#لطفا_انسان_باشید

487 posts

TOP POSTS

بزغاله ای
روی پشت بام بود
و به شیری که از پایین عبور
می کرد توهین میکرد
و ناسزا می گفت... شیر گفت :
این تو نیستی که به من ناسزا
می گوید ،
بلکه این جایگاه توست
که به من ناسزا می گوید....!! مبادا بوسیله جایگاهت به دیگران
توهین کنی،
که تکیه گاهت با گذر زمان سست شده و فرو میپاشد،
آنگاه تو میمانی و آنهایی که تحقیرشان کردی......!! پس در اوج قدرت #انسان باش.... #لطفا_انسان_باشید

لطفاً انسان باشید!:
🍃🍃🍃
دکتر الهی قمشه ای:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ لوس ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !
ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ " #ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ " ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ #ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ...
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🍃🍃🍃
برهنه‌ترین زنان هم
امن خواهند ماند

در میان مردانی که نگاهشان

پوشیده باشد از حجاب #انسانیت
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

از مرگ نترسید
از این بترسید که
وقتے زنده اید
چیزی در درون شما بمیرد
به نام #انسانیت
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

.
در آخر نه رنگ باقی می ماند و نه نژاد

تنها چیزی که باقی خواهد ماند #انسانیت است 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

تو #انسان باش
نمیخواهد مسلمان باشی!

باخدایت هر روز حرف بزن
شکرگزارش باش با زبان خودت فارسی
خدا میفهمد حرفهایت را,
نترس خدا عرب نیست!

توحق کسی را نخور
دلی را نشکن
غمگیني را شاد کن
مریض را مداوا

تو به اندازه ی توانت خوب باش
و خوبی کن!
بخدا خدا همینجاست
در دل تو در افکارت!

نه در دینت
نه در مذهبت
و نه در نمازت ! 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

#انسانیت در من میمیرد..
وقتی مادری کنار امام زاده جوراب میفروشد...
#انسانیت نابود میشود...
وقتی خواهری پشت خط عابر پیاده اسفند دود میکند.....
#انسانیت معنایی ندارد ....
وقتی پدری روی برگشت ب خانه را ندارد...
#انسانیت گم میشود ...
وقتی برادری از فقر کلیه اش را میفروشد...
و ما فقط انسان هایی هستیم که به وسعت دیدمان #انسانیت را جار ميزنيم!
#لطفا_انسان_باشید

لطفاً انسان باشید!:
#سخن_بزرگان

وقتــے کوچک بودم فکر میکردم آدمها چقدر بزرگند و ترس برم میداشت.
بزرگتر که شدم دیدم بعضـــے آدما چقدر کوچکند و بیشتر ترسیدم #آلفرد_هیچکاک #لطفا_انسان_باشید

✨چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن
وقتـے جماعت خودش هزار رنگ است 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید
@PleaseBeHuman
↪️ @PleaseDoNotBeSheep

MOST RECENT

لطفاً انسان باشید!:
🍃🍃🍃
دکتر الهی قمشه ای:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ لوس ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !
ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ " #ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ " ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ #ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ...
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

در دنیا دوچیز است که بی صدا می ماند!؟ 1. مرگ افراد ندار و فقیر
2. عیب های ثروتمندان

#لطفا_انسان_باشید
#انسانیت

همین الان رسیدن😍😍😍
30بوک عزیز ، مرسی که هستی 😘
پ.ن : کتابخونمون دیگه جا نداره کجا بذارم اینارو ?😜
#سیبوک #30book #کتاب #کتاب_خوب #قهوه_سرد_اقای_نویسنده #برادران_کارامازوف #لطفا_انسان_باشید #در_غرب_خبری_نیست #ابله
#خاطرات_موتورسيكلت #بیابان_تاتارها
#کالیگولا و ....

بقیه پیج ها فیکن ...😏 گولشونو نخورید و ریپورتشون کنید!!
از عکس های من هم شات نگیرید😑😑
#لطفا_انسان_باشید!❣

Most Popular Instagram Hashtags