خیریع شهرم😍😙😎
مبالکتون باشع دخملیا❤😍
هنو فردا باهد تزئین کنم😎🤓
#شیک #چرم #خیریه #لیدی_سان #دختر #دخمل #دخترونه #هدیه #دستدوز #دستساز #خاص #تک #ناز #کرمان #هنرمند #هنر #هنرمندان #چرمی #جامدادی_چرم #مدرسه #leather #penbag #bagleather #bags #bagpen #handmade #art

بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند
بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند
تفاوتش را بفهمیم😍😊
❤پاکت پول ۳بعدی قلبی نمدی❤
اینم بع درخاست عزیزانی کع گفتن پول رو کجاش میذاریم🙃🤓😎
پ ن: طراحی و ایده لیدی سان

#گیفت #هدیه #شاباش #شیک #دستساز #نمدی #قلبی #لیدی_سان #ناز #خاص #طراحی #ایده #عروسی #عروس #جشن #کادو #عروس_داماد #flet #handmade #wedding

بگذر
تابستان
بگذر...
حال من با تو خوب نمی شود
پاییز
حال مرا خوب میشناسد!
#محمود_دولت_آبادی

پ ن۱: پاکت قلبی ۳بعدی پول❤😍 سفارش مامان جونم واسع هدیع امشب بع عروس و دوماد🤓😘😍
پ ن۲: طراحی و ایده از لیدی سان😍
پ ن۳: پشتش پول میذاریم😎🙃
#گیفت #شاباش #کیف_هدیه #هدیه #عروسی #لیدی_سان #شیک #خاص #تک #نمد #نمدی #روبان #پاپیون #طراحی #ایده #عروس #جشن

نَسِپارم دل خود را، به کسی غیر از تو
تو شدی حافظِ دل، غیر نخواهم دیگر

پ ن: یک سوم جامدادی ها😍
#جامدادی#چرم#چرمدوزی #دستدوز #لیدی_سان #جامدادي #جامدادی_چرم #دخترونه

هرگز قدرت زن قلاب بع دست رو دست کم نگیرین😎😍😜
میزنع میبافتون😨😷🙃😂 بیام ببافمتون🤔😎
روزمون موبالک هنرمندا😍

#قلاب #قلاببافی #روز #روز_خاص #روز_جهانی #لیدی_سان #تبریک

هیچ وقت برای داشتن کسی سماجت نکن
پرنده ای که سهم تو نباشد
برایش قفس هم بسازی
میـــــرود😊

پ ن۱: اینم اولین جامدادی چرم برا بچع هایع بهزیستی😍🤓
تشویقم کنین ۱۷تاش موندع😷🙃😢😜
پ ن۲: رنگش سورمع ای تیرس! ولی یع خو مشکی افتادع😏
پ ن۳: تزئینات جانبی در اتمام ۱۸ جامدادی❤😎
پ ن۴: کاملن دستدوز😎😍
#جامدادی #چرم #دستدوز #شیک #لیدی_سان #هنرمند #کرمانی #خیریه #هدیه #ناز #تک #چرمدوزی #کیف_چرم #leather #handmade #penbag #bag #کیف

اگر به جاى محبتی که به کسی کردی از او بی‌ مهری دیدی
مأیوس نشو!
چون برگشت آن محبت را
از شخص دیگری
در زمان دیگری
در رابطه با موضوع دیگری
خواهی گرفت
تو فقط خوب باش و خوب بمان

پ ن۱: متن از کانال دوست خوبم شاتوت عزیزم😍
پ ن۲: عکاسیم تو حلقع اون شخصع بی محبت😎😝
پ ن۳: الکی مثلن خیلی بع کسی محبت میکنم خخخ😂😷😝
#متن #متن_سنگین #فاز_سنگین #لیدی_سان #عکاسی #طبیعت #کرمان #طبیعت_گردی #طبیعت_کرمان #زیبا #مکان_زیبا #طبیعت_زیبا #خاص #خوب #حس_خوب #زیبایی #محبت #بی_مهری

لبخند بزن
به تمام آدمهایی
که آمدند
لایقت نبودند و رفتند
به همین راحتی...
اندوه تو
آنها را خوشحال میکند
آدمها اغلب دنبال بدبخت تر از خودشان میگردند
تا به خود ثابت کنند خوشبختند

جعبع چرم روباندوزی شدع توسط بای می😎🙃🤓😅 حدود ۹ سال پیش!
اختراعع خودم 🙃 اولین نفر بودم کع رویع چرم روباندوزی کردم😎🙃😍
پ ن: طرح روشو هم باز خودم کشیدوم😎😅
اصن دخمل اینهمع هنلمند و خلاق🙃🤔🤓😏 #عروسک #بافتنی #جعبه #ایده #خلاقیت #چرم #دستبافت #دستساز #جعبه_کادو #جعبه_چرم #هدیه #خرس #قلاببافی #گل #گل_روبانی #روباندوزی #کروشی #doll #arigumi #box #box_doll #boxdoll #لیدی_سان #شیک #خاص #تک

همه اولش خوبن
همه اولش وقت میذارن برات
همه اولش دوستت دارن
ببین واسه کی تا آخرش مثل اولی

خرسیع خنگولم🤓😎 رنگش خوجلع ولی اینجا خوف نیفتادع😐🤔😢
ان شاءالله فردا پس فردا بهترشو میگیرم😍😘
خهلی هم دوجش دالم💋😘😍
#عروسک #خرسی #بافتنی #قلاب #قلاببافی #لیدی_سان #خاص #تک #شیک #هدیه #قلاب_بافی #crochet #doll #کروشی

جیگولیع من در انتظار عمل پیوند😅😎😢
دعا کنین پیوندع خوفی داشتع باچد😝😂🤔😐
پ ن: رومیزی پته هنر دستانع زن داداش عزیزم😍😘 سوغاتع کرمان👌😎
#پته #پته_کرمان #عروسک #بافتنی #دومیل #شیک #دخترونه #خیریه #شهدای_مدافع_حرم #ناز #دلبر #لیدی_سان

🌹ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا
حلوا به کسی ده که محبت نچشیده‌ ست🌹

بفلما حلوایع خوجمزع😍
کارع عخشوم عاجیم جونم افسون عزیزم😍😘😎 اولین تجربع پخت حلوا ولی خوجمزع و لذید👌😍
اون گل هم هنرع بندع بید خخخخ از ذهنم تراوشید منم اولین تجربم بود کع تجربع جالبی بود😉😍👍
پ ن: رومیزی پته سوغات دستی کرمان کارع عخشوم عاجیم افسون جون😍
#حلوا #خوشمزه #دستپخت #لیدی_سان #آشپزی #دسر #طراحی #گل #شیک #حلوا_مجلسی #food #disre #irani #disire_irani

بہ خدا ڪہ وصل شوے
آرامش وجودت را فرا مےگيرد❤️
نہ بہ ‌راحتے مے‌رنجے،
و نہ بہ ‌آسانے مے‌رنجانے🙏

آرامش سهم دل‌هايے است ڪہ بہ سمت خداست

پ ن۱: شمع سازی ۲ سال پیشم خخخ😝
اون دوتا شمع ژیگولی هم برا زن داداشم درست کردم کع گلاش هم کارع خودمع😎
پ ن۲: قد و بالایع کیفیت عکس😐 خاک بل سلع گوشیع قبلیم🤔😅😐 پ ن۳: عاخع یع دخمل چخد هنلمند چخد کدبانو چخد خانوم😝😑😅 والا 😎 خودشیفتع هم خودتونین😉
#شمع #شمع_سازی #لیدی_سان #هنر #هنری #هنرمند #خلاق #کدبانو #روبان #گل #گلسازی #شیک #جهیزیه #هدیه #خاص #تک

‌باور آدمهای ساده را خراب نکن
آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند
و
اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند
می میرند
مرگ پروانه ها را آیا دیده ای؟
پروانه ها با یک تلنگر می میرند!
پ ن۱: عای عم مودلینگ😎😐😂😍
پ ن۲: فتوگراف بای عاجی جونم😍😘😂
پ ن۳: عای کن نو سپیک پِرشِن😐😝😉😂
#متن #متن_سنگین #لیدی_سان #زیبا #مشهد #هنری #هنرمند #هنر #فتوگراف #عکاسی #فاز_سنگین

گفتی فراموشت کنم
گفتم برای فراموشیت هیچ بدی نکردی تا بهانه ای باشد برایش...
اما الان فهمیدع ام بهانع اش نامردیت اس و بس...
سخت تر از دردت اونی هس، کع دردتو میدونن و دقیقن از همونجا زخمی ترت میکنن! از اون بع بعد دیگع تو اون عادم سابق نیستی
فقط میگی بهم نزدیک نشین...
پ ن: قسمتی از فیلمنامع ام بدون ویراستاری
#دلنوشته #متن #متن_سنگین #فاز_سنگین #لیدی_سان #نویسنده #دلتنگی #نامرد #تنهایی

اینم هنرع عخشوم عاجی جونم😍😘 افسون عزیزم
اولین تجربع عروسک بافی👌😍
بسیار تمیز و عالی😎🤗😍😘
موبالکتون باچع عخشوم💋❤
@golbarg9022
پ ن: رنگش خیلی خوجلع ولی تو عکس قلمز اوفتادع😢
#عروسک #دومیل #بافتنی #لیدی_سان #هنرمند #گلبرگ #شیک #ناز #خرگوش #خرگوش_بافتنی

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است 
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است 
حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای 
آنجا برای عشق شروعی مجدد است

یا رضا جانم😔
دلم امام رضا موخاد😢😢 تولد امام مهربونیا آقا امام رضا (ع) پیشاپیش موبالک😍😎
التماس دعا دارم از همگی
دعا کنین منم بع حاجتم برسم😢🌹
پ ن: عکس آرشیوی چندماه پیش😢😢😍😘
#تولد #ولادت #امام_رضا #مشهد #مشهدالرضا #حرم #گنبد #صحن #صحن_انقلاب #عزیزم #دوستت_دارم #عشق #عاشقی #عشق_ابدی #زیارت #حاجت #آرزو #لیدی_سان

Most Popular Instagram Hashtags