[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#لطفا_انسان_باشید

637 posts

TOP POSTS

‌ 🍃🍃🍃
رختخواب بوي عرق و بوي تب ميدهد

هيچكس در اين دنيا فرصتي براي ورق زدن عكسهاي اخير در ميانمار ندارد!؟ هيچكس اين سرهاي بريده و تنهاي متلاشي و تنهاي سوخته را نديده؟ خبر بمب شيميايي و تستش در كره مهمتر است و اتفاقي كه به وجود مي آيد يا اتفاقي كه به وجود آمده؟ چقدر ترسناكيم ما انسانها! كدام حيواني براي شبيه نبودن به آن ديگري تنش را ميدرد؟! اگر قتل عام كودكان در ميانمار نسل كشي نيست ، اسمش چيست؟ با دنيا واقعي باشيم، بچه ها را در آب خفه مي كنند، زنها را از گردن جدا مي كنند، نميبرند، سر ها را مي كنند، تنها را زنده در آتش مي اندازند!
و ما از موي ترامپ خبر ميرويم! 
كاش تمام روزنامه هاي صبح دنيا يك روز اين عكس را با يك قرار جمعي چاپ مي كرد تا تاريخ روز انسانيت را ثبت كند. اصلا كاش كيهان و شرق با هم عكس يكشان ميشد همين! چه اشكالي دارد در يك چيزهايي همسو باشيم ، در #انسانيت
به اين عكس نگاه كنيد و به خيالهاي غرق شده اش! به لباس هايي كه دوست داشت بپوشد، به اسباب بازيهايش، به جاي خوابش، به هوس هايش ، به خنده هايش، به نگاه احتماليش به شما ، اگر روزي مسافر آنجا بوديد و او كنار خيابان يك چيزي ميفروخت! خيال كنيد!
و به اينكه ، چرا آمد؟ كجاي جهان جاي خوبي براي اوست؟
خدا همه را ببخشد. 
من حتي اسمت را هم نميدانم ، اما تو هيچ چيزي را اينجا از دست ندادي...
.....
تيتر از متن زنده به گور نوشته صادق هدايت
#ميانمار

به رسم #انسانیت نشر دهید
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

#لطفا_انسان_باشید
#خودشناسی ✅این پیام را برای کسانیکه دوستشان دارید؛ فوروارد کنید! 🌹" مرد " باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره
مرد باش نه فقط با جسمت
مرد باش با نگاهت، با احساست
مردونه حرف بزن، مردونه بخند, مردونه گریه کن، مردونه عشق بورز، مردونه ببخش و...
مرد باش و هیچ وقت نامردى نکن
مخصوصا در حق کسی که باورت کرده و قبولت داره و بهت تکیه کرده ... 🌹" زن " باش
تو به وجود آورنده ای
نگاه هر کس پاسخش لبخند نیست
زندگی تنها خوشى نیست
ببین، حس کن، عشق بورز، عاشق شو،
اما به کسی که #انسانیت را در خود دارد ...
آنکه با پول تو را میخرد جز یک کالا نگاهی دیگر بر تو ندارد ... بجنگید برای باهم بودن...
بجنگید برای #انسان بودن ...

🍃🍃🍃
تو #انسان باش
نمیخواهد مسلمان باشی!

باخدایت هر روز حرف بزن
شکرگزارش باش با زبان خودت فارسی
خدا میفهمد حرفهایت را,
نترس خدا عرب نیست!

توحق کسی را نخور
دلی را نشکن
غمگیني را شاد کن
مریض را مداوا

تو به اندازه ی توانت خوب باش
و خوبی کن!
بخدا خدا همینجاست
در دل تو در افکارت!

نه در دینت
نه در مذهبت
و نه در نمازت ! 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید#

🔺استادی با شاگردش از باغى ميگذشت، چشمشان به يک کفش کهنه افتاد.
شاگرد گفت:
گمان ميکنم اين کفش کارگرى است که در اين باغ کار ميکند، بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم...! استاد گفت:
چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم!
بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين󾮘، مقدارى پول درون ان قرار بده!
شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.
کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى، پول ها را ديد و با گريه ،فرياد زد خدايا شکرت... خدايي که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى، ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد انها باز گردم و همينطور اشک ميريخت.... استاد به شاگردش گفت:
هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه اینکه بستانی... در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید.
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید.
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید.
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید.

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور ”
مگر به ” درک و ادب ”
مهربانان …
آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند!
این قدرت تو نیست،
این ” #انسانیت ” است... #لطفا_انسان_باشید

بشر نگاه کن.
گوشه خیابان،کنار جدول،به خاکها نگاه کن.
شاید #انسانیت و نداشته هایت را ببینی!!! 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

✨وقتی خرافات جای شعور را می گیرد

وضع فرهنگ و جامعه می شود اینی که هست . 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

✨چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن
وقتـے جماعت خودش هزار رنگ است 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید
@PleaseBeHuman
↪️ @PleaseDoNotBeSheep

MOST RECENT

Ali Zaki:
🍃🍃🍃
🌸پيرمردي هر روز تومحله پسرکي رو با پاي برهنه مي ديد که با توپ پلاستيکي فوتبال بازي ميکرد؛
روزي رفت و يه کفش کتوني نو خريد و اومد به پسرک گفت: بيا اين کفشا رو بپوش.
پسرک کفشا رو پوشيد و خوشحال رو به پيرمرد کرد و گفت: شما خداييد؟
پيرمرد لبش را گزيد و گفت نه پسرجان.
پسرک گفت: پس دوست خدايي، چون من ديشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم... 🌸دوست خدا بودن سخت نيست🌸
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🔺استادی با شاگردش از باغى ميگذشت، چشمشان به يک کفش کهنه افتاد.
شاگرد گفت:
گمان ميکنم اين کفش کارگرى است که در اين باغ کار ميکند، بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم...! استاد گفت:
چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم!
بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين󾮘، مقدارى پول درون ان قرار بده!
شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.
کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى، پول ها را ديد و با گريه ،فرياد زد خدايا شکرت... خدايي که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى، ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد انها باز گردم و همينطور اشک ميريخت.... استاد به شاگردش گفت:
هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه اینکه بستانی... در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید.
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید.
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید.
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید.

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور ”
مگر به ” درک و ادب ”
مهربانان …
آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند!
این قدرت تو نیست،
این ” #انسانیت ” است... #لطفا_انسان_باشید

✨ما انسانهایی هستیم که اگر
کسی زیبایی ظاهری نداشته باشه
این فرصتو بهش نمیدیم
زیبایی باطنیشو بهمون نشون بده. 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

#انسان شباهتی عجیب به درخت دارد

ریشه تنه ساقه برگ و میوه

تنها زمانی میتوان #انسان را از پای درآورد که تیشه به ریشه او زد
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🔺روزی در نماز جماعت موبایل یه نفر زنگ خورد.
زنگ موبایل آن مرد ترانه ای بود.
بعد از نماز همه او را سرزنش کردند
و او دیگر آنجا به نماز نرفت.

همان مرد به کافه ای رفت و ناگهان قلیان از دستش افتاد و شکست.
مرد کافه چی با خوشرویی گفت اشکال نداره، فدای سرت...
او از آن روز مشتری دائمی آن کافه شد.

حکایت ماست:
جای خدا مجازات میکنیم،
جای خدا میبخشیم. 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید
@PleaseBeHuman

🔺"مهربانی"
مهمترین اصل " #انسانیت" است

دیگران را ببخشید…
بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.
انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛ شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،
و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …
اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است
اینجاست که دل بخشنده شما
چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🔺 #انسانیت اولیـن چیزی است

که باید قبل از هر چیز داشت،

زیرا هیچ چیز کثیف‌تر از
هرزگي در لباس دیانت نیست 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🍃🍃🍃
#PleaseBeHuman
#لطفا_انسان_باشید
#انسانـــیت 🍃 #انسانیت در من میمیرد..... وقتی مادری کنار امام زاده جوراب میفروشد.... 🍃 #انسانیت نابود میشود.....وقتی خواهری پشت خط عابر پیاده اسفند دود میکند..... 🍃 #انسانیت معنایی ندارد ......وقتی پدری روی برگشت ب خانه را ندارد..... 🍃 #انسانیت گم میشود ....وقتی برادری از فقر کلیه اش را میفروشد.... 🍃 و ما فقط #انسان هایی هستیم که ب وسعت دیدمان #انسانیت را جار ميزنيم! 🍃🍃🍃
لطفا_انسان_باشید

🔺اگر نمی توانیم مثل آدم زندگی کنیم
دست کم بکوشیم
مثل حیوان زندگی نکنیم . 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🔺اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است
تو باید جاودانگی خودت را در جای دیگری نشان بدهی،
و آن جا « #انسانیت » است
#لطفا_انسان_باشید

🍃🍃🍃
#خودشناسی 🗝 مگر از زندگی چه می خواهید
که در خدایی خدا یافت نمی شود؟
که به شیطان پناه می برید؟

که در عشق یافت نمی شود
که به نفرت پناه می برید؟

که در حقیقت یافت نمی شود
که به دروغ پناه می برید؟

که در سلامت یافت نمی شود
که به خلاف پناه می برید؟

و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که #انسانیت را پاس نمی دارید؟! (ملاصدرا) 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

از کودک فال فروش پرسیدم:چه میکنی ⁉️ گفت:از #حماقت انسانها تکنه نانی در میآورم;
این انسانها از منی که در #امروز خویش مانده ام،
#فردایشان را میخواهند

درپناه خرد
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

Ali Zaki:
🍃🍃🍃
🔺درجامعه ما
هرگاه
ازخوبی های کسی صحبتی به میان آید
دیگران سکوت می کنند
و
هرگاه
ازبدی های کسی حرفی به میان آید
اظهار نظرهای دیگران
از هرطرف آغاز می گردد

و این بزرگترین مصیبت ماست.
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

🔺دلم میخواسـت یک روز در تقـویم

با نام روز جهانی #انســـــان بـود

تاببینـیم چه‌ کسانی به هم تبریک میگویند !! 🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید
نه انسان، تولید مثل را هر جانوری بلد است. "برتراند راسل"

#لطفا_انسان_باشید

@PleaseBeHuman
@pleasedonotbesheep

روزتون پر از مهر و مهربانی

#لطفا_انسان_باشید 🍃 #انسان بودن زیاد سخت نیست،
کافیست مهربانی کنی.
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ،
همین #انسانیت است!
وقتی برای همه خیر بخواهی،
همین #انسانیت است!
وقتی محبت بی منت باشد،
وقتی عشق بورزی،
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی،
وقتی خوبی هایشان را ببینی،
همین #انسانیت است!

مهم نیست که آدم ها چگونه اند،
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه،
تو سلام کن،
سر به سر دلشان بگذار،
شیطنت کن و بخند،
همین #انسانیت است!

مهم این است که تو خوب باشی،
روزنه ای نور باش در باور #انسان ها...
بتاب به زندگی شان!
در جرگه کسانی باش که (یادت روشن شان می دارد)

#لطفا_انسان_باشید

آدم های اطرافم را دوست دارم، به خاطر طعم کلامشان. بعضی ها می آیند و حرفهایی میزنند که طعم شیرین دارد؛ بعضی ها حرف هایی میزنند که طعمش سبب مضاعف شدن نیرو زندگی ام می شود انگار که مولتی ویتامین هستند؛ برخی حرف هایی میزنند که تند است و تا مغز استخوانم را می سوزاند درست مثل فلفل اما با همه ی تندی، طعمش را دوست دارم چون تجربه ام را زیاد می کنند؛ گروهی هم هستند که طعم حرف هایشان خاص خودشان است، اصلن انگار حرف میزنند تا رابطه ات را با دیگران خراب کنند، دیدت را نسبت به کسی بد کنند، ذهنت را خراب و مشغول کنند و تو مجبور می شوی اثر حرفشان را تا چندین روز بر جانت به بدترین وضع ممکن تحمل کنی. طعم این ها را نمی دانم! نه شیرین هستند و نه ترش و نه شور و نه تند و نه تلخ، حتا بی مزه و بدون طعم هم نیستند! اصلن طعم و مزه ی خاص و کشف نشده ای دارند. نمی توانم طعمشان را پیدا کنم برای همین بغض می کنم، و در خلوت خودم فقط می گویم: چرا اینها طعمشان این طوری است؟! چند روزی از چشیدن طعم حرفشان در خودم فرو میروم درست مثل یک لاک پشت، تنهای تنها، در خانه ی خلوت خودم می مانم و فکر می کنم که چرا طعم حرف بعضی ها را نمی توانم پیدا کنم؟ 👌پ.ن،،، ن جانم با حرفهاتون سعی نکنید پشت سر کسی سم پاشی کنید و ذهن کسی رو نسبت به یکی دیگه خراب کنید. چند روزی درگیر خبری بودم که ذهنم بدجور مشغول شده بود و کم کم دیدم داشت نسبت به یه بنده خدایی، خراب می شد. تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم با خود اون شخص صحبت کنم. وقتی حرفهای اون رو شنیدم، طعم ناشناخته ی ذهنم تغییر کرد. حرف هایی شنیدم با طعم شیرین و مولتی ویتامین دار که انگار نیروی دوباره ای پیدا کردم...،...،... یادتون باشه اگه کسی اومد پیش شما و از فرد دیگه ای بدگویی کرد، به جای اینکه غصه بخورید، بهترین کار اینه که با خود شخصی که ازش خبر براتون آوردن، صحبت کنید، تا همه چیز به روال عادی و حتا خوش تغییر کنه

#طعم #آدم_ها #لطفا_انسان_باشید #لطفا_آدم_باشيد
Mohammad saber👌

آدم های اطرافم را دوست دارم، به خاطر طعم کلامشان. بعضی ها می آیند و حرفهایی میزنند که طعم شیرین دارد؛ بعضی ها حرف هایی میزنند که طعمش سبب مضاعف شدن نیرو زندگی ام می شود انگار که مولتی ویتامین هستند؛ برخی حرف هایی میزنند که تند است و تا مغز استخوانم را می سوزاند درست مثل فلفل اما با همه ی تندی، طعمش را دوست دارم چون تجربه ام را زیاد می کنند؛ گروهی هم هستند که طعم حرف هایشان خاص خودشان است، اصلن انگار حرف میزنند تا رابطه ات را با دیگران خراب کنند، دیدت را نسبت به کسی بد کنند، ذهنت را خراب و مشغول کنند و تو مجبور می شوی اثر حرفشان را تا چندین روز بر جانت به بدترین وضع ممکن تحمل کنی. طعم این ها را نمی دانم! نه شیرین هستند و نه ترش و نه شور و نه تند و نه تلخ، حتا بی مزه و بدون طعم هم نیستند! اصلن طعم و مزه ی خاص و کشف نشده ای دارند. نمی توانم طعمشان را پیدا کنم برای همین بغض می کنم، و در خلوت خودم فقط می گویم: چرا اینها طعمشان این طوری است؟! چند روزی از چشیدن طعم حرفشان در خودم فرو میروم درست مثل یک لاک پشت، تنهای تنها، در خانه ی خلوت خودم می مانم و فکر می کنم که چرا طعم حرف بعضی ها را نمی توانم پیدا کنم؟

#طعم #آدم_ها #لطفا_انسان_باشید #لطفا_آدم_باشيد

آدم های اطرافم را دوست دارم، به خاطر طعم کلامشان. بعضی ها می آیند و حرفهایی میزنند که طعم شیرین دارد؛ بعضی ها حرف هایی میزنند که طعمش سبب مضاعف شدن نیرو زندگی ام می شود انگار که مولتی ویتامین هستند؛ برخی حرف هایی میزنند که تند است و تا مغز استخوانم را می سوزاند درست مثل فلفل اما با همه ی تندی، طعمش را دوست دارم چون تجربه ام را زیاد می کنند؛ گروهی هم هستند که طعم حرف هایشان خاص خودشان است، اصلن انگار حرف میزنند تا رابطه ات را با دیگران خراب کنند، دیدت را نسبت به کسی بد کنند، ذهنت را خراب و مشغول کنند و تو مجبور می شوی اثر حرفشان را تا چندین روز بر جانت به بدترین وضع ممکن تحمل کنی. طعم این ها را نمی دانم! نه شیرین هستند و نه ترش و نه شور و نه تند و نه تلخ، حتا بی مزه و بدون طعم هم نیستند! اصلن طعم و مزه ی خاص و کشف نشده ای دارند. نمی توانم طعمشان را پیدا کنم برای همین بغض می کنم، گریه می کنم و در خلوت خودم فقط می گویم: چرا اینها طعمشان این طوری است؟! چند روزی از چشیدن طعم حرفشان در خودم فرو میروم درست مثل یک لاک پشت، تنهای تنها، در خانه ی خلوت خودم می مانم و فکر می کنم که چرا طعم حرف بعضی ها را نمی توانم پیدا کنم؟

پ.ن،،، با حرفهاتون سعی نکنید پشت سر کسی سم پاشی کنید و ذهن کسی رو نسبت به یکی دیگه خراب کنید. چند روزی درگیر خبری بودم که ذهنم بدجور مشغول شده بود و کم کم دیدم داشت نسبت به یه بنده خدایی، خراب می شد. تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم با خود اون شخص صحبت کنم. وقتی حرفهای اون رو شنیدم، طعم ناشناخته ی ذهنم تغییر کرد. حرف هایی شنیدم با طعم شیرین و مولتی ویتامین دار که انگار نیروی دوباره ای پیدا کردم...،...،... یادتون باشه اگه کسی اومد پیش شما و از فرد دیگه ای بدگویی کرد، به جای اینکه غصه بخورید، بهترین کار اینه که با خود شخصی که ازش خبر براتون آوردن، صحبت کنید، تا همه چیز به روال عادی و حتا خوش تغییر کنه

#طعم #آدم_ها #لطفا_انسان_باشید #لطفا_آدم_باشيد #بعضیا

خدایا... بهترین درسها را
در زمان سختی آموختم
و دانستم صبور بودن
یک ایمان است
و خویشتن داری یک عبادت
فهمیدم ناکامی به معنای
تاخیر است، نه شکست
و خندیدن یک نیایش است...
فهمیدم جز به تو نمی توان امید داشت
و جز با عشق به تو نمی توان
زندگی کرد...
پروردگارا ...
ما را در پناه خود قرار بده 🍃🍃🍃 🍃🍃🍃
🔺اگر کسی درون خود یک من محکم و استوار نداشته باشد، نمی تواند تغییرات زندگی را تحمل کند.
کلید توانایی تحمل تغییرات این است که
خودت را "بشناسی"،
بدانی که چه "ارزشی" داری،
و از زندگی "چه می خواهی"

این سه باید در ذهن تو ثابت باشند و فقط با ""اراده تو"" تغییر کنند،نه با تغییرات بیرون ... 🍃🍃🍃 🍃🍃🍃 #لطفا_انسان_باشید
#خودشناسی 📌بی ارزشترین نوعِ افتخار
افتخار به داشتن ویژگیهایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد
مثلِ چهره ، قد ، ملیت و . . .
از چیزایی که خودتان به دست آورده اید
حرف بزنید
مثل #انسانیت ،
مهربانی ،
گذشت ،
صداقت
آدمی را #آدميت لازم است
عود را گر بو نباشد هيزم است . 🍃🍃🍃

آه از عدم وجدان بعضی از انسانها😔😔
.
من نمیدونم چرا جامعمون اینجوری شده ؟ الان مردم کرمانشاه داغ دارن😢 , درد کشیدن , به جای اینکه داد بزنین بابا هموطنامون به کمک احتیاج دارن , گیر دادین به مسکن مهر😑😑؟
جناب احمق الدوله سلبریتی 😕, این مسکن های مهر با همه کم و کاستیاش , برای صاحبانش قصری بود پر از رویاهای کوچیک و بزرگ , که تو تازه به دوران رسیده آشغالدونی خطابش میکنی😡😡 ... اما به جای اینکه داد بزنی چرا آب آشامیدنی و چادر و غذا رو دولت فخیمه به موقع پخش نمیکنه 😐, چرا ستاد بحران دولت حاج آقا انقدر بحران زدست😨 ، گیر دادین به اینکه مسکن مهر چه موقع ساخته شده😒😒؟
بابا چرا یه عده انقدر انسانیت رو فراموش کردن که تو هر حادثه ای میخوان بهره برداری سیاسی کنند ...😥😥
مردم کرمانشاه به کمک احتیاج دارن لطفا اینو بفهمید عزیزان سلبریتی ...
اگه کمک نمی کنید لااقل نقش نمک پاش رو به عهده نگیرید...😭😭😭
.
#التماس_کمی_انسانیت
#لطفا_انسان_باشید
#کرمانشاه_تسلیت
#ایران_تسلیت
#مردم_کرد_ماباشماییم

واقعن نمیدونم چی بگم؟از دیشب بعد از وقوع زلزله، عده ای که بعید میدونم بویی از انسانیت برده باشن، شروع کردن به جوک ساختن در این مورد و انتشار اون در دنیای مجازی!!! شرم آوره، هر چیزی حدی داره، انسانیت در وجود خیلی ها انگار مُرده. به خودتون بیاین... عده ی زیادی از هموطنان ما جونشون و عزیزانشون و زندگیشون به نابودی کشیده شده و همه چیزشون رو از دست دادن اون وقت شماها جوک می سازید و هِرِه و کِرِه راه میندازین؟! به خدا قسم شما انسان نیستید و حتا به شما حیوان هم نمیشه گفت. در هیچ کجای دنیا رفتار شما تعریف نشده. از مرگ دیگران و بی خانمان شدن هموطن خودتون جوک می سازید و منتشر می کنید و یک مشت جمعیت مثل خودتون رو هم دور خودتون جمع کردین و بساط خنده راه می اندازید؟! شرمم میاد از حضور شما در وطنم. شما ایرانی نیستید، اصلن انسان نیستید که به غم و غصه و مرگ هموطنت می خندی. آمار کشته شدگان هر لحظه داره بالاتر میره، حالا شما بشین جوک بساز و منتشر کن و بخند. متاسف برای شمایی که انسان نیستی و فقط ظاهرت شبیه انسانهاست

ایران من، تسلیت
هموطنم، تسلیت

#تسلیت #زلزله #مردم #لطفا_انسان_باشید

#تسلیت به همه هموطنان عزیز زلزله زده
خطاب به عده ای که با #زلزله هم شوخی میکنند عرض کنم که #داغدار شدن هموطنان عزیمون اصلا #شوخی بردار نیست
#لطفا_انسان_باشید

🔺نه ثروت تا کنون زاییده مردی.
نه قصرو کاخ درمان کرده دردی.
برو #انسانیت را مشتری باش.
قضاوت میشوی با آنچه کردی..
🍃🍃🍃
#لطفا_انسان_باشید

Most Popular Instagram Hashtags