#كلكسيونر

MOST RECENT

.
🚬 Villiger Black Tube Sumatra .
💰قیمت ٧٥،٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ٣ عدد
.
.
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🔥Zippo 20903🔥 .
💵 قیمت ٣١٥،٠٠٠ تومن
.
❌فروش بنزين، سنگ و فيتيله به صورت جدا❌
💰قيمت بنزين ١٥٠٠٠ تومن
💰قيمت سنگ ٧٥٠٠ تومن
💰قيمت فيتيله ٧٥٠٠ تومن
.
✅ساخت كشور آمريكا
✅امكان تعويض سنگ چخماق
✅امكان تعويض فيتيله
✅بسته بندى ويژه زيپو سازگار با محيط زيست
✅قابل استفاده در باد (ويژگى windproof🌬)
.
⚠️جهت جلوگيرى از متصاعد شدن سوخت فندك، در صورت عدم استفاده، از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل نماييد⚠️ .
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
.
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان مى باشد💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🚬 Guantanamera
⚠️(داراى سه نوع ٥تايى، ١٠تايى و ٢٥ تايى)⚠️
.
💰قیمت ٩٠،٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ٥ عدد
.
💰قیمت ١٨٠،٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ١٠ عدد
.
💰قیمت ٤٥٠،٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ٢٥ عدد
.
.
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🔥Zippo 218pl🔥 .
💵 قیمت ١٥٠،٠٠٠ تومن
.
❌فروش بنزين، سنگ و فيتيله به صورت جدا❌
💰قيمت بنزين ١٥٠٠٠ تومن
💰قيمت سنگ ٧٥٠٠ تومن
💰قيمت فيتيله ٧٥٠٠ تومن
.
✅ساخت كشور آمريكا
✅امكان تعويض سنگ چخماق
✅امكان تعويض فيتيله
✅بسته بندى ويژه زيپو سازگار با محيط زيست
✅قابل استفاده در باد (ويژگى windproof🌬)
.
⚠️جهت جلوگيرى از متصاعد شدن سوخت فندك، در صورت عدم استفاده، از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل نماييد⚠️ .
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
.
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان مى باشد💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🚬 Toscanello Bianco
.
💰قیمت ٢٨،٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ٥ عدد
.
.
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🔥Zippo 21179🔥 .
Zippo Rolling Stones
💵 قیمت ١٣٥،٠٠٠ تومن
.
❌فروش بنزين، سنگ و فيتيله به صورت جدا❌
💰قيمت بنزين ١٥٠٠٠ تومن
💰قيمت سنگ ٧٥٠٠ تومن
💰قيمت فيتيله ٧٥٠٠ تومن
.
✅ساخت كشور آمريكا
✅امكان تعويض سنگ چخماق
✅امكان تعويض فيتيله
✅بسته بندى ويژه زيپو سازگار با محيط زيست
✅قابل استفاده در باد (ويژگى windproof🌬)
.
⚠️جهت جلوگيرى از متصاعد شدن سوخت فندك، در صورت عدم استفاده، از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل نماييد⚠️ .
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
.
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان مى باشد💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🚬 Captain Black Cherise
.
💰قیمت ١٥٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ٨عدد
.
.
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🔥Zippo 21032🔥 .
💵 قیمت ١٥٠،٠٠٠ تومن
.
❌فروش بنزين، سنگ و فيتيله به صورت جدا❌
💰قيمت بنزين ١٥٠٠٠ تومن
💰قيمت سنگ ٧٥٠٠ تومن
💰قيمت فيتيله ٧٥٠٠ تومن
.
✅ساخت كشور آمريكا
✅امكان تعويض سنگ چخماق
✅امكان تعويض فيتيله
✅بسته بندى ويژه زيپو سازگار با محيط زيست
✅قابل استفاده در باد (ويژگى windproof🌬)
.
⚠️جهت جلوگيرى از متصاعد شدن سوخت فندك، در صورت عدم استفاده، از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل نماييد⚠️ .
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
.
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان مى باشد💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

اندر احوالات گوشه كنارى از اتاق من😍 كه اين عكسا كمى تا حدودى ازين عشقاى منن😍 عكساي بيشتر هم بعدا ميزارم بازم😋❣️ پ ن : اينا اسباب بازى نيستن اينا مقياس كوچيك ماشيناى واقعى هستن كه حتى كوچكترين جزئيات خود ماشين، موتورش، فرمون، تودوزى، رينگها، لاستيكها زيربندى و... همه و همه با ماشين واقعى يكسان هستن:) و قيمتشون معمولا از مدلهاى آماتور از قيمت حدود صد هزار تومن تا مدلهاى حرفه اى تر تا حدود ده الى پانزده ميليون تومن متغيره، و اين قيمت جهانى هستش و اكثر ماركهاى مشخص و خاص و مشهور قيمتشون تو همه ى كشورها برابره:) هرچه جزييات و كيفيت بالاتر ميره قيمتشم بيشتر ميشه،
ممنونم از توجهتون❤️ #ماكتبازی #ماكت_بازي #ماكت #ماكت_ماشين #كلكسيون #كلكسيوني #كلكسيونر #ايران #ايراني #carmodel #carmodels #iran #urmia #iranian #ارومیه #اروميه #اورمیه

.
🚬 Cafe Creme
.
💰قیمت ١٥٠٠٠ تومن
🎰تعداد نخ ١٠ عدد
.
.
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

.
🔥Zippo 204B🔥 .
💵 قیمت ١٥٠،٠٠٠ تومن
.
❌فروش بنزين، سنگ و فيتيله به صورت جدا❌
💰قيمت بنزين ١٥٠٠٠ تومن
💰قيمت سنگ ٧٥٠٠ تومن
💰قيمت فيتيله ٧٥٠٠ تومن
.
✅ساخت كشور آمريكا
✅امكان تعويض سنگ چخماق
✅امكان تعويض فيتيله
✅بسته بندى ويژه زيپو سازگار با محيط زيست
✅قابل استفاده در باد (ويژگى windproof🌬)
.
⚠️جهت جلوگيرى از متصاعد شدن سوخت فندك، در صورت عدم استفاده، از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل نماييد⚠️ .
☎️📞برای خرید و دریافت اطلاعت بیشتر به دایرکت صفحه پیام دهید📞☎️
.
👇👇👇👇👇
@smokers__420
👆👆👆👆👆
.
📮💌ارسال در تهران یک روزه و برای شهرستان ها حداکثر سه روز کاری. هزینه ی ارسال خرید های بالای 200 هزار تومان رایگان مى باشد💌📮
.
#فندك #شعله #زيپو #آتش #آتيش #جوان #جوانان #دود #نيكوتين #توتون #فيلتر #كلكسيون #كلكسيونر #هديه #طرح_دار #لاكچري #ويژه
#smokers__420 #zippo #sarome #pierre_cardin #lamborgini #porche_design #smoke #smoker #smokers #lighter #fire #zippolighter #luxury

و صحنه اي كه باعث شد كلي بهم فحش بدين
آقاي وطن خواه حلال كن ✌🏻😂 @aaamirqasem
#تاترى_ها #تئاتر #نمايش #تياتر #هنر#كلكسيونر #عشق #تئاتر #زندگي #كار #هنرمند #بازيگر #پرفورمنس #آرت #artist ##art

Most Popular Instagram Hashtags