#لمكده

MOST RECENT

مجموعه غذايي لمكده
غذا هاي سنتي فرنگي و دريايي
تلفن رزرو :٠٩١٧٠٢٦٠١١١
تلفن مديريت :09171114062 جمالي
#رستوران#غذاي سنتي#غذاي فرنگي#موزيك زنده#كافي شاپ#باغ رستوران#لمكده#

اجراي دوست عزيز علي آقا نادري.
@iman_rezaiiiiii
@arashbahrami_work_page @pooriayousefian @aliihashemian @peymanhoseyni_music @iman_rezaiiiiii @rahman_rezaiii
@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

گروه موسيقي رستوران سنتي #شمس_العماره @iman_rezaiiiiii @rahman_rezaiii
@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

Iman Rezai:
@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@arashbahrami_work_page @pooriayousefian @aliihashemian @peymanhoseyni_music @iman_rezaiiiiii @rahman_rezaiii
@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz ❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران_سنتی #سفره_خانه_سنتی #آلاچيق
#فست_فود #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#لاكچري#
#restaurant #shiraz #shamsolemare #perspolis
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

Iman Rezai:
@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

حضور مستر جومونگ😉 به همراه دوستان عزيزشون امشب در آشكده ياران گناباد
ابتداي جاده طرقبه بين امام رضاي ١٩ و ٢١ روبروي پوشاك خانواده
#مشهد #مشهد_مقدس #طرقبه_مشهد #رستوران_گردی #طرقبه #آش #لمكده #عيد #نوروز۹۷ #امام_رضا #برند #مشهد-برند #مستر-جومونگ

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

@shamsolemare_shz
@shamsolemare_shz .پيج ما را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد🙏🏻🌹 .
.
❤️ @shamsolemare_shz . مجموعه گردشگري #شمس_العماره #دروازه_قران#خواجوی_کرمانی#شيرازگردي#لمكده
اين مجموعه شامل ٣رستوران دو كافي شاپ 1باربيكيو وفست فود
و به همراه سه پارت موسيقي زنده پاپ و دو پارت موسيقي سنتي آماده پذيراي از شما همشهريان و گردشگران عزيز ميباشد

انواع غذاهاي سنتي ايراني،فرنگي،و فستفود در تمامي طبقات سرو ميگرد... ادرس ورودي شيراز ١٠٠متر قبل از دروازه قرآن
تلفن رزرو٠٧١٣٢٢٨٥٧٥٠-----٠٩١٢٩١٧٠٠٩٧
@shamsolemare_shz

https://t.me/shamsolemare_shz

#رستوران#سفره_خانه_سنتی #آلاچيق#vip#فستفودی #كافي_شاپ #فرنگي #موسيقي_پاپ #موسيقي_سنتي #جهانگردي#شيرازگردي #لاكچري#
#restaurant#shiraz#shamsolemare#perspolis#
گروه موسيقي و هنري ،مجموعه رستورانهاي شمس العماره تقديم ميكند... اجراي موسيقي زنده ظهر

سالن سنتي...١٣:٠٠الي١٦:٣٠ (گروه سنتي)
سالن لمده...١٣:٣٠الي ١٦:١٣٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-عصر

سالن لمكده١٦:٣٠الي٢٠:٠٠ (گروه پاپ) اجراي موسيقي زنده-شب

ق:٣٠الي:٢٣:٣٠(گروه سنتي)
سالن لمكده٢٠:٣٠الي ٠٠:٣٠ بامداد (گروه پاپ)
منتظر حضور سبز شما عزيزان و سروران گرامي ميباشيم

Most Popular Instagram Hashtags