[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#قارچ_جادویی

MOST RECENT

#ماشروم و دنیای#سایکدلیک را باما تجربه کنید.
مشاوره مصرف قارچ جادویی و ارایه مقالات علمی.
لینک کانال در بیو موجود.
@thc_dark
#سیلوسیبین #سروتونین #دوپامین #وید #قارچ #قارچ_جادویی #خودشناسی #اسیدی #تریپ #ترک_سیگار #کلیپ#عرفانی#معنویت #خدا

مشاوره مصرف #قارچ_جادویی .
اطلاعات بیشتر در تلگرام .
لینک کانال در بیو موجود.
@thc_dark
#ماشروم #مجیک_ماشروم #وید #سایکدلیک #سیلوسیبین #سیلوسین #دوپامین #قارچ #معنویت#عرفانی #خدا

دنیا رو با ذهنی جدید کشف کنید.
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجود .

#ماشروم #گلدن_تیچر #معنویت #سیلوسیبین #سیلوسین #سایکدلیک #قارچ #وید#ماری #عرفانی#خدا
@thc_dark

Psilocybin
یک آلکالوئیدی گیاهی است که به طور طبیعی در جنس قارچ سیلوسایبین یافت می شود. قارچ های
سیلوسایبین برای اهداف شفا برای هزاران سال استفاده شده اند، اما تنها توسط علم مدرن در اواخر دهه 1950 کشف شدند.
سیلوسایبین یک پیش داروی
psilocin (4-hydroxy dimethyltryptamine)
، یک آگونیست گیرنده سروتونین و دارو روانگردان کلاسیک است که اثرات اصلی روانگردان آن
بوسیله آگونیست گیرنده های سروتونین
2A (5-HT2A)
تأمین می شوند. بنابراين سیلوسایبین داروی جدیدی را در بستر داروهای ضد افسردگی در دسترس قرار می دهد، زیرا مهار کننده های مستقیم آگونیست های گیرنده 5-HT2A نیستند.
بهبود انعطاف پذیری شناختی، یادگیری وابسته، شکل پذیری عصبی کورتنی و پاسخ های ضد افسردگی با آگونیست گيرنده 5-HT2A در حیوانات گزارش شده است و افزایش و بهبود پایدار در سلامتی و خوش بینی پس از تجربیات روانگردان در انسان مشاهده شده است.
یافته های مطالعات تصویربرداری انسان با سیلوسایبین این اکتشافات را افزوده است، که نشان دهنده تغییرات در فعالیت مغز است که نشان دهنده پتانسیل ضد افسردگی است. به عنوان مثال، طیف وسیعی از درمان های ضد افسردگی برای مقابله با ناراحتی های شدید در قشر medial prefrontal cortex پیدا شده است و ما کاهش جریان خون در این منطقه را با تزریق وریدی سیلوسایببین کشف کردیم.
علاوه بر این، داده های به دست آمده از مطالعات جمعیت در مقیاس بزرگ به تازگی این نظر که روانگردان تاثیر منفی بر سلامت روان می گذارد را تغییر داده است.
یافته های یک مطالعه نشان می دهد که میزان کمتری از پریشانی روانی و خودکشی در میان افرادی که در طول زندگی خود از روانگردان استفاده کرده اند نسبت به کسانی که از روانگردان استفاده نمی کنند اما مقدار معادل آن از داروهای دیگر استفاده می کنند است.
در آزمایشات مدرن، روانگردان ها علائم اضطراب، افسردگی و وسواسی-اجباری را کاهش داده اند، و همچنین رفتارهای اعتیاد آور، اغلب برای چند ماه پس از یک یا دو مورد قرار گرفتن در معرض کاهش پیدا کرده است .
شواهد تاریخی و مدرن گسترده در حال حاضر از این دیدگاه پشتیبانی می کند که در محیط کنترل شده با حمایت مناسب، استفاده از روانگردان هایی مانند سیلوسایبین دارای مشخصات ایمنی مطلوب است .
#قارچ #قارچ_جادویی #قارچ_مقدس #ماشروم #مجیک_ماشروم #گیاهان #گیاهان_دارویی #گیاهان_روانگردان #درمان #سروتونین #سیلوسایبین #ذهن #افسردگی #اضطراب #وسواس #اعتیاد #سایدلیک_تراپی #طبیعت #ایران_سایکوتراپی #روانگردان

به نظرتون دنیای ما واقعیه یا ما رویای دنیای دیگه هستیم؟
مشاوره در زمینه #سایکدلیک و #مجیک_ماشروم را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجود.

#سیلوسیبین #سیلوسین #دوپامین #ترک_سیگار #تریپ #اسیدی #وید#ماری #اویل#گلدن_تیچر #ماشروم #قارچ_جادویی #معنویت#عرفانی#خدا
@thc_dark

به نظرتون سایکدلیک ها چه موادی هستند؟
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
اطلاعات بیشتر در کانال تلگرامی ما ببینید.

#سایکدلیک
#سیلوسیبین #سیلوسین #دوپامین#وید#ترک_سیگار #مجیک_ماشروم #ماریجوانا#مصرف #ماشروم #معنویت #عرفانی #خدا
@thc_dark

به نظر شما دنیا همین چیزی هست که میبینیم؟
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک گروه تلگرام در بیو موجود است .

@thc_dark
#ماری#ماریجوانا #ماشروم #سایکدلیک #سیلوسیبین #سروتونین#دوپامین#مجیک_ماشروم
#عرفانی #معنویت #خدا

با ما به طرزی متفاوت به دنیای پیرامون بنگرید.
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام جهت اطلاعات لیشتر در بیو موجود می باشد.
#مجیک_ماشروم #سیلوسیبین #سیلوسین #وید#دوپامین#سایکدلیک #ماشروم#گلدن_تیچر #قارچ #عرفانی#معنویت #خدا
@thc_dark

با روح طبیعت همدل شوید و به ما بپیوندید.
مشاوره مصرف #مجیک_ماشروم را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجود .

#سایکدلیک #سروتونین #سیلوسیبین #سیلوسین #وید#قارچ_جادویی #ترک_سیگار #وید#گلدن_تیچر #معنویت#عرفانی#خدا
@thc_dark

رویای خود را در دنیای واقعی ببینید.
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجود .
#مجیک_ماشروم #سروتونین #سیلوسیبین #سیلوسین #وید#دوپامین#سایکدلیک #ماریجوانا #معنویت#عرفانی#خدا
@thc_dark

soma یا Haoma
یک نوشیدنی روانگردان هند و ایران که از اهمیت اولیه در فرهنگهای بزرگ هند و ایرانیها بود. در هند با نام سوما و در ایران با نام هوما یا هما استفاده میشده . این نوشیدنی توسط استخراج آب از یک گیاه تهیه شده است، هویت آن در حال حاضر ناشناخته و در میان محققان بحث شده است. در هر دو هندوئیسم و زرتشتی، نام نوشیدنی و گیاه همان است، و همچنین "شخصیت به عنوان الوهیت"

گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه چه چیزی بیشتر از هویت گیاه اصلی است، وجود دارد. هیچ توافقی در مورد این سوال وجود ندارد، اگر چه برخی از نامزدهای پیشنهادی عبارتند از : (قارچ آماتانیا موسکاریا ) Amanita muscaria (قارچ سیلوسایبین کوبنسیس ) Psilocybe cubensis (گیاه اسپند ) Peganum harmala (گیاه هوم یا ریش بز) Ephedra sinica
شاهدانه و در بعضی موارد گیاه خشخاش

سوما یک نوشیدنی باستانی است که توسط حکیم ها و یوگی ها (مرتاض هندی) تهیه شده است که گفته می شود سلامت، قدرت، بینش، تجسم روحانی و همکاری با الهیات به ارمغان آورده است. این نوشیدنی مقدس که همچنین "Amrita" یا "شهد خدایان" نامیده می شود، ذهن، قلب و چشم انداز داخلی را در هنگام تصفیه و بهبود بدن باز کرد. کلمه "Amrita" به معنی شهد است. از کلمه "مریتا" می آید که به معنی مرگ است و "A-mrita" به معنی غیر مرگ یا جاودانگی است. استفاده از Soma به زمان قدیم واداها و ریشه یوگا مربوط می شود.

کتاب "Soma: The Divine Hallucinogen"

اولین کتاب برای شناسایی گیاه سوما مرموز•
• کتاب دستیابی به موفقیت در زمینه نقش گیاهان روانگردان در دین.

سوما برای قرن ها در رمز و راز است. این یک گیاه روانگردان مقدس است که در مراسم های مخفی، خدای فردی و یک اصل مهم کیهان شناسی استفاده میشده. خلاصه همه تحقیقات قبلی در مورد این موضوع، "دیوید اسپیس" بسیار فراتر از پیشینیانش است و نشان می دهد که سوما یک کلید مهم برای درک اولیه ترین روش های متداول پزشکی، روانشناسی، جادو، جوان سازی، طول عمر و کیمیاگری است. مهمتر از آن این است که تحقیقات فشرده او، موارد بسیار مهمی را برای شناسایی واقعی گیاهان ارائه می دهد که به عنوان پایه ای برای (لاله مردابی)Nelumbo nucifera الهی ، لوتوس مقدس هندوستان و همچنین برخی از اعضای جنس Nymphaea خدمت می کند.
#ایران_سایکوتراپی #گیاهان_روانگردان #گیاهان_دارویی #طبیعت #فرهنگ #تمدن #هند #ایران #معجون #سوما #قارچ_مقدس #قارچ_جادویی #افدرا #خشخاش #اسپند #آماتانیا_موسکاریا #جادو #کیمیا #روان #ذهن #بینش #جهان_بینی #درمان #جاودانگی #آیین #تمدن #درمان #خلسه #رمز #راز #خدایان

باما دنیایی جدید رو تجربه کنید.
مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجوده.

#سایکدلیک #ماشروم #ماریجوانا #ماری #مجیک_ماشروم #وید#دوپامین #مصرف #ترک_سیگار #سیلوسیبین #سیلوسین

دنیای #سایکدلیک رو با ما تجربه کنین.
مشاوره در زمینه مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
لینک کانال تلگرام در بیو موجوده.

#مجیک_ماشروم #سیلوسیبین #دوپامین #ترک_سیگار #سروتونین #اسیدی #گلدن_تیچر #وید #گل#معنویت#عرفانی #خدا

تجربه ایی جدید از دنیاهای جدید...
مشاوره مصرف قارچ جادویی را از ما بخواهید.
اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام موجود است، لینک کانال در بیو موجود است.

#ماشروم #گلدن_تیچر #وید#سروتونین #مجیک_ماشروم #سایکدلیک #سیلوسیبین #سیلوسین #قارچ_جادویی #معنویت #ماریجوانا

مشاوره مصرف #قارچ_جادویی را از ما بخواهید.
اطلاعات علمی بیشتر در کانال ؛ لینک کانال در بیو موجود هست.

با بعد جدید از خودتان آشنا بشید.
مشاوره مصرف قارچ جادویی و گیاهان روانهوشیار.
اطلاعت علمی بیشتر رو در کانال تلگرام مشاهده کنید لینک در بیو موجود.

#سایکدلیک #سیلوسیبین #سروتونین #دوپامین #مجیک_ماشروم #ترک_سیگار #قارچ_جادویی #گلدن_تیچر #سیلوسین #معنویت #عرفانی #وید #خدا

تفاوت میان اثر گذاری ال اس دی و سیلوسایبین در سیستم سروتونینی و دوپامینی
ال اس دی به عنوان یک آگونیست جزئی گیرنده های سروتونینی
5-HT1A
5-HT1A
5-HT2A
5-HT2B
5-HT2C
5-HT6
عمل می کند . ال اس دی به بیشتر از انواع زیرپروتئین گیرنده سروتونین متصل است به جز 5-HT3 و 5-HT4.
گیرنده های 5-HT5B، که در انسان یافت نشده اند، همبستگی بالایی با LSD دارند.
به نظر می رسد اثرات روانگردان از کارایی LSD در گیرنده های 5-HT2A حاصل می شود.
ال اس دی همچنین دارای اثربخشی در تمام دوپامین و تمام گیرنده های آدرنرژیک (به گروهی از گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین جی گفته می‌شود که هدف انواع کاتکولامین بویژه نوراپی‌نفرین (نورآدرنالین) و اپی‌نفرین (آدرنالین) قرار می‌گیرند) است.
بیشتر روانگردانهای سروتونرژیک به طور قابل ملاحظه ای دوپامینرژیک نیستند، لذا LSD در این مورد نسبتا منحصر به فرد نیست.

اما سیلوسایبین موجود در قارچ جادویی تنها تمایل به فعال سازی یکی از گیرنده های سروتونین را دارد . بر خلاف ال اس دی که تمایل به فعال سازی طیف وسیعی از گیرنده ها را در مغز از خود نشان میدهد .
اعتقاد بر این که اثرات روانگردان سیلوسایبین از تعاملات آن در گیرنده 5-HT2A به عنوان یک آگونیست جزئی است.این گیرنده در تنظیم خلق و خو و بروز اثرات روانگردان نقش دارد .
در مقایسه با LSD، این ترکیب اثر معنی داری بر گیرنده های دوپامین ندارد و تنها در سیستم های نورآدرنرژیک در دوزهای بسیار بالا تاثیر می گذارد .

#ایران_سایکوتراپی #سایدلیک_تراپی #روانگردان #طبیعت #گیاهان #گیاهان_روانگردان #گیاهان_دارویی #سروتونین #سیلوسایبین #قارچ_جادویی #قارچ_مقدس #ماشروم #مجیک_ماشروم #قارچ #ال_اس_دی #هافمن #اسید #دوپامین #مغز #ذهن

نژاد های قارچ سیلوسایبین
بخش دوم --------------------------------------------------------
• Psilocybe mairei • Psilocybe makarorae • Psilocybe mammillata • Psilocybe medullosa • Psilocybe meridensis • Psilocybe meridionalis • Psilocybe mescaleroensis • Psilocybe mexicana • Psilocybe moseri • Psilocybe muliercula • Psilocybe naematoliformis • Psilocybe natalensis • Psilocybe natarajanii • Psilocybe neorhombispora • Psilocybe neoxalapensis • Psilocybe ovoideocystidiata • Psilocybe papuana • Psilocybe paulensis • Psilocybe pelliculosa • Psilocybe pintonii • Psilocybe pleurocystidiosa • Psilocybe plutonia • Psilocybe portoricensis • Psilocybe pseudoaztecorum • Psilocybe puberula • Psilocybe quebecensis • Psilocybe rickii • Psilocybe rostrata • Psilocybe rzedowskii • Psilocybe samuiensis • Psilocybe schultesii • Psilocybe semilanceata • Psilocybe septentrionalis • Psilocybe serbica • Psilocybe sierrae • Psilocybe silvatica • Psilocybe singeri • Psilocybe squamosa
• Psilocybe strictipes • Psilocybe stuntzii • Psilocybe subacutipilea • Psilocybe subaeruginascens • Psilocybe subaeruginosa • Psilocybe subbrunneocystidiata • Psilocybe subcaerulipes • Psilocybe subcubensis • Psilocybe subpsilocybioides • Psilocybe subtropicalis • Psilocybe tampanensis • Psilocybe thaicordispora • Psilocybe thaiaerugineomaculans • Psilocybe thaiduplicatocystidiata • Psilocybe uruguayensis • Psilocybe uxpanapensis • Psilocybe venenata • Psilocybe villarrealiae • Psilocybe wassoniorum • Psilocybe weilii • Psilocybe weldenii
• Psilocybe weraroa • Psilocybe wrightii • Psilocybe xalapensis • Psilocybe yungensis • Psilocybe zapotecoantillarum • Psilocybe zapotecocaribaea • Psilocybe zapotecorum

#ایران_سایکوتراپی #سایدلیک_تراپی #روانگردان #طبیعت #گیاهان #گیاهان_روانگردان #گیاهان_دارویی #سروتونین #سیلوسایبین #قارچ_جادویی #قارچ_مقدس #ماشروم #مجیک_ماشروم #قارچ

نژاد های قارچ سیلوسایبین
بخش اول
----------------------------------------------------------------- • Psilocybe acutipilea • Psilocybe allenii • Psilocybe angustipleurocystidiata • Psilocybe antioquiensis • Psilocybe atlantis • Psilocybe aquamarina • Psilocybe armandii • Psilocybe aucklandii • Psilocybe atlantis • Psilocybe aztecorum
• Psilocybe aztecorum var. aztecorum
• Psilocybe aztecorum
• Psilocybe azurescens • Psilocybe baeocystis • Psilocybe banderillensis • Psilocybe bispora • Psilocybe brasiliensis • Psilocybe brunneocystidiata • Psilocybe caeruleoannulata • Psilocybe caerulescens
• Psilocybe caerulescens var. caerulescens • Psilocybe caerulescens var. ombrophila • Psilocybe caerulipes • Psilocybe callosa[11]
• Psilocybe carbonaria • Psilocybe caribaea • Psilocybe chuxiongensis • Psilocybe collybioides • Psilocybe columbiana • Psilocybe cordispora • Psilocybe cubensis • Psilocybe cyanescens • Psilocybe cyanofibrillosa • Psilocybe dumontii • Psilocybe egonii • Psilocybe fagicola
• Psilocybe fagicola var. fagicola
• Psilocybe fagicola var. mesocystidiata • Psilocybe farinacea • Psilocybe fimetaria • Psilocybe fuliginosa • Psilocybe furtadoana • Psilocybe galindoi • Psilocybe gallaeciae • Psilocybe graveolens • Psilocybe guatapensis • Psilocybe guilartensis • Psilocybe heimii • Psilocybe heliconiae • Psilocybe herrerae • Psilocybe hispanica • Psilocybe hoogshagenii
• Psilocybe hoogshagenii var. hoogshagenii • Psilocybe hoogshagenii var. convexa • Psilocybe inconspicua • Psilocybe indica • Psilocybe isabelae • Psilocybe jacobsii • Psilocybe jaliscana • Psilocybe kumaenorum • Psilocybe laurae • Psilocybe lazoi • Psilocybe liniformans
• Psilocybe liniformans var. liniformans
• Psilocybe liniformans var. americana

#ایران_سایکوتراپی #سایدلیک_تراپی #روانگردان #طبیعت #گیاهان #گیاهان_روانگردان #گیاهان_دارویی #سروتونین #سیلوسایبین #قارچ_جادویی #قارچ_مقدس #ماشروم #مجیک_ماشروم #قارچ

Most Popular Instagram Hashtags