#قشرمرفه

375 posts

TOP POSTS

تیزر قسمت 33
ترجمه سریال
کرم : جانسو تو داری چیزی از من پنهان میکنی
بدیعه : مرت من میخوام موفق باشی
مامان بزرگ من تنهایی پس از همه چیز بر میام و موفق میشم
بانو : تو منظورت چیه ایشیل..... چیزی نگفتم که حرفی که از دهن همه میگذره 😑
#قشرمرفه

قسمت 75 سریال #قشرمرفه دوشنبه 2 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
براى دانلود كليپ كامل به كانال تلگرام بيايد❤️

قسمت 78 
سریال #قشرمرفه پنجشنبه 5 مرداد ماه 
ساعت 10:00-18:00-22:00 و
 تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

خلاصه قسمت اخر سریال قشر مرفه
بانو که واسه جدایی کرم و جانسو نقشه کشیده بود و الکی خودشو ب کرم نزدیک کرده بود جانسو اونارو میببنه و از شوت عصبانیت میخواد با ماشین از رویه کرم رد بشه یه ادم ناشناس میاد خونه حانسواینا و یه پاکت نامه میزاره و میره اون نامه پشتش نوشته بود برای جانسو ازطرف جان کوران جانسو نتونست اون نامه رو بازش کنه تا صب اونو توبغلش نگه میداره و خوابش میبره.
تو خونه بدیهه سلطان بدیهه ک خیلی حالش بد شده بود شبه قبلش اجه میاد ب کمکشون و حال اونو خوب میکنن بدیهه ب اجه میگ بلند شو بدیهه بهش میگ افرین ب تو خوب نقش عروس خوب رو بازی کردی اجه هم میگ نقش عروس؟؟ بدیهه :اره دیگ تو ب حز مرت نگران منم هستی خواستی اینو نشوننمون بدی
اجه میگ من با مرت تماس میگیرم بیاد خونه پیش مادر بزرگت ک بدیهه میگ لازم نکرده منو با مادر یکی فرض نکن اجه گفت بدیهه خانوم من ازتون هیچی نمیخوام ولی خواهشا پای مادرمو وسط نکشین بدیهه هم میگ اره زنی ک سالها مرده اجه :مادر من نمرده بدیهه:عه اینم بازی جدیدته ؟فک کردی دربارت تحقیق نکردم سالهاست مادرت مرده ک اجه گریه میوفته میگ مادر من نمرده😭😭
بدیهه هم میگ تو نمیدونسی من ازت معذرت میخوام ببخش منو من نمدونستم .
صبح روز بعد جانسو نامه ای ک از برادرش داشت رو باز میکنه جان تو اون نامه واسش قبل مرگش نوشته بود ک یک سری برگه هست خلافایی ک پدرمون کرده همه توش درج شده هم پدرمون هم بانو ک جانسو میره اون برگه هارو پیدا میکنه میندازه رو خواهرش میگه اینا چیه بانو و از جانسو خواهش میکنه ک ب پلیس چیزی نگه میگ من خواهرتم ب کسی چیزی نگو جانسو:توودیشب باکسی بودی ک من عاشقشم معنی خواهری تو اینه ؟؟ ک بانوو به حانسو میگ ک همش نقشه بوده کرمم تقصیری نداره ادامه در پارت بعدی..
#قشرمرفه#قسمت_اخر

قسمت 78 سریال #قشرمرفه پنجشنبه 5 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river
كليپ كامل داخل كانال تلگرام گذاشتم جويين شيد🙏لينك داخل بيوهس 💙

MOST RECENT

قسمت 78 سریال #قشرمرفه پنجشنبه 5 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river
كليپ كامل داخل كانال تلگرام گذاشتم جويين شيد🙏لينك داخل بيوهس 💙

قسمت 78 
سریال #قشرمرفه پنجشنبه 5 مرداد ماه 
ساعت 10:00-18:00-22:00 و
 تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

قسمت 77 سریال #قشرمرفه چهار شنبه 4 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river
دوستان كليپ كامل رو داخل كانال تلگرام قرار داديم❤️براى دانلود به كانال تلگرام بيايد 🙏

قسمت 77 
سریال #قشرمرفه چهار شنبه 4 مرداد ماه 
ساعت 10:00-18:00-22:00 و 
تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

بانو به پدرش زنگ میزنه اخه نقشه کشیده بودن تمام کلاهبرداری هارو گردن کرم بندازن و میگ هیچی ب پلیس نگو ک حانسو همه چیزو فهمیده
ثریا متین هم اومدن دادگاه و از هم دیگ طلاق گرفتن
جانسو میاد اولیوا با مرت هماهنگ میکنه ک کرم رو اماده کنن و بعد جانسو بهش پیشنهاد ازدواج میده و کرم حلقه دستش میکنه 😍.
مرت میاد پیش اجه بدیهه اونو فرسته بود گفت برو دنبال زنت بیارش خونه .
بانو با پدرش حرف میزنه خیلی ترسیده ک بیوفته زندان متین هم میگ نگران نباش حانسو این کارو نمیکنه خانوادشو نابود نمیکنه متین هم ب بانو میگ تورو رییس شرکت کردم .
جانسو کرم بغل هم نشستن ک جانسو میگ من نمتونم خانوادمو نابود کنم تمام برگه هایی ک دستش بود رو پاره میکنه و میندازه تو اب دریا .
مرت و اجه تصمیم میگیرن ک خانواده جانسو کرم رو باهم اشتی بدن اجه موفق میشه خانواده کرم رو راضی کنه و ی شام دور همی تر تیب میدن کلی مرت نتونست ثریارو قانع کنه .
متین میاد پیش ثریا میگ بزار واسه اخرین بار بوسمت بغلت کنم ک پلیس ها میان توخونه متین خودشرو ب پلیس تسلیم کرده بود دیگ ...
همگی مشغول اماده کردن شام هستن دور هم جمع شدن ولی ثریا نیست ک جانسو خیلی ناراحته ک مادرش نیست جان واسه مادرش هم یه نامه گذاشته بود ک نوشته بود ب خاطر من ی کاری کن مامان اسارتت رو رها کن که ثریا نظرش عوض میشه و اونو لونت میرن خونه خانواده کرم و جانسو وقتی میببنه مادرشم اومده خیلی خوشحال میشه
ک در اخر جانسو میگ دوستت دارم کرم 😘
🔴 پایان سریال قشر مرفه🔴
#قشرمرفه#قسمت_اخر

خلاصه قسمت اخر سریال قشر مرفه
بانو که واسه جدایی کرم و جانسو نقشه کشیده بود و الکی خودشو ب کرم نزدیک کرده بود جانسو اونارو میببنه و از شوت عصبانیت میخواد با ماشین از رویه کرم رد بشه یه ادم ناشناس میاد خونه حانسواینا و یه پاکت نامه میزاره و میره اون نامه پشتش نوشته بود برای جانسو ازطرف جان کوران جانسو نتونست اون نامه رو بازش کنه تا صب اونو توبغلش نگه میداره و خوابش میبره.
تو خونه بدیهه سلطان بدیهه ک خیلی حالش بد شده بود شبه قبلش اجه میاد ب کمکشون و حال اونو خوب میکنن بدیهه ب اجه میگ بلند شو بدیهه بهش میگ افرین ب تو خوب نقش عروس خوب رو بازی کردی اجه هم میگ نقش عروس؟؟ بدیهه :اره دیگ تو ب حز مرت نگران منم هستی خواستی اینو نشوننمون بدی
اجه میگ من با مرت تماس میگیرم بیاد خونه پیش مادر بزرگت ک بدیهه میگ لازم نکرده منو با مادر یکی فرض نکن اجه گفت بدیهه خانوم من ازتون هیچی نمیخوام ولی خواهشا پای مادرمو وسط نکشین بدیهه هم میگ اره زنی ک سالها مرده اجه :مادر من نمرده بدیهه:عه اینم بازی جدیدته ؟فک کردی دربارت تحقیق نکردم سالهاست مادرت مرده ک اجه گریه میوفته میگ مادر من نمرده😭😭
بدیهه هم میگ تو نمیدونسی من ازت معذرت میخوام ببخش منو من نمدونستم .
صبح روز بعد جانسو نامه ای ک از برادرش داشت رو باز میکنه جان تو اون نامه واسش قبل مرگش نوشته بود ک یک سری برگه هست خلافایی ک پدرمون کرده همه توش درج شده هم پدرمون هم بانو ک جانسو میره اون برگه هارو پیدا میکنه میندازه رو خواهرش میگه اینا چیه بانو و از جانسو خواهش میکنه ک ب پلیس چیزی نگه میگ من خواهرتم ب کسی چیزی نگو جانسو:توودیشب باکسی بودی ک من عاشقشم معنی خواهری تو اینه ؟؟ ک بانوو به حانسو میگ ک همش نقشه بوده کرمم تقصیری نداره ادامه در پارت بعدی..
#قشرمرفه#قسمت_اخر

قسمت 76 سریال #قشرمرفه سه شنبه 3 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
براى دانلود كليپ كامل به كانال تلگرام بيايد🙏لينك داخل بيو❤️

●BEAUTY●
👑خوب عشقا الان که تابستونه و خیلی ها هم دوس دارن که پوستشون برنزه بشه، این دستور باعث میشه پوستتونو خیلی طبیعی برنزه کنین و سیاه نشین :۷تا ۸ قاشق غذا خوری روغن نارگیل را حرارت داده تا ذوب شود سپس ۸ قطره اسانس پرتقال یا لیمو به آن اضافه کرده و بگذارید سرد شود.
در کسانی که پوست سفید دارند این روغن را به بدن مالیده و نیم ساعت در مقابل آفتاب نشسته و سپس بدن را با آب ولرم بشویید .
۱ تا ۲ بار این عمل را در هفته تکرار کنید. 💜
••••••••••••••••••••••••••
#النازشاکردوست #سحرقریشی #ترانه_علیدوستی #بهنوش_طباطبایی #بازیگرزن #فش #مد #منوتو #قشرمرفه #هسل #اکیا #خندوانه #شادی #میک #دورهمی

قسمت 76 سریال #قشرمرفه  سه شنبه 3 مرداد ماه ساعت  10:00-18:00-22:00  تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

قسمت 75 سریال #قشرمرفه دوشنبه 2 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
براى دانلود كليپ كامل به كانال تلگرام بيايد❤️

قسمت 74 سریال #قشرمرفه یکشنبه 1 مرداد ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

کدوم بیشتر طرفدار داره؟
#قشرمرفه
#نفوذی

قسمت 73 سریال #قشرمرفه شنبه 31 تیر ماه ساعت 10:00-18:00-22:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river
براى دانلودكليپ كامل به كانال تلگرام بيايد❤️

. قسمت 73 
سریال #قشرمرفه شنبه 31 تیر ماه 
ساعت 10:00-18:00-22:00 و
 تکرار آن روز بعد ساعت 2:00 بامداد و 14:00 از شبکه ریور
#river

Most Popular Instagram Hashtags