[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#قلب_مرد

MOST RECENT

خعععلی راس میگه.
#مرد
#قلب_مرد


سوال کردن از مرد خشمگین،
بر شدت خشم او می افزاید.

#تشکر_و_قدردانی
#راه_محبت_به_مرد !!!!!
#قدردانی و #تشکر از او و راه دیگر نادیده گرفتن اشتباهاتش است.
تشکر و قدردانی از تصمیمات و اقدامات مرد و نادیده انگاشتن اشتباهات او، راه مستقیم نفوذ به #قلب_مرد است.
مردها نیاز دارند از کارشان تشکر شود این مهر و حمایتی است که مرد از زن انتظار دارد.
مردها در سکوت به هدف های خود می رسند و احساس امنیت خاطر بیشتری می کنند. با شستن اتومبیل و یا ورزش کردن می توانند در سکوت، افکار خود را منظم کنند.
#Islamic_pure_love

Most Popular Instagram Hashtags