#قدیمی_ترین_نقشه_ایران

MOST RECENT

#قدیمی_ترین_نقشه_ایران که به #شکل_یک_گربه ترسیم شده است

#چارلز_هاروی_استایلمن ،لندن، 1902

حدود دو قرن است که در #سفر_نامه_های_اروپاییان، تاکید ویژه بر شباهت #نقشه_ایران به #گربه شده است، و این نکته با توجه ویژه آنها به نسل #گربه_های_ایرانی و زیبایی آنها، با تاکید بیشتری در سفرنامه های اروپاییان مطرح شده است.

#کشیشی_انگلیسی به نام چارلز هاروی استایلمن که مدتی در ایران به تبشیر #دین_مسیحی پرداخته بود٬ بعد از مراجعت به #لندن در سال ۱۹۰۲ کتابی
کوچک درباره ایران منتشر کرد.

وی در کتاب خود نقشه ساده ای آورده که ایران را به صورت گربه ای که روی بالشی نشسته٬ نشان میدهد و به روش طنزآمیز خود مینویسد: «گربه ایرانی که در اروپا به علت زیبایی خواهان فراوانی دارد٬ البته از ایران آمده است. ولی آیا شما توجه کرده اید که نقشه ایران خود شبیه گربه ای است که روی بالشی نشسته؟

پشت به #افغان و #هند و سرش به طرف #روسیه است. بالش مذکور مانع از آن است که پنجه های گربه در آب #خلیج_فارس تر شود…» ☝️☝️

Most Popular Instagram Hashtags