#كوچه_باغ_باران

MOST RECENT

---------------------------
توصیه هایی برای رشد و بهبود تیپ شخصیّتی هشت

1. با این که این کار مخالف مشرب شماست، با محدودیّت عمل بکنید.
قدرت راستین شما وقتی آشکار می شود که از اعمال قدرت خود، در عین حال که می توانید، احتراز کنید.
قدرت واقعی شما در توانایی شما برای الهام بخشیدن و نشاط بخشیدن به دیگران نهفته است.
وقتی که مسئولیّت به عهده بگیرید و کسی را در یک بحران کمک کنید، شما در بهترین حالت خود هستید.
وقتی که دیگران را رعایت می کنید، افراد معدودی ممکن است قصد سوء استفاده از شما را بکنند، ولی شما با وفاداری و فداکاری دیگران بیشتر ایمن خواهید بود.
شما با نشان دادن عظمت قلب خود بیشتر از موقعی که قدرت عریان خود را نشان می دهید، آورده خواهید داشت.

ادامه مطلب در كانال
#كوچه_باغ_باران
@kucheh
#انياگرام
#جعفر_واعظي
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram

توصيه هايي براي رشد و توسعه تيپ شخصيّتي هفت

10. یکی از ظرفیّت های روانی و معنوی بالای شما؛ طرب و سرور، و داشتن احساس عمیق سپاسگزاری برای تمام چیزهایی است که دارید. به خاطر داشته باشید که از زمان برای سپاسگزاری استفاده کنید و به خودتان اجازه بدهید که شیفته ی هستی بشوید: حس حیرت شما از زیبایی و ارزشمندی زندگی، شما را به قلمروهای غیر منتظره ای راهنمایی خواهد کرد. آمادگی متحیّر شدن را کسب کنید.

تكميل مطلب فوق در ١٠ بند را در تلگرام
#كوچه_باغ_باران
مطالعه فرماييد.
#enneagram_transformations #understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام

توصيه هايي براي رشد و توسعه تيپ شخصيّتي شش
-------
اغلب کارهای شما با یافتن منابع قابل اعتماد برای راهنمایی و حمایت از بیرون از خودتان ارتباط دارد. بهتر است به خاطر داشته باشید که اکثر این منابع می توانند تا حدودی مثمرثمر باشند، امّا هیچ کدام از آن ها نمی توانند خرد و حکمت با ثبات و لغزش ناپذیری را که شما می خواهید در اختیار شما بگذارند. فقط طبیعت اصلی شما می تواند یک احساس عمیقی از استواری و ظرفیت در این دنیا در اختیار شما بگذارد، چون فقط آگاهی خود جوش روان شما می تواند در هر موقعیت منحصر به فرد، تر و تازه، جواب گو باشد. بنابر این، شکرگزار منابع فراوان حمایت در زندگی خود باشید، ولی کمتر به آن ها متکی باشید. شما در درون خود صاحب همه چیز هستید و می توانید با شکوه و وقار به سفر زندگی خود ادامه بدهید.

ادامه مطلب در كانال
#كوچه_باغ_باران ------------
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي
#enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi

----------------------
توصیه هایی برای رشد و بهبود تیپ شخصیّتی چهار

1. به احساسات خود، بیش از حدّ توجّه نکنید؛ همان طور که ممکن است از قبل بدانید، آن ها یک منبع راستین برای حمایت شما نیستند. این توصیه را به خاطر داشته باشید: «از دیدگاه کنونی ما، همچنین می توانیم ببینیم که یکی از اشتباهات خیلی مهم چهارها این است که خودشان را مساوی احساسات خود در نظر می گیرند. موضوع گمراه کننده این است که آن ها قبل از این که دست به عمل بزنند، باید برای درک و فهم خودشان، احساسات خود، مخصوصاً احساسات منفی خودشان را بفهمند. چهارها درک نمی کنند که خود آن ها عین احساسات آن ها نیست یا حضور احساسات منفی نافی حضور احساسات خوب در آن ها نیست.» همیشه به خاطر داشته باشید که احساسات شما چیزی را در مورد شما در این لحظه ی خاص می گویند، و لزوماً چیزی بیشتر از این را گویا نیستند.
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
٢. ...
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------------
توصيه هايي براي رشد و بهبود تيپ شخصيّتي سه
-------------------------------
همان طور که در مورد همه ی تیپ ها صادق است، سه ها ظرفیت های روانی بالایی دارند و می توانند خودشان را توسعه دهند و بهترین شخصی باشند که می توانند.
بسیاری از توانایی های شما در این مسیر قرار دارد، بنابر این آن ها را تعقیب کنید.
با مقایسه خود با دیگران، یا با آزردن از موفقیت دیگران، خود را متوقف نکنید.
وقتی که شما توجه و توانایی خود را برای انجام کاری ارزشمند متمرکز می کنید (مخصوصاً وقتی که دیگران از آن منتفع می شوند)، شما در مسیر خود به سمت بهترین شدن هستید، و مقایسه با دیگران کاملاً موضوعی فرعی می شود.
کوتاه سخن این که: یاد بگیرید که خودتان را بپذیرید – و در مورد دیگران نگران نباشید.
------------------
ترجمه از
#understanding_the_enneagram
#درك_و_فهم_انياگرام
#jaafar_vaezi
#جعفر_واعظي
#enneagram
#انياگرام
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
https://t.me/kucheh

--------------------------
توصيه هايي براي رشد و بهبود تيپ شخصيّتي دو
-----------------------
عشق بدون خود خواهی به دیگران موفقیّت فوق العاده ای است، این یکی از توانایی های خیلی عالی طبیعت بشر است. اگر شما به این توانایی رسیدید که به دیگران بدون خود خواهی عشق بورزید، شما همین حالا یک فرد فوق العاده هستید. اگر شما ظرفیّت والای خود را برای توجّه به دیگران توسعه بدهید، شما هیچ موقع راه اشتباهی نخواهید رفت – در حقیقت، شما در زندگی خود، به فراوانی کار خوب خواهید کرد. دیگران ممکن است از قبل در جست و جوی شما بودند برای این که شما صاحب چیزی هستند که همه در طلب آن هستند: توانایی عشق ورزیدن و قدردانی از دیگران به خاطر بودنی که هستند

ترجمه از كتاب
#understanding_the_enneagram ------------------
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
https://t.me/kucheh
مطالعه فرماييد
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
و داستان "باران" اين چنين آغاز مي شود: (ساعت ٤ صبح ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٦، تهران، #بيمارستان_آتيه)

حُسن باران این است؛

که تبسم دارد،

گرد غم از همه چیز، از همه جا می گیرد،

همه جا بر همه کس می بارد؛

و تعلق دارد به جهانی از عشق ... و من "پدر بزرگ" هر روز آواز "باران"
خواهم خواند،

و در "#كوچه_باغ_باران"
قدم خواهم زد.
--------------

---------------
برف می بارد
برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
دره ها دلتنگ
راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی
یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد
رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان
ما چه می کردیم در کولاك دل آشفته ي دمسرد ؟
آنک آنک کلبه ای روشن
روی تپه روبروی من
در گشودندم
مهربانی ها نمودندم
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
در کنار شعله ي آتش
قصه می گوید برای بچه های خود #عمو_نوروز
گفته بودم زندگی زیباست
گفته و ناگفته ای بس نکته ها کاینجاست
آسمان باز
آفتاب زر
باغهای گل
دشت هاي بي در و پيكر
سر برون آوردن گل از درون برف
تاب نرم رقص ماهي در بلور آب
 بوي خاك عطر باران خورده در كهسار  خواب گندمزارها در چشمه ي مهتاب
آمدن رفتن دويدن
عشق ورزيدن  در غم انسان نشستن
پا به پاي شادماني هاي مردم پاي كوبيدن
كار كردن، كار كردن، آرميدن
چشم انداز بيابانهاي خشك و تشنه را ديدن
جرعه هايي از سبوي تازه آب پاك نوشيدن  گوسفندان را سحرگاهان به سوي كوه راندن
همنفس با بلبلان كوهي آواره
خواندن
در تله افتاده آهوبچگان را شير دادن  نيمروز خستگي را در پناه دره ماندن  گاه گاهي  زير سقف اين سفالين بامهاي مه گرفته
قصه هاي در هم غم را ز نم نم هاي باران شنيدن
بي تكان گهواره ي رنگين كمان را  در كنار بام ددين
يا شب برفي  پيش آتش ها نشستن
دل به روياهاي دامنگير و گرم شعله بستن
آري آري #زندگي_زيباست
زندگي آتشگهي ديرنده پا برجاست
گر بيفروزيش رقص شعله اش در هر كران برپاست
ورنه خاموش است
و خاموشي گناه ماست...
--------
قسمتي از شعر: #آرش_كمانگير
از #سياوش_كسرايي
براي شنيدن متن كامل با صداي شاعر تلگرام
#كوچه_باغ_باران
را ببينيد!
‏telegram.me/kucheh
-------------
Poem from:
#Siavash_kasrai
Photo: Tehran, darakeh
------------
تصوير روز جمعه ٨ بهمن ١٣٩٥، #دركه_تهران همراه پسرم سجاد، و دوست و همكار گرامي مهندس حسين بايرامي و مصطفي قنبري
-------------

در سفر ١٧ روزه به چين، در شهرهاي مختلف، علاوه بر موارد كسب و كار مربوط به الدورا (در زمينه قطعات خودرو) فرصتي پيش آمد تا مطالعات در زمينه اِنياگرام پيگيري شود. به قول دان ريچارد ريزو در مقدمه كتاب "تغيير و تحول بر اساس آموزه هاي اِنياگرام": "دنیای پیرامون، و به خصوص مردم، منبع بی پایان برای موضوعات کتاب های اِنیاگرام هستند – – البته وقتی ما یاد بگیریم که تیپ های شخصیّی را درست مشاهده کنیم. مقدار خیلی زیادی از دانش با مشاهده ی آن چه "درست جلو چشمان ما" قرار دارد، به دست می آید. البته قسمت مشکل کار این است که احساس خود را کنار بگذاریم و مردم واقعی را در دنیای واقعی مشاهده کنیم. اگر کسی موفق شود به این صورت عمل بکند، به نظر می رسد موضوعات خودشان را به نمایش می گذارند. از این جا به بعد، تمام کاری که یک نفر باید انجام دهد این است که آن ها را یادداشت بکند."
براي مطالعه بيشتر به كانال "كوچه باغ باران" مراجعه شود.
telegram.me/kucheh
#كوچه_باغ_باران #جعفر_واعظي #دان_ريچارد_ريزو
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام #enneagram #enneagram_transformations #donrichardriso

Most Popular Instagram Hashtags