#كنته

2355 posts

TOP POSTS

طراحي ببر اندازه ٥٠*٧٠
زغال و پاستل
#گالري_خط_سياه #سياه_قلم_زغال_كنته #كنته #طراحي_چهره #نقاشي

روحت شاد براي شادي روحش يك صلوات بفرستيد🙏🙏
كار سفارشي ٥٠ در ٧٠
#نقاشي #سياهقلم #سياه_قلم #كنته

مداد كنته كرتاكالر
در سه رنگ مشكي،قهوه اي و سفيد
#certacolor #ghalamooo #كنته

نقاشي# طراحي#كنته#

طراحى چشم با سياه قلم و زغال و كنته #طراحى، #چشم، #سياه_قلم، #زغال، #كنته

.
👈از زيبايي اين متن لذت بردم👇
.
ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻨﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪی ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؟!
ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ...
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ؛
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ،
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﺳﺖ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺳﻨﮓ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺨﻮﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ، ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﻦ ...ﻣﻦ ... ﻣﻦ ....
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ !
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﭘﺨﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟!
ﺳﻨﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ!
.
اشتراك خرداد ٩٦.......
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👈👈👈كانال تلگرامم با پيجم متفاوت....
@elaheyekherad
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
.
#هنر_هنرمند_را_قدردان_باشيم
#با_يكديگر_مهربان_باشيم
#عشق_لبخند_مهربانى(ناماسته)🙏🏻
.
#آلبوم_شخصيم#فروش#نقاش#طراحى#هنركده##نقاشى_هاى_من#گالرى_نقاشى_من #هنر#هنرمند#تابلو_هاى_نقاشی_من #مدرنيسم#آرتيست#آموزشى#رنگ_روغنart#اكرليك#پاستل#كنته#آبرنگ#گواش#سياه_قلم#منظره#طبيعت_بى_جان#آناتومى#فيگوراتيو#اسكيس
_______________________

.
عزيزِ فراموش كار من؛
"باوركن"
اگر ميدانستم
ميتوانى با نديدنم
دلتنگم نباشى!
هيچوقت وابستت نميشدم...
#نيلوفر_اسلامى

پ ن:اين كار سياه قلم هم به پايان رسيد،مثل بقيه كارام بينهايت دوسش دارم🍂

#سياه_قلم #كنته #طراحى #نقاشى

MOST RECENT

.
👈از زيبايي اين متن لذت بردم👇
.
ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻨﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪی ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؟!
ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ...
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ؛
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ،
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﺳﺖ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺳﻨﮓ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺨﻮﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ، ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﻦ ...ﻣﻦ ... ﻣﻦ ....
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ !
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﭘﺨﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟!
ﺳﻨﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ!
.
اشتراك خرداد ٩٦.......
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👈👈👈كانال تلگرامم با پيجم متفاوت....
@elaheyekherad
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
.
#هنر_هنرمند_را_قدردان_باشيم
#با_يكديگر_مهربان_باشيم
#عشق_لبخند_مهربانى(ناماسته)🙏🏻
.
#آلبوم_شخصيم#فروش#نقاش#طراحى#هنركده##نقاشى_هاى_من#گالرى_نقاشى_من #هنر#هنرمند#تابلو_هاى_نقاشی_من #مدرنيسم#آرتيست#آموزشى#رنگ_روغنart#اكرليك#پاستل#كنته#آبرنگ#گواش#سياه_قلم#منظره#طبيعت_بى_جان#آناتومى#فيگوراتيو#اسكيس
_______________________

.
.
يك تصوير زيبا و#كارت_پستالى از#طبيعت.....
اين روزها فرصت خوبيه براى رفتن به طبيعت و آرام كردن روح وروان وتمركز بر روى ذهن هاى آشفته و مشوش......
به طبيعت رفتيد فقط چند ثانيه ذهنت رو از هرگونه افكار منفى خالى كن وبا دقت گوش كن ببين چه نجواى زيبايي در گوشت طنين انداز ميشود....
فقط چند ثانيه سكوت!!!!!!
.
🗒اشتراك٦خرداد ٩٦....... .
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👈👈👈كانال تلگرامم با پيجم متفاوت....
@elaheyekherad
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
.
#هنر_هنرمند_را_قدردان_باشيم
#با_يكديگر_مهربان_باشيم
#عشق_لبخند_مهربانى(ناماسته)🙏🏻
.
#آلبوم_شخصيم#فروش#نقاش#طراحى#هنركده##نقاشى_هاى_من#گالرى_نقاشى_من #هنر#هنرمند#تابلو_هاى_نقاشی_من #مدرنيسم#آرتيست#آموزشى#رنگ_روغنart#اكرليك#پاستل#كنته#آبرنگ#گواش#سياه_قلم#منظره#طبيعت_بى_جان#آناتومى#فيگوراتيو#اسكيس
_______________________

#ماركا نوشت: آنتونيو #كنته اولويت خود براي شماره ٩ #چلسي در فصل بعد را از #موراتا به #لوكاكو تغيير داده است.

Most Popular Instagram Hashtags