#لرسون_گپ

MOST RECENT

تبریک ایگم وه تموم لرتبارل البته لرل غیرتی که پای ای تیم ویسادن و باعث سربلندی لرسون گپ وابیدن و همچنین آوردن 1امتیاز وه وارگه لرسون گپ
بروهن تمام افرادی که سی لر و لرسون گپ باعث سرفرازی ویبن
#نه_اس_اس_نه_قرمز_فقط_نفت_mis
#لرسون_گپ#امید_لرتباران

🔴کپشن مطالعه شود

#لرستان_بزرگ_یوسف_فرهادی_بابادی
فعال لرتبار محیط زیستی که در دفاع از حقوق ملت لر چند سالیست که خود را فدایی کرده و در دفاع از غارت آبهای زاگرس به کویر دست خود را بالا زده و هیچکس پشت سر او نیست در حالیکه توسط نمایندگان خود فروخته شهرکرد چند باری به دادگاه رفته و حالا نمایندگان اصفهان او را در دادگاههای خودشان شکایت کرده و قصد کنار زدن او را دارند جا دارد تمام ملت لر از او دفاع کرده و با ایجاد کمپینهای دفاعی و ایجاد #یوسف_فرهادی_بابادی در فضاهای مجازی حمایت خود را از او اعلام گردانید.
.
. 🔹خواهشمندیم حداقل این چند روز بجای نشر بز و میش از فرزند زاگرس حمایت کنید . کپی و نشر دهید. .
#بانوی_زاگرس
#لرسون_گپ
#اصفهان_افغانستان #مردم_لر #حافظ_طبیعت #کارون #دز #لر #عرب
#ما_همه_یوسف_فرهادی_بابادی_هستیم
#لرها_اجبار_به_اتحاد_و_همبستگی

#nora
#lur #luri #lurestan

🔼
نظام رجب زاده فعال مدنی لر درتلویزیون کردی نوروز :
" لر لرستان است با آن جغرافیای تاریخی اش ما هیچ مرز مصنوعی را برسمیت نمیشناسیم چارمال بختیاری قلب لرستان است همانطور که کهگیلویه هست و همانطوری که پشتکوه است ... "
وقتی صحبت از لر و لرستان است صحبت از تمامی مردمی است که در جرگه ملتی به نام لر قرار دارند . در این جامعه همه ی نام های قبیله ای , منطقه ای یا طایفه ای و همچنین زبانی در محدوده ملیت لر گنجانیده میشود. تقسیم بندی سرزمینی تنها از نظر اداری , برای سرزمین واحد معنا و مفهوم پیدا میکند اما تقسیم بندی سرزمین واحدی با در نظر گرفتن تدابیری همچون کاهش قدرت همبستگی ملی , با اختلاط و تغییر بافت جمعیتی و حتی تقلیل توان انقلابی ملتها از جمله تقسیمات غرض داریست که برای حصول به اهداف ذکر شده صورت میگیرد در اینجا این نکته حائز اهمیت است که اکثر تقسیمات سرزمینی لرستان , تقسیمات سیلسی بوده و نه اداری .
1- کوچک بودن محدوده استانهاي لر(در نظام شاهنشاهی عمدتاً فرمانداري کل)
2- دوري مراکز استان(فرمانداري کل)و ناهمواریراههاي ارتباطی با مرکز استان(فرمانداري کل)
3- گزینش فرماندار نظامی(براي فرمانداري کل)
4- وابستگی وتحت قیومیت برخی مراکز، ادارات، موسسات ونهادهاي دولتی استان به استان همجوار
5- قرار دادن قسمت یا بخشی از سرزمین یا مردم لر در استانی دیگر(به جهت کاهش قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی فرهنگی و یا رویارویی با قومیتی دیگر) همواره مد نظر بوده است .
با توجه به مختصر گفته شده ی بالا, الگوی تقسیم بندی استانهای لرنشین نه یک تقسیم بندی الزاما اداری بلکه تقسیم بندی کاملا سیاسی و جهت داری و از پیش تعیین شده با اهداف خاص بوده و هست .
و اما ایلام یا پشتکوه لرستان با هویت چند هزار ساله ی لری برپایه ی همین تقسیمات بود که از پیشکوه جدا شدنی که چندین دهه بعد و سرگذشت آن مایه ی تعجب مورخین و جامعه شناسان شد , ایلام شهری عجیب است پیرمردهایش یک هویت دارند و جوانانش هویتی دیگر! پیرمردهایش خود را لر می دانند و جوانانش کورد! شهری که بطور باور نکردنی در دام ناسیونالیسم کردی افتاد.
.
.
#جنبش_بیداری_جوانان_لر #لر #لرستان_یعنی_همه_مناطق_لرنشین #کهگیلویه_و_بویر_احمد #چارمال_بختیاری #ایلام #لر #لرسون_گپ
.
#tinabarani #movement_awakening_yout_Lur #Luristan_Land

نظام رجب زاده فعال مدنی لر درتلویزیون کردی نوروز خطاب به پانکردیسم و پانفارسیسم :
" لر لرستان است با آن جغرافیای تاریخی اش ما هیچ مرز مصنوعی را برسمیت نمیشناسیم چارمال بختیاری قلب لرستان است همانطور که کهگیلویه هست و همانطوری که پشتکوه(ایلام)است ... "
وقتی صحبت از لر و لرستان است صحبت از تمامی مردمی است که در جرگه ملتی به نام لر قرار دارند . در این جامعه همه ی نام های قبیله ای , منطقه ای یا طایفه ای و همچنین زبانی در محدوده ملیت لر گنجانیده میشود. تقسیم بندی سرزمینی تنها از نظر اداری , برای سرزمین واحد معنا و مفهوم پیدا میکند اما تقسیم بندی سرزمین واحدی با در نظر گرفتن تدابیری همچون کاهش قدرت همبستگی ملی , با اختلاط و تغییر بافت جمعیتی و حتی تقلیل توان انقلابی ملتها از جمله تقسیمات غرض داریست که برای حصول به اهداف ذکر شده صورت میگیرد در اینجا این نکته حائز اهمیت است که اکثر تقسیمات سرزمینی لرستان , تقسیمات سیاسی بوده و نه اداری .
1- کوچک بودن محدوده استانهاي لر(در نظام شاهنشاهی عمدتاً فرمانداري کل)
2- دوري مراکز استان(فرمانداري کل)و ناهمواریراههاي ارتباطی با مرکز استان(فرمانداري کل)
3- گزینش فرماندار نظامی(براي فرمانداري کل)
4- وابستگی وتحت قیومیت برخی مراکز، ادارات، موسسات ونهادهاي دولتی استان به استان همجوار
5- قرار دادن قسمت یا بخشی از سرزمین یا مردم لر در استانی دیگر(به جهت کاهش قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی فرهنگی و یا رویارویی با قومیتی دیگر) همواره مد نظر بوده است .
با توجه به مختصر گفته شده ی بالا, الگوی تقسیم بندی استانهای لرنشین نه یک تقسیم بندی الزاما اداری بلکه تقسیم بندی کاملا سیاسی و جهت داری و از پیش تعیین شده با اهداف خاص بوده و هست .
و اما ایلام یا پشتکوه لرستان با هویت چند هزار ساله ی لری برپایه ی همین تقسیمات بود که از پیشکوه جدا شدنی که چندین دهه بعد و سرگذشت آن مایه ی تعجب مورخین و جامعه شناسان شد , ایلام شهری عجیب است پیرمردهایش یک هویت دارند و جوانانش هویتی دیگر! پیرمردهایش خود را لر می دانند و جوانانش کورد! شهری که بطور باور نکردنی در دام ناسیونالیسم کردی افتاد.
.
.
#جنبش_بیداری_جوانان_لر #لر #لرستان_یعنی_همه_مناطق_لرنشین #کهگیلویه_و_بویر_احمد #چارمال_بختیاری #ایلام #بوشهر#فارس#لرستان#خوزستان#اصفهان#همدان#مرکزی#کرمانشاه#قزوین#لوشان#سمنان#کرمان #لرسون_گپ#لرستانات#لک#بختیاری#مینجایی#ثلاثی#جنوبی#لرگپ#ممسنی#کمزاری#عمان#بحرین

🔼
نظام رجب زاده فعال مدنی لر درتلویزیون کردی نوروز :
" لر لرستان است با آن جغرافیای تاریخی اش ما هیچ مرز مصنوعی را برسمیت نمیشناسیم چارمال بختیاری قلب لرستان است همانطور که کهگیلویه هست و همانطوری که پشتکوه است ... "
وقتی صحبت از لر و لرستان است صحبت از تمامی مردمی است که در جرگه ملتی به نام لر قرار دارند . در این جامعه همه ی نام های قبیله ای , منطقه ای یا طایفه ای و همچنین زبانی در محدوده ملیت لر گنجانیده میشود. تقسیم بندی سرزمینی تنها از نظر اداری , برای سرزمین واحد معنا و مفهوم پیدا میکند اما تقسیم بندی سرزمین واحدی با در نظر گرفتن تدابیری همچون کاهش قدرت همبستگی ملی , با اختلاط و تغییر بافت جمعیتی و حتی تقلیل توان انقلابی ملتها از جمله تقسیمات غرض داریست که برای حصول به اهداف ذکر شده صورت میگیرد در اینجا این نکته حائز اهمیت است که اکثر تقسیمات سرزمینی لرستان , تقسیمات سیلسی بوده و نه اداری .
1- کوچک بودن محدوده استانهاي لر(در نظام شاهنشاهی عمدتاً فرمانداري کل)
2- دوري مراکز استان(فرمانداري کل)و ناهمواریراههاي ارتباطی با مرکز استان(فرمانداري کل)
3- گزینش فرماندار نظامی(براي فرمانداري کل)
4- وابستگی وتحت قیومیت برخی مراکز، ادارات، موسسات ونهادهاي دولتی استان به استان همجوار
5- قرار دادن قسمت یا بخشی از سرزمین یا مردم لر در استانی دیگر(به جهت کاهش قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی فرهنگی و یا رویارویی با قومیتی دیگر) همواره مد نظر بوده است .
با توجه به مختصر گفته شده ی بالا, الگوی تقسیم بندی استانهای لرنشین نه یک تقسیم بندی الزاما اداری بلکه تقسیم بندی کاملا سیاسی و جهت داری و از پیش تعیین شده با اهداف خاص بوده و هست .
و اما ایلام یا پشتکوه لرستان با هویت چند هزار ساله ی لری برپایه ی همین تقسیمات بود که از پیشکوه جدا شدنی که چندین دهه بعد و سرگذشت آن مایه ی تعجب مورخین و جامعه شناسان شد , ایلام شهری عجیب است پیرمردهایش یک هویت دارند و جوانانش هویتی دیگر! پیرمردهایش خود را لر می دانند و جوانانش کورد! شهری که بطور باور نکردنی در دام ناسیونالیسم کردی افتاد.
.
.
#جنبش_بیداری_جوانان_لر #لر #لرستان_یعنی_همه_مناطق_لرنشین #کهگیلویه_و_بویر_احمد #چارمال_بختیاری #ایلام #لر #لرسون_گپ
.
#tinabarani #movement_awakening_yout_Lur #Luristan_Land

🔴
یعنی هیچ جایی توجهان روپیدانمیکنی ک ب اندازه مسئولین مناطق لرنشین تااین حدبی کفایت،بی لیاقت وبی مصرف باشن
چطورمیشه نسبت ب تاریخ واصالتت تااین حدبی اعتناباشی!!!
اشیاتاریخی مربوط ب دوره هخامنشیان ک موقع حفرتونل انتقال آب تو منطقه بیرگان چارمال بختیاری پیداشده که نشاندهنده قدمت وتاریخ کهن مردمان لرتباره وسکوت وبی اعتنایی عجیب وغریب مسئولین این استان نسبت ب اشیا کشف شده که بااین شرایط همگی درزیرآب مدفون خواهندشد!!
وقتیکه خودت کمربه نابودی خودت بستی دیگه هیچ حرفی برای گفتن نیست
.
.
#جنبش_بیداری_جوانان_لر #لر #مفرغ #تاریخ #اصالت #لر #چارمال_بختیاری #هخامنشیان #لرسون_گپ #مسئولین #بی_غیرت
.
.
#fatemehderikvand

Most Popular Instagram Hashtags