#لاییک

MOST RECENT

فرزند یک #امام_جمعه #اهل_تسنن برای دفاع از#حرم_اهل_بیت واعتقادات تشیع #مدافع_حرم میشود،امایک عده #مزدور_داخلی به مدافعان حرم توهین میکنند.
ظاهرااین مزدوران داخلی نه شیعه اندونه سنی! گویاکه لامذهبندیاشیدهم #لاییک.

.
يک مسلمان باور دارد:
• يک شخص در شکم نهنگ زندگي کرده است
• يک شخص دريا را شکافته است
• يک شخص با خر به اسمان هفتم رفته است
• يک شخص عصا را به اژدها تبديل ميکرده است
• اشخاصي سیصد سال در غاري خوابيده اند
• يک شخص با حيوانات حرف مي زده است
• يک شخص روي اب راه ميرفته است
• يک شخص از مادر باکره به دنيا امده است
• يک شخص با موجودي به نام جبرييل در ارتباط بوده است
• يک شخص کشتي اي ساخته و يک جفت از تمام حيوانات دنيا را در ان جمع کرده است
• يک مسلمان شيعه باور دارد يک شخص بيش از هزار سال زنده مانده و گاها در چاهي به سر ميبرد
!!!
#جهل
#atheist #anti_theist #antireligion #anti_god
#آتئیست #آتئیسم #آگنوستیک #بیخدا #بی_دین #شکاک #شک_گرایی #خردگرایی #خداناباور #تجدد #ملحد #مرتد #مردم_شناسی #جامعه_شناسی #فلسفه #فرهنگ #فمنیسم #لیبرال #لاییک #لامذهب #لاادری #ضددین #ضداسلام #انسانیت

یه بنده خدایی به من می گفت: من #اسلام قبول ندارم وبه نظرم بایدیه حکومت#لاییک تشکیل بشود و#ایدئولوژی حذف بشود،میگفت:شاه نباید می رفت ،ما یه روزی ایران روآزادمی کنیم و...
بهش گفتم دوست من درحکومت لائیک چه ویژگی وجودداره؟! گفت:شهروند موافق ومخالف ندارند ودرجه بندی نمی کنن،گفتم:هرچندکه این فقط شعاره وتابه حال هرکس مخالف دمکراسی بوده سربه نیست شده ومعترضین هولوکاست محوشدن ،ولی بافرض درستی حرف شما قرآن که ازروز اول بنارونه تنهابربرادری بلکه بربرابری گذاشته ودرخصوص #جامعه_مدنی باحفظ واستمرار حتی کفاردر#بلاد_اسلامی موافقت کرده !!
طرف میگه #استقلال و#آزادی باید درکشورایجادبشود و
جالبه کسانیکه مخالف#انقلاب_57هستند خودبه دنبال انقلاب جدید هستند.
آنچه توانست #ملت_ایران رابرای اولین بارمتحدکند#اسلام عزیز زیرپرچم#حکومت_اسلامی بود وبرای اولین بار درتاریخ
ایران#حماسه_دفاع_مقدس راآفرید ،که نه تنها درسابقه ایران بی نظیربود بلکه حتی یک سانتی مترازخاک مااشغال نشد ،این درحالی است که دردوران#رضا_خان #متفقین در#شمال ناو#پلنگ که بسیارپرهزینه بودراغرق کردند واسلحه ازسربازان ما گرفتند وخاک مارااشغال نمودند ووقتی کارشان با#شاه کشور #رضا_خان تمام شدازیقه گرفتندبه جزیره#موریس پرتاب کردند
درباره حکومت#پهلوی هم بهتربه خاطره ای اشاره کنم:میگن یک روز#شعبان_بی_مخ
رفته بود مقرساواک دید یک نفررودارن حسابی می زنند،گفت :جرمش چیه،خود شخص گفت:آقاشعبان من برعلیه #دزدی و#فساد حرف زدم. گفت پس بزنین مرتیکه رو این برضدشاهنشاهه
خلاصه همین جورماصحبت می کردیم که یهویی بهم گفت :حکومت اسلامی فقط حکومت امام علی، به امام حسین قسم اگر عدالت رعایت میشد من اولین موافق اینهابودم،من وقتی اینجورگفت یه لبخندی زدم ویاداول صحبتش که میگفت:اسلام قبول نداره افتادم وگفتم خوب پس اسلامم قبول نداری ؟!
#من_ایرانم
#ایرانی
#وطنم_پاره_تنم
#سرزمین_کهن
#ازادی
#دمکراسی
#بیداری_شیعه
#قیام
#امام_زمان

Most Popular Instagram Hashtags