[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#لباس_سنتی

MOST RECENT

.
مانتو کتی
.
قیمت 118 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

اون قديم قديم ها لباس هايي به اسم رَدا براي آقايون رسم بود كه شبيه مانتوهاي الان خانم هاست. بلند و شكيل.
هر قشري بر اساس وضعيت اقتصادي خودش، از رداهايي با جنس نخ ها و پارچه هاي مختلف استفاده ميكردند. از نخ و پنبه گرفته تا ابريشمي. با رنگ و طرح هاي مختلف.
اما به مرور استفاده از اين ردا كمتر و كمتر شد و الان به فراموشي سپرده شدن.
اما ميشه جسارت به خرج داد و از سنت ها و پيشينه ي تاريخيمون حمايت كرد و اون رو زنده نگه داشت. همينطور كه ميبينيد من اين رداي قديمي رو با استايل امروزي خودم تركيب كردم و به نظرم ست خوبي شده.
البته كه بايد از استفاده سنت و مدرنيته در كنار هم دقت كرد. ولي اين روزها تلفيق چند سبك باهم باب شده كه اون رو در لباس و حتي دكوراسيون هم به شدت ميبينيم.
عكس از @simarlifology
نظرتون چيه؟
#لباس_سنتی #مردانه #ردا #مدرن #كلاسيك #سنتي #design #manstyle #persiandesign #culture #classical #modernart #gallery #concept #conceptual

ست لباس محلي ونوشه
مناسب بزرگسال و نوجوان
براي سفارش در دايركت پيام دهيد
#لباس_سنتی
#لباس_محلی
#لباس _سنتي_محلي
#لباس_محلي_مازندران

زنی با لباس و برقع محلی، بازار روز بندرعباس، هرمزگان

برقع از ملزومات لباسهای سنتی در استان هرمزگان است. بسیاری از ما تنها کارکرد این پوشش را حجاب می‌دانیم.
اما به نظر می‌آید دلیل مهمتر حفاظت از پوست در مقابل آفتاب باشد. تا جایی که بعد از سیاست‌های کشف حجاب رضاخان و از بین رفتن فرهنگ برقع پوشی در استان‌های دیگر، هرمزگانی‌ها همچنان این پوشش محلی را حفظ کردند.

شما در مورد برقع، داستانهای پیرامون آن و انواع و نمادهایش چه می‌دانید؟ منتظر توضیحات هرمزگانی‌ها هستیم.

@mbarkar
#سفر #هرمزگان #هرمزگانیها #ایران #ایران_من #بندرعباس #سفرجنوب #برقع #برقه #آرایش #مراقبت_پوست #ایرانگردی #حجاب #جهانگردی #بندری #زن #زن_ایرانی #لباس #لباس_محلی #لباس_سنتی #travellikealocal #سفرنامه #خاطرات_سفر #عکسنوشته #بازار #قلیون #چادر

Traditional clothes for children,women and your doll
The doll has brith certificate
You can send to dm for any questions
We can send this doll for any where you want
The best gift for your dears
#traditional #clothes #color #children #beautiful #best #new #doll #dress #silk #sangesar #ensi #Ensieh_Manavi #gift #special
#لباس_سنتی #خاص#پیراهن #پارچه#کژین #شیوی #شکیل #زن #زیبا #سنگسر #سال_نو #شماره_دوزی #عروسک_انسی #عروسک #انسیه_معنوی

مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو قجری
.
قیمت 85 تومان
.
از سایز 36 تا 48
.
قرمز آبی زرشکی مشکی
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو قجری
.
قیمت 85 تومان
.
از سایز 36 تا 48
.
قرمز آبی زرشکی مشکی
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

.
مانتو شکوفه
.
قیمت 98 تومان
.
از سایز 36 تا 46
.
**پاسخگویی فقط در تلگرام**
.
حمایت از تولید ملی ، اشتغال جوانان ایرانی
.
عودت وجه در صورت عدم تمایل مشتری در خرید غیر حضوری
.
تلگرام:09124064353
.
خرید حضوری : فلکه اول صادقیه پاساژ اطلس طبقه منفی یک پلاک 40
*لطفا قبل از تشریف فرمایی با شماره 09124064353 هماهنگ کنید*
تلفن: 44275827 .
#پوشاک_الیاف_طبیعی #پوشاک_سنتی #لباس_سنتی #ایرانی_میخرم #پوشاک_زنانه #پوشاک_مردانه #مانتو #پیراهن_مردانه #شال #روسری #کیف #کفش #زیورآلات #عمده #عمده_فروشي #تک_فروشی #فروش_ویژه #فروش_فوق_العاده #حراج #حراجی #تخفیف #تخفیف_ویژه #صادقیه_فلکه_اول #صادقیه

Most Popular Instagram Hashtags